Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες deniSun

Βασικές Πληροφορίες

Ηλικία
49
Προσωπικές Πληροφορίες deniSun
Φύλο:
Male / Άνδρας
Περιοχή:
KV G434
ADSL Info

ADSL Information

Τύπος σύνδεσης:
FTTH
DSLAM:
ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
Πάροχος Διαδικτύου:
Cosmote
Ταχύτητα σύνδεσης:
310/31
Router-modem:
RB4011iGS+5 ONT: G-010G-R

Υπογραφή


| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
42.739
Μηνύματα ανά ημέρα
6,39
Downloads
Downloads
23
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Εγγραφή
28-03-06
Συστάσεις
0