Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

First Telecom

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): First Telecom
Web Site : www.first.gr/el/
Πληροφορίες ADSL: www.first.gr/el/
Τηλέφωνο: 2106441354
E-Mail: sales@first.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
ADSL Office 1024/256 ADSL Only 1024 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL FullPack 1024 ADSL Only 1024 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL HOME 1024 ADSL Only 1024 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL Office 2048/256 ADSL Only 2048 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL FullPack 2048 ADSL Only 2048 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL HOME 2048 ADSL Only 2048 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL FullPack 4096 ADSL Only 4096 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL Office 4096/256 ADSL Only 4096 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
ADSL HOME 4096 ADSL Only 4096 256 Δ/Π Δ/Π Δ/Π
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: N/A
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 ημέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2008-06-23
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.