PDA

Επιστροφή στο Forum : Γνωστοποίηση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσηςnnn
30-09-09, 19:14
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009. Γνωστοποιείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο HELLAS ONLINE (εφεξής η “Εταιρία”), ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2009, κατά την οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.268.289 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,561% επί συνόλου 126.769.232, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε και χορηγήθηκε αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.4 του κ.ν. 2190/1920, άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης – Πλαίσιο που υπογράφηκε την 31.7.2009 μεταξύ της Εταιρίας, των εκ των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS και World Equities Investments Holdings S.A. και της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.», καθώς και για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που εκτελέσθηκαν με βάση την εν λόγω σύμβαση.

2. Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν (α) η εισφορά και απορρόφηση από την Εταιρία του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο «Vodafone PANAFON», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και με βάση τη συνταχθείσα με ημερομηνία 31-7-2009 και νομίμως ελεγχθείσα σύμφωνα με την από 7-8-2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 20161) της ελεγκτικής εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», Λογιστική Κατάσταση του συγκεκριμένου κλάδου και (β) οι όροι της απόσχισης – απορρόφησης του ως άνω κλάδου, όπως προσδιορίστηκαν και εγκρίθηκαν με τις από 31.8.2009 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των μετασχηματιζομένων εταιριών.

3. Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρεσχέθη ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας της συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης - εισφοράς – μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου και για την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης – εισφοράς του ως άνω κλάδου.

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 12.949.127,10 λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών (DSL) υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “Vodafone-Panafon”, λογιστικής αξίας 41.063.204,79 ευρώ, με την έκδοση 28.775.838 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 ευρώ η κάθε μία, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των 28.114.077,69 ευρώ θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο. Επίσης εγκρίθηκε και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2, 19 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

6. Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, επικυρώθηκε η εκλογή νέου Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το οποίο είχε εκλεγεί κατά τη με ημερομηνία 25.8.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

7. Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

8. Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Σχετικά με την hellas online

Η hellasonline είναι ένας από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής και Internet για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και μεγάλους οργανισμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, μετά τον ΟΤΕ. Η hellasonline είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.hol.gr

Copyright Keen Notion Co (2002-2019) Copyright Keen Notion Co.