Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες goku

Βασικές Πληροφορίες

Ημερομηνία γέννησης
10-05-1986 (38)
Προσωπικές Πληροφορίες goku
Φύλο:
Male / Άνδρας
Επάγγελμα:
Team Leader @ Stargate Command
Περιοχή:
Edenoi
ADSL Info

ADSL Information

Τύπος σύνδεσης:
ADSL2+
Πάροχος Διαδικτύου:
Vodafone
Ταχύτητα σύνδεσης:
17104 down / 1022 up
Router-modem:
TD-W8960N V8
SNR:
5.8
Attn:
21
Path level:
Interleaved

Υπογραφή


My adslgr.com account password is the last 7 digits of π. No hackers so far.
Hello, I'm Death. You may be familiar with my Blue Screen.

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
4.722
Μηνύματα ανά ημέρα
0,72
Downloads
Downloads
7
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
19-06-24 23:41
Εγγραφή
25-07-06
Συστάσεις
0