Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: daras; Λέξη(εις) Κλειδιά:

Σελ. 1 από 13 1 2 3 4

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,26 δευτερόλεπτα

 1. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Παλι δεν δουλευει  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "NOW=1573559461") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__DAY=12") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__MONTH=11") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__YEAR=2019") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__TIMESTR=20191112-135101") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__MON_FMT=wav") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Recordings initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "2?checkaction") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Inbound Recording Check to +302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "10?Set(FROMEXTEN=2321303781)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "recordcheck,1(dontcare,in,+302321022822)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Starting recording check against dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CHANNEL(tonezone)=gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__FROM_DID=+302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "returnhere=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?blacklisted") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CDR(did)=+302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1 ?Set(CALLERID(name)=2321303781)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__MOHCLASS=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1?post-reverse-charge") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (from-pstn,+302321022822,14)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "CallerID Entry Point") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CRM_SOURCE=2321303781") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CRM_LINKEDID=1573559461.40") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "ivr-2,s,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,s,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__IVR_RETVM=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?skip") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Answer("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "IVR_MSG=custom/ivr2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "TIMEOUT(digit)=1") in new stack
  VERBOSE func_timeout.c: Digit timeout set to 1.000
  VERBOSE pbx.c: Executing Read("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "IVREXT,custom/ivr2,,,0,1") in new stack
  VERBOSE file.c: Playing 'custom/ivr2.slin' (language 'en')
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 115
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 105
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 101
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 106
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 103
  VERBOSE res_musiconhold.c: Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/ OTE-2321022941-0000001b'
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 104
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 102
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Hold for Notify User 107
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP VIDEO TOS bits 136
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP VIDEO CoS mark 6
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?ext-local,108,1:followme-check,108,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (ext-local,108,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__RINGTIMER=15") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Macro("SIP/103-00000029", "exten-vm,novm,108,0,0,0") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Macro("SIP/103-00000029", "user-callerid,") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "TOUCH_MONITOR=1573559470.41") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "AMPUSER=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?report") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "1?Set(REALCALLERIDNUM=103)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "AMPUSER=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?limit") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "AMPUSERCIDNAME=GOURIDOU EFI") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?report") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "AMPUSERCID=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__DIAL_OPTIONS=HhTtr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CALLERID(all)="GOURIDOU EFI" <103>") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CALLERID(all)=<+302321054312>)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?limit") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=103)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "Macro Depth is 2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?report2:macroerror") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,19)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?continue") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__TTL=64") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?continue") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,38)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CALLERID(number)=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CALLERID(name)=GOURIDOU EFI") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?cnum") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CDR(cnam)=GOURIDOU EFI") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CDR(cnum)=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CHANNEL(language)=en") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "RingGroupMethod=none") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__EXTTOCALL=108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__PICKUPMARK=108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "RT=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Gosub(ext-intercom,*80108,1())") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?ChanSpy(SIP/108,q)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Gosub(ext-intercom,*80108,1())") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?ChanSpy(SIP/108,q)") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
  ERROR pbx_functions.c: Function PJSIP_HEADER not registered
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/103-00000029", "sub-record-check,s,1(exten,108,dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "NOW=1573559470") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__DAY=12") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__MONTH=11") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__YEAR=2019") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__TIMESTR=20191112-135110") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__FROMEXTEN=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__MON_FMT=wav") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "Recordings initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "5?checkaction") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "Exten Recording Check between 103 and 108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CALLTYPE=internal") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CALLEE=dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?callee") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?caller") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,13)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "RECMODE=dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/103-00000029", "recordcheck,1(dontcare,internal,108)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "Starting recording check against dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/103-00000029", "dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?macrodial") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-exten-vm,s,25)
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?clrheader,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Macro("SIP/103-00000029", "dial-one,,HhTtr,108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DEXTEN=108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__CRM_SOURCE=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(__EXTTOCALL=108)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?screen,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?cf,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?skip1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,10)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?nodial") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?continue") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,25)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?next3:continue") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,27)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?nodial") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DSTRING=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DEVICES=108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Return()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(DEVICES=08)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "LOOPCNT=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "ITER=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "THISDIAL=SIP/108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Return()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "NEWDIAL=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "LOOPCNT2=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "ITER2=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "THISPART2=SIP/108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(THISPART2=DAHDI/108)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "NEWDIAL=SIP/108&") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "ITER2=2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?begin2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "THISDIAL=SIP/108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?docheck") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,15)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?skipset") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DSTRING=SIP/108&") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "ITER=2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?begin") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Return()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DSTRING=SIP/108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?nodial") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?skiptrace") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "DB(CALLTRACE/108)=103") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "D_OPTIONS=HhTtr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 103, Alert Info: ") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GosubIf("SIP/103-00000029", "0?qwait,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__CWIGNORE=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?usegoto,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "0?godial") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/103-00000029", "sub-presencestate-display,s,1(108)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/103-00000029", "state-available,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-presencestate-display,state-available,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "PRESENCESTATE_DISPLAY=(Available)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CONNECTEDLINE(name,i)=STATHMARXEIO(Available)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "CONNECTEDLINE(num)=108") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/103-00000029", "D_OPTIONS=HhTtrI") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Macro("SIP/103-00000029", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing MacroExit("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrII)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(D_OPTIONS=HhTtrIg)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Dial("SIP/103-00000029", "SIP/108,,HhTtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP VIDEO TOS bits 136
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP VIDEO CoS mark 6
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
  VERBOSE app_stack.c: SIP/108-0000002a Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/108-0000002a", "0?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/108-0000002a", "Applying SIP Headers to channel SIP/108-0000002a") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/108-0000002a", "TECH=SIP") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/108-0000002a", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing While("SIP/108-0000002a", "0") in new stack
  VERBOSE app_while.c: Jumping to priority 11
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/108-0000002a", "") in new stack
  VERBOSE app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 108, 1) exited non-zero on 'SIP/108-0000002a'
  VERBOSE app_stack.c: SIP/108-0000002a Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
  VERBOSE app_dial.c: Called SIP/108
  VERBOSE app_dial.c: Connected line update to SIP/103-00000029 prevented.
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 106
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 105
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 101
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 115
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 103
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 104
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 102
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 107
  VERBOSE app_dial.c: SIP/108-0000002a is ringing
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 106
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 105
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 101
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 115
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 103
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 104
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 102
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state Ringing for Notify User 107
  VERBOSE res_musiconhold.c: Stopped music on hold on SIP/ OTE-2321022941-0000001b
  VERBOSE bridge_channel.c: Channel SIP/ OTE-2321022941-0000001b left 'simple_bridge' basic-bridge
  VERBOSE bridge_channel.c: Channel SIP/103-0000001f left 'simple_bridge' basic-bridge
  VERBOSE app_stack.c: SIP/103-0000001f Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-0000001f", "Sending Hangup to CRM") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-0000001f", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-0000001f", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
  VERBOSE app_macro.c: Spawn extension (macro-dial, s, 23) exited non-zero on 'SIP/103-00000029' in macro 'dial'
  VERBOSE app_dial.c: Connected line update to SIP/108-0000002a prevented.
  VERBOSE pbx.c: Spawn extension (ext-group, 901, 18) exited non-zero on 'SIP/103-00000029'
  VERBOSE pbx.c: Executing Macro("SIP/103-00000029", "hangupcall,") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?theend") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-0000001f", "MASTER CHANNEL: 1573559377.31 = 1573559354.27") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-0000001f", "1?return") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/103-0000001f", "") in new stack
  VERBOSE app_stack.c: Spawn extension (macro-dial, s, 1) exited non-zero on 'SIP/103-0000001f'
  VERBOSE app_stack.c: SIP/103-0000001f Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/103-00000029", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 115
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 105
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/103-00000029", "SIP/108-0000002a montior file= ") in new stack
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 101
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/103-00000029", "1?skipagi") in new stack
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 106
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 103
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 104
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 102
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state InUse for Notify User 107
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Hangup("SIP/103-00000029", "") in new stack
  VERBOSE app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 7) exited non-zero on 'SIP/103-00000029' in macro 'hangupcall'
  VERBOSE pbx.c: Spawn extension (ext-group, h, 1) exited non-zero on 'SIP/103-00000029'
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 115 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 105 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 101 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 106 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 103 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 104 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 102 (queued)
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 103 new state Idle for Notify User 107 (queued)
  VERBOSE app_dial.c: Connected line update to SIP/ OTE-2321022941-0000001b prevented.
  VERBOSE app_dial.c: SIP/108-0000002a answered SIP/ OTE-2321022941-0000001b
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 106
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 105
  VERBOSE bridge_channel.c: Channel SIP/108-0000002a joined 'simple_bridge' basic-bridge <75624e23-0f25-4ab3-8059-5a6f3b6c507f>
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 101
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 115
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 103
  VERBOSE bridge_channel.c: Channel SIP/ OTE-2321022941-0000001b joined 'simple_bridge' basic-bridge <75624e23-0f25-4ab3-8059-5a6f3b6c507f>
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 104
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 102
  VERBOSE chan_sip.c: Extension Changed 108 new state InUse for Notify User 107
  VERBOSE app_read.c: User entered nothing.
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1?t,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,t,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  WARNING pbx.c: Goto requires an argument (extension,]priority)
  VERBOSE pbx.c: Spawn extension (ivr-2, t, 1) exited non-zero on 'SIP/ OTE-2321022941-00000028'
  VERBOSE pbx.c: Executing Hangup("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/ OTE-2321022941-00000028'
  VERBOSE app_stack.c: SIP/ OTE-2321022941-00000028 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Sending Hangup to CRM") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "MASTER CHANNEL: 1573559461.40 = 1573559461.40") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "0?return") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing AGI("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "sangomacrm.agi") in new stack
  VERBOSE res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
  VERBOSE res_agi.c: AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "") in new stack
  VERBOSE app_stack.c: Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/ OTE-2321022941-00000028'
  VERBOSE app_stack.c: SIP/ OTE-2321022941-00000028 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
  VERBOSE netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (from-pstn,+302321022822,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "sub-record-check,s,1(in,+302321022822,dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "NOW=1573559561") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__DAY=12") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__MONTH=11") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__YEAR=2019") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__TIMESTR=20191112-135241") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__MON_FMT=wav") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Recordings initialized") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "2?checkaction") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Inbound Recording Check to +302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "10?Set(FROMEXTEN=2321303781)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "recordcheck,1(dontcare,in,+302321022822)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Starting recording check against dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "dontcare") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CHANNEL(tonezone)=gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__FROM_DID=+302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "returnhere=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?blacklisted") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CDR(did)=+302321022822") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1 ?Set(CALLERID(name)=2321303781)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__MOHCLASS=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?post-reverse-charge") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (from-pstn,+302321022822,14)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "CallerID Entry Point") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__CRM_SOURCE=2321303781") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__CRM_LINKEDID=1573559561.43") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "ivr-2,s,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,s,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "__IVR_RETVM=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "0?skip") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Answer("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "IVR_MSG=custom/ivr2") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "TIMEOUT(digit)=1") in new stack
  VERBOSE func_timeout.c: Digit timeout set to 1.000
  VERBOSE pbx.c: Executing Read("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "IVREXT,custom/ivr2,,,0,1") in new stack
  VERBOSE file.c: Playing 'custom/ivr2.slin' (language 'en')
  VERBOSE app_read.c: User entered nothing.
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?t,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,t,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "") in new stack
  WARNING pbx.c: Goto requires an argument (extension,]priority)

