Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Net One

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Net One
Web Site : www.netone.gr
Πληροφορίες ADSL: www.netone.gr/
Τηλέφωνο: 2112201000
E-Mail: Άγνωστο
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 1Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 10-30 μέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2010-03-15
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.