Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: Da GuRu; Λέξη(εις) Κλειδιά:

Σελ. 1 από 3 1 2 3

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,19 δευτερόλεπτα

 1. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.50a ScarAngel v4.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.50a ScarAngel v4.0
  - 11.03.2011 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.50a Xtreme 8.0 compiled with vs2010 SP1
  Merged to eMule v0.50a Stulle]
  Updated with code from zz_fly's Xtreme

  Added: Possibility to directly add incoming of removed cat to shared folders Stulle] - Stulle
  Added: Queue progress bar in Webserver (not in Light) Stulle] - Stulle
  Added: File Percentage in title of progress images in WebServer Stulle] - Stulle
  Added: More advanced official settings Stulle] - Stulle

  Changed: Reworked coloring of windows (fixes some tab controls on Vista/7) Stulle] - Stulle
  Changed: Grouping of advanced official settings Stulle] - Stulle
  Changed: Refined dislpaying reasons for download limits in StatusBar Stulle] - Stulle
  Changed: Auto join Morph IRC help channel Stulle] - Stulle
  Changed: Improved picking correct download limit Stulle] - Stulle
  + Might be a little more restrictive but is is also cleaner

  Fixed: Reboot in webserver invoked shutdown instead of reboot Stulle] - Stulle
  Fixed: TxtEditor option in Advanced Preferences Stulle] - Stulle
  Fixed: Setting HOS was cancled when setting remained unchanged for one file Stulle] - Stulle
  Fixed: Minor display bug around default for PowerShare limit Stulle] - Stulle
  Fixed: AutoUpdateIP2Country differed on loading and saving preferences - Stulle
  Fixed: Localization of ScarAngel Settings was incomplete Stulle] - Stulle
  Fixed: Bad graph label display when Source Graph was disabled Stulle] - Stulle
  Fixed: Crashfix for reloading share via ASFU under certain circumstances WiZaRd] - Stulle
  Fixed: Current window was not entirely redrawn on changing window color Stulle] - Stulle
  Fixed: DLP version number was not updated on manual update in settings Stulle] - Stulle

  Removed: New official Ask-On-Exit Dlg in favor of ScarAngel one (NTService) Stulle] - Stulle

  Note: Following languages updated: German Stulle]; Chinese (P.R.C.) ;
  Chinese (Taiwan) ; French ; Spanish RaJiL/mself563];
  Italian ; Turkish (partially)
  Note: Added existing Czech ScarAngel translations to Czech translation file
  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.50a-ScarAngel-v4.0-installer.exe
  eMule-0.50a-ScarAngel-v4.0-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 2. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.50a MorphXT 12.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  26-04-2010

  Merged to 0.50a Stulle]
  CHANGE: update libping to 1.41 Stulle]
  ADD: Visual Studio 2008 project files and solution Stulle]
  ADD: ATL Server code for VS2008 compilation Stulle]
  ADD: Settings removed from official eMule to Advanced Preferences Stulle]
  ADD: Some more Tooltips for the preferences Stulle]
  ADD: Icon for "Pause when preview possible" menu entry Stulle]
  ADD: Find menu and OnLvnGetDispInfo to History list
  ADD: Queue progress bar in Webserver (not in Light) Stulle]
  ADD: File Percentage in title of progress images in WebServer Stulle]
  ADD: Option to restrict user from downloading files via multiuser webserver Stulle]
  ADD: Option to set level of optimization for NTService Stulle]
  ADD: Some more optimizations for NTService Stulle]
  ADD: Localization for NTService logging Stulle]
  ADD: Adjustable NT Service Strings Stulle]
  ADD: Fakealyzer netfinity]
  ADD: Display progress percentage for chunk details and sort chunk details by them Stulle]
  + Note: This might cause weird results if client switches requested chunks or
  does not download blocks sequentially.
  ADD: Chunk details column in DownloadClientsListCtrl JvA (idea)/Stulle]
  ADD: Possibility to directly add incoming of removed cat to shared folders Stulle]
  ADD: New preferences.ini-only settings to Advanced Preferences Stulle]
  CHANGE: Disable FollowTheMajority if file is renamed in Shared Files Dialog Stulle]
  CHANGE: General settings dialog has been revised to achieve original layout Stulle]
  CHANGE: Reduced CPU usage in CUInt128::ToHexString netfinity]
  CHANGE: Reduced CPU usage in CUInt128::ToBinaryString netfinity]
  CHANGE: Optimize Process Kad client list WiZaRd]
  CHANGE: Improved filetype sorting in History list
  CHANGE: Improved reading of Webserver template Stulle]
  CHANGE: User priviliges for multiuser Webserver Stulle]
  + Guest: Viewing information from webinterface
  + Operator: Adding/Removing downloads and according to other settings
  + Admin: Like Operator plus privilege to close eMule
  + Hi-Admin: Like Admin plus privilege to shutdown/reboot windows
  CHANGE: Improved Failed Login Screen and Login Screen of Webserver Stulle]
  CHANGE: Improved UPnP info display Stulle]
  CHANGE: Improved setting of the preferences window title for tabbed Webserver panel Stulle]
  CHANGE: Sort client progressbars by percentage finished Stulle]
  CHANGE: Stretch chunk always to column width for chunk details Stulle]
  CHANGE: Improved upload state sorting for additional information Stulle]
  CHANGE: Improved sorting for Download State in ClientListCtrl
  CHANGE: Allow searching for client name via key strokes in DownloadListCtrl Stulle]
  + started searching at A4AF info until now
  CHANGE: Set read-only instead of system attribute for custom incoming/temp dir Stulle]
  CHANGE: Allow incoming folder of default cat to be customized Stulle]
  CHANGE: Partly updated Bad Mod List (DLP v41, mainly Asian leechers)
  FIX: Properly localize some Advanced Preferences (official) Stulle]
  FIX: (Official) Only resolve hostnames for downloads if partfile found WiZaRd]
  FIX: (Official) Remove client from DownloadClientsList on RemoveSource WiZaRd]
  FIX: (Official) Don't publish incomplete small files WiZaRd]
  FIX: (Official) Possibly crash fix on ShowComment WiZaRd]
  FIX: (Official) Fix for setting buddy state on removing buddy WiZaRd]
  FIX: Display all time requests in History list
  FIX: Some bugs in the Webserver templates Stulle]
  FIX: Bad login handling for Webserver Stulle]
  FIX: multiSort in Search List XMan]
  FIX: Localization of tabs in Webserver panel Stulle]
  FIX: Don't reset Connection Settings without reason Stulle]
  FIX: TxtEditor option in Advanced Preferences Stulle]
  FIX: Wrong custom folder icon was displayed Stulle]
  FIX: CRC32 recalculate commando in SharedFilesWnd did not work properly Stulle]
  FIX: Setting HideOS for files was cancled when setting remained unchanged for one file Stulle]
  FIX: Minor display bug around default for PowerShare limit Stulle]
  FIX: Min Upload setting triggered nagging popup when Upload Capacity set to 1 kB/s Stulle]
  FIX: Setting appropriate settings for NTservice did not work properly Stulle]
  REMOVED: Microsoft Windows Media Format 11 SDK for MS VS2005 build (redundant) Stulle]
  REMOVED: Official changes for high upload speed in favor for more advanced MorphXT code Stulle]
  REMOVED: New official Ask-On-Exit Dialog in favor of Morph's one (NTService) Stulle]
  REMOVED: "MorphXT 9.7" workaround Stulle]
  REMOVED: Unusued ressource strings Stulle]
  REMOVED: AppleJuice detection XMan/Anonymous Anti-Leecher]
  REMOVED: Sivka addition that sometimes caused crashes on receiving OP_FILESTATUS Stulle]
  REMOVED: Dupe USS settings in Extended settings panel Stulle]

  Note: Following languages updated: German Stulle]; French ; Chinese (P.R.C.) ;
  Chinese (Taiwan) ; Italian ; Turkish ;
  Dutch ; Portuguese (Brazil) ; Spanish RaJiL]
  Download Mirrors:
  eMule-0.50a-MorphXT-v12.0-bin.rar
  eMule-0.50a-MorphXT-v12.0-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 3. Θέμα: eMule Tombstone MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  1
  Εμφανίσεις
  44.637

  Απάντηση: eMule Tombstone MoD

  eMule 0.50a TombStone v2.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Tombstone.jpg


  Notes:
  TombStone is now based upon eMule v0.50a including all important updates/fixes that version offers.
  This version includes the ClientAnalyzer 1.5, VQB fullchunk system and modstring support ONLY - NOTHING MORE !
  That's the perfect version to check out or to base your mod upon if you want to use the CA.
  The code is also much cleaner and easier to port/integrate to your own language/mod.


  Changelog FiNaL:
  Removed unnecessary user limitation that prevented downloading files in the default cat alphabetically
  MetaDataDlg is now added on-the-fly when you change the ext controls pref setting
  Fixed localization bug in shared files window
  Fixed official bugs in indexed.cpp

  Changelog Beta1:
  Update to eMule v0.50a
  Changed max upload from SESSIONMAXTRANS to PARTSIZE


  Download Mirrors:
  eMule-0.50a-Tombstone-v2.1-bin.rar
  eMule-0.50a-Tombstone-v2.1-src.rar


  Download more versions of eMule TombStone.MoD
  Features & Changelogs for eMule TombStone.MoD
  Rate eMule TombStone.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 4. Θέμα: eMule Tombstone MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  1
  Εμφανίσεις
  44.637

  eMule Tombstone MoD

  eMule 0.49c TombStone v2.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Tombstone.jpg


  Changelog FiNaL:
  Compiled with the latest lib sources (from v0.50) and Win7 SDK
  Added some sample code for necessary >v0.50 changes

  Changelog Beta15:
  Eased the restrictions for clients to be considered "empty" to reduce memory usage

  Changelog Beta14:
  Separate function for modfaker checks (and cleaning which was missing up to now)

  Changelog Beta13:
  Additional cleanup and polishing

  Changelog Beta12:
  Some cleanup and fixes
  Remaining up is now updated if you (de-)assign a friendslot which should also fix "neverending" upload slots for friends
  Added additional security checks for source exchange and AICH requests

  Changelog Beta11:
  Due to a fix I made, you could not send messages to friends that were not already connected
  Added additional modthief checks (parts taken from Xtreme DLP by zz_fly)

  Changelog Beta10:
  Removed option to en-/disable secure identification - this should always be used and I never understood why that option is there at all!
  Added new temporary CA data list to ensure that we attach the CA data to the correct client
  Fixed too high fast reask counter
  Cleaned up the code a bit

  Changelog Beta9:
  Added various small fixes (Proper log colours, Don't answer OP_HELLO of banned clients, and others...)
  Added ECR stat fixes by Stulle

  Changelog Beta8:
  Added "Enhanced Client Recognition" (Spike2) and adapted CA source to use the clients' reasktimes instead of the default one
  ReaskTime of clients is now adjusted to the clients' reasktimes

  Changelog Beta7:
  Added even more optimizations, also cleaned up the CA code a bit and further implemented the UL/DL session stuff
  Added an additional check/fix against possible file fakers (which also prevents that we add sources to the deadsource list of a wrong file)

  Changelog Beta6:
  Added a workaround for the official "bug" around "IsSourceRequestAllowed"
  Added some fixes that are necessary for the modstring feature to work correctly
  Added some fixes (Stulles WebServer FiX, SetStyle FiX for searchlistctrl, Friends FiX)
  Added "no needed requeue"
  Added bad ul/dl session handling as discussed on eMF:
  * 3 CONSECUTIVE failed ul sessions will result in us allowing uploads ONLY if we are already connected
  * 3..5 CONSECUTIVE failed dl sessions will result in a score reduce of 1 chunk per dl session
  * 6 CONSECUTIVE failed dl sessions will result in a (2-way!) BAN

  Changelog Beta5:
  Fixed missing ModFaker entry in stats
  Fixed exception in ProcessSourceRequest
  Move some CA functions to CA member functions, also cleaned up some codeparts

  Changelog Beta4:
  Fixed a possible bug in new ProcessSourceRequest function, also cleaned it up
  Modthieves won't get the Tombstone icon, now

  Changelog Beta3:
  We don't ask servers for their serverlist if we do not actually need it (WiZaRd)
  Added a basic workaround for the following issue: there are some clients out there that punish nickchanges and a
  CA client might run into trouble during chat sessions (that is: getting banned/punished due to the antinickthief feature)

  Changelog Beta2:
  Clientanalyzer now includes "ModFaker" detection (zz_fly - thanks to taz for the diff and the suggestion)
  "Misc GPLEvilDoer" checks are now included to punish the AJ default nick/mod users (WiZaRd)

  Changelog Beta1:
  Tombstone is now based upon eMule v0.49c including all important updates/fixes that version offers
  This version includes the ClientAnalyzer 1.5, VQB fullchunk system and modstring support ONLY - NOTHING MORE!
  That's the perfect version to check out or to base your mod upon if you want to use the CA.