  Και logs που αφορα μονο το context σου


  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003ab", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003b5", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003b5", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003b5", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003b5", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003b9", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003b9", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003b9", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003b9", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003bd", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003bd", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003bd", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003bd", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003bf", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003bf", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003bf", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321027565,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003bf", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003c0", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003c0", "dfrom=BC00.TSSPI1.PALLINI.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003c0", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321024063,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003c0", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003c1", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003c1", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003c1", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321026606,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003c1", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003c7", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003c7", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003c7", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003c7", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003c9", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003c9", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003c9", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003c9", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003ca", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003ca", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003ca", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003ca", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003cb", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003cb", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003cb", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003cb", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003cf", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003cf", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003cf", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003cf", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003d0", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003d0", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003d0", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003d0", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003d4", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003d4", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003d4", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003d4", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003d8", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003d8", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003d8", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003d8", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003dc", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003dc", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003dc", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003dc", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000003e2", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000003e2", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000003e2", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,7)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000003e2", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./7, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./6, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./5, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./4, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./3, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./2, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Remove detect-dtmf/_./1, registrar=pbx_config; con=((nil)); con->root=(nil)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000003", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000003", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000003", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000003", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000003", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000004", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000004", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000004", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000004", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000004", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000005", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000005", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000005", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000005", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000005", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000006", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000006", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000006", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000006", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000006", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000007", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000007", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000007", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000007", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000007", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000b", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000000b", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000b", "Print last 15 characters: MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000000b", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000000b", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "Print last 15 characters: IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000000c", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000d", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000000d", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000000d", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000000d", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000000d", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000010", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000010", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000010", "Print last 15 characters: ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000010", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321027565,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000010", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000011", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000011", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000011", "Print last 15 characters: MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000011", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000011", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000012", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000012", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000012", "Print last 15 characters: cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000012", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000012", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000016", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000016", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000016", "Print last 15 characters: cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000016", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000016", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000001a", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000001a", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000001a", "Print last 15 characters: cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000001a", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000001a", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000001b", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000001b", "dfrom=voips.modulus.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000001b", "Print last 15 characters: oips.modulus.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000001b", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000001b", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000021", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000021", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000021", "Print last 15 characters: cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000021", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000021", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000022", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000022", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000022", "Print last 15 characters: ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000022", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321027565,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000022", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000026", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000026", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000026", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000026", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000026", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000027", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000027", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000027", "Print last 15 characters: MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000027", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000027", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000028", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002b", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002c", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002c", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002c", "Print last 15 characters: ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002c", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,8)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002c", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000002f", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000002f", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000002f", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000002f", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000030", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000030", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000030", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-00000030", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000030", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000034", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000034", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000034", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000034", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000035", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000035", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000035", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000035", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000036", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000036", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000036", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-00000036", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000036", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000037", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000037", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000037", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-00000037", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000037", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000003b", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000003b", "dfrom=BC00.TSSPI1.PALLINI.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000003b", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000003b", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000003c", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000003c", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000003c", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-0000003c", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000003c", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000040", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000040", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000040", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000040", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000041", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000041", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000041", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321026606,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000041", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000042", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000042", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000042", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000042", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000043", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000043", "dfrom=cs.cosmote.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000043", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000043", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000004a", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000004a", "dfrom=ims.forthnet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000004a", "0?pass") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing SIPDtmfMode("SIP/ OTE-2321022941-0000004a", "inband") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000004a", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000004e", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000004e", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000004e", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000004e", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000053", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000053", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000053", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000053", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000054", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000054", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000054", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000054", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000055", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000055", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000055", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000055", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000056", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000056", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000056", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321024063,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000056", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000005a", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000005a", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000005a", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000005a", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000005d", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000005d", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000005d", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000005d", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000005e", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000005e", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000005e", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000005e", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-0000005f", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-0000005f", "dfrom=MOBILE.WIND.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-0000005f", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-0000005f", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000060", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000060", "dfrom=BC00.TSSPI1.PALLINI.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000060", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000060", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000064", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000064", "dfrom=ims.otenet.gr") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000064", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321054312,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000064", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000065", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000065", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000065", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022822,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000065", "from-pstn,,1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-00000066", "Detect dtmf") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-00000066", "dfrom=BC00.TSSPS1.PIREOS.IMS.VODAFONE.GR") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-00000066", "1?pass") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (detect-dtmf,+302321022941,5)
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-00000066", "from-pstn,,1") in new stack
  #  - - - Updated - - -

