Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

ΟΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): ΟΤΕ
Web Site : www.ote.gr
Πληροφορίες ADSL: www.oteshop.gr/page_content.asp?wid=308&hop=o
Τηλέφωνο: 134
E-Mail: Ν/Α
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Conn-x 2Mbps ADSL Double Play 2048 512 €32,31 €36,09 €36,09
Conn-x Internet Ομιλία Τηλεόραση 2Mpbs 30 ADSL Triple Play 2048 512 €56,50 Δ/Π Δ/Π
Conn-x Internet Ομιλία Τηλεόραση 2Mpbs 20 ADSL Triple Play 2048 512 €49,50 Δ/Π Δ/Π
Conn-x Internet + Ομιλία 2Mbps 30 ADSL Double Play 2048 512 €41,50 Δ/Π Δ/Π
Conn-x Internet + Ομιλία 2Mbps 20 ADSL Double Play 2048 512 €34,50 Δ/Π Δ/Π
Conn-x Internet + Ομιλία 24Mbps ADSL Double Play 24576 1024 €45,50 €36,09 €36,09
Conn-x 24 Mbps ADSL Double Play 24576 1024 €38,51 €36,09 €36,09
Conn-x Internet Ομιλία Τηλεόραση 24Mpbs ADSL Triple Play 24576 1024 €60,50 Δ/Π Δ/Π
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 8.5 Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 ημέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.