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-Tombstone-v2.0-bin.rar
  eMule-0.49c-Tombstone-v2.0-src.rar


  Download more versions of eMule TombStone.MoD
  Features & Changelogs for eMule TombStone.MoD
  Rate eMule TombStone.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 5. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.49c ScarAngel v3.3

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.49c ScarAngel v3.3:
  ------------------------
  - 03.12.2009 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c Xtreme 7.2 compiled with vs2008 SP1

  Added: Date File Name Log (enabled by default) - Stulle
  Added: Ionix advanced (multiuser) webserver Stulle] - Stulle
  Added: Multiuser WebInterface (WI) Cookie settings - Stulle
  + added code missing in MorphXT so it works
  Added: New failed login handling for WI MorphXT/leuk_he/dreamwalker/Stulle] - Stulle
  Added: Failed login screen for WebInterface Stulle] - Stulle
  + Also for multiuser WI
  Added: Tabbed WebInterface settings panel Stulle] - Stulle
  + For multiuser settings
  Added: Extra logging to notify of missing webserver files - Stulle
  Added: PowerShare support for WebInterface Stulle] - Stulle
  + fixed missing tick in menu and improper table display from StulleMule
  Added: Rebind UPnP mappings (UDP, TCP and Webserver for now) like official Stulle] - Stulle
  Added: Run eMule as NT Service Stulle] - Stulle
  + localized logging, cleaned up code
  Added: Adjustable NT Service Strings Stulle] - Stulle
  Added: Extended Prompt on Exit dialog - Stulle
  Added: Friendslot support for WebInterface Stulle] - Stulle
  Added: Installer for eMule ScarAngel Stulle] - Stulle
  + translations taken from eMule Morph so credits to the respective creators

  Changed: Disable FollowTheMajority per file when file is renamed manually - Stulle
  Changed: Disable ASFU if too many folders are shared Stulle] - Stulle
  + fixes related crashes; increases ASFU version number to 3.5
  Changed: Only display cat selection dialog if there is more than one cat Stulle] - Stulle

  Fixed: Sorting priority descending failed for powershared files Stulle] - Stulle
  Fixed: UPnP setting in First Runtime Wizard - Stulle
  Fixed: Port settings in First Runtime Wizard for Random Ports feature - Stulle
  Fixed: Missing checkmark for PS limited by amount context menu Stulle] - Stulle
  Fixed: (Official) Malfunctioning search results in eMule Light template Stulle] - Stulle
  Fixed: Show last tab in ScarAngel prefs panel on reopening prefs dialog Stulle] - Stulle
  Fixed: Show friend menu in Friendlist of Webinterface Stulle] - Stulle
  Fixed: Design settings font colors overridden in UploadListCtrl Stulle] - Stulle
  Fixed: Personalize Feedback could not be turned off Stulle] - Stulle

  Note: Following languages updated/added: German Stulle]; French ;
  Chinese (P.R.C.) ; Italian ; Turkish ;
  Spanish ; Chinese (Taiwan)

  Ionix advanced (multiuser) webserver:
  + You must select the multi user template to enable the multi user settings.
  + Changed user privileges (see below)
  + Added option to restrict user from downloading files via webserver.
  + Multiuser is enabled/disabled automatically on changing template.

  Ionix advanced (multiuser) webserver user privileges:
  + Guest: Viewing information from webinterface
  + Operator: Adding/Removing downloads and according to other settings
  + Admin: Like Operator plus privilege to close eMule
  + Hi-Admin: Like Admin plus privilege to shutdown/reboot windows

  Run as NT Service:
  + No need to login into windows
  + Keeps running after logging out/ switching users
  + New command line options:
  - "emule -install" --> install as a service
  - "emule -uninstall" --> uninstall as a service
  + Make sure all settings are correct before installing as a service
  + Links are passed to webservice
  + Option to set level of optimization (Full may cause errors!)
  + See Preferences->Web Server->NTservice tab  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.3-installer.exe
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.3-bin.exe
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.3-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 6. Θέμα: eMule Mephisto MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  46.793

  Απάντηση: eMule Mephisto MoD

  eMule 0.49c Mephisto v2.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Mephisto.jpg


  eMule v0.49c Mephisto v2.2:
  ------------------------
  - 06.10.2008 -
  -----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c ScarAngel 3.2 compiled with vs2005 SP1  eMule Mephisto.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-Mephisto-v2.2-bin.rar
  eMule-0.49c-Mephisto-v2.2-src.rar


  Download more versions of eMule Mephisto.MoD
  Features & Changelogs for eMule Mephisto.MoD
  Rate eMule Mephisto.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 7. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.49c ScarAngel v3.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.49c ScarAngel v3.2:
  ------------------------
  - 17.09.2009 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c Xtreme 7.2 compiled with vs2005 SP1
  Merged to eMule v0.49c Stulle]
  Updated with code from zz_fly's Xtreme

  Added: Static Tray Icon MorphXT] - MyTh88
  Added: (Design Settings) Shareable file style for SharedFilesCtrl Stulle] - Stulle
  Added: Feedback personalization Stulle] - Stulle
  Added: Advanced option to disable/enable MediaDet usage for media files Stulle] - Stulle
  Added: Display friendslot in UploadListCtrl (Status colum) Stulle] - Stulle
  Added: More media info related hidden options Stulle] - Stulle

  Changed: Updated ASFU to v3.4 to work with single shared files Stulle] - Stulle
  Changed: Updated Design Settings for new code (also improves implementation) Stulle] - Stulle
  Changed: Always wait 5 sec after sending save req before saving file settings Stulle] - Stulle
  Changed: Write FileSettings.ini sequentially (faster) Stulle] - Stulle
  Changed: Global SysInfo RAM stats will support usage of more than 4GB Stulle] - Stulle
  Changed: Min small files push size to 1 kB Stulle] - Stulle
  Changed: Small files push size slider kB based (makes keyboard input usable) Stulle] - Stulle
  Changed: (Design Settings) Allow to use multiple font styles (B/U/I) at once Stulle] - Stulle
  Changed: (Design Settings) Changed version to v3 for above change Stulle] - Stulle
  + import of v2 is done automatically on startup
  Changed: Localize ScarAngel string in Preferences panel list Stulle] - Stulle
  Changed: Updated Enhanced Client Recognition to v2 (minor change) Spike2/WiZaRd] - Stulle

  Fixed: Save known or FileSettings threads were not terminated properly Stulle] - Stulle
  Fixed: Some glitches around Timer for ReAsk File Sources Stulle] - Stulle
  Fixed: Changing the small files push size reset changes in the Tree options Stulle] - Stulle
  Fixed: Some glitches around enabling/disabling the Speedbars in the toolbar Stulle] - Stulle
  Fixed: Don't reset Connection Settings for Webserver/CML/MM Stulle] - Stulle

  Removed: Color Upload Feedback - MyTh88

  Feedback personalization:
  + integrated into Design Settings
  + allows you to change font style and color of the feedback
  + Label style will be applied to the whole feedback block
  + Default style will be applied if color is default and no font style is set  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.2-bin.rar
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.2-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 8. Θέμα: eMule X-Ray MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  49.626

  Απάντηση: eMule X-Ray MoD

  eMule 0.49c X-Ray v1.7

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_X-Ray.jpg


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.7
  ++++++++++++++++++++++++

  Add: Added drop blocking clients (Stulle/JvA)
  Add: Added gap support for Part Status Bar of Shared Parts Feature (JvA)
  Add: Bypass ICS when preview chunks should be downloaded first (SiRoB)
  Fix: Fixed minor roundering bug around slotspeed (JvA)
  Fix: Fixed minor crashbug around SharedParts on Single-File Sharing (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor preferences bug around statistics tree update delay (morph4u)


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.7 RC1
  ++++++++++++++++++++++++

  Merge: Merged to 49c Codebase
  Update: Minor Update of Antileech.dll - Version 6 (zz_fly)
  Update: Updated Crypto++ code to v5.6.0 (15/03/2009)
  Update: Updated MiniUPnP code to v1.3 (17/04/2009)
  Update: Reworked Shared-Parts feature due to shareable file class
  Feature: FunnyNick (xrmb/Stulle)
  Add: Added Part Status Bar to Shared Parts Feature (JvA)
  Add: Added Fincan Hash detection to Argos (enabled by default) (JvA)
  Add: Added RAR support for IPFilter Update (Stulle)
  Change: Minor adjustments of the owing upload data amount calculation (JvA)
  Change: HTTP-Download Progressbar style is now the same as in the Shared Files Window (JvA)
  Change: Several enhancements and changes around Transfer Window (disable list etc.) (JvA)
  Change: Altered IntelliFlush to use official FileBufferTimeLimit prefences.ini option (JvA)
  Change: Minor changes around vertical Countryflag Alignment (jerryBG)
  Change: Now the known clients count in Transfer-Wnd counts instead of beeing static (JvA)
  Change: Minor changes around value saving to preferences.ini (faster method) (eMule+)
  Fix: Fixed major argos bug that caused that all X-Ray clients were modthiefs (gomez82)
  Fix: Fixed minor crash bug around SharedParts feature (JvA)
  Fix: Fixed minor draw bug around ClientDetailDialog (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor draw bug around Sourcecache Column in DownloadListCtrl (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor cosmetic bug on saving SLS clients (JvA)
  Fix: Fixed minor bug on saving Argos preferences (Plain AntiNickThief wasn't saved) (morph4u)
  Fix: Fixed minor bug around Argos Nickchanger detection (Rapid_Mule)
  Fix: Fixed minor crash bug around SearchResult DetailDialog (morph4u/WiZaRd/JvA)
  Fix: Fixed possible crashes around Credit-pointer (JvA)
  Fix: Fixed minor PBF display bug around Uploadlist (JvA)
  Fix: Fixed minor bug around SharedFilesCtrl that could result in an endless loop (Stulle)
  Fix: Fixed minor bug around MassRename that could result in an endless loop (JvA)
  Fix: Fixed minor sorting bug in SharedFilesCtrl (moloko+)
  Fix: Fixed minor bug around FileFeedback (forgot one codeline...stupid me) (morph4u)
  Fix: Fixed major bug around Simple Cleanup -> Simple Cleanup was not working (morph4u/JvA)
  Fix: Fixed minor bug around Downloading via Webserver (Stulle)
  Fix: Fixed memleak around RollupCtrl (WiZaRd)
  Fix: Fixed major crash around SysInfo on Vista (WiZaRd)
  Fix: Fixed memleak around Global Hardlimit (JvA)
  Fix: Fixed memleak around SimpleCleanup (JvA/WiZaRd)
  Fix: Fixed minor unicode bug around Categries if non-unicode Logfont was selected (TuXMan/WiZaRd/JvA)
  Fix: Fixed bug around Friends - Friends were not correctly recognized in some cases (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor bug on IP-Filter update (Crimson/Stulle)
  Fix: Fixed minor ID3lib buffer overflow (WiZaRd)
  Remove: Removed some more redundant official code around Transfer Window Style
  Remove: Removed redundant Optimization around List Controls due to 49c merge
  Remove: Removed redundant buggy fix for filtertext update on language change


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-X-Ray-v1.7-bin.rar
  eMule-0.49c-X-Ray-v1.7-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 9. Θέμα: eMule Stullemule Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  11
  Εμφανίσεις
  48.314

  Απάντηση: eMule Stullemule Mod

  eMule 0.49c StulleMule 6.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_stulle.jpg


  eMule v0.49c StulleMule v6.2:
  ------------------------
  - 26.04.2009 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c MorphXT 11.3 compiled with vs2005 SP1

  Added: (Design Settings) Shareable file style for SharedFilesCtrl Stulle]
  Added: Make NT Service strings changeable Stulle]
  Added: Option to use ASFU for folders including single shared files Stulle]
  Added: Option for time between automatic reloads Stulle]
  Added: First awesome StulleMule Installer MorphXT]
  Added: Turkish translation (partially)

  Changed: Only check "Control download priority" code every tenth cycle Stulle]
  Changed: Updated Design Settings for new code (also improves implementation Stulle]
  Changed: Min small files push size to 1 kB Stulle]
  Changed: Small files push size slider kB based (makes keyboard input usable) Stulle]
  Changed: Introduced pre-processor definitions for various features Stulle]
  Changed: Global SysInfo RAM stats will support usage of more than 4GB Stulle]
  Changed: Write FileSettings.ini sequentially (faster) Stulle]
  Changed: Always wait 5 sec after sending save req before saving file settings Stulle]
  Changed: Only reset ASFU when needed Stulle]
  Changed: ASFU uses special bWatchSubtree flag for share with subdir Stulle]
  Changed: ASFU only checks top most shared with subdir folder On Device Changed Stulle]
  Changed: ASFU only monitors dirs that exist on reset/init Stulle]

  Updated: Anti-Leecher-Lists (DLP v37)
  Updated: Following language files: French ; Spanish ;
  Italian ; German Stulle]; Chinese (P.R.C.)