  Για το αλλο που σου εγραψα σχετικα με το pjsip, το γνωριζες ?
 2. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Δυστυχως δεν το κανει ο ΟΤΕ αλλα το asterisk, αν κανει register πολλα accounts στο ιδιο σημειο (ιδιο Provider) τοτε ολες τις εισερχομενες τις διαχειριζεται με το τελευταιο trunk που εκανε register.
  Δοκιμασε να ριξεις το παρακατω στα global sip options και ξαναδοκιμασε να δεις απο που σου ερχεται η καθε κληση

  match_auth_username=yes

  Μετα θα δουμε τι θα κανουμε με τα dtmf.

  Αυτο το θεμα με τις εισερχομενες διαβασα στο FreePBX forum διαβασα οτι το λυνουν με το να κανεις το SIP trunk Pjsip και να ενεργοποιησεις το Line option,

  https://community.freepbx.org/t/how-to-distinguist-between-trunks-on-incoming-calls/44305

  το εχεις δοκιμασει μηπως ?

  Εβαλα το καινουριο context Η vodafone παλι δεν δουλευει αλλα στματησαν και τα αλλα οποτε ξαναεβαλα το παλιο context που δουλευει.

  To invite εχει αυτο μεσα


  Μπορουμε να βαλουμε ενα wildcard *.IMS.VODAFONE.GR ωστε να τα πιασουμε ολα ?
 3. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Δυστυχως δεν το κανει ο ΟΤΕ αλλα το asterisk, αν κανει register πολλα accounts στο ιδιο σημειο (ιδιο Provider) τοτε ολες τις εισερχομενες τις διαχειριζεται με το τελευταιο trunk που εκανε register.
  Δοκιμασε να ριξεις το παρακατω στα global sip options και ξαναδοκιμασε να δεις απο που σου ερχεται η καθε κληση

  match_auth_username=yes

  Μετα θα δουμε τι θα κανουμε με τα dtmf.


  Μου εκανες την καρδια περιβολι αντε να δουμε θα βγαλουμε ακρη.

  - - - Updated - - -

  Μου εκανες την καρδια περιβολι αντε να δουμε θα βγαλουμε ακρη. Αρα και για αυτο τον λογο χανονται τα DTMF αφου ο ΟΤΕ μπορει να τα στελνει απο οποιοδηποτε trunk σωστα?

  Οποτε δεν ειναι θεμα ΟΤΕ, απο οτι καταλαβα. Αμα ειναι ετσι να προτιμαω PRI γραμμη τουλαχιστον εκει δεν ειχαμε τετοια προβληματα.
 4. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Ενω καλεις το +302321440930 αυτο ερχεται στο trunk για το 2321022941. Απο εκει σου σερβιρουν τον συγκεκριμενο αριθμο η εχεις διαφορετικα trunk για το καθενα;
  Δοκιμασε να αλλαξεις το context και σε αυτο το trunk. Επισης αν αλλαζες τις ρυθμισεις για το dtmf σε αυτο το trunk τοτε πιθανον να μην σου δουλευαν γιατι εμπεναν απο τα αλλα trunks που εχεις και ειχαν την standard ρυθμιση.

  Καλημερα @astbox και σε ευχαριστω καταρχας που ξοδευεις χρονο και με βοηθας.

  Εχω ξεχωριστω inbound route για το καθε νουμερο, αυτο που λες το παρατηρησα και εγω κια δεν μπορω να καταλαβω γιατι ερχεται στο 22941.

  Το εκανα αυτο που λες και εβαλα context=detect-dtmf στο 2321022941 και επαιξαν και τα υπολοιπα νουμερα, για ποιο λογο ομως το κανει αυτο ?

  Εκανα disable το 22941 και ξανα τα ιδια, βαζω το context σου μετα σε ενα αλλο νουμερο και ξαναεπαιξαν, στην ουσια εαν δεν εχω το context σου σε ολα τα νουμερα δεν θα παιξει ?

  Φαινεται σαν ΟΤΕ να την στελνει την κληση απο οποιοδηποτε trunk και οχι απο το συγκεκριμενο μπορω να πω κατι στον ΟΤΕ ?

  - - - Updated - - -

  Καλημερα @astbox και σε ευχαριστω καταρχας που ξοδευεις χρονο και με βοηθας.

  Εχω ξεχωριστω inbound route για το καθε νουμερο, αυτο που λες το παρατηρησα και εγω κια δεν μπορω να καταλαβω γιατι ερχεται στο 22941.

  Το εκανα αυτο που λες και εβαλα context=detect-dtmf στο 2321022941 και επαιξαν και τα υπολοιπα νουμερα, για ποιο λογο ομως το κανει αυτο ?

  Εκανα disable το 22941 και ξανα τα ιδια, βαζω το context σου μετα σε ενα αλλο νουμερο και ξαναεπαιξαν, στην ουσια εαν δεν εχω το context σου σε ολα τα νουμερα δεν θα παιξει ?

  Φαινεται σαν ΟΤΕ να την στελνει την κληση απο οποιοδηποτε trunk και οχι απο το συγκεκριμενο μπορω να πω κατι στον ΟΤΕ ?


  Εντωμεταξυ τωρα δεν παιζει απο κινητα vodafone, θεε μου τι μπλεξιμο ειναι αυτο!!!!
 5. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Μηπως χρησιμοποιεις user settings;
  Ανεβασε τις ρυθμισεις που εχεις σε ενα απο αυτα και μια δοκιμη με ολο το cli output απο την αρχη της κλησης.


  Και οι ρυθμισεις trunks

  Outgoing  Incoming

  Κωδικας:
  secret=XXXXXXX
  type=user
  context=detect-dtmf
  host=ims.otenet.gr
  +30232XXXXXX:XXXXXXXX :+30232XXXXXXXX@ims.otenet.gr@ims.otenet.gr:5060/+302XXXXXXXX  Το context detect-dtmf το βαζω και στο user settings η μονο στο peer τελικα ?


