Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Tellas

Γενικές Πληροφορίες
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): Tellas
Web Site : www.tellas.gr
Πληροφορίες ADSL: http://www.tellas.gr/page.asp?gid=8&arid=607&lang=2
Τηλέφωνο: 13800
E-Mail: tellasadsl@tellas.gr
Υπηρεσίες
Όνομασία Τύπος Ταχύτητα
Down/Up
Μηνιαίως Ενεργοποίηση
Ενεργός Ανενεργός
Πληροφορίες Υπηρεσιών
Εύρoς Ζώνης Δικτύου με το Εξωτερικό: 2.5 Gbps
Χρόνος Εγκατάστασης: 3-30 ?µ??e?
Τελευταία Ενημέρωση Πληροφοριών: 2010-03-15
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.