Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Vodafone

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Vodafone
Web Site : www.vodafone.gr/
Πληροφορίες ADSL: http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1056
Τηλέφωνο: 13830
E-Mail: n/a
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: hol
Χρόνος Εγκατάστασης: 10-30 μέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.