  Και το log απο cli


  =========================================================================
  Connected to Asterisk 16.4.1 currently running on FreePBXKtelSerron (pid = 32441)
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "GROUP()=OUT_10") in new stack
  -- Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "from-trunk,+302321440930,1") in new stack
  -- Goto (from-trunk,+302321440930,1)
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
  -- Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "sub-record-check,s,1(in,+302321440930,dontcare)") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?initialized") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "NOW=1573113265") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__DAY=07") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__MONTH=11") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__YEAR=2019") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__TIMESTR=20191107-095425") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__MON_FMT=wav") in new stack
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "Recordings initialized") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "2?checkaction") in new stack
  -- Goto (sub-record-check,s,17)
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
  -- Goto (sub-record-check,in,1)
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "Inbound Recording Check to +302321440930") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "10?Set(FROMEXTEN=2351100633)") in new stack
  -- Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "recordcheck,1(dontcare,in,+302321440930)") in new stack
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "Starting recording check against dontcare") in new stack
  -- Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "dontcare") in new stack
  -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
  -- Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  -- Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CHANNEL(tonezone)=us") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__FROM_DID=+302321440930") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "returnhere=1") in new stack
  -- Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?blacklisted") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
  -- Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CDR(did)=+302321440930") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "1 ?Set(CALLERID(name)=2351100633)") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__MOHCLASS=") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "1?post-reverse-charge") in new stack
  -- Goto (from-trunk,+302321440930,14)
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "CallerID Entry Point") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CRM_SOURCE=2351100633") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CRM_LINKEDID=1573113265.9177") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
  -- Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "ivr-2,s,1") in new stack
  -- Goto (ivr-2,s,1)
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__IVR_RETVM=") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?skip") in new stack
  -- Executing Answer("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "IVR_MSG=custom/temp") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "TIMEOUT(digit)=1") in new stack
  -- Digit timeout set to 1.000
  -- Executing Read("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "IVREXT,custom/temp,,,0,1") in new stack
  -- Playing 'custom/temp.slin' (language 'en')
  -- Connected line update to SIP/ OTE-2321022941-000023d7 prevented.
  -- SIP/111-000023d8 answered SIP/ OTE-2321022941-000023d7
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 102
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 107
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 105
  -- Channel SIP/111-000023d8 joined 'simple_bridge' basic-bridge <997d43ab-37ed-4760-8399-0576651cd108>
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 106
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 101
  -- Channel SIP/ OTE-2321022941-000023d7 joined 'simple_bridge' basic-bridge <997d43ab-37ed-4760-8399-0576651cd108>
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 103
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 104
  == Extension Changed 111 new state InUse for Notify User 115
  -- User disconnected
  -- Executing Hangup("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  == Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/ OTE-2321022941-000023d9'
  -- SIP/ OTE-2321022941-000023d9 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "Sending Hangup to CRM") in new stack
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
  -- Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
  -- Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "MASTER CHANNEL: 1573113265.9177 = 1573113265.9177") in new stack
  -- Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "0?return") in new stack
  -- Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
  -- Executing AGI("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "sangomacrm.agi") in new stack
  -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
  -- AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
  -- Executing Return("SIP/ OTE-2321022941-000023d9", "") in new stack
  == Spawn extension (ivr-2, h, 1) exited non-zero on 'SIP/ OTE-2321022941-000023d9'
  -- SIP/ OTE-2321022941-000023d9 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
  FreePBXKtelSerron*CLI>

  Αμα δεις δεν παει στο context που μου εδωσες


  Thanks
 6. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: Re: freepbx dtmf από τη vodafone

  Στις πρωτες τρεις γραμμες του log τι βλεπεις; Εκει θα φανει αν πηγε στο dialplan που σου εδωσα.
  Αν οχι τοτε αλλαξε το context σε ολα τα trunks που εχεις.


  Αλλαξα σε ολα τα trunks το context με αθτο που μου εδωσες αλλα δεν παει καθολου σε αυτο.
 7. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Ωραια για ριξε το παρακατω στο extensions_custom.conf


  exten => _.,1,Noop(Detect dtmf)
  same => n,Set(dfrom=${CUT(CUT(CUT(SIP_HEADER(From),@,2),\;,1),:,1)})
  same => n,GotoIf($?pass)
  same => n,SIPDtmfMode(inband)
  same => n(pass),Goto(from-pstn,,1)

  και αλλαξε το context στο trunk της γραμμης απο αυτο που το εχεις σε detect-dtmf.
  Επισης αν το context που ειχες στην γραμμη δεν ηταν το from-pstn, βαλε αυτο που ειχες στην τελευταια γραμμη.
  Κανε μια δοκιμη και ανεβασε το log απο το cli.
  Αν για καποιο λογο πεφτει η γραμμη γυρνα το trunk στο παλιο context και ανεβασε το log απο το cli να διορθωσω το dialplan.


  Καλημερα,

  Η γραμμη δεν πεφτει, αλλα στο context γιατι λεει from-trunk εγω το εχω βαλει detect-dtmf


  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "GROUP()=OUT_10") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "from-trunk,+302321052312,1") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,+302321052312,1)
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "sub-record-check,s,1(in,+302321052312,dontcare)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "Inbound Recording Check to +302321052312") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "recordcheck,1(dontcare,in,+302321052312)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "CHANNEL(tonezone)=us") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__FROM_DID=+302321052312") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "returnhere=1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Gosub("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "CDR(did)=+302321052312") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "0?") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "1 ?Set(CALLERID(name)=2351100633)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__MOHCLASS=") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing GotoIf("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "1?post-reverse-charge") in new stack
  VERBOSE pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,+302321052312,14)
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Wait("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "15") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing NoOp("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "CallerID Entry Point") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "FAX_DEST=from-did-direct^9000^1") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "FAXOPT(faxdetect)=yes") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Answer("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Wait("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "4") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__CRM_DIRECTION=INBOUND") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__CRM_SOURCE=2351100633") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Set("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "__CRM_LINKEDID=1572856130.10495") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing ExecIf("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
  VERBOSE pbx.c: Executing Goto("SIP/ OTE-2321022941-000028ff", "ivr-2,s,1") in new stack
  - - - Updated - - -

  Εκανα δοκιμες και σε αλλους πελατες που εχουν SIP flexy αλλα και απλες sip home συνδεσεις και παιζει κανονικα το dtmf, τι αλλο να ελεγξω στο κεντρο ?
 8. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Να ριξεις το relaxdtmf=yes στα sip options globally το εχεις δοκιμασει;Επισης λες"Τα αλλα ειναι traces απο την ethernet που παει στο Cisco του ΟΤΕ."εννοεις 2η καρτα δικτυου στο freepbx που παει κατευθειαν στο cisco του ΟΤΕ;Ακριβως αυτο εννοω μια παει στο Cisco και μια στο LAN, flexy topology!!
 9. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Μην τα μπλεκουμε. Δεν ενδιαφερει τι μαρκα ειναι το ip transport.
  Εδω μιλαμε για sip
  Εχουμε εξηγησει οτι το rtp του dtmf γινεται negotiate σε καθε call leg. Για να το βρεις, πρεπει να το ψαξει καποιος που εχει προσβαση στο voip που ξεκιναει η κληση, και να το ακολοθθησει, leg by leg. Εαν πχ η forthnet διασυνδεεται με τον οτε απευθειας και σε ενα σημειο, τοτε εχει να ψαξει αυτο. Αν διασυνδεεται σε 2 σημεια και 3 ενδιαμεσους, μπορει να πρεπει ολοι οι ενδιαμεσοι να ψαξουν τα legs που τους αφορουν.
  Σε βαθος χρονου, απλα ελπιζει κανεις οτι με τη μεταβαση ολων σε all sip voice, το προβλημα θα ελαχιστοποιηθει.
  Μεχρι τοτε δεν υπαρχει λυση.
  Υποψιν οτι και σε isdn pra να το γυρισεις, επειδη το core ειναι sip, παλι τα ιδια θα εχεις.

  Σχεδιασε τα ivr να κανουν timeout στην πιο default επιλογη.
  ΔΕΝ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ.

