Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

On Telecoms

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): On Telecoms
Web Site : www.ontelecoms.gr
Πληροφορίες ADSL: www.ontelecoms.gr
Τηλέφωνο: 801 11 13801
E-Mail: Άγνωστο
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
On Double Play ADSL Double Play 8192 1024 €20,23 €36,07 €98,19
On Double Play 8 GR ADSL Double Play 8192 1024 €26,76 €36,07 €98,19
On Double Play 8 V ADSL Double Play 8192 1024 €26,77 €36,07 €98,19
On Double Play Plus ADSL Double Play 24576 1024 €24,70 €36,07 €98,19
On Double Play 24 GR ADSL Double Play 24576 1024 €29,88 €36,07 €98,19
On Double Play 24 Unlimited ADSL Double Play 24576 1024 €32,98 €36,07 €98,19
On Double Play 24 Unlimited Plus ADSL Double Play 24576 1024 €41,24 €36,07 €98,19
On Home Office ADSL Double Play 24576 1024 €43,31 €36,07 €98,19
On Business 2+1 ADSL Double Play 24576 1024 €51,57 €36,07 €98,19
On Triple Play ADSL Triple Play 24576 1024 €36,08 €67,18 €98,19
On Triple Play Unlimited ADSL Triple Play 24576 1024 €41,24 €67,18 €98,19
On Triple Play Plus ADSL Triple Play 24576 1024 €43,32 €67,18 €98,19
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: Άγνωσ
Χρόνος Εγκατάστασης: 10-30
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.