Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες daras

Βασικές Πληροφορίες

Ηλικία
41
Προσωπικές Πληροφορίες daras
Φύλο:
Male / Άνδρας
Βιογραφικό:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επάγγελμα:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Περιοχή:
Αθήνα
ADSL Info

ADSL Information

Ταχύτητα σύνδεσης:
512/512

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
620
Μηνύματα ανά ημέρα
0,12
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
16-10-19 08:16
Εγγραφή
31-03-05
Συστάσεις
0

1 Friend

Προβολή 1 έως 1 από 1 φίλους