Περισσότερες δραστηριότητες
Προσωπικές Πληροφορίες mzaf

Βασικές Πληροφορίες

Ημερομηνία γέννησης
07-10-1965 (54)
Προσωπικές Πληροφορίες mzaf
Φύλο:
Male / Άνδρας
ADSL Info

ADSL Information

DSLAM:
ΟΤΕ - ΙΛΙΣΣΟΣ
Πάροχος Διαδικτύου:
Conn-x OTE
Ταχύτητα σύνδεσης:
8192/384

Στατιστικά


Συνολικά μηνύματα
Συνολικά μηνύματα
1.234
Μηνύματα ανά ημέρα
0,30
Downloads
Downloads
1
Uploads
0
Γενικές πληροφορίες
Τελευταία Δραστηριότητα
25-01-20 20:41
Εγγραφή
31-10-08
Συστάσεις
0