Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες adiS

Βασικές Πληροφορίες

Ηλικία
38
Προσωπικές Πληροφορίες adiS
Φύλο:
Male / Άνδρας
Ενδιαφέροντα:
Gaming
Επάγγελμα:
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Περιοχή:
Κιλκίς
ADSL Info

ADSL Information

Τύπος σύνδεσης:
FTTH
Πάροχος Διαδικτύου:
HCN
Ταχύτητα σύνδεσης:
120Mbps/120Mbps
Router-modem:
JMFIBRE AF511/MikrHap Ac2

Υπογραφή


Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
1.347
Μηνύματα ανά ημέρα
0,27
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
24-09-21 22:51
Εγγραφή
06-01-08
Συστάσεις
0