Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Wind

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Wind
Web Site : www.wind.com.gr
Πληροφορίες ADSL: www.wind.com.gr
Τηλέφωνο: 6935601260
E-Mail: na
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Wind ADSL Internet ADSL Only 24576 1024 €20,16 €36,17 Δ/Π
WIND Double Play L ADSL Double Play 24576 1024 €41,24 €36,17 €72,35
WIND Double Play M ADSL Double Play 24576 1024 €34,00 €36,17 €72,35
WIND Double Play S ADSL Double Play 24576 1024 €23,67 €36,17 €72,35
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: Tellas
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 Ημέρες
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.