Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

ΔΙΟΔΟΣ - ΕΔ

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): ΔΙΟΔΟΣ - ΕΔ
Web Site : diodos.gsrt.gr/
Πληροφορίες ADSL: diodos.gsrt.gr/
Τηλέφωνο: na
E-Mail: na
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 10 Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 5-30
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2008-08-14
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.