Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες InternetMaster

Βασικές Πληροφορίες

Ημερομηνία γέννησης
11-03
Προσωπικές Πληροφορίες InternetMaster
Φύλο:
Male / Άνδρας
Περιοχή:
Τρίπολη
ADSL Info

ADSL Information

Τύπος σύνδεσης:
FTTH
DSLAM:
ΟΤΕ - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πάροχος Διαδικτύου:
COSMOTE
Ταχύτητα σύνδεσης:
102400/10240
Router-modem:
Deco M4 + Speedport Plus

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
427
Μηνύματα ανά ημέρα
0,31
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
21-04-21 21:59
Εγγραφή
24-06-17
Συστάσεις
0