Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 39
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.730
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Forthnet_new
  Δελτίο Τύπου:

  • Τα συνολικά (ομαλοποιημένα) έσοδα διαμορφώθηκαν στα 149,5 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 16,1 εκατ. ευρώ
  • Οι συνδρομητές συνδυαστικών υπηρεσιών/3play ανήλθαν στις 296 χιλιάδες, οι συνδρομητές broadband υπηρεσιών στις 572 χιλιάδες και οι συνδρομητές pay TV υπηρεσιών στις 423 χιλιάδες
  • Πτώση της συνδρομητικής βάσης λόγω επιβολής φόρων 10% στη συνδρομητική τηλεόραση και 5% στην σταθερή τηλεφωνία και λόγω συντηρητικής εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία
  • Η χαμηλή εμπορική απόδοση της Super League συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των οικονομικών μεγεθών - Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης χωρίς αποτέλεσμα, προχώρησε στην κατάθεση αγωγής μείωσης τιμήματος των Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης
  • Αυξημένο το έσοδο κατά 7,5% από τους εταιρικούς πελάτες και κατά 18,1% από τη διαφήμιση


  06M 2017 06M 2016 Δ
  Συνολικές συνδρομές 995.585 1.073.067 -7,2%
  Μοναδικά νοικοκυριά 699.435 744.606 -6,1%
  Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play 296.150 328.461 -9,8%
  Συνδρομητές Broadband 572.306 612.815 -6,6%
  Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα 423.279 460.252 -8,0%

  (.000€) 06M 2017 06M 2016 Δ
  Συνολικά έσοδα 149.353 165.294 -9,6%
  Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα) 149.535 165.510 -9,7%
  EBITDA 16.099 26.815 -40,0%

  Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

  «Η επιβολή φόρων 10% στην συνδρομητική τηλεόραση και 5% στη σταθερή τηλεφωνία επέδρασαν αρνητικά στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης το 1ο εξάμηνο του 2017 , πάντα σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή από την 1/1/2017 όλων των φόρων που είχαν ψηφιστεί το 2016. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη χαμηλή απόδοση της Super League επιδρά αρνητικά στην συνδρομητική μας βάση και στα βασικά οικονομικά μας μεγέθη. Σε αυτό το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια συντηρητική εμπορική πολιτική και να εντείνουμε τις δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κοστολογικού μας μοντέλου».

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

  Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 296,2 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 42,3%.

  06M 2017 06M 2016 Δ
  Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες 296.150 328.461 -9,8%
  Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες 42,3% 44,1% -1,8π.μ.

  Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

  Κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι ενεργοί συνδρομητές LLU μειώθηκαν στους 557,1 χιλιάδες.

  06M 2017 06M 2016 Δ
  Συνδρομητές Broadband[1] 572.306 612.815 -6,6%
  Ενεργοί συνδρομητές LLU 557.106 596.743 -6,6%
  Ποσοστό LLU 97,0% 97,4% -0,4π.μ.
  Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU 26,5% 29% -2,5%  [1] Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές

  Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

  Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 423,3 χιλιάδες συνδρομητές.


  06M 2017 06M 2016 Δ
  Συνδρομητές PayTV Ελλάδα 423.279 460.252 -8,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2017, ανήλθαν στα €149,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2016, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 18,1% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους Εταιρικούς πελάτες κατά 7,0%.

  Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 06M 2017 06M 2016 Δ
  Λιανική 110.583 128.880 -14,2%
  Λιανική -Telco 59.083 66.849 -11,6%
  Λιανική - PayTV 51.500 62.031 -17,0%
  Εταιρικοί πελάτες 28.227 26.372 7,0%
  Εταιρικοί πελάτες (Ομαλοποιημένα)[1] 28.408 26.590 6,8%
  Εταιρικοί πελάτες -Telco 18.940 17.180 10,2%
  Εταιρικοί πελάτες -Telco (Ομαλοποιημένα)2 19.121 17.396 9,9%
  Εταιρικοί πελάτες - Pay TV 9.287 9.193 1,0%
  Διαφήμιση 4.888 4.140 18,1%
  Λοιπά έσοδα 5.656 5.901 -4,2%
  Συνολικά Έσοδα 149.353 165.294 -9,6%
  Συνολικά Έσοδα (Ομαλοποιημένα)2 149.535 165.511 -9,7%


  [1] Η ομαλοποίηση οφείλεται στην αναταξινόμηση στον κύκλο εργασιών κονδυλίων των επιχειρηματικών εσόδων που βάσει λογιστικής πολιτικής παρουσιάζονται στα έξοδα

  Τα EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2017 ανήλθαν στα €16,1 εκατ., έναντι €26,8 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2016 επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.