  Το εχω κανει ηδη αυτο, το ενδεχομενο να γινει φωνητικο IVR με καποιο εξωτερικο software οπως π.χ των τραπεζων ισχυει ?
 10. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Στο lan zip τι εχεις βαλει; Ειναι ολα απο κινητα και φαινονται μια χαρα.
  Κανε τις ιδιες δοκιμες και γραφε και στα δυο σημεια.
  Μαλλον απο το IMS στο Cisco φτανει χωρις telephone events αλλα οταν σου προωθει την κληση το Cisco σου κοτσαρει παντα τα telephone events.

  Στο Lan εχω τα traces που πηρα απο την καρτα δικτυου του Freepbx που ειναι στο LAN μου. Τα αλλα ειναι traces απο την ethernet που παει στο Cisco του ΟΤΕ.

  Τα test ειναι απο 2 κλησεις

  1. Απο κινητο cosmote
  2. Απο σταθερο nova

  Εχω δοκιμασει και σταθερο cosmote και παλι τα ιδια κανει..

  Το θεμα ειναι στον πελατη τι λεω και τι προτεινω?
 11. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  208238

  Ανεβασα τα traces στο αρχειο απο mobile φαινεται κανονικα τα telephone-event

  208239

  Οταν καλω απο σταθερο Nova δεν περναει τιποτα

  208240

  Στο sip.conf dtmfmode ειναι rfc2833, μπορω να κανω κατι αλλο

  Υποψιν οτι τα traces ειναι απο την καρτα δικτυου που παει στο Cisco (WAN)

  Απο την LAN του FreePBX στα trace δεν φαινεται τιποτα


  208241

  Δεν ξερω επρεπε ετσι θα επρεπε να ειναι ?
 12. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  LoL εχει δικιο, περιπου!
  Στο αρχειο traces1.zip στο 1ο pcap που υπαρχει το προβλημα φαινεται οτι το κεντρο σου απανταει χωρις το telephone-events.
  Αν δει ομως νωριτερα στο invite που σου στελνει ουτε αυτος τα βαζει δηλαδη ακομα και να του το στελνες παλι δεν θα στο περνουσε.
  Επειδη εχεις κανει πολλες δοκιμες κι εχω χασει τη μπαλα τι ειναι τι, βαλε dtmfmode=rfc2833 στο trunk, ριξτο και globally στα sip options.
  Κανε τις ιδιες δοκιμες και ανεβασε το trace να δουμε τι στελνει για να τους απαντησεις αντιστοιχα.

  Κατσε γιατι σε εχασα :p οταν λες globally εννοεις να υποθεσω στο Asterisk SIP settings?
 13. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  OK και αν καθησουν και συμφωνησουν οι παροχοι και πουν θα δουλευουμε ολοι inband η RFC2833 το προβλημα θα λυθει η τα ιδια ?
  Καλησπερα σας,


  Αυτη ειναι η απαντηση απο τον ΟΤΕ

  "Σε συνεχεια της τηλεφωνικης σας επικοινωνιας και σε ελεγχο που εγινε απο τους τεχνικους μας θα θελαμε να σας ενημερωσουμε οτι οι κλησεις που δεν λειτουργουν τα DTMF ειναι γιατι δεν υποστηριζεται το RFC2833 και δεν επιστρεφει το pbx σας telephone event.

  Παραμενουμε στη διαθεση σας για οποιαδηποτε αλλη πληροφορια η διευκρινιση."

  Με κοροιδευουν τι ειναι αυτα που λενε για rfc2833. Το κεντρο το υποστηριζει κανονικα, μηπως θελουν απλα να την βγαλουν λαδι γιατι απλα δεν μπορουν να το λυσουν?
 14. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Δεν ειναι alaw η επικοινωνια πλεον. Ουτε λυνεται με inband στο ακρο. Η κατασταση ειναι hit or miss, και μονο με μεγαλο στατιστικο δειγμα και καπως αυτοματη καταμετρηση βγαινουν συμπερασματα.
  Βαζεις ενα ivr, βαζεις και ενα default ivr selection που παει αυτοματα με timeout στην πιο κοινη επιλογη και κοιτας ποιες κλησεις πηγαν απο κει.
  Στη συνεχεια ανασυρεις την ηχογραφηση δειγματοληπτικα (που πρεπει να την εχεις πειραξει να ξεκιναει να γραφει και το ivr part - εχω περασει feature request και θα βγει στα settings του freepbx rel 15) και ακους.
  Καποιοι δεν πατανε καν. Καποιοι ψαχνουν στο κινητο τους πως θα το γυρισουν σε dtmf, και καποιοι βριζουν γιατι το "ρημαδι" δεν ακουει τα dtmf (κανουμε τουλαχιστον ενα repeat στο announcement).
  Βλεπουμε το νουμερο του καλουντα, πηγαινουμε στο foritotita.gr και απο κει εντοπιζουμε τον παροχο με τα περισσοτερα failures (πρακτικα ολοι εχουν απο λιγο)
  Στη συνεχεια ζηταμε απο τον παροχο μας να δει οι συγκεκριμενες κλησεις τι dtmf negotiation ειχαν στη δικια του διασυνδεση, παρουσιαζοντας του τα δικα μας traces, η την ηχογραφηση με τα dtmf σε mp3 (που ειναι ευκολοτερο) καθως και τα call logs.

  Και ευελπιστουμε οτι α. θα καταλαβει, β. θα ασχοληθει γ. θα ανοιξει ticket στον παροχο που εχει το προβλημα δ. Θα το καταλαβει και εκεινος
  ε. θα ασχοληθει να το εντοπισει, και στ. θα μπορει να το φτιαξει.
  Η μεταβαση σε sip διασυνδεση σημαινει μετατροπη legacy συστηματων. Οχι και το ευκολοτερο πραγμα.

  Οσα sbc και να βαλεις, αν η κληση καπου εχει δηλωθει inband και σε εκεινο το leg περασει px σαν g729, απλα χασαμε. Αν πχ καποιος εχει βαλει καπου auto, και αυτο μια στις 10 κλησεις αντι για rfc προσπαθει inband, η ακομα χειροτερα, αν το auto ειναι η μονη επιλογη (γιατι ετσι το εγραψε ο κινεζος/ινδος του sbc) αντιλαμβανεστε οτι δεν εχουμε και πολυ τυχη να φτιαχτει το θεμα συντομα. Και βεβαια δεν ειναι ολα asterisk.
  Ετσι θα σερνεται, το dtmf signaling ειναι αναξιοπιστο στην ελληνικη πραγματικοτητα.
  Αυτο κανει affect ivr, και συναγερμους. Οι συναγερμοι το παλευουν με επανακληση. Τα ivr με αναγνωριση φωνης.
  Επαιζε ωραια αυτο μεσω google, ηταν και τσαμπα. Αλλα πλεον εχει κοστος. Ξηλωθειτε.
  OK και αν καθησουν και συμφωνησουν οι παροχοι και πουν θα δουλευουμε ολοι inband η RFC2833 το προβλημα θα λυθει η τα ιδια ?
 15. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Δεν ειναι alaw η επικοινωνια πλεον. Ουτε λυνεται με inband στο ακρο. Η κατασταση ειναι hit or miss, και μονο με μεγαλο στατιστικο δειγμα και καπως αυτοματη καταμετρηση βγαινουν συμπερασματα.
  Βαζεις ενα ivr, βαζεις και ενα default ivr selection που παει αυτοματα με timeout στην πιο κοινη επιλογη και κοιτας ποιες κλησεις πηγαν απο κει.
  Στη συνεχεια ανασυρεις την ηχογραφηση δειγματοληπτικα (που πρεπει να την εχεις πειραξει να ξεκιναει να γραφει και το ivr part - εχω περασει feature request και θα βγει στα settings του freepbx rel 15) και ακους.
  Καποιοι δεν πατανε καν. Καποιοι ψαχνουν στο κινητο τους πως θα το γυρισουν σε dtmf, και καποιοι βριζουν γιατι το "ρημαδι" δεν ακουει τα dtmf (κανουμε τουλαχιστον ενα repeat στο announcement).
  Βλεπουμε το νουμερο του καλουντα, πηγαινουμε στο foritotita.gr και απο κει εντοπιζουμε τον παροχο με τα περισσοτερα failures (πρακτικα ολοι εχουν απο λιγο)
  Στη συνεχεια ζηταμε απο τον παροχο μας να δει οι συγκεκριμενες κλησεις τι dtmf negotiation ειχαν στη δικια του διασυνδεση, παρουσιαζοντας του τα δικα μας traces, η την ηχογραφηση με τα dtmf σε mp3 (που ειναι ευκολοτερο) καθως και τα call logs.

  Και ευελπιστουμε οτι α. θα καταλαβει, β. θα ασχοληθει γ. θα ανοιξει ticket στον παροχο που εχει το προβλημα δ. Θα το καταλαβει και εκεινος
  ε. θα ασχοληθει να το εντοπισει, και στ. θα μπορει να το φτιαξει.
  Η μεταβαση σε sip διασυνδεση σημαινει μετατροπη legacy συστηματων. Οχι και το ευκολοτερο πραγμα.

  Οσα sbc και να βαλεις, αν η κληση καπου εχει δηλωθει inband και σε εκεινο το leg περασει px σαν g729, απλα χασαμε. Αν πχ καποιος εχει βαλει καπου auto, και αυτο μια στις 10 κλησεις αντι για rfc προσπαθει inband, η ακομα χειροτερα, αν το auto ειναι η μονη επιλογη (γιατι ετσι το εγραψε ο κινεζος/ινδος του sbc) αντιλαμβανεστε οτι δεν εχουμε και πολυ τυχη να φτιαχτει το θεμα συντομα. Και βεβαια δεν ειναι ολα asterisk.
  Ετσι θα σερνεται, το dtmf signaling ειναι αναξιοπιστο στην ελληνικη πραγματικοτητα.
  Αυτο κανει affect ivr, και συναγερμους. Οι συναγερμοι το παλευουν με επανακληση. Τα ivr με αναγνωριση φωνης.
  Επαιζε ωραια αυτο μεσω google, ηταν και τσαμπα. Αλλα πλεον εχει κοστος. Ξηλωθειτε.


  Το κοστος παει ανα καναλι φωνης η το χρεωνουν π.χ με τον μηνα ?
 16. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: Re: freepbx dtmf από τη vodafone

  Το προβλημα συνηθως ειναι στη μερια του απεναντι. Υπαρχουν cases που ο απεναντι υποστηριζει μονο g729 ( συνηθως sip κεντρο με πολλα καναλια πισω απο adsl , αλλα το εχω δει και σε αρκετους πελατες της forthnet - ακομα και εταιρικους - καθως και call centers ) . Δεν εχει ιδιαιτερη σημασια τι θα κανεις εσυ ( θεωρωντας οτι μπορεις να παιξεις g711 χωρις προβλημα ). Αν το απεναντι ακρο ξεκιναει με g729, ακομα κι αν γινεται transcode σε g711 στο δρομο μεχρι να φτασει σε εσενα, εχεις μεγαλες πιθανοτητες να σπασει το DTMF. Αν κατανοω σωστα το configuration του daras ( δεν ειμαι asterisk expert - ουτε καν voice expert - πιο πολυ χομπιστας στο συγκεκριμενο κομματι ) , ηδη επιτρεπει μονο g711.


  Ακριβως ετσι ειναι στο config μου, γιατι ο ΟΤΕ παιζει κατα κυριο λογο G.711 και μερικες φορες G.729
 17. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: Re: freepbx dtmf από τη vodafone

  Για δοκιμασε ξερα dtmfmode=inband να δουμε τι γινεται και εκει.
  Επισης δοκιμασε να βαλεις dtmfmode στα user details αφου εχεις κατι εκει.


  Τα εβαλα αλλα παλι τζιφος!!!!

  Εντωμεταξυ με πηραν τηλεφωνο απο τον ΟΤΕ καναμε δοκιμες, και μου λενε κατι απο τον IMS θα ειναι ακομα περιμενω 4 μερες.

  Το support τους παει απο το κακο στο χειροτερο, σκεφτειτε αφησαν ολοκληρο ΚΤΕΛ χωρις internet Σ/Κ γιατι λεει οτι για λογους ασφαλειας ακουσον ακουσον καθε 6 μηνες διαγραφουν username/passwοrd της γραμμης.

  Και επειδη δεν εχουν προσβαση στο router λογω το οτι ειναι δικο μου σου λεει εγω θα κανω reset εσυ βρες τι κανεις με τον router σου.


  Εχω απηυδησει με αυτους σκεφτομαι να τα μεταφερω ολα Vodafone ειναι καλυτερα εκει τα πραγματα η μια απο τα ιδια, παλια θυμαμαι παντως ειχαν το καλυτερο support.
 18. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  E, αυτο λεμε, δεν το λαμβανει σε προηγουμενο call leg, και δεν στο στελνει. Κανενα μυστηριο.


  Για το ανεραστο συμφωνω αυτην ειχαμε ομως :p:p:p:p

  - - - Updated - - -

  E, αυτο λεμε, δεν το λαμβανει σε προηγουμενο call leg, και δεν στο στελνει. Κανενα μυστηριο.


  Οποτε δεν μπορω να κανω τιποτα να υποθεσω ?
 19. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Μονο ενα dtmf βλεπω, και μαλλον το auto το ριχνει σε inband. Λειπει και το sip log οπου λεει αν πατηθηκε πληκτρο...

  (υγ Κερδιζει το βραβειο του πιο ανεραστου ivr announcement)


  Στο αρχειο dtmf1_mobile υπαρχει rtpevent στο πρωτο ομως δεν υπαρχει παρολο που παταω τα πληκτρα
 20. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Μπες στο μηχανακι σου και δωσε

  asterisk -rvvvd

  και κανε τις ιδιες δοκιμες ανεβασε τα δυο logs.
  Α και τις ρυθμισεις του trunk.

  Ανεβασα τα καινουργια traces

  207646

  Και οι ρυθμισεις trunks

  Outgoing  Incoming

  secret=XXXXXXX
  type=user
  context=from-trunk
  host=ims.otenet.gr

  +30232XXXXXX:XXXXXXXX :+30232XXXXXXXX@ims.otenet.gr@ims.otenet.gr:5060/+302XXXXXXXX
 21. Μηνύματα
  7
  Εμφανίσεις
  2.047

  Απάντηση: Υπαναχωρηση απο συμβολαιο

  Παιδια ηρθε τεχνικος αλλα η ταχυτητα συγχρονισμου ηταν πολυ χαμηλη και δεν δεχτηκα να υπογραψω την συνδεση (ετσι ειπε και ο τεχνικος τους να κανω).Τωρα τι γινεται παραμενω NOVA η με ξανα γυρνανε στον ΟΤΕ ?αυτοματα
 22. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Παρε ενα trace με tcpdump απο το μηχανημα να δουμε τι σου στελνουν και βλεπουμε τι τους λες. Ανεβασε το καπου να το δουμε.

