Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Forthnet

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Forthnet
Web Site : www.forthnet.gr
Πληροφορίες ADSL: www.forthnet.gr/adsl
Τηλέφωνο: 8011008000
E-Mail: internet-sales@forthnet.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Forthnet 2play ADSL Double Play 24576 1024 €41,24 €36,08 €51,57
Forthnet 2play Economy ADSL Double Play 24576 1024 €34,90 €29,90 €51,57
Forthnet ADSL ADSL Double Play 24576 1024 €25,74 €29,90 €51,57
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 10 Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 Ημέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.