Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήθηκε ένας νέος σύλλογος τεχνολογίας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, δημιουργικών σκέψεων και συναντήσεων μεταξύ ανθρώπων που αγαπάνε την τεχνολογία, την πληροφορική, τον προγραμματισμό, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά που ονομάζουμε τεχνολογία σήμερα.

Αντιγράφουμε συνοπτικά από το καταστατικό του νεοσύστατου συλλόγου Σκοποί:

2.1. Οι σκοποί της σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα, είναι κοινωνικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και συνίστανται αναλυτικά ως:
• Την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης, της έρευνα και της συνέργειας με άλλους φορείς και πρόσωπα.
• Την ανάδειξη και προάσπιση του προσωπικού ή/και του ομαδικού έργου των μελών του στις νέες τεχνολογίες και την προώθηση των νέων επιστημόνων και της καινοτομίας.
• Την λειτουργία του με διαφάνεια ως γνωμοδοτικό ή/και επιμελητηριακό όργανο σε θέματα τεχνολογίας, για την επιστημονική γνωμοδότηση και συμβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
• Την λειτουργία του ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας και των υποψηφίων επιστημόνων, μελών ή φίλων με την παράλληλη προσφορά υπηρεσιών καθοδήγησης και εποπτείας (mentoring) και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών μεταξύ των μελών.
• την διάδοση και παραγωγή του ελεύθερου λογισμικού.
• την δικαιοσύνη μεταξύ των μελών του, προάγει και υπερασπίζεται την δημοκρατικότητα, την πολυφωνία και την αντικειμενικότητα αυτών.
2.2. Η οργάνωση και οι δράσεις του σωματείου βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, πολιτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού.

Μέσα Πραγματοποιήσεως των Σκοπών
3.1. Μέσα προς εκπλήρωση των άνω σκοπών ορίζονται μεταξύ άλλων:
• Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η υλοποίηση εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού υλικού (σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή), πολυμεσικών παραγωγών, δράσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων προς την κοινωνία.
• Η υλοποίηση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εκδηλώσεων, διαγωνισμών άμιλλας και κάθε είδους συνεργιών με άλλους συλλόγους, δημόσιους φορείς, τριτοβάθμια ιδρύματα και επιχειρήσεις.
• Η αξιοποίηση την υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και των γνώσεων των συμβαλλομένων μελών καθώς και άλλων ατόμων και εθελοντών που θα διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.
• Η συνεργασία ή/και η συμβολή του σωματείου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο (καταρτίζοντας κάθε είδους δικαιοπραξίες ή συμβάσεις) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
• Η λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
• Η δημιουργία γραφείων-παραρτημάτων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών και της επίτευξης των σκοπών του συλλόγου.
• Η σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
• Η σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ.
• Η μελέτη και η προβολή ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλον.
• Η εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
3.2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.- Σας καλούμε να διαβάσετε περισσότερα στο facebook.com/syllogostexnologiasthrakis και να συμμετέχετε ενεργά εγγραφόμενοι στον Σύλλογο και στις δραστηριότητες μας, να γεννήσουμε συνέργειες μεταξύ των μελών μας (όλοι μας έχουμε μοναδικά πράγματα που έχουμε ασχοληθεί ή φτιάξει ή ανακαλύψει, ας τα μοιραστούμε!), να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό όργανο που μέσα από τις μελλοντικές αρχαιρεσίες (σχεδιάζουμε την περίοδο Σεπ-Οκτ 2017) να αποτελέσει σημείο αναφοράς και μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή μας.

- Παράλληλα ήδη συζητάμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες στην online πλατφόρμα steth.ryver.com (υποστηρίζει PC, Android, iOS) ζητήστε να σας στείλουμε πρόσκληση συμμετοχής στο email που επιθυμείτε για να μας γνωρίσετε.

- Προώθησε το μήνυμα αυτό σε όποιον συνεργάτη ή συνάδελφο πιστεύεις ότι θα ενδιαφερότανΕκ μέρους του προσωρινού Δ.Σ.

Επισυναπτόμενες φωτογραφίες από την πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου στην Αγία Παρασκευή Μάκρης Αλεξανδρούπολης δίπλα στο κύμα οργανώσαμε ένα Summer Gaming Lan Party
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: andama1.jpg 
Εμφανίσεις: 13 
Μέγεθος: 351,4 KB 
ID: 185171Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: andama2.jpg 
Εμφανίσεις: 9 
Μέγεθος: 288,1 KB 
ID: 185172Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: andama3.jpg 
Εμφανίσεις: 11 
Μέγεθος: 269,3 KB 
ID: 185173Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: andama4.jpg 
Εμφανίσεις: 10 
Μέγεθος: 261,7 KB 
ID: 185174