Για τους φίλους των τεσσάρων τροχών, και για όσους δεν βλέπουν το αυτοκίνητο ούτε ως απλά ένα εργαλείο αλλά ούτε και σαν "εργαλλλλλείο"

You need to be a member of this group to view its contents