  Fixed: (Design Settings) Only display if we got score remotely for DL clients Stulle]
  Fixed: Save known and FileSettings threads were not terminated properly Stulle]
  Fixed: Default color for source graph Stulle]
  Fixed: Changing the small files push size reset changes in the Tree options Stulle]
  Fixed: ASFU endlessly reloaded when monitored directory disappeared Stulle]  eMule Stulle.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-StulleMule-v6.2-bin.rar
  eMule-0.49c-StulleMule-v6.2-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 10. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.49c MorphXT 11.3

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.49c MorphXT v11.3
  --------------------------------------
  20-04-2009

  ADD: Filter clients with failed downlods XMan]
  ADD: Count failed TCP/IP Connections XMan]
  ADD: Temporary IP Filter XMan]
  CHANGE: reversed IRC chan join order Stulle]
  CHANGE: Reworked "Use Download ACK" code to be less hacky Stulle]
  CHANGE: Reapplied corrected sorting fix in Download List Stulle]
  CHANGE: Do not stop setting new PS limit if new value = old value Stulle]
  CHANGE: Update GUI when reloading share via Tray Icon or on Cat add/edit Stulle]
  CHANGE: Unified sorting by Software Version Stulle]
  CHANGE: Updated webservices.dat
  FIX: Display proper icons in SharedDirsTreeCtrl Stulle]
  FIX: Display extended info about tags client sent in Clients list Stulle]
  FIX: Source items color in DownloadList was not always reset properly
  FIX: "disable some toolbar options was set the other way around Stulle]
  FIX: Falsely as shared display folders du to shareSubdir Stulle]
  FIX: Do shared files reload via command line was broken Stulle]
  FIX: (Official) Sorting fix for filetype
  FIX: (Official) Single shared files were hard excluded on unshare Stulle]
  FIX: (Official) Logs folder was not created when log saving was enabled Stulle]
  FIX: (Official) File download via WebServer was broke Stulle]
  REMOVED: Unneccessary shared files reload fix (improper)
  REMOVED: Dupe shared files reload on add/edit cat Stulle]

  Note: Following languages updated: German Stulle]; French ; Chinese (P.R.C.) ;
  Chinese (Taiwan) ; Italian ; Turkish ; Spanish
  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-MorphXT-v11.3-bin.rar
  eMule-0.49c-MorphXT-v11.3-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 11. Θέμα: eMule Xtreme Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  28
  Εμφανίσεις
  51.528

  Απάντηση: eMule Xtreme Mod

  eMule 0.49c Xtreme 7.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_xtreme.jpg


  eMule Xtreme 7.2
  changelog:
  - updated to 0.49c codebase
  - update: DLP v37 (thanks **Riso64bit**)
  - update: MediaInfo.dll 0.7.12.0
  - change: switch to official UPnP lib
  - change: change default user dir mode to ApplicationDir
  - update: rewrite server\kad\history lists like other lists (thanks DolphinX, Stulle)
  - add: support Ctrl+C and Delete handling in downloaded history list (Stulle)
  Copy ed2k links into clipboard using Ctrl+C and Delete files on hitting the del key.
  - add: show country flag in kad contact list (eMF]NexteMF]eMulefuture)
  Default: Disable. You can enable it via prefercence.ini by "ShowCountryFlagInKad=1".
  - add: support dynamic ip servers in server list (DolphinX)
  - improved: reduce the memory usage of Client Credits (DolphinX, Enig123)
  - improved: optimized XMan's extened credit-table-arragement (Enig123)
  - improved: better .part.met file backup and recovery (Enig123)
  - improved: do not compress .mkv\.mp4 and .7z files
  - improved: clean up useless debug codes in no-debug build
  - fixed: fix crash in downloading sources handling (Enig123)
  - fixed: fix possible overflow in processing of upload queue and download queue
  - fixed: fix crash at shutdown (MorphXT)
  - fixed: fix cat assign (Avi3k)
  - fixed: memleak when serverconnection fail (DolphinX)
  - fixed: memleak in statistics dialog (DolphinX)
  - fixed: minor issue in case of shutdown while still hashing (WiZaRd)
  - fixed: minor issue with friends handling (WiZaRd)
  - fixed: minor code fix and improvement by DolphinX
  - fixed: fix possible crash in uploading clients handling (thanks Enig123)
  this fix removed from FINAL build, test some more time.
  - restore: XMan's improved socket closing
  Althought it use more memory(10~20MB), but it is necessary to some kind of user.  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-Xtreme-7.2-bin.rar
  eMule-0.49c-Xtreme-7.2-src.rar


  Download more versions of eMule Xtreme.MoD
  Features & Changelogs for eMule Xtreme.MoD
  Rate eMule Xtreme.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 12. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.49c MorphXT 11.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.49c MorphXT v11.2
  --------------------------------------
  23-03-2009

  Merged to 0.49c Stulle]
  ADD: Autojoin to #emule-morph in IRC Stulle]
  ADD: Service description (Service needs to be reinstalled) Stulle]
  ADD: High definition vista icon Stulle]
  ADD: Microsoft Windows Media Format 9 SDK for MS VS2003 build Stulle]
  ADD: Microsoft Windows Media Format 11 SDK for MS VS2005 build Stulle]
  ADD: Microsoft Speach SDK for all builds Stulle]
  ADD: Purge known.met settings (not at all, partially/ official, completely/ old Morph) Stulle]
  Add: Option to remove AICH hashes immediatly Stulle]
  ADD: Update Downloaded History List automatically to reflect changes in Shared Files List Stulle]
  ADD: Delete files on hitting the del key in Downloaded History List Stulle]
  ADD: Copy Ed2k links into clipboard using Ctrl+C in Downloaded History List Stulle]
  ADD: Sort for "calculated CRC32" column in Shared Files List Stulle]
  ADD: Progress Hash
  ADD: IP Filter White list Stulle]
  ADD: New default IPFilter (Maintained by Ozzy) Stulle]
  + uses DynDNS to check version, mirrored at SourceForge, unrar.dll required!
  ADD: RAR File download decompress for auto update
  ADD: New hidden options to Advanced Options and Tooltips for new options Stulle]
  ADD: Rebind UPnP mappings (UDP, TCP and Webserver for now) like the official does Stulle]
  ADD: Turkish translation (partially)
  CHANGE: Display NNS in UploadListCtrl
  CHANGE: Cleaned up Static IP Filter code Stulle]
  + only IPFilter.dat layout allowed!
  CHANGE: Switch category column and download started column (group cat related) Stulle]
  CHANGE: Keep old default sorting behaviour for DownloadList (only names ascending) Stulle]
  CHANGE: Default Fakes link to http://emulepawcio.sourceforge.net/fakes.zip Stulle/Rick164]
  CHANGE: Default purge time for known.met is set to 31 days like in official instead of old 150 days Stulle]
  CHANGE: Rewrite of Downloaded History List according to new List code layout from official Stulle]
  CHANGE: Accept more file names for contents of downloaded IPFilter archives
  CHANGE: Send ICS info even if the file is not eXtremely rare (as pointed out by WiZaRd) Stulle]
  CHANGE: Made ICS mode local variable to save some bytes in RAM usage (as pointed out by WiZaRd) Stulle]
  CHANGE: Updated Show less controls for new columns and added it for context menus Stulle]
  CHANGE: Enabling Extended controls disables Show less controls and vice versa Stulle]
  + close preferences window to avoid odd behaviour... kinda tricky...
  CHANGE: Switched on Global Hard Limit by default (upgrade unaffected) Stulle]
  CHANGE: Only display category selection dialog if there is more than one category Stulle]
  CHANGE: Enlarged IRC settings tree control and dir tree control in Directories preferences panel Stulle]
  CHANGE: Use '1' as default min linear priority to reserve '0' for small files
  FIX: Corrupted userhash ban
  FIX: Double increase for badrequests
  FIX: Incorrect and redundent operation for Double backup
  FIX: Display FairPlay in lists only if requested file is complete
  FIX: Improper localization of altered category column in DownloadList Stulle]
  FIX: Failing support of emulepawcio IPFilter.zip format
  FIX: Memleak fix around hashing
  FIX: Download ACK measurement was incorrect (when download was limited) Stulle]
  FIX: Download ACK was not displayed and counted in stats as overhead Stulle]
  FIX: Improper Friend Logging for FunnyNick affected friend clients Stulle]
  FIX: Network mapped drives could not be selected
  http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/vcgeneral/thread/95f7b7e8-87fe-4566-bf9a-4f49a6c21811/
  FIX: Shared files were sometimes unneccessarily reloaded due to shareSubdir
  FIX: Some improper localization in Morph preferences window Stulle]
  REMOVED: Adunanza ban Stulle]

  Note: Additional options stored in Known.met will be purged like some official stuff is.
  Note: Due to change in column orders we recommend a clean install. You may experience strange looks otherwise.
  Note: Microsoft DirectX 9 SDK for MS VS2005 build has already been added in an earlier version.
  Note: See How-To-Compile_VS05.txt in source package for guide on how to get the sources to compile.
  Note: New IPFilter will only be set when resetting the url or making a clean install.
  Note: Following languages updated: German Stulle]; French ; Spanish ;
  Portuguese (Brazil) ; Chinese (P.R.C.) ; Chinese (Taiwan) ; Italian


  IP Filter White List:
  + IPs on this list will not be banned
  + use IPFilter_white.dat to add IPs to the White List  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-MorphXT-v11.2-bin.rar
  eMule-0.49c-MorphXT-v11.2-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 13. Θέμα: eMule TK4 Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  10
  Εμφανίσεις
  4.290

  Απάντηση: eMule TK4 Mod

  eMule 0.49b TK4 2.2b

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_TK4.jpg


  Version 2.2b - Base eMule 49b 18-02-2009

  Version 2.2b - Base eMule 49b 17-02-2009

  Merged: to 49b eMule base code
  Fixed: UploadQueue.cpp CUploadQueue::UpdateActiveClientsInfo() fix by tHeWiZaRdOfDoS


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-TK4Mod-2.2b-bin.rar
  eMule-0.49b-TK4Mod-2.2b-src.rar


  Download more versions of eMule TK4.MoD
  Features & Changelogs for eMule TK4.MoD
  Rate eMule TK4.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 14. Θέμα: eMule Sivka Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  1
  Εμφανίσεις
  2.205

  Απάντηση: eMule Sivka Mod

  eMule 0.49b Sivka v19b1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_sivka.jpg


  eMule 0.49b Sivka v19b1
  --------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b (official version) compiled with vs2005 SP1
  by Stulle

  - bugfix some CPU optimizers were not added properly Stulle]
  - bugfix corrupted barshaderinfo

  - improved made code VS05 and possibly vs08 ready MorphXT]

  - removed emoogle search (obsolete) Stulle]
  - removed Win95 support for VS2008 compatibility MorphXT]  eMule Sivka.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-Sivka-v19b1-bin.rar
  eMule-0.49b-Sivka-v19b1-src.rar


  Download more versions of eMule Sivka.MoD
  Features & Changelogs for eMule Sivka.MoD
  Rate eMule Sivka.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 15. Θέμα: eMule Xtreme Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  28
  Εμφανίσεις
  51.528

  Απάντηση: eMule Xtreme Mod

  eMule 0.49b Xtreme 7.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_xtreme.jpg


  Xtreme 7.1

  based on eMule 0.49b

  release date: 24.12.2008

  changelog:
  * this version partially based on Stulle's source
  - update: DLP v36 (thanks WiZaRd)
  - update: MediaInfo.dll 0.7.8.0
  - update: Turkish language file (erdem444)
  - update: Italian language file (DarkForge.it)
  - add: skin - purple Xmas(toolbar only) (thanks Xtreme test team, Yangge)
  - add: faster end game: drop stalled downloads (netfinity)
  - add: Friend Links (MorphXT) and fixed a memleak (dolphin87)
  - add: H.264 and 3vid FourCC Codes to the MediaInfo Detection (X-Ray)
  - add: Push Small Files (Sivka)
  - add: SR13-Import-Parts (roversr13/MorphXT)
  - fixed: disable preallocate while eMule allocating (dolphin87)
  - fixed: official bug around userhash initialization (Enig123)
  - fixed: avoid userhash collision (DreaMule)
  - fixed: corrupted BarShaderInfo (fafner)
  - fixed: improper English (ginger)
  - fixed: Special case when socket is closing but data still in buffer (netfinity)
  - fixed: minor official draw bug around SharedFiles Filter on Language change (X-Ray)
  - improved: free unused memory when a download is completed/cancelled (Enig123)
  - improved: optimized Upload Bandwidth Throttler
  - improved: make source add action thread safe (Enig123)
  - improved: use a prime table to initiate ClientCreditsList
  - change: let nick name and location controls resize together with the source detail dialog
  - change: support 24k send buffer


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-Xtreme-7.1-bin.rar
  eMule-0.49b-Xtreme-7.1-src.rar


  Download more versions of eMule Xtreme.MoD
  Features & Changelogs for eMule Xtreme.MoD
  Rate eMule Xtreme.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 16. Θέμα: eMule MagicAngel MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  2.648