  Ανάλυση EBITDA (€ ‘000) 06M 2017 06M 2016 Δ
  Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 149.353 165.294 -9,6%
  Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)2 149.535 165.510 -9,7%
  Δημοσιευμένα EBITDA 16.099 26.815 -40,0%
  Περιθώριο EBITDA 10,8% 16,2% -5,4π.μ.

  Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2017 ανέρχεται σε €256 εκ.

  Πρόσφατες Εξελίξεις

  • Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια καλόπιστης διαπραγμάτευσης με τη Super League για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, κατέθεσε αγωγή μείωσης τιμήματος των Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η αιτούμενη αναπροσαρμογή του τιμήματος βασίζεται σε έκθεση οικονομικού συμβούλου – ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.
  • Η Forthnet και η ZTE, σε συνέχεια της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ τους το 2016 για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην χώρα μας, υπέγραψαν το Μάιο του 2017, Σύμφωνο Συνεργασίας με την Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και την KaiXinRong Group Co. Ltd, προκειμένου να διερευνήσουν επιχειρηματική συνεργασία για την χρηματοδότηση αυτού του δικτύου οπτικών ινών.
  • Η Nova συμμετέχει στη δράση «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μονίμων
  • Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με την Επιδοτούμενη υπηρεσία Nova Freeview προσφέροντας δωρεάν δορυφορική πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο που καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις όλης της οικογένειας.
  • Η Nova, ανανέωσε τη συνεργασία της με τα κανάλια FOX και FOX Life, του κορυφαίου αμερικανικού δικτύου FOX Networks Group, επεκτείνοντας τη συνεργασία με την έναρξη της υπηρεσίας FOX Play.
  • Η υπηρεσία Nova On Demand εμπλουτίστηκε με επιπλέον περιεχόμενο και έτσι οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το Box Set όλων των κύκλων του Game of Thrones, ενισχυμένο παιδικό πρόγραμμα για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών κ.ά. Η υπηρεσία Nova On Demand χρησιμοποιείται ήδη από το 25% των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών Nova /3Play, ενώ κάθε μήνα αυξάνεται ο μέσος χρόνος χρήσης της υπηρεσίας.


 2. #2
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.730
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Another one ready to bite the dust
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 3. #3
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.446
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Πάει το μείον σύννεφο...

 4. #4
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  787
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/3072
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  SNR / Attn
  10(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Πολύ μειον ρε παιδι μου

 5. #5
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  20.725
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  1000/50 Mbps
  ISP
  Vodafone DE
  Router
  κάποιο Vodafone
  Εντάξει, δε μπορώ να λυπηθώ τη Forthnet, έκανε τραγικά λάθη.

  Μην «κακοποιείτε» την ελληνική γλώσσα «πετώντας» εισαγωγικά σε λέξεις όπου δεν «χρειάζονται». Διαβάστε αυτό και αυτό και «καθαρίστε» τον γραπτό λόγο σας. Το παρόν μήνυμα είναι εσκεμμένα γεμάτο λάθη.

 6. #6
  Εγγραφή
  05-07-2009
  Περιοχή
  Πετρουπολη
  Μηνύματα
  924
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  105000/10996
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Router
  Speedport plus
  SNR / Attn
  9.5(dB) / 6.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  φόρα κατηφόρα.....

 7. #7
  Εγγραφή
  25-05-2007
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  1.283
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  53700/5370
  ISP
  Conn-x OTE
  Router
  AVM FRITZ!Box 7530
  Path Level
  Fastpath
  Σταθερή πτώση... Κρίμα.

 8. #8
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  849
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Επειδή δεν γράφουν αυτά που πρέπει να δούμε σας τα παραθέτω συνοπτικά:

  Ταμειακά διαθέσιμα: 1.802.147 ευρώ

  Οι ζημιές αυξήθηκαν από (14.298.280) σε (20.931.753).

  Και συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο με τιμές χώμα και αποδόμηση των υπηρεσιών -ειδικά τηλεόρασης- που προφανώς είναι απόρροια των συρρικνούμενων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με 1,8 εκ. χρηματικά διαθέσιμα και χωρίς τη δυνατότητα δανεισμού είναι προφανές το γιατί δεν αγοράζει περιεχόμενο.

  Έχετε και κατά νου ότι στο πρόγραμμα του vectoring για να αγοράσεις χονδρική έχουν μπει περιορισμοί ως προς την πιστοληπτική ικανότητα που σε S&P,Fitch,Moodys δεν έχω βρεί κάτι για τη Forthnet.