  Το ανεβασα, αυτο ειναι απο την γραμμη μου Nova, θα κουσετε και τα πληκτρα αλλα τιποτα


  207586


  Και αυτο ειναι οταν καλω απο το κινητο μου, εδω δουλευει φιανεται στο trace τα rtpevent

  207587


  Αρα τι γινεται ?
 23. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  Μπορρω να πω κατι στον ΟΤΕ να ενεργοποιησει παιδια, γιατι οτι dtmfmode και εαν εχω βαλει στο sip trunk δεν παιρνανε οι dtmf τονοι.
 24. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  Χρησιμοποιω αυτο το dialplan σε Linksys PAP2, για δοκιμασε το:

  ( *xx | *xxx | *xxxxx | **x | **xx | **xxx | xxxx** | xxxx* | 2xxxxxxxxxS0 | 69xxxxxxxxS0 | 1xxxx | 1xxx | 1xx | 800xxxxxxx | 801xxxxxxx | xxxxxxxxxxxx.)  Επαιξε ευχαριστω πολυ φιλε μου!!!!!!
 25. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  register γινεται στο FreePBX
  Δεν παιζει τελικα εαν βαλω ολα (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) μηπως ετσι παιξει λες ?
 26. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  Δοκιμασε αυτο οπως το βλεπεις, με κενο μετα την πρωτη παρενθεση ( 2xxxxxxxxxS0)

  - - - Updated - - -  Στειλε και screenshots με τις ρυθμισεις του Line, κρυβοντας αριθμους και κωδικους


  Με κενο δεν ανοιγει καν γραμμη εισαι σιγουρος ?

  207522

  207523

  207524
 27. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  Το S0 ξεκιναει την κληση αμεσως μολις πληκτρολογησεις και το τελευταιο ψηφιο.

  Παλι δεν μπορω να στειλω φαξ ενω λαμβανω κανονικα μου λεει No available channels
 28. Μηνύματα
  63
  Εμφανίσεις
  6.737

  Απάντηση: freepbx dtmf από τη vodafone

  To ιδιο πραγμα εχω και εγω σε προσφατα ενεργοποιημενο Cosmote Flexy δεν περναει dtmf. Ενω οταν καλω απο κινητο περναει κανονικα απο ΟΤΕ τιποτα τους το ειπα αλλα μου ειπαν οτι δεν μπορουν να κανουν κατι.

  Στο SIP trunk dtmfmode=auto το εβαλα αλλα παλι δεν βλεπω φως.
 29. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  Να τους πεις να μην σου στελνουν τις κλησεις με g729. Μονο g711.


  Καλησπερα,

  Βρηκα στη cisco οδηγιες για το dial plan

  (2xxxxxxxxS0)

  Επειδη το θελω μονο για κλησεις σε αλλα φαξ αρα μονο σταθερα κατι τετοιο θα μου κανει δουλεια η χρειαζομαι και κατι αλλο ?

  Επισης το s0 τι κανει ?
 30. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Οποτε ολα τα remote τηλεφωνα που εχω θα πρεπει στο extensions να τα βαλω ΝΑΤ yes ?

  Δουλευουν τα remote τηλεφωνα αλλα στα traces παλι φαινεται αυτη η IP 172.16.32.26 αλλα ηχο εχω και απο τις 2 πλευρες.
 31. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Εννοω οτι οι συσκευες που ειναι στο VPN, βρισκονται πισω απο ΝΑΤ. Γι'αυτο και στο contact εχει την 172.16.x.x

  Οποτε ολα τα remote τηλεφωνα που εχω θα πρεπει στο extensions να τα βαλω ΝΑΤ yes ?
 32. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Εγω καταλαβαινω οτι το VPN σου κανει NAT, επομενως γι' αυτο και χρειαζεται να ενεργοποιησεις το NAT στο FreePBX


  Sorry αλλα δεν σε καταλαβα τι εννοεις το VPN κανει ΝΑΤ ?

  Εχω ενα VPN pool το οποιο μοιραζει IP σε οποιοδηποτε remote client συνδεεται με τον VPN server ?
 33. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Το softphone στο κινητο 10.10.1.251 νομιζω οτι βρισκεται πισω απο καποιο ΝΑΤ, γι' αυτο και στο trace της eth0 ειναι:
  Contact:

  Εκει ειναι το προβλημα σου.

  Το trace απο την eth1 εγω το βλεπω κανονικο και rtp πηγαινοερχονται κανονικα και προς τις 2 κατευθυνσεις.


  Λοιπον στο εσωτερικο το οποιο δεν ειναι στο ιδιο LAN με το κεντρο αλλα σε remote site στο extension settings εβαλα NAT mode YES κια εχω ηχο και απο τις 2 πλευρες αλλα αυτο δεν ειναι λογικο γιατι ολα τα remote sites τα εχω δηλωμενα στα local networks στο Asterisk SIP settings οποτε τι NAT θελει αφου ολα εινια Local !!!!!!

  To 10.10.1.251 συνδεεται με VPN στο mains site 10.1.1.199 που ειναι το κεντρο δεν θα επρεπε να παιζει χωρις NAT ?

  Παρακατω δειτε και το trace ΕΧΩ ηχο αλλα πλαι υπαρχει αυτη η IP

  207353
 34. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  207351
  Στο wireshark που εβαλες, αλλο βλεπω εγω...


  Αυτο το trace ειναι απο την καρτα που παει στο Cisco.

  eth1 ειναι το interface που συνδεεεται με το Cisco
  eth0 ειναι η LAN του FreePBX

  Για να μην σας μπερδευω ανεβαζω 2 traces ενα απο eth1 και ενα απο eth0

  207352
 35. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Ακριβως ετσι ειναι και με εμενα στο via του SDP πακετου εχει την IP 172.16.32.26.
 36. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Αυτε ειναι οι ρυθμισεις που εχω στο trunk
 37. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Ερωτησεις:
  - Τι ειναι το 198.19.193.194, ειναι μια IP απο τη loopback του Flexi;
  - Στο SIP/SDP φαινεται οτι το contact ειναι @62.103.26.138, τι ειναι αυτο; Μηπως ειναι η external IP σου απο το internet; Τοτε κακως το FreePBX τη χρησιμοποιει. Θα επρεπε να ειναι η παραπανω


  Ειναι η IP εχω στην eth1 Που συνδεεται με το Cisco (198.19.193.193) αλλη ειναι η public IP που εχω απο τον ΟΤΕ σε αλλο router ομως οχι το Cisco.
 38. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Αν δεν κανω λαθος, συνηθως στο Cisco του ΟΤΕ δημιουργουν μια access list οπου προγραμματιζουν τα δικτυα απο τα οποια περιμενουν να τους ερθουν τα RTP.
  Μηπως επειδη το softphone σου ειναι σε αλλο subnet, δεν επιτρεπει ο Cisco τα πακετα να περασουν;


  Δεν νομιζω εχω 7 subnets ποτε δεν μου ειπαν πες ποια ειναι τα subnets να σου επιτρεψουμε την κινηση κατι αλλο πρεπει να γινεται.

  - - - Updated - - -

  Αυτο το 172.16.32.26 τι μπορει να ειναι ο ΟΤΕ λεει να δω τα SDP πακετα απο που δεχομαι απαντηση.

  Θελει τιποτα αλλο routing πλην των static IP για το δικτυο του IMS ?
 39. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Να και το SDP

  207345207347


  Παιζει ρολο σε ποια ethernet παιρνω trace ?

  Εγω παιρνω στην καρτα που παει στο cisco και φαινονται σωστα τα RTP αρα μαλλον δεν κοβει κατι ο ΟΤΕ

  207348


  Κατι πρεπει να γινεται με codecs γιατι εχω κανει disable το Firewall στο FreePBX και παλι τα ιδια.

