Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)

Πληροφορίες Προϊόντος
Τελευταία ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00
Ονομασία Παρόχου (ΙSP): ΟΤΕ
Ονομασία Προϊόντος: Conn-x 2Mbps
Τεχνολογία: 3
Ταχύτητες
Ταχύτητα: 2048/512Kbps (Λήψη/Αποστολή)
Εγκατάσταση
Κόστος Ενεργοποίησης (Ενεργός βρόχος): €36,09
Κόστος Ενεργοποίησης (Ανενεργός βρόχος): €36,09
Τιμολόγια Υπηρεσιών και Συμβόλαιο
Ελάχιστη Διάρκεια Υπηρεσίας: 12 Μήνες
Μηνιαία Πληρωμή : €32,31
Πληροφορίες Υπηρεσίας και Επιλογές
Aλλες πληροφορίες: Η τιμή υπολογίστηκε μαζί με το παγιο PSTN τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ 15,25€.
# Δωρεάν 100 SMS/μήνα
# Δωρεάν υπηρεσίες web mail, αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω SMS, agenda, κλπ
# Δωρεάν εναλλακτική dial up σύνδεση
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον πάροχο των υπηρεσιών για τις ανάγκες σας και τα τιμολόγια τους προτού εγγραφείτε. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτές τις πληροφορίες.