 9. #9
  Εγγραφή
  09-12-2006
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  2.270
  Downloads
  28
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  COSMOTE
  Router
  Speedport Plus
  Φήμες λένε ότι θα χτυπήσει το CL του χρόνου...
  Case:Nemesis NZXT PSU: HEC WinPower 550UB Mobo: ASUS P5K PREMIUM WiFi/AP CPU: C2D E6750 2.66Ghz RAM: 4x1GB DDR2 @ 1066Mhz GPU: ALBATRON ATi RADEON HD4870 1GB [PCI-E] HDD: 1x320GB WD3200YS 2x640GB WD6400AAKS 1x750GB Seagate ST3750330AS 2x1TB SAMSUNG HD103UJ 1x2TB Seagate ST32000542AS Other: Logitech X-530 Sound

 10. #10
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.446
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Με πορδές δεν βάφονται αυγά. Σε τέτοιους διαγωνισμούς πας με εγγυητικές, όχι με λόγια και φήμες.

 11. #11
  Εγγραφή
  22-07-2012
  Μηνύματα
  1.044
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  WAG200G
  SNR / Attn
  6(dB) / 19(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Επειδή δεν γράφουν αυτά που πρέπει να δούμε σας τα παραθέτω συνοπτικά:

  Ταμειακά διαθέσιμα: 1.802.147 ευρώ

  Οι ζημιές αυξήθηκαν από (14.298.280) σε (20.931.753).

  Και συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο με τιμές χώμα και αποδόμηση των υπηρεσιών -ειδικά τηλεόρασης- που προφανώς είναι απόρροια των συρρικνούμενων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με 1,8 εκ. χρηματικά διαθέσιμα και χωρίς τη δυνατότητα δανεισμού είναι προφανές το γιατί δεν αγοράζει περιεχόμενο.

  Έχετε και κατά νου ότι στο πρόγραμμα του vectoring για να αγοράσεις χονδρική έχουν μπει περιορισμοί ως προς την πιστοληπτική ικανότητα που σε S&P,Fitch,Moodys δεν έχω βρεί κάτι για τη Forthnet.
  Η ιστορία επανλαμβάνεται (βλέπε on telecoms). Το θέμα είναι κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, όποια και να είναι αυτή, γιατί τις ζημίες της εταιρίας, ας μαντέψουμε όλοι μαζί ποιος τις πληρώνει.

 12. #12
  Το avatar του μέλους MIKU
  MIKU Guest
  Δε νομίζω ότι φταίει αποκλιστικά το 10% στην tv...ο οτε δεν έχασε πελάτεςς..απλά όσοι είχαν την νοβα, για να την έχουν βρήκαν λόγο να την κόψουν.Ας είχε περιεχόμενο να την κράταγαν(όλο επαναλήψεις ταινιων έχει)..

 13. #13
  Εγγραφή
  18-12-2009
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  555
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΑΛΗΡΟ
  Router
  Netgear
  Όσο μειώνεται το αθλητικό περιεχόμενο της, τόσο θα μείωνονται και οι συνδρομητές. Κακά τα ψέματα τα αθλητικά είναι ο Νο.1 λογος για να εχεις NOVATV ή ΟΤEtv

 14. #14
  Εγγραφή
  18-03-2007
  Περιοχή
  Περιστέρι Αττικής
  Ηλικία
  48
  Μηνύματα
  4.571
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Άρθρα
  12
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  27.8(dB) / 8.3(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Η Forthnet βρίσκεται σε πραγματικά δεινή θέση, ενώ τα οικονομικά της αποτελέσματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Παρόλα αυτά, αν και επέστρεψα με φορητότητα πριν λίγες ημέρες από τη forthnet στην cosmote ως μη ικανοποιημένος πελάτης τους, εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρει και να ανακάμψει. Η συρρίκνωση των παρόχων δεν είναι καθόλου θετική για εμάς τους πελάτες, δείτε τι γίνεται με την κινητή τηλεφωνία...
  Jazz is the teacher, Funk is the preacher !

 15. #15
  Εγγραφή
  01-11-2003
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.483
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100.000/10.000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manicx Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με πορδές δεν βάφονται αυγά. Σε τέτοιους διαγωνισμούς πας με εγγυητικές, όχι με λόγια και φήμες.
  Ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί.
  Μη βιάζεσαι.
  mac rulez

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 20
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-18, 15:14
 2. Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-17, 12:51
 3. Forthnet: αποτελέσματα 12μήνου 2016
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 37
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 23:17
 4. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 14:53
 5. Forthnet: Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2016
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 25
  Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-16, 16:16

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας