Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

HOL

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): HOL
Web Site : www.hol.gr
Πληροφορίες ADSL: www.adsl.gr
Τηλέφωνο: 13844
E-Mail: info@hol.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
hol adsl internet 6 Mbps ADSL Only 6144 1024 €17,00 €35,90 Δ/Π
hol double-play lite ADSL Double Play 6144 1024 €24,30 €35,90 €85,80
hol adsl internet 24 Mbps ADSL Only 24576 1024 €20,10 €35,90 Δ/Π
hol double-play ADSL Double Play 24576 1024 €41,20 €35,90 €85,80
hol double-play GR ADSL Double Play 24576 1024 €34,00 €35,90 €85,80
hol adsl plus ADSL Double Play 24576 1024 €24,70 €35,90 €85,80
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 10 Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 ?µ??e?
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.