  Απάντηση: eMule MagicAngel MoD

  eMule 0.49b Magic Angel v3.6

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_magicangel.jpg


  eMule v.49b Magic Angel v3.6
  --------------------------------------------
  CHANGED: some things to compile with VS2005
  CHANGED: AntiModThief in Argos now uses WiZaRds AntiModthiefCode from ClientAnalyzer
  FIXED: ClearMessageField
  FIXED: ReAskSourcesAfterIpChange: if we receive a LowID we do a recheckXMan]
  ADDED: open a default website when nodesurl is invalid
  ADDED: More Creditsystems(Sivka/Xtreme/SWAT/TK4/ZZUL) and some Code changes in ClientcreditsStulle]


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-MagicAngel-v3.6-bin.rar
  eMule-0.49b-MagicAngel-v3.6-src.rar


  Download more versions of eMule Magic-Angel.MoD
  Features & Changelogs for eMule Magic-Angel.MoD
  Rate eMule Magic-Angel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 17. Θέμα: eMule MagicAngel MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  2.648

  Απάντηση: eMule MagicAngel MoD

  eMule 0.49b Magic Angel v3.5

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_magicangel.jpg


  --------------------------------------------
  Changelog for eMule v.49b
  --------------------------------------------

  MERGED: to MorphXT v11.1
  UPDATE: DLP from Xtreme7 Stulle/ZZ00fly]


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-MagicAngel-v3.5-bin.rar
  eMule-0.49b-MagicAngel-v3.5-src.rar


  Download more versions of eMule Magic-Angel.MoD
  Features & Changelogs for eMule Magic-Angel.MoD
  Rate eMule Magic-Angel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 18. Θέμα: eMule ZZUL Plus MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  0
  Εμφανίσεις
  1.635

  eMule ZZUL Plus MoD

  eMule 0.49b ZZUL-Plus v1.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ZZUL-Plus.jpg


  eMule 0.49b
  ADDED: MTU - Settings merged from Xtreme
  CHANGED: changed SysInfo implementation because it Crashed under VistaStulle] merged from X-Ray
  ADDED: forgotten codeparts of several features i missed during merging
  ADDED: SearchColors
  ADDED: Emulate others merged from MagicAngel
  ADDED: Credits Reset Exploit Prevention merged from netF Warp
  ADDED: Add next connect theft? merged from netF Warp
  ADDED: Fakealyzer merged from netF Warp
  CHANGED: fixed Crash when moving files
  CHANGED: fixed ModVersion wasn't send
  ADDED: Extra User InfosMorphXT] merged from MagicAngel
  CHANGED: fix ClearMessageField from Official Board
  CHANGED: fixed ClientDetailDialog Antileech Label
  ADDED: show virtual sources merged from Xtreme
  ADDED: Recognize Horde op-codes merged from my old Mod
  ADDED: Recognize MlDonkey XS Answer Stulle/Spike2/ideas by Wiz] merged from my old Mod
  ADDED: multiSort merged from my old Mod
  ADDED: Init-Hashtable optimization XMan] merged from my old Mod
  ADDED: reqBlocksClipping merged from my old Mod
  ADDED: hopefully fixed a crash reported by jerryBBB
  ADDED: MemLeak Fixes merged from my old Mod
  ADDED: better passive source finding merged from my old Mod
  ADDED: Variable Compression merged from my old Mod
  ADDED: Custom Colors for XP Menues
  ADDED: XP Menues merged from NeoMule
  ADDED: ManualSourceRequest merged from NeoMule
  ADDED: Parts of SourceRequestTweaks merged from NeoMule
  ADDED: NeoDownloadCommands merged from NeoMule
  ADDED: ClientAnalyzer Score Collumn merged from R-Mod
  ADDED: Fixed fairplay Display in QueueList and Uploadlist merged from MagicAngel
  ADDED: Xtented Credit Table Arrangement merged from NeoMule
  ADDED: Better Client Attaching merged from NeoMule
  ADDED: added check to prevent "bad" username usage (DLP.dll needed) merged from eMulefuture
  ADDED: SLS merged from eMulefuture
  ADDED: SafeHash merged from Xray
  ADDED: Clipstat support merged from eMulefuture
  ADDED: Feedback support merged from eMulefuture
  ADDED: Compatible Client StatisticsStulle/WiZaRd] merged from eMulefuture
  ADDED: Mod Statistics merged from eMulefuture
  ADDED: only kill source if no Requested File merged from Xray
  ADDED: LoopImprovements merged from Xray
  ADDED: CriticalPacketFix merged from Xray
  ADDED: Unknown Protocol Tags and Show in ClientDetails merged from Xray
  ADDED: Show Hardlimit for Files constantlyStulle] merged from StulleMule
  ADDED: Show Global HardlimitStulle] merged from StulleMule
  ADDED: Global Hardlimit customized for FilesStulle] merged from StulleMule
  ADDED: Global HardlimitStulle] merged from StulleMule
  ADDED: Smaller Connected Display in StatusBar merged from StulleMule
  ADDED: FairPlay merged from Morph
  CHANGED: fix for StaticTrayIcon
  ADDED: Reduced CPU usage merged from Xtreme
  ADDED: Sourcecache merged from Xtreme
  ADDED: better chunk selection merged from Xtreme
  ADDED: Show (un-)loading status of IPFilterStulle] merged from ScarAngel
  CHANGED: Default Colors for PS/FS/Friend/Community
  CHANGED: Default Colors for Logs merged from eMulefuture
  CHANGED: moved Options from PPgTweaks to PPgTweaks2
  ADDED: IntelliFlush/LargerBuffer/BufferTime merged from eMulefuture
  ADDED: Separate Options Page for Display Options
  CHANGED: now u can choose if you want Color BG , Text or Both for PS/FS/Friend/Community
  CHANGED: fixed some Bugs found by some Testers
  ADDED: Powershare Color to shared files
  ADDED: fixed on queue sorting in Shared Files thx Eulero for Reporting
  ADDED: auto drop immunityStulle] merged from ScarAngel
  ADDED: Drop SourcesSivka/Stulle] merged from ScarAngel
  ADDED: Sivka File SettingsSivka/Stulle] merged from ScarAngel
  ADDED: IP2Country and Updatepage merged from eMulefuture
  ADDED: more logging if config dir is readonly (vista!) merged from Morph
  ADDED: Catch oversized public key in credit.met file merged from Morph
  ADDED: Anti Shape merged from netF WARP
  ADDED: Relax At Startup merged from eMulefuture
  ADDED: Friends / Community On Queue Window merged from ZZULtimativ
  ADDED: Restart if necessary from Official Board
  ADDED: Fix from Official Board
  ADDED: lowered uploadtimer frequency to 10ms (was: 100ms) to improve upload/download performance - merged from eMulefuture
  ADDED: Automatic Firewalled retries merged from eMulefuture
  ADDED: some Code Optimations and Fixes merged from eMulefuture, Morph and Xtrem
  ADDED: Manual Client Management merged from Xray
  ADDED: modified calling CheckforHighPrioClient() to save some CPU merged from ZZUL Bastard
  ADDED: Options to choose Background-/Text- Color for RollUpCtrl
  ADDED: RollUpCtrl, eMule Plus Style Transfer Window merged from Xray
  ADDED: missing Prefs thx to LorenzoC for reporting
  ADDED: save some CPU cycles with empty Queue merged from R-Mod
  ADDED: BlockRatio merged from Xray
  ADDED: ClientAnalyzer-Log merged from eMulefuture
  ADDED: corrupted barshaderinfo merged from Morph
  ADDED: Show Downloading file in bold merged from Morph
  REMOVED: SysInfoGraph from StatisticsDlg because crash with Mod Stats

  For Private(Light) Version:
  ADDED: Preprocessors to enable IRC/Notifiers/TextToSpeech merged from ZZUL Bastard
  ADDED: Preprocessor to enable official UPNPMorphXT] merged from Morph
  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-ZZUL-Plus-1.1-bin.rar
  eMule-0.49b-ZZUL-Plus-1.1-src.rar


  Download more versions of eMule ZZUL-Plus.MoD
  Features & Changelogs for eMule ZZUL-Plus.MoD
  Rate eMule ZZUL-Plus.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 19. Θέμα: eMule SharkX MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  3.056

  Απάντηση: eMule SharkX MoD

  eMule 0.49b SharkX v1.4

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_SharkX.jpg


  SharkX 1.4 - 27/11/08

  remove : fix connection collision
  remove : ASF
  remove : Global HL
  add : Advanced download throttling (Netfinity)
  add : Optional funnynick display (SiRoB)
  add : folder ICONS (Commander)
  add : Resource Bar (WiZaRd)
  add : AutoHL (WiZaRd)
  add : no SUQWT for leechers on file hot swapping (from X-Ray v1.6)
  add : Show src totals (taz)
  update : community & corrupt userhash detection from DLP v35 (zz_fly/SquallATF)
  chnage : mod version check "host name"
  change : mod support forum links
  change : default region for connection wizard to Israel
  change : modstr SharkX
  change : mod icons + options side banner
  change : upload list layout
  change : adjust Sivka file settings to AutoHL (taz)
  change : region for connection wizard derived from OS locale / lang (taz)
  change : adjust drop system & Sivka file setting to AutoHL (taz)
  change : adjust Client Analyzer to funnynick (taz)
  fix : mod config dir for multi user, i.e. appdata (taz)
  fix : chunk selection mode logic for ICS (taz)
  fix : no SUQWT for Mod/Nick thieves (taz)
  fix : CA events log once (taz)
  fix : crash after lowid notifier (taz)
  fix : direct URL updates for ipfilter (taz)
  fix : crash on ip2country update
  fix : mod (& beta) version check option selection
  fix : recode SlotFocus (from eMuleFuture v0.7) & SlotControl (from X-Ray v1.6)

  based on AcKroNiC v5.0


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-SharkX-v1.4-bin.rar
  eMule-0.49b-SharkX-v1.4-src.rar


  Download more versions of eMule SharkX.MoD
  Features & Changelogs for eMule SharkX.MoD
  Rate eMule SharkX.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 20. Θέμα: eMule X-Ray MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  49.626

  Απάντηση: eMule X-Ray MoD

  eMule 0.49b X-Ray v1.6

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_X-Ray.jpg


  This version is only a minor code update but i have to release a fixed version for some people that report that X-Ray crashes very often. With this version it sould be fixed now.
  I've written some more unique things like saving the date of the last file request, which can be used as an indicator to unshare seldom requested files. Therefor i've added a new column in the Shared Files Window.

  I've planed something for the next version and i need some talented graphic artists for this. If you think you can help please pm me.
  And as always i am searching for some more translators.

  Thanks to all beta testers, my translators (AUG,nuberu and the darkforge.it guys). thanks for you hard work.
  this time the binary package contains already the translations for Spanish, Italian, Traditional and Simplified Chinese.


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.6
  ++++++++++++++++++++++++

  Update: Updated Crypto++ code to v5.5.2 (9/24/2007)
  Update: Updated MiniUPnP code to v1.2 (07/10/2008)
  Update: Updated Argos code by adding some new detection methods for fake emules... (zz_fly/JvA)
  Feature: Automatic Restart eMule Client if necessary (David Xanatos/JvA)
  Feature: Save Date of the last SharedFileRequest to avoid removing requested files (JvA)
  Feature: Relative Chunk Display (David Xanatos)
  Add: Added H.264 and 3vid FourCC Codes to the MediaInfo Detection (JvA)
  Add: Added DownloadChunkDisplay also to the Downloading Clients List (JvA)
  Add: Added some more information to the SharedParts Chunklist (JvA)
  Improve: Minor optimization in CPartFile::UpdatePartsInfo (taz/WiZaRd)
  Improve: Skip DupCheck if it is not necessary (WiZaRd)
  Change: Bad Sources (identified by Argos) won't be sent via SourceExchange (JvA)
  Fix: Fixed (hopefully) major source finding bug (JvA)
  Fix: Fixed minor official draw bug around SharedFiles Filter on Language change (JvA/WiZaRd)
  Fix: Fixed minor draw bug around Toolbar on low resolutions (Hiding speedmeter now) (JvA)
  Fix: Fixed minor crash bug around Collections (caused by Modeless Dialogs) (WiZaRd)
  Fix: Fixed minor crash bug around ReqFileCtrl (caused by my own stupidity) (WiZaRd)

  http: //forum.emule-project.net/index.php?showtopic=140334


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.6-bin.rar
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.6-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 21. Θέμα: eMule Mephisto MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  46.793

  Απάντηση: eMule Mephisto MoD

  eMule 0.49b Mephisto v2.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Mephisto.jpg


  eMule v0.49b Mephisto v2.1
  - 13.10.2008 -
  ----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b ScarAngel 3.1 compiled with vs2005 SP1

  Changed: Veto new only slot if trickles are transfering Stulle]
  eMule Mephisto.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-Mephisto-v2.1-bin.rar
  eMule-0.49b-Mephisto-v2.1-src.rar


