Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες InternetMaster

Βασικές Πληροφορίες

Ημερομηνία γέννησης
11-03
Προσωπικές Πληροφορίες InternetMaster
Φύλο:
Male / Άνδρας
Περιοχή:
Τρίπολη
ADSL Info

ADSL Information

Τύπος σύνδεσης:
VDSL2
DSLAM:
ΟΤΕ - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πάροχος Διαδικτύου:
COSMOTE
Ταχύτητα σύνδεσης:
42695/4996
Router-modem:
Speedport Plus
SNR:
9
Attn:
15.0
Path level:
Interleaved

Υπογραφή


Στην αναμονή για σύνδεση FTTH...

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
335
Μηνύματα ανά ημέρα
0,25
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
28-01-21 14:35
Εγγραφή
24-06-17
Συστάσεις
0