  - - - Updated - - -

  Αυτο το 172.16.32.26 δεν εχω καταλαβει τι ειναι παντως στο δικτυο μου δεν ειναι.
 40. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Απάντηση: Φωνη μονο απο την μια μερια

  Δοκιμασε στο trunk να βαλεις τα παρακατω

  disallow=all
  allow=alaw


  Επισης μεσου putty το traceroute προς τον ims.otenet.gr πηγαινει στο cisco η απο το κυριως δικτυο (υποθετω οτι εχεις δυο καρτες δικτυου στο κεντρο)

  Το traceroute παει στο Cisco απο οτι ειδα
 41. Μηνύματα
  22
  Εμφανίσεις
  2.545

  Φωνη μονο απο την μια μερια

  Καλησπερα σε καινουργια εγκατασταση σε Cosmote Flexy εχω φωνη μονο απο την μια πλευρα, δηλαδη απο πλευρας δικιας μου στελνω κανονικα τα RTP πακετα αλλα σαν μην τα περναει ο παροχος, γιατι ο συνομιλιτης οταν μιλαει δεν ακουω τιποτα.

  Παρακατα θα δειτε καποια traces που πηρα απο την etherner που εχω το Freepbx

  207305

  To FreePBX ειναι στο 10.1.1.199 και το 10.10.1.251 (ειναι περασμενο στα local subnets το 10.10.1.0/24 ) ειναι ενα android με Linphone που κανει κληση προς ενα κινητο.

  και εδω εχω καποια traces απο την καρτα που παει στο cisco του ΟΤΕ

  207307

  Το RTP stream εχει G.722 ο ΟΤΕ ομως απο οτι ξερω δουλευει μονο G.729A law και G.711 σωστα ?

  Ο ΟΤΕ λεει οτι δεν κοβει κατι παντως απο RTP ports

  Καμια βοηθεια please
 42. Θέμα: Vodafone SIP Trunk

  Από daras
  Μηνύματα
  8
  Εμφανίσεις
  2.544

  Απάντηση: Vodafone SIP Trunk

  Οχι, απλα στο trunk θα δηλωσεις domain και proxy την IP του router που θα ειναι στο ιδιο subnet στο LAN σου

  OK καταλαβα

  Thanks
 43. Θέμα: Vodafone SIP Trunk

  Από daras
  Μηνύματα
  8
  Εμφανίσεις
  2.544

  Απάντηση: Vodafone SIP Trunk

  οποτε απλα θελει ενα static route προς τον router της vodafone ?
 44. Θέμα: Vodafone SIP Trunk

  Από daras
  Μηνύματα
  8
  Εμφανίσεις
  2.544

  Απάντηση: Vodafone SIP Trunk

  Το SIP trunk δεν γινεται terminate στο δικο μου τηλεφωνικο κεντρο ?
 45. Μηνύματα
  13
  Εμφανίσεις
  4.564

  Απάντηση: SIP ATA για φαξ μεσω ΟΤΕ

  Γεια σας

  Γνωριζει κανεις τι ρυθμισεις θελει το SPA112 για να δουλεψει το ΦΑΞ ?
  Σαν extension κανει κανονικα register στο Freepbx εχω ενεργοποιησει μεσα στο line codec g.711a και FaxT38 enable yes

  Επισης μου εστειλε κωδικους SIP o OTE για το κεφαλικο νουμερο, εγω πρεπει να κανω SIP trunk με from-pstn-toheader για να μπορει να περναει και το MSN και επισης 2 inbound routes ενα για κεφαλικο και ενα για το MSN?

  θελει κατι αλλο ?

  - - - Updated - - -

  Γεια σας

  Γνωριζει κανεις τι ρυθμισεις θελει το SPA112 για να δουλεψει το ΦΑΞ ?
  Σαν extension κανει κανονικα register στο Freepbx εχω ενεργοποιησει μεσα στο line codec g.711a και FaxT38 enable yes

  Επισης μου εστειλε κωδικους SIP o OTE για το κεφαλικο νουμερο, εγω πρεπει να κανω SIP trunk με from-pstn-toheader για να μπορει να περναει και το MSN και επισης 2 inbound routes ενα για κεφαλικο και ενα για το MSN?

  θελει κατι αλλο ?

  Καλημερα παιδια,

  Χρειαζεται να πω κατι στον ΟΤΕ να ενεργοποιησει για να περναει φαξ ?

  Ευχαριστω πολυ
 46. Μηνύματα
  7
  Εμφανίσεις
  2.047

  Απάντηση: Υπαναχωρηση απο συμβολαιο

  Κατι δωροεπιταγες απο Γερμανος και χρονο καθε μηνα στα 3 κινητα που εχω
 47. Θέμα: Vodafone SIP Trunk

  Από daras
  Μηνύματα
  8
  Εμφανίσεις
  2.544

  Vodafone SIP Trunk

  Καλημερα σας,

  Γνωριζετε εαν οι Vodafone εχει κατι αντιστοιχο σαν Cosmote Flexy Business ?
  Θελω να κανω ενα sip trunk απο το FreePBX στην Vodafone και ενα εχω 30 καναλια σαν PRI αλλα μεσω SIP.

  Thanks
 48. Μηνύματα
  7
  Εμφανίσεις
  2.047

  Υπαναχωρηση απο συμβολαιο

  Γεια σας,

  Ειχα Cosmote VDSL 50 και επειδη πλεον μου φαινονταν πολλα αποφασισα να κατεβω σε ταχυτητα, οποτε τηλεφωνησα Nova για προσφορα 18.80 στις 4/9 οποτε και υπεγραψα, αφου ειδαν την φορητοτητα ο ΟΤΕ με πηραν τηλεφωνο και μου ταξανε του ουρανο με τα αστρα.

  Αποφασισα να παραμεινω σε αυτους ομως οταν πηγα να κανω ακυρωση στην Nova Μου ειπαν οτι περασαν οι 14 μερες.

  Παιρνω τηλεφωνο στον ΟΤΕ και τους το λεω sorry παιδια αλλα περανσαν οι μερες.

  Και γυρνανε και μου λενε δεν υπαρχει θεμα απο την στιγμη που δεν θα επιτρεψεις τεχνικο να μπεις σπιτι ειναι υποχρεωμενη να ακυρωσουν την αιτηση φορητοτητας και να παραμεινεις σε εμας.

  Και ρωταω εγω τωρα ειναι μαφια αυτοι οι παροχοι ?

  H Nova τι ειναι χαζη δεν θα με χρεωσει εμενα τελη ενεργοποιησης, καλα λενε οι αλλοι μην κανεις τιποιτα αλλα εαν με κυνηγησουν δικαστικα εγω τι θα πω ετσι μου ειπε ο ΟΤΕ ?

  Εχει τυχει σε κανεναν αλλο παρομια περιπτωση ?
 49. Θέμα: Ερωτηση ??

  Από daras
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  1.988

  Απάντηση: Ερωτηση ??

  Οποτε τα πληρωνω και κανω τουμπεικι ?

  Αυτη η δυνατοτητα 200ΜΒ με 5 ευρω ειναι ενεργοποιημενη απο default ?
 50. Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  1.016

  Τελος Διακοπης DoublePlay 50L

  καλημερα,

  Γνωριζετε ποσο θα πληρωσω τελος αποδεσμευσης για το συμβολαιο μου που εχει 24μηνη δεσμευση, πως το υπολογιζω ?


  Thanks
Εμφάνιση 1-50 από 636
Σελ. 1 από 13 1 2 3 4