  Download more versions of eMule Mephisto.MoD
  Features & Changelogs for eMule Mephisto.MoD
  Rate eMule Mephisto.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 22. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.49b ScarAngel v3.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.49b ScarAngel v3.1
  - 09.10.2008 -
  -----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b Xtreme 7.0 compiled with vs2005 SP1
  Merged to eMule v0.49b Stulle]

  Added: IP Filter White list Stulle] - Stulle
  Added: TK4 CreditSystem - Stulle
  Added: ZZUL CreditSystem - Stulle
  Added: Modified FineCS Stulle] - Stulle
  Added: Advanced Transfer Window Layout Stulle] - Stulle
  Added: Completed in Tray Stulle] - Stulle
  Added: Threaded File Settings Saving Stulle] - Stulle
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: Threaded Known Files Saving Stulle] - Stulle
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: On Upload Queue in Copy Feedback feature - MyTh88
  Added: New IPFilter (Maintained by Ozzy) Stulle] - Stulle
  + uses DynDNS to check version, mirrored at SourceForge, unrar.dll required!
  Added: Show (un-)loading status of IPFilter Stulle] - Stulle
  Added: Sum up transferred stats on getting Feedback for multiple files Stulle] - Stulle
  Added: Color Upload Feedback - MyTh88

  Changed: Improved resizing of cats tab in SearchResultWnd Stulle] - Stulle
  Changed: Using official code for proper background of Icons with text - Stulle
  Changed: Cleaned up Static IP Filter code Stulle] - Stulle
  + only ipfilter.dat layout allowed!
  Changed: Toolbar icons - Stulle
  Changed: Waiting Queue icon - Stulle
  Changed: Known Clients icon - Stulle
  Changed: Upload and Download icon - Stulle
  Changed: Downloading Files icon - Stulle
  Changed: Increased font size for Sub Heading text in context menu Stulle] - Stulle
  Changed: Use proper English in some places ;) - Stulle
  Changed: Reworked the Feedback code a bit Stulle] - Stulle
  Changed: Enable List requested files only when needed Stulle] - Stulle
  Changed: Rewrote Feedback code Stulle] - Stulle
  Changed: Only identified and not available SUI clients can be superior Stulle] - Stulle
  Changed: Make code VS 2005 and VS 2008 ready MorphXT] - Stulle
  Changed: Some more changes for Advanced Options MorphXT] - Stulle

  Fixed: InputBox for ResumeOrder Stulle/fafner] - Stulle
  Fixed: Crash when checking if sup client should not be kicked from UL Stulle] - Stulle
  Fixed: Improper use of FindBestClientInQueue when checking for sup client Stulle] - Stulle
  Fixed: No max time for clients that should be prevented Stulle] - Stulle
  Fixed: Not working chars for context menus Stulle] - Stulle
  Fixed: Scheduled DLP Update not working Stulle] - Stulle
  Fixed: Memleak FiX in SysInfo - Stulle
  Fixed: Corrupted BarShaderInfo - Stulle
  Fixed: Corrupted SpreadBarInfo - Stulle

  Removed: Second CryptTCPPaddingLength option from Advanced Options Stulle] - Stulle
  Removed: Last renmants of the Xtreme version check Stulle] - Stulle
  Removed: Drop Win95 support (for VS2008 compatibility) MorphXT] - Stulle

  IP Filter White List:
  + IPs on this list will not be banned
  + use ipfilter_white.dat to add IPs to the White List

  Advanced Transfer Window Layout:
  + Any two lists can be viewed at the same time
  + Downloading file list can only be viewed in the upper part
  + If list shown in the upper half is already in the lower half the lower
  list changes to next list
  + To disable/ enable press the split button/ item
  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-ScarAngel-v3.1-bin.rar
  eMule-0.49b-ScarAngel-v3.1-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 23. Θέμα: eMule NeoMule MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  2.575

  Απάντηση: eMule NeoMule MoD

  eMule 0.49b NeoMule v4.55a

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_neomule.jpg


  Neo Mule 4.55a Changelog
  fixed a major crash bug in download bandwidth trotler
  fixed some minor bugs


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-NeoMule-v4.55a-bin.rar
  eMule-0.49b-NeoMule-v4.55a-src.rar


  Download more versions of eMule NeoMule.MoD
  Features & Changelogs for eMule NeoMule.MoD
  Rate eMule NeoMule.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 24. Θέμα: eMule Xtreme Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  28
  Εμφανίσεις
  51.528

  Απάντηση: eMule Xtreme Mod

  eMule 0.49b Xtreme 7.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_xtreme.jpg


  * this version is moded by zz_fly
  - updated to 0.49b codebase (thanks Stulle, Enig123)
  - updated to DLP v34
  - updated UPnP (thanks CN_Mod Team and ACAT)
  - updated simp. chinese language file
  - adjusted some parameters
  - add: show UPnP status in network info dialog (idea from ScarAngel)
  - add: rebind UPnP on IP-change (idea from X-RAY)
  - add: Fake Shareaza detection
  - add: open a default website when nodesURL is invalid
  - add: safehash: installation dir unsharing (MorphXT)
  - change: no reserved release-slot for partfiles
  you can release any files. but reserved release-slot only work for completed files.
  - change: UPnP Internal Search: send more request
  - fixed: stop rehashing of files with foreign language name (Borschtsch)
  - fixed: avoid deadlock when disable network adapter
  - remove: Fix Connection Collision (no more needed in .49b codebase)
  - remove: always call setLinked_client (no more needed in .49b codebase)
  - remove: improved socket closing, it would cause high memory usage (thanks Enig123)


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-Xtreme-v7.0-bin.rar
  eMule-0.49b-Xtreme-v7.0-src.rar


  Download more versions of eMule Xtreme.MoD
  Features & Changelogs for eMule Xtreme.MoD
  Rate eMule Xtreme.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 25. Θέμα: eMule Stullemule Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  11
  Εμφανίσεις
  48.314

  Απάντηση: eMule Stullemule Mod

  eMule 0.49b StulleMule 6.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_stulle.jpg


  eMule v0.49b StulleMule v6.1:
  ------------------------
  - 17.09.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b MorphXT 11.1 compiled with vs2005 SP1

  Added: PowerShare support for WebInterface Stulle]
  +not for light, use the new WebInterface files
  Added: Color selection for sub heading text (internal) Stulle]

  Changed: Localize Source Graph group box Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize Push Small Files label above slider Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize TBH: MM group item Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize "12h" string for Release Bonus Stulle/thx pennyliu123]

  Changed: Made Compat clients stats code prettier
  Changed: Improved resizing of cats tab in SearchResultWnd Stulle]
  Changed: Using official code for proper background of Icons with text
  Changed: (Morph) Display NNS in UploadListCtrl

  Updated: Bad Nick List (DLP v33)

  Fixed: Anti-XS-Exploit (v2 answers)
  Fixed: ATWL: (minor) not working split button after starting unsplitted
  + ATWL = Advanced Transfer Window Layout
  Fixed: ATWL: (minor) list count for upper splitted lists did not update
  Fixed: ATWL: (minor) non-downloads lists changed height between split/unsplit
  + running with 120 dpi fonts and using odd screen sizes
  Fixed: Readded TextToSpeech support for notifies Stulle]
  Fixed: Anti-Uploader-Ban case 2 and 3 (horribly old...) Stulle]
  Fixed: Wrong friendslot tag (used 0x66 like in the alpha phase) Stulle]
  + importing friendslots when upgrading from v6.0
  Fixed: Missed some files when merging Stulle]
  Fixed: (minor) Wrong check mark for A4AF in DownloadList File menu Stulle/thx erdem444]
  Fixed: (Morph) Corrupted userhash ban  eMule Stulle.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-StulleMule-v6.1-bin.rar
  eMule-0.49b-StulleMule-v6.1-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 26. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.49b MorphXT 11.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.49b MorphXT v11.1
  --------------------------------------
  15-08-2008

  Merged to 0.49b
  ADD: DirectX (Preview feature) support for VS05 eMF]
  ADD: TextToSpeech support for VS05 Stulle]
  ADD: Community/Corrupt userhash check
  ADD: Bad Shareaza detection
  Clients pretending to be eMule clients but sending UDP and Misc tags like Shareaza
  ADD: Vagaa check
  Clients sending a KAD tag from 0.49a+ but pretending to be 0.48a
  CHANGE: Exception Handling Model to /EHa
  CHANGE: (Morph) Reverted a fix to fafner style Stulle]
  CHANGE: Made download ack overhead (morph -> upload management) optional
  CHANGE: Bring eMule to front when double click on static TrayIcon Stulle]
  CHANGE: Updated SNAFU Anti-Leecher Protection
  CHANGE: Updated Bad Mod List (DLP v33)
  CHANGE: Cleaned up the group box code a bit Stulle]
  CHANGE: Enable highlevel functions in Webserver panel when Multi enabled Stulle]
  CHANGE: Use PushButton for applying the right settings for using NT Service Stulle]
  CHANGE: Web Interface tabs now multilingual Stulle]
  FIX: Display download ack overhead in statistics correct
  FIX: Improperly reloading icons for SharedDirsTree Stulle]
  FIX: Store searches if enabled Stulle]
  FIX: Unjustified bans as reported here http ://forum.emule-project.net/index.php?showtopic=137052
  FIX: Show proper icon on all Webserver tabs Stulle]
  FIX: Show proper tab when closing and reopening Preferences (for Multi and NT service) Stulle]
  FIX: Show proper tab when switching group box from and to Multi or NT service Stulle]
  FIX: Set focus to EditBox for setting Linear Priority


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-MorphXT-v11.1-bin.rar
  eMule-0.49b-MorphXT-v11.1-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 27. Θέμα: eMule ZZUL BastarD MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  2.779

  Απάντηση: eMule ZZUL BastarD MoD

  eMule 0.49b BastarD 1.9.6

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_bastard.jpg


  FIX: "Contition" string fixed (Eulero)
  ADD: Server IP column reporting for each search result the server that has reported more sources.
  This way spamming server's IP is shown and can be used to remove them from Server List (drop down menu command planned for the future)
  ADD: Not linear priorities option: enabling this assigns these priorities values:
  file-prio value
  1..........1
  2..........2
  3..........4
  4..........7
  5.........10
  6.........13
  7.........16
  8.........20
  9.........25
  10........30

  CNG: SuperRelase priority is now fixed at 100x

  Scratching my head, but I can't remember. I will add later if something comes to mind.


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-ZZUL-BastarD-1.9.6-bin.rar
  eMule-0.49b-ZZUL-BastarD-1.9.6-src.rar


  Download more versions of eMule BastarD.MoD
  Features & Changelogs for eMule BastarD.MoD
  Rate eMule BastarD.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 28. Θέμα: eMule X-Ray MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  49.626

  Απάντηση: eMule X-Ray MoD

  eMule 0.49b X-Ray v1.5

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_X-Ray.jpg


  X-Ray MOD 1.5

  Type | Idea | Source/Edit | Description | Used Tag
  --------+--------------+--------------+------------------------------------------------------------------------------+----------
  Merge | | | Merged to 49b Codebase
  Update | | | Updated MiniUPnP code to v1.1 (04/07/2008)
  Update | Xman | Stulle/MyTh/..| Major Update of Antileech.dll - Version 4 (including xunlei detection)
  Update | JvA | JvA | Minor Update of countryflag.dll's | // X-Ray :: IP2Country
  Feature | JvA | JvA | Queue List per File in Shared Files Window | // X-Ray :: QueueListPerFile
  Feature | Xman | Xtreme | See OnQueue | // X-Ray :: SeeOnQueue
  Add | Maella | Xtreme | Several code Fixes | // X-Ray :: FiXeS
  Add | Maella/Xman/..| Xtreme | Several code Improvements | // X-Ray :: Optimizations
  Improve | Michael Fatzi | JvA | Changed minor code part (FillRect->FillSolidRect) because it's faster | // X-Ray :: Speedgraph
  Improve | David Xanatos | JvA | Changed several code parts around Argos code | // X-Ray :: Argos
  Fix | Makkurayami | JvA | Fixed minor Statisticsbug caused by a to small array | // X-Ray :: StandbyDownload
  Fix | Crimson | JvA | Fixed minor Preferences Bugs in Argos Page and changed some default values | // X-Ray :: Argos
  Fix | AUG | JvA | Fixed minor NULL-Pointer bug in AddBannedClient | // X-Ray :: Argos
  Fix | JvA | JvA | Fixed minor draw bug on stopping a file with A4AF-sources | // X-Ray :: MultiFileStatusbars
  Fix | bscabral | DreaMule | Fixed minor Multimonitor Bug around Tooltips
  Remove | WiZaRd | eMulefuture | Redesigned Shared Files Window | // X-Ray :: RedesignedFilesWnd
  Remove | SiRoB | MorphXT | Fix Connection Collision - don't know if it's really needed in 49b | // X-Ray :: FixConnectionCollision


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.5-bin.rar
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.5-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 29. Θέμα: eMule NeoMule MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  2.575

  Απάντηση: eMule NeoMule MoD

  eMule 0.49b NeoMule v4.55

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_neomule.jpg


  Neo Mule 4.55 Changelog
  Updated to 0.49b
  some minor fixes


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-NeoMule-v4.55-bin.rar
  eMule-0.49b-NeoMule-v4.55-src.rar


  Download more versions of eMule NeoMule.MoD
  Features & Changelogs for eMule NeoMule.MoD
  Rate eMule NeoMule.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 30. Θέμα: eMule ZZUL BastarD MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  2.779

  Απάντηση: eMule ZZUL BastarD MoD

  eMule 0.49b BastarD 1.9.5

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_bastard.jpg


  eMule 0.49b ZZUL BastarD Mod 1.9.5

  CNG: BestShare exclusion range is now dynamic. It is calculated as the number of chunks sent in half an hour less one (why? ask my doctor...)
  CNG: BestShare multiplier doubles each 10 chunks difference (starting value = 2)
  CNG: Illegal clients cannot be selected as BestClient by BestShare mechanism
  REM: I added single autocomplete history entry deletion in Search window, but official finally added his own
  CNG: Shortcuts in SharedPanel:
  (CTRL)+(S) SuperRelease
  (CTRL)+(X) PowerShsre
  (CTRL)+(Z) Autopriority
  Old (CTRL)+(+) and (CTRL)+(-) are still useable to easily move selected file priorities up and down.
  ADD: in all panels with a list of clients
  (CTRL)+(F) Assigns FriendSlot (add the client to list of friends too, eventually)
  FIX: Minor graphic and updating issues when some parameter changes
  FIX: Other minor things here and there


  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-ZZUL-BastarD-1.9.5-bin.rar
  eMule-0.49b-ZZUL-BastarD-1.9.5-src.rar


  Download more versions of eMule BastarD.MoD
  Features & Changelogs for eMule BastarD.MoD
  Rate eMule BastarD.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 31. Θέμα: eMule Mephisto MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  46.793

  Απάντηση: eMule Mephisto MoD

  eMule 0.49a Mephisto v2.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Mephisto.jpg


  eMule v0.49a Mephisto v2.0:
  ------------------------
  - 06.07.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49a ScarAngel 3.0 compiled with vs2003 SP1

  - Xtreme's evil heir -

  Added: Drop blocking clients Stulle]

  Changed: Updated libs like the ScarAngel Stulle]
  Changed: Use 0x03 for saving Friendslots to friends.met
  Changed: Keep Sup clients in up if there is no other sup client in queue Stulle]
  + Works a little different, Sup clients are pushed down in upload
  Changed: Min Slot number to two (uses "MinSlotsNew" now) Stulle]

  Fixed: Trickle threshold calculation Stulle]

  Remove blocking clients:
  + Upload health has to be 100%
  + Client has to be Full
  + Min Upload to prevent from kick is one tenth of the upload speed or 1 kbyte/s
  + Client has to be receiving for more than 5 minutes
  + Avg block ratio has to be >= 80% or >= 90% in last 20 sec  eMule Mephisto.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-Mephisto-v2.0-bin.rar
  eMule-0.49a-Mephisto-v2.0-src.rar


  Download more versions of eMule Mephisto.MoD
  Features & Changelogs for eMule Mephisto.MoD
  Rate eMule Mephisto.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 32. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.49a ScarAngel v3.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.49a ScarAngel v3.0:
  ------------------------
  - 06.07.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1
  Merged to eMule v0.49a Stulle]

  - Xtreme's heir -

  Added: Auto download priority - MyTh
  Added: MenuXP Sub Heading - MyTh

  Changed: Context menu Sidebars show mod version Stulle] - MyTh
  Changed: Context menu title shown as sub heading Stulle] - MyTh
  Changed: Localize Source Graph group box Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize Push Small Files label above slider Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize TBH: MM group item Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize "12h" string for Release Bonus Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Updated UPnP implementation, UPnP lib and PThread lib - Stulle
  Changed: Updated IP2Country implementation MorphXT] - Stulle
  Changed: Updated libping to 1.28 (which is same source as 1.27) - Stulle
  Changed: Updated CxImage to 6.00 (we use the rather complete lib) Stulle] - Stulle
  Changed: No increased reask time for Mephisto clients Stulle] - Stulle
  Changed: No Pay back First for non-SUI clients if client ident failed Stulle] - Stulle
  Changed: Only draw credits overlay icon for mods Stulle] - Stulle
  Changed: Creation of TBH: MiniMule (won't show up on startup now) Stulle] - Stulle
  Changed: Display warning in Design Panel for all Windows > XP Stulle] - Stulle
  Changed: Made Compat clients stats code prettier - Stulle
  Changed: Ban clients with reduced score immediatly on setting changed Stulle] - Stulle
  Changed: Keep Sup clients in up if there is no other sup client in queue Stulle] - Stulle

  Fixed: Do not restrict download if no upload possible Stulle] - Stulle
  + missed merging the proper version of this code on releasing
  Fixed: Anti-Uploader-Ban case 2 and 3 (horribly old...) Stulle] - Stulle

  Removed: Redundant File Settings code (old) Stulle] - Stulle
  Removed: Safe KAD code and thelike (for now) Stulle] - Stulle
  Removed: Xtreme version check (not working for now) Stulle] - Stulle  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-ScarAngel-v3.0-bin.rar
  eMule-0.49a-ScarAngel-v3.0-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 33. Θέμα: eMule TK4 Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  10
  Εμφανίσεις
  4.290

  Απάντηση: eMule TK4 Mod

  eMule 0.49a TK4 2.2a

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_TK4.jpg


  Version 2.2a - Base eMule 49a 28-06-2008

  Merged: to 49a eMule base code
  Added: Verbose log entries for unknown hello tags
  Added: Left in the Obfuscation field in TK4 client details
  Removed: Did not merge the old Safe Kad with the latest Kad
  Fixed: Old style graphs checkbox init - found and fixed by Gomez82
  Fixed: 32bit TK4 icons, they were distored with a black background.


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-TK4Mod-2.2a-bin.rar
  eMule-0.49a-TK4Mod-2.2a-src.rar


  Download more versions of eMule TK4.MoD
  Features & Changelogs for eMule TK4.MoD
  Rate eMule TK4.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 34. Θέμα: eMule Stullemule Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  11
  Εμφανίσεις
  48.314

  Απάντηση: eMule Stullemule Mod

  eMule 0.49a StulleMule 6.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_stulle.jpg


  eMule v0.49a StulleMule v6.0:
  ------------------------
  - 20.05.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49a MorphXT 11.0 compiled with vs2005 SP1

  Added: MenuXP Sub Heading Stulle]
  Added: Advanced Transfer Window Layout Stulle/ideas from fafner]
  Added: Threaded File Settings Saving Stulle]
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: Threaded Known Files Saving Stulle]
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: DirectX (Preview feature) support for VS05

  Changed: Save file settings when changing FollowTheMajority setting Stulle]
  Changed: Save file settings when new file added Stulle]
  Changed: File settings save thread waits 5 seconds before launching Stulle]
  Changed: Context menu Sidebars show mod version Stulle]
  Changed: Context menu title shown as sub heading Stulle]
  Changed: Creation of TBH: MiniMule (won't show up on startup now) Stulle]
  Changed: Maintain splitter state on change TransferWnd toolbar settings Stulle]

  Updated: Anti-Leecher-Lists (DLP v32-pre)

  Fixed: Some memleak fixes and other fixes
  Fixed: Memleak fixes for System info
  Fixed: (minor) Permission context menu in DownloadListCtrl Stulle]
  Fixed: (minor) On/Off button for Server design settings Stulle]

  Advanced Transfer Window Layout:
  + Any two lists can be viewed at the same time
  + Downloading file list can only be viewed in the upper part
  + If list shown in the upper half is already in the lower half the lower
  list changes to next list
  + To disable/ enable press the split button/ item  eMule Stulle.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-StulleMule-6.0-bin.rar
  eMule-0.49a-StulleMule-6.0-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 35. Μηνύματα
  332
  Εμφανίσεις
  41.426

  Απάντηση: Howto: Παίξτε με το MorphXT emule mod

  eMule 0.49a MorphXT 11.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.49a MorphXT v11.0
  --------------------------------------
  18-05-2008
  Compiled with visual studio 2003 sp1.
  should also work with vs 2005 sp1

  Merged to 0.49a Stulle]
  CHANGE:update libping to 1.28 (which is same source as 1.27)
  CHANGE:update CxImage to 6.00 (we use the rather complete lib) Stulle]
  CHANGE:update cryptolib Version 5.5.2 (9/24/2007)
  FIX: clients downloading during large file completion stuck with 'stalled, reading from disk'
  ADD: spreadbars to history
  ADD: percentage client already got in QueueList and UploadList
  ADD: chunk number to chunk details in UploadList
  ADD: Show much verbose info on content-> mediafinfo.dll (if you disable advanced options mediainfo_RIFF for avi files...)
  ADD: (BETA!) download ack overhead used in in upload calculation
  ADD: show if server obfuscation key is available
  FIX: use part.met.bak files instead of hardly ever seen valid part.met.backup files.
  ADD: experimental support for visual studio 2005 sp1. See readme.
  ADD: alpha support for vs2008, make very sure to read the readme.
  CHANGE: reduce some cpu under wine
  CHANGE: Using a different method to create captcha due to new version of CxImage lib Stulle]
  CHANGE: FriendSlots now saved in 0x03 (0x2 occupied by official) Stulle]
  REMOVED: SafeKAD (the Officials did a big step in that direction) Stulle]
  REMOVED: KAD optimizations (what ever :P) Stulle]


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-MorphXT-11.0-bin.rar
  eMule-0.49a-MorphXT-11.0-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 36. Θέμα: eMule X-Ray MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  49.626

  Απάντηση: eMule X-Ray MoD

  eMule 0.49a X-Ray v1.4

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_X-Ray.jpg


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.4
  ++++++++++++++++++++++++

  Merge: Merged to 49a Codebase
  Update: Updated libpng to 1.2.28 due to official lib update
  Update: Updated CxImage to 6.0 due to official lib update
  Update: Minor Update of Antileech.dll - Xman
  Update: Major Update of Rollup Control Code - gui.dat isn't used anymore + cleanup - eMule+/JvA
  Update: Minor Update of SlideBar Code - eMule+
  Feature: MassRename including SimpleCleanup - MorphXT-Team
  Feature: Superior Client Handling - Stulle
  Feature: Payback First - AndCycle/SiRoB
  Feature: Powershare - zz/MorphXT-Team
  Fix: Fixed GDI-Leak around IP2Country - RapidMule/WiZaRd
  Fix: Fixed GDI-Leak around Directories-Page on close - RapidMule/WiZaRd (implemented in official)
  Fix: Fixed Memory Corruption in Webserver - WiZaRd (implemented in official)
  Fix: Fixed minor buffer overflow bug in Uploadlist - JvA
  Fix: Fixed minor banning bug - could happen that banned clients aren't recognized - JvA
  Fix: Fixed some Memleaks in SysInfo Code - WiZaRd
  Remove: SafeKad - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: Anti fragmenting - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: KadPerformance Improvements - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: Corruption Black Box Fix - implemented in official code now - David Xanatos
  Remove: ShareFilter - implemented in official code now - WiZaRd


  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-X-Ray-v1.4-bin.rar
  eMule-0.49a-X-Ray-v1.4-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 37. Θέμα: eMule SharkX MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  3.056

  Απάντηση: eMule SharkX MoD

  eMule 0.48a SharkX v1.2

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_SharkX.jpg


  SharkX 1.2 17/03/08

  fix : version + beta check due to ntohl (taz)
  fix : "search Related Files" Always Enabled (tux)
  fix : log spam by Fix connection collision (Netfinity) - 10'x Enig123
  add : track eMule mem usage (taz)
  fix : CleanUpClientList from NeoMule 4.50 (Maella)
  change : adapt for longer run sessions (larger hash tables) from Xtreme 6.1 (Xman)
  fix : possible crash @CDeadSourceList::IsDeadSource from Xtreme 6.1 (Xman)
  add : optimize dead sources handling from Xtreme 6.1 (Xman)
  fix : UPNP correct status display at stats - 10'x isch
  change : unified known str (taz) - 10'x Alden
  add : searchCatch from eMuleFuture v0.6 (SLUGFILLER/WiZaRd) - 10'x Alden
  update : Source Cache from MorphXT 10.5 (Xman / Stulle) + adjust to AutoHL (taz)
  fix : adjust & optimize (minor) CAntiLeechData::Check4NickThief to funnynick (taz) - 10'x WiZaRd
  fix : no funny nick to BadGuys (added Client Analyzer support to funnynick) (taz)


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-SharkX-v1.2-bin.rar
  eMule-0.48a-SharkX-v1.2-src.rar


