Δείτε το RSS Feed

globalnoise

Ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ συγκεκριμένων Αστικών Κέντρων για ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

Rate this Entry
Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jkoukos Εμφάνιση μηνυμάτων
Χοντρικά, ο κανονισμός προβλέπει 2 αναθέσεις περιοχών.

Η πρώτη ανάθεση που αφορά αστικά κέντρα (και όχι μεμονωμένες καμπίνες), είναι αυτή που διανύουμε τώρα και χωρίζεται σε 3 φάσεις (ΟΤΕ, λοιποί, όλοι), αναλαμβάνοντας αυτά που ενδιαφέρονται, με καταληκτική περάτωση τον 9ο/2019.
Σίγουρα θα υπάρχουν καμπίνες κάποιων αστικών κέντρων ή και ολόκληρα αστικά κέντρα, που δεν θα ζητηθούν (για Χ λόγους) από οποιονδήποτε πάροχο.

Η δεύτερη ανάθεση που αφορά αδιάθετες καμπίνες, θα είναι διαρκής σε ετήσια βάση (κάθε 6μηνο, αρχής γενομένης από 5ο/2018), όπου κάθε πάροχος μπορεί να αιτηθεί όποιες θέλει σε αστικά κέντρα που ήδη έχει αναλάβει άλλος πάροχος (ή ο ίδιος) αλλά δεν αναβαθμίσθηκαν στην πρώτη ανάθεση.

Όλα τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά υπηρεσία Vectoring από καμπίνες, όπου η υπηρεσία θα παρέχεται αποκλειστικά από έναν πάροχο από την ίδια καμπίνα. Όμως ο κανονισμός δεν αποκλείει σε ένα αστικό κέντρο που το έχει αναλάβει κάποιος, άλλος (ή άλλοι) πάροχοι να διαθέτουν δικιά τους υπηρεσία, αρκεί αυτή να είναι συμβατή ή να μην επηρεάζει το Vectoring. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α. Να στήσουν δικές τους καμπίνες και να δίνουν συμβατή υπηρεσία με το Vectoring του κύριου παρόχου.
β. Να δίνουν μέσω της ίδιας καμπίνας δικιά τους υπηρεσία Vectoring, αρκεί να αποδείξουν ότι μπορεί να δουλέψει απροβλημάτιστα το Multi Vectoring.
γ. Να στήσουν δικό τους δίκτυο οπτικών ινών και παροχή υπηρεσίας μέσω αυτού (FTTH/B).

Εκτός την 1ης φάσης στην 1η ανάθεση (του ΟΤΕ), όλες οι άλλες αναθέσεις θα γίνονται βάση διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου κερδίζει αυτός που θα τις προγραμματίσει στο μικρότερο χρονικό διάστημα και με το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης.

Submit "Ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ συγκεκριμένων Αστικών Κέντρων για ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης" to Facebook Submit "Ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ συγκεκριμένων Αστικών Κέντρων για ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης" to Twitter

Σχόλια