Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Vivodi

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Vivodi
Web Site : www.vivodi.gr
Πληροφορίες ADSL: www.vivodi.gr
Τηλέφωνο: 801 11 45600
E-Mail: info@vivodi.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 1200Mbps
Χρόνος Εγκατάστασης: Εώς 30 Ημέρε
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2011-04-13
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.