  Download more versions of eMule SharkX.MoD
  Features & Changelogs for eMule SharkX.MoD
  Rate eMule SharkX.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 38. Θέμα: eMule SharkX MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  3.056

  Απάντηση: eMule SharkX MoD

  eMule 0.48a SharkX v1.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_SharkX.jpg


  SharkX 1.1 20/02/08

  change : default option - beta versions will check for new betas
  fix : fine CS (additional CS) can't be selected with CA CS (wasn't active anyway) - 10'x aSceT


  SharkX 1.0f 17/02/08

  add : new version + beta check from Mephisto 1.1 (WiZaRd/Stulle/taz)
  add : few optimization from Mephisto 1.1 (SiRoB)
  fix : possible mem corruption @ CWebServer::CWebServer (WiZaRd)
  fix : IntelliFlush options graying (taz)


  SharkX 1.0e 11/02/08

  fix : GDI leak IP2Country and other custom lists from eMuleFuture CVS (Rapid Mule/WiZaRd)
  add : optimization for Progress Hash @ CKnownFile::CreateFromFile from eMuleFuture 0.6 (WiZaRd)
  fix : Collection double extension fix from ZZUL_BastarD 1.9.1 (CB)
  fix : a mem corruption due to a miss in drop sources menu strings (taz) - 10'x cellax


  SharkX 1.0d 30/01/08

  update : Generalize (for all directories related, not just for Options->Directories) solution for GDI leak (WiZaRd)
  update : fix @ CDirectoryTreeCtrl::OnDestroy to avoid new mem leaks (Rapid Mule)
  add : drop sources menu strings for translations @ CDownloadListCtrl::CreateMenues (taz)


  SharkX 1.0c 27/01/08

  update : AsyncSocketEx code from Warp 0.3a11 (Netfinity), adjustment for eMF winsock2 & Extreme UPNP (taz)
  fix : AsyncSocketEx deadlocks and memory corruption from Warp 0.3a11 (Netfinity)

  SharkX 1.0b 24/01/08

  fix : fix @ CKademliaUDPListener::Process_KADEMLIA2_REQ for RecheckIP and firewall status (Enig123)
  add : optimization @ CUpDownClient::SetDownloadState for request a new partstatus as long as we have a socket (Xman)
  add : Optionnal funnynick display from MorphXT 10.5 (SiRoB) - 10'x JulGer
  change : VS2005
  update : cryptlib 5.2.2
  update : libpng 1.22
  update : CxImage 5.99c
  update : md4.cpp and md4.h for x86 and x64 release from Warp 0.3a11 (Netfinity)
  update : sha.cpp and sha.h for x86 and x64 release from Warp 0.3a11 (Netfinity)
  update : types.h types from Warp 0.3a11 (Netfinity)


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-SharkX-v1.1-bin.rar
  eMule-0.48a-SharkX-v1.1-src.rar


  Download more versions of eMule SharkX.MoD
  Features & Changelogs for eMule SharkX.MoD
  Rate eMule SharkX.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 39. Θέμα: eMule X-Ray MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  49.626

  Απάντηση: eMule X-Ray MoD

  eMule 0.48a X-Ray v1.3

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_X-Ray.jpg


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MoD 1.3
  ++++++++++++++++++++++++

  Type | Idea | Source/Edit | Description | Used Tag
  --------+---------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+-----------
  Recode | Stulle/JvA | Stulle/JvA | Complete Recode of Slotcontrol (Slotspeed + Trickleslots) | // X-Ray :: SlotControl
  Recode | JvA | JvA | Complete recode of FullChunk Calculation Method | // X-Ray :: FullChunk
  Update | Slugfiller | NeoMule | Major update of Modeless Dialogs Code | // X-Ray :: ModelessDialogs
  Feature | David Xanatos | NeoMule | New File Detail Dialog - already implemented but tagged with ModelessDlg's | // X-Ray :: NewFileDetailDialog
  Feature | eMule+ | dlarge | eMule+ Transferwnd Style - Rollup Control | // X-Ray :: RollUpCtrl
  Feature | enkeyDEV | Spike2/NeoMule| LowID to HighID Automatic Callback | // X-Ray :: L2HAC
  Feature | WiZaRd | DreaMule | ShareFilter | // X-Ray :: ShareFilter
  Feature | ??? | NeoMule | Manual Client Management | // X-Ray :: ManualClientManagement
  Feature | TPT/Xanatos | NeoMule/Stulle| XP-Style Menus | // X-Ray :: XPMenus
  Feature | eMule+ | NeoMule | FileStatusIcons | // X-Ray :: FileStatusIcons
  Feature | shadow | NeoMule | Only Download Complete Files | // X-Ray :: OnlyDownloadCompleteFiles
  Feature | David Xanatos | NeoMule | Suspend Collecting | // X-Ray :: SuspendCollecting
  Feature | David Xanatos | NeoMule | UnSolicitedPartStatus - needed for StandbyDownload | // X-Ray :: UnSolicitedPartStatus
  Feature | David Xanatos | NeoMule | StandbyDownload | // X-Ray :: StandbyDownload
  Feature | netfinity | ScarAngel | SafeKad | // X-Ray :: SafeKad
  Feature | netfinity | ScarAngel | Anti fragmenting | // X-Ray :: AntiFragmenting
  Feature | netfinity | ScarAngel | KadPerformance Improvements - moved some functions inline | // X-Ray :: InlineKadFunctions
  Feature | Avi3k | NeoMule | Update nodes.dat frequently | // X-Ray :: UpdateNodesDatFrequently
  Change | JvA | JvA | Splashscreen & Sidebanner
  Change | JvA | JvA | LeecherLog is static now | // X-Ray :: LeecherLog
  Remove | JvA | JvA | Removed some senseless checks for ASL & ACC
  Remove | Slugfiller | TKB/JvA/Stulle| SlotRelease | // X-Ray :: SlotRelease
  Fix | shadow2004 | eMulefuture | Fixed minor bug around Preferences Dialog - this time for real ;) | // X-Ray :: PrefSlider
  Fix | leuk_he | eMulefuture | Fixed minor bug in emuledlg: do not ask exit from command prompt
  Fix | David Xanatos | NeoMule | Fixed minor nullpointer bug in UploadClient | // X-Ray :: MultiFileStatusbars
  Fix | Xanatos | Mephisto | Corruption Black Box Fix | // X-Ray :: CorruptionBlackBoxFix
  Fix | netfinity | WARP | Fixed bug in sockets.cpp around socket deletion
  Fix | TimDzand | | Fixed minor bug in Tweaks Preferences Page
  Cleanup | JvA | JvA | Cleaned up some useless codeparts


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.3-bin.rar
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.3-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 40. Θέμα: eMule SharkX MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  3.056

  eMule SharkX MoD

  eMule 0.48a SharkX v1.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_SharkX.jpg


  SharkX 1.0 15/01/08

  update : SharkX logo and options side banner to eMuleFuture.de - 10'x typo


  SharkX 0.5i 15/01/08

  fix : Fix GDI leak (rapid mule / leuk_he)
  fix : missing RecheckIP and firewall status at CKademliaUDPListener::Process_KADEMLIA2_REQ (taz) - 10'x Enig123
  fix : Optimize KAD search @ CSearchResultsWnd::DoNewKadSearch for retaining unicode compat with official (taz) - 10'x Alden

  SharkX 0.5h 04/01/08

  fix : show options when RTLWINDOWSLAYOUT selected (taz) - 10'x dlarge
  fix : remove faulty initial value of MaxFilesPerTcpFrame @ CDownloadQueue::ProcessLocalRequests
  update : Vista sensing fix (pP) - 10'x pP
  add : Corrupted blocks ban threshold from Spike2v1.2 (Spike2/taz) - 10'x Spike2
  fix : possible mem corruption @ CKademliaUDPListener::Process_KADEMLIA2_BOOTSTRAP_REQ fix of fix (taz)
  update : KAD Guard v2 do not read from URL on start, switch URL sources (taz)
  fix : add edit box to download color for active downloads & uploaders we're downloading from at mod options (taz)
  fix : reload of nodes.dat from URL on KAD disconnect (taz)

  SharkX 0.5g 27/12/07

  add : reward rare chunk uploaders from NetF 0.3a-beta13 (Rare Chunks gives more Credits Netfinity), adjustment to 0.48a + ClientAnalyzer (taz) - 10'x anonymous
  add : Don't allow file hot swapping from NeoMule 4.50 (Maella/Xanatos) - 10'x aSceT
  fix : Multi CS : PAWCIO lower CPU usgae (my mistake)
  add : Multi CS : add Anti Shape from Warp 0.3a11 (Netfinity) to official CS + adjustment to ClientAnalyzer (taz) - 10'x anonymous
  add : CorruptionBlackBoxFix from from NeoMule 4.50 (Xanatos) - 10'x Stulle & dlarge
  add : reveal download color for active downloads & uploaders we're downloading from at mod options (taz)

  SharkX 0.5f 20/12/07

  add : KAD Guard - extending KadBootStrap (taz)
  fix : Sharing eMule with other computer users - htp://forum.emule-project.net/index.php?showtopic=131981 (TimDzang)
  fix : drop sources adapt to AutoHL (taz)
  add : WiZaRd's cleaner server remover from TK4 2.1d (BSB)
  add : Don't remove dead servers on 0 retries (taz) - CB's idea
  add : optimization for calling OnlineSig @CServerSocket::ProcessPacket by BSB


  SharkX 0.5e 11/12/07

  updated : Safe KAD from Warp 0.3a11 (Netfinity)
  remove : Official UPNP (Xman)
  add : Xtreme UPNP from Xtreme 6.1 (Xman)
  add : Import Parts (Fix corrupted download) from MorphXT 10.5 (SR13 / SiRoB)
  fix : http dialog bug fix by leuk_he - 10'x avi-3k
  fix : Sorting on Progress in Transfers/Downloads list by fox88
  fix : Issue htp://forum.emule-project.net/index.php?showtopic=128605 - jestheonlyone
  fix : adjust ("linear" scores - alligned with primary CS) Fine CS scaling due to Multi CS by taz
  fix : adjust Intelliflush for Import Parts @ CPartFile::WriteToBuffer (taz)


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-SharkX-v1.0-bin.rar
  eMule-0.48a-SharkX-v1.0-src.rar


  Download more versions of eMule SharkX.MoD
  Features & Changelogs for eMule SharkX.MoD
  Rate eMule SharkX.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 41. Θέμα: eMule Mephisto MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  46.793

  Απάντηση: eMule Mephisto MoD

  eMule 0.48a Mephisto v1.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Mephisto.jpg


  eMule v0.48a Mephisto v1.1:
  ------------------------
  - 28.12.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a ScarAngel 2.5 compiled with vs2003 SP1

  Added: Transfer Multiple Chunks
  Added: Adjust maximum upload time (1h-4h; default = 2h)
  Added: Upload Tweak settings (be very careful! see documentation!)
  Added: Veto new slot if one trickle is present
  Added: Add new Slot if new slot is reacting too slow

  Changed: Limitation kicks in when 1:2.9 reached instead of 1:3
  + it worked but it was rather rough...
  Changed: Allow PBF for Non-SUI only if state is NotAvailable
  Changed: Accept new clients every 5 seconds instead of 10
  Changed: Accept new client when closing client uploads more than 1 KByte/s
  Changed: Move PBF client down when he finished a chunk
  Changed: Include Full/Trickle handling in slot opening process
  + does not effect bandwith spreading but represents it
  Changed: Change between Full and Trickle only after a configured time
  Changed: Move finishing clients down in upload
  Changed: Calculation for the maximum to give

  Fixed: New slot if no trickle (set wrong variable)

  Transfer Multiple Chunks:
  + Mode 1: Do not transfer multiple Chunks (like disable the old function)
  + Mode 2: Xtreme Full Chunk (the old version of full chunk transfer)
  + Mode 3: Finish X chunks: Helps the other clients to finish x chunks (max X*PARTSIZE)
  + min 3 MB; max 9.28MB*x
  + Mode 4: Upload X Chunks: Transfers X*PARTSZIZE at the max  eMule Mephisto.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-Mephisto-v1.1-bin.rar
  eMule-0.48a-Mephisto-v1.1-src.rar


  Download more versions of eMule Mephisto.MoD
  Features & Changelogs for eMule Mephisto.MoD
  Rate eMule Mephisto.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 42. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.48a ScarAngel v2.5

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.48a ScarAngel v2.5:
  ------------------------
  - 28.12.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Links for Server list and nodes file - Stulle
  Added: High resolution speedmeter on toolbar - Myth88

  Changed: Do not restrict download if no upload possible - Stulle

  Fixed: Resume mode combobox in Categorie dialog - Stulle
  Fixed: Auto Update IP2Country on startup - Stulle
  Fixed: Do not reserve 1/3 of your uploadlimit (finally!) - Stulle
  Fixed: URL input for updates - Stulle
  Fixed: Design Settings (backgrounds and windows were broken) - Stulle  eMule ScarAngel.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.5-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.5-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 43. Θέμα: eMule NeoMule MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  5
  Εμφανίσεις
  2.575

  Απάντηση: eMule NeoMule MoD

  eMule 0.48a NeoMule v4.50

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_neomule.jpg


  eMule 0.48a NeoMule 4.50
  updated to 0.48a
  /*01.12.2007*/
  Minor updates


  eMule 0.48a NeoMule 4.50 Beta3c
  updated to 0.48a
  /*20.09.2007*/
  MOD -
  MOD -

  /*21.09.2007*/
  NVC -
  KBS -
  IP2C -

  /*23.09.2007*/
  NCI -
  ECR -

  /*24.09.2007*/
  CRC -
  MMR -

  /*25.09.2007*/
  NMX -
  CQR -

  /*26.09.2007*/
  NTT -  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-NeoMule-v4.50-bin.rar
  eMule-0.48a-NeoMule-v4.50-src.rar


  Download more versions of eMule NeoMule.MoD
  Features & Changelogs for eMule NeoMule.MoD
  Rate eMule NeoMule.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 44. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.48a MorphXT 10.5

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.48a MorphXT v10.5 installer
  --------------------------------------
  25-11-2007
  CHANGE: innosetup 5.2.2 allows to "run" on vista when installed
  ADD: Chinese traditional to installer.

