Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Cyta Hellas

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Cyta Hellas
Web Site : www.cyta.gr
Πληροφορίες ADSL: www.cyta.gr
Τηλέφωνο: 2108772800
E-Mail: info@cyta.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
1play 4Mbps home ADSL Double Play 4096 512 €14,00 €30,00 Δ/Π
2play 4Mbps home ADSL Double Play 4096 512 €16,00 €30,00 Δ/Π
2play 8Mbps home ADSL Double Play 8192 1024 €19,00 €30,00 Δ/Π
1play 24Mbps home ADSL Double Play 12288 1024 €18,00 €30,00 Δ/Π
2play 24Mbps home ADSL Double Play 12288 1024 €38,00 €30,00 Δ/Π
1play 24Mbps office ADSL Double Play 24576 1024 €23,00 €30,00 Δ/Π
2play 24Mbps office ADSL Double Play 24576 1024 €44,00 €30,00 Δ/Π
2play 35Mbps home VDSL Double Play 35840 3072 €29,00 €30,00 €50,00
1play 35Mbps home VDSL Only 35840 3072 €34,00 €30,00 Δ/Π
2play 35Mbps office VDSL Double Play 35840 3072 €40,00 €30,00 €50,00
1play 35Mbps office VDSL Only 35840 3072 €37,00 €30,00 Δ/Π
2play 50Mbps home VDSL Double Play 51200 10240 €35,00 €30,00 €50,00
1play 50Mbps home VDSL Only 51200 10240 €42,00 €30,00 Δ/Π
2play 50Mbps office VDSL Double Play 51200 10240 €48,00 €30,00 €50,00
1play 50Mbps office VDSL Only 51200 10240 €45,00 €30,00 Δ/Π
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: n/a
Χρόνος Εγκατάστασης: n/a
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.