Login Form
IPv6 Ready
Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 31
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  70.223
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Cyta Hellas
  Router
  Pirelli, DGN2200
  SNR / Attn
  6(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη ∆ευτέρα 17.07.2017 και ώρα 10:00 σε έκτακτη συνεδρίαση, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά µέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος
  Συµβώνης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, ως εισηγητής, Χαράλαµπος Ανθόπουλος και Ελένη Μαρτσούκου, επίσης ως εισηγήτρια. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, µε εντολή του Προέδρου, η Φ. Καρβέλα, δικηγόρος-νοµική ελέγκτρια και ο Κ. Λιµνιώτης, πληροφορικός ελεγκτής, ως βοηθοί εισηγητών, οι οποίοι παρέσχαν διευκρινίσεις και αποχώρησαν πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, ενώ απουσίαζε, λόγω κωλύµατος, ο βοηθός εισηγητών Λεωνίδας Ρούσσος. Επίσης παρέστη, µε εντολή Προέδρου, η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας.

  Η Αρχή συνεδρίασε προκειµένου να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997, επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1570/02-06-2017 γνωστοποίησης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων –όπως αυτή συµπληρώθηκε– που υπέβαλε ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (εφεξής ΟΑΣΑ ή υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρ. 2 στοιχ. ζ΄ του ν. 2472/1997), σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 1/2017 Γνωµοδότησης της Αρχής, στο πλαίσιο του νέου Αυτοµάτου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου (εφεξής ΑΣΣΚ) στο οποίο γίνεται αναφορά και µε τον όρο «ηλεκτρονικό εισιτήριο». Με την ως άνω γνωστοποίηση ο
  ΟΑΣΑ ανακάλεσε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/2139/15-09-2016 γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων επί της οποίας η Αρχή είχε εκδώσει την ως άνω Γνωµοδότηση, υποβάλλοντας νέα τροποποιηµένη γνωστοποίηση και δηλώνοντας ότι ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία το ΑΣΣΚ µε τις αναφερόµενες στην προηγούµενη γνωστοποίηση ρυθµίσεις.

  Σύµφωνα µε τη νέα γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ, το ΑΣΣΚ θα υποστηρίζει δύο µέσα κοµίστρου υπό τη µορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών», τα οποία είναι:

  • «Πολλαπλό»: Έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) στην οποία θα αποθηκεύονται κόµιστρα µικρής αξίας (εισιτήρια)
  • «Κάρτα»: Έξυπνη Κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card - SC) µε µικροεπεξεργαστή η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κοµίστρου, για παράδειγµα: τα προϊόντα απεριορίστων διαδροµών, µεγάλης διάρκειας ή µεγάλης αποθηκευµένης αξίας.

  Όπως επισηµαίνει ο ΟΑΣΑ στην ως άνω γνωστοποίησή του, «