  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.48a MorphXT v10.5
  --------------------------------------
  25-11-2007
  CHANGE: USC: tuned upload.
  FIX: USC: fix extreme slot explosion bug for ps 100%.
  CHANGE: Clipboard watch uses clipboard chain, save a bit of cpu.
  CHANGE: Clipboard ed2k link file watch now queues into morph category selection.
  FIX: rare heap corruption when safeconnnect is disabled. (netfinity)
  CHANGE: update Safekad to warpf 0.3a.11 beta (netfinity)
  FIX: KAD for filesize > 4GB (netfinity)
  ADD: USS: initial TTL (stulle/MonKi)
  ADD: Reconnect kad & server after resume from hibernation.


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-MorphXT-v10.5-bin.rar
  eMule-0.48a-MorphXT-v10.5-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 45. Θέμα: eMule TK4 Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  10
  Εμφανίσεις
  4.290

  Απάντηση: eMule TK4 Mod

  eMule 0.48a TK4 2.1d

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_TK4.jpg


  Main Features:
  Header View+ Allows Viewing of the Header of a downloading or completed file and attempts identification. 1.5e bug fix 1.5f
  Statistics Functionality Enhancements Additional display options and functionality 1.5b
  Permanent search filters Permanent search filters option 1.4g
  IRC Colour and text formatting Adopted in Official eMule from version 47b
  IP Filter update Updates you IPFilter using it's own thread, Monthly Auto update option New Ver 2.0a
  Slot Focus Basic Slot Focus. Concentrates bandwidth on the slot(s) that can best use it 1.4c
  Download improvements Prevent slower client's locking out faster clients + Netfinity's Dynamic Block Requests 1.5b
  Upload improvements Added no sleep for uploadthrottler thread, Code by lupzz 1.4g
  Virus scan AntiVir 7 Premium support added 1.5d
  Forceshare *Re-evaluated and redesigned version 1.3a
  Credit Systems + Credit systems and Anti-leech, Eastshare system updated from latest Eastshare 1.4g
  Hidden Hides/unhides eMule via user defined hot keys
  Simple Compressibility Evaluation Saves wasting CPU cycles. Bug fixes! 1.5b Important note
  Filename Disparity Check (FDC) Indicates when a file has a very different name. *Improved* 1.5a.
  IP2Country Shows country flags from IP for clients and servers,(code from Eastshare/Morph/eXtreme) 1.4b

  eMule 0.48a TK4 2.1d - 09-11-2007
  Added: Support for Comodo Antivirus.
  Added: KAD search keyword field and keyword deriving code. Some ideas thanks to Leuk_he!
  Fixed: Preset filters checkbox position when search tab is vertical.


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-TK4Mod-2.1d-bin.rar
  eMule-0.48a-TK4Mod-2.1d-src.rar


  Download more versions of eMule TK4.MoD
  Features & Changelogs for eMule TK4.MoD
  Rate eMule TK4.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 46. Θέμα: eMule NetF WARP MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  1.614

  Απάντηση: eMule NetF WARP MoD

  eMule 0.48a NetF WARP 0.3a.11

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_WARP.jpg


  Changelog:
  *** NetF WARP 0.3a.11 BETA
  - Added support to launch files directly with WINE Gnome & KDE desktops from eMule.
  - Fixed a problem with checkin in the code to my private VSN server.

  *** NetF WARP 0.3a.10 BETA
  - Dropped PeerCache due to problematic code and that it is rarely/never used.
  - Switched to SECURE CRT functions in a lot of places.
  - Made Fakealyzer a separate module and added more color levels.
  - Changed CrumbMaps to pack 8 status bits per byte. (less memory, more CPU)
  - Changed UpdatePartsInfo related code to use much less CPU but with a little bit less precision.
  - Fixed an issue with files >4GB in KAD.
  - Fixed AsyncSocketEx deadlocks and memory corruption.
  - Fixed deadlock in debug mode when opening dialog windows.
  - Fixed a lot of warnings!


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.11-x86-bin.rar
  eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.11-src.rar


  Download more versions of eMule WARP.MoD
  Features & Changelogs for eMule WARP.MoD
  Rate eMule WARP.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 47. Θέμα: eMule Mephisto MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  46.793

  eMule Mephisto MoD

  eMule 0.48a Mephisto v1.0

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_Mephisto.jpg


  CHANGELOG FOR EMULE Mephisto MOD


  eMule v0.48a Mephisto v1.0:
  ------------------------
  - 18.10.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a ScarAngel 2.4 compiled with vs2003 SP1

  NOTE: This is the new official branch of the ScarAngel mod with slotfocus.
  NOTE: All preferences will be stored in the ScarAngel] settings group.

  Added: Slotfocus (always enabled)
  Added: full/trickle for GUI purpose
  + F for full, T for trickle in speed column
  Added: Display if last UploadBandwithThrottler reached bandwith
  + R for reached, NR for not reached in TransferWnd Splitter
  Added: Mephisto version check MorphXT/Stulle]
  Added: Mephisto GFX
  Added: Multiple friendslots
  + 1:3 ratio (friends excluded) will be enforced
  Added: Option to configure slot opening due to missing trickle (0=off)
  + You better leave this option!
  Added: Links for Server list and nodes file
  Added: Diabolic Easteregg
  + Hell, I really wanted to do that for a long time now! XD

  Changed: Superior clients are added after the last superior in UL list
  Changed: Resort uploads if PowerShare or friendslot changed MorphXT]
  Changed: Replaced ScarAngel references with Mephisto
  Changed: Startup Sound
  Changed: Status column sorted by slot number

  Fixed: Resume mode combobox in Categorie dialog (ScarAngel)
  Fixed: Auto Update IP2Country on startup (ScarAngel)

  Removed: Several Xtreme upload settings
  Removed: Xtreme full/trickle upload handling
  Removed: Always Maximize Slotspeed (redundant)
  Removed: ScarAngel version check MorphXT/Stulle]  eMule Mephisto.MoD Homepage


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-Mephisto-v1.0-bin.rar
  eMule-0.48a-Mephisto-v1.0-src.rar


  Download more versions of eMule Mephisto.MoD
  Features & Changelogs for eMule Mephisto.MoD
  Rate eMule Mephisto.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)
 48. Θέμα: eMule ScarAngel Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  17
  Εμφανίσεις
  51.945

  Απάντηση: eMule ScarAngel Mod

  eMule 0.48a ScarAngel v2.4

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_ScarAngel.jpg


  eMule v0.48a ScarAngel v2.4:
  ------------------------
  - 14.10.2007 -
  -----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Changed: Override max upload session time for PBF clients - Stulle
  Changed: Override max upload session time for friends - Stulle
  Changed: Keep friends in upload like PBF clients - Stulle
  Changed: Do not reserve 1/3 if ratio is max 1:2 - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if transferred < 9MB - Stulle
  Changed: Do not give back waitingtime if it would be more than the old - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if transfer completed - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if SUQWT or FullChunk enabled - Stulle
  Changed: Friends with friend slot always get superior status - Stulle

  Fixed: Possible buffer overun in Enforce Ratio code - Stulle
  Fixed: Do not reserve 1/3 of your uploadlimit for emule - Stulle
  Fixed: Missed to enable Auto IPfilter update by default - Stulle


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.4-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.4-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat
 49. Θέμα: eMule MorphXT Mod

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  19
  Εμφανίσεις
  52.742

  Απάντηση: eMule MorphXT Mod

  eMule 0.48a MorphXT 10.4

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_morphxt.jpg


  --------------------------------------
  Changelog for eMule 0.48a MorphXT v10.4
  --------------------------------------
  06-10-2007

  CHANGE: USC: tuned upload:
  CHANGE: USC: Upload speed sense is fucntioning again.
  CHANGE: USC: Don't remove spare trickle slot disables slotfocus.
  ADD: uPnP: Add some option to gui and move main setting to connenction settings like official.
  FIX: Advanced prefs. save the options added in 10.3.
  ADD: Chinese traditional translation, ZH_TW (eastshare)
  CHANGE: Updated modicons
  CHANGE: The binary release has a server.met file included.


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-MorphXT-v10.4-bin.rar
  eMule-0.48a-MorphXT-v10.4-src.rar


  Download more versions of eMule MorphXT.MoD
  Features & Changelogs for eMule MorphXT.MoD
  Rate eMule MorphXT.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat
 50. Θέμα: eMule ZZUL BastarD MoD

  Από Da GuRu
  Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  2.779

  Re: eMule ZZUL BastarD MoD

  eMule 0.48a BastarD 1.9.1

  http://www.emule-mods.de/extra/logo/tn_bastard.jpg


  ZZUL BastarD Mod 1.9.1

  26.09.07
  Version 1.9.1
  Based on ZZUL 0.48a code by zz

  Change log

  ADD: BestShare payback.
  ADD: conditional compilation
  ADD: Green back color for collections in SharedList
  ADD: 4-way sorting for rating/U-D in client queue & upload queue
  ADD: sorting on upload conditions column is now possible
  ADD: shortcut + to immediately assign a Friend Slot

  REM: PushSmallFile option for collections

  CNG: Old PowerRelease is now called SuperRelease and the priority given to a file is dynmic depending on the shared ratio value.
  Quick description:
  - priority is set at max (100) when share ratio < 2
  - at each share ratio unit increase file upload priority is decreased of 10 (so at 2 it becomes 90, at 3 is 80... at 9 is 20 and at 10 is 10)
  - minimum priority for SuperRelease file is however 10 whatever the share ratio
  CNG: NiceHash parameters tuned a little bit (at higher load the CPU is now used a bit more)

  FIX: friend slot assignment & interface update
  FIX: friend note was broken in 1.9.0 (sorry)
  FIX: server removal when max number of retries is set to 0.
  Now with that setting no server is going to be removed from server list even though the connection fail lots of times
  FIX: upload client available chunk in upload list
  New shortcuts to easily set file upload priority in SharedFiles list:
  - +# where # is from 0 to 9 immediately sets the priority to that value (0 means priority = 10)
  - + increases priority
  - - decreases priority
  - + sets SuperRelease  Note on BestShare:
  This is a try to make clients in queue with very unbalanced U:D difference to gain score at bit faster.
  Clients are sorted by U:D difference, and the best client is then granted an accumulating time bonus for the period it remains as the client with the best U:D difference (that is, it has uploaded us more than we have). Only the best client for each calculated period will have the bonus.
  The bonus, visible in the queue list near the waiting time, is kept by the client even after a new client is chosen as best.
  The bonus is added at the "regular" waited time. Once the upload slot is granted the bonus is lost (independently of the amount of transferred data).

  More details:
  Clients ranked as 5 and up to 1, once they are sorted by score, do not accumulate any bonus (they are already going to get an upload slot quite soon). However if they got a bonus earlier, it is kept and used for final score calculation. Best client is thus chosen from clients that are ranked by score from 6 and below.
  Time bonus is not saved, but has validity only during the current session. Bonus is kept if a client disconnects and reconnects later (but of course it won't increase during the disconnection period).
  Clients recognized as bad ones won't get any bonus.
  Yes, FastWeb clients will have the bonus as well if they have uploaded more than they have downloaded (which should be the usual case to get the time bonus for every client).

  Final:
  This feature is experimental. It may (and probably will be) fine tuned in future. Any suggestion to improve it is accepted.

  Last:
  This whole description is confusing. I will (probably) write a better one later.


  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ZZUL-BastarD-1.9.1-bin.rar
  eMule-0.48a-ZZUL-BastarD-1.9.1-src.rar


  Download more versions of eMule BastarD.MoD
  Features & Changelogs for eMule BastarD.MoD
  Rate eMule BastarD.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat
Εμφάνιση 1-50 από 117
Σελ. 1 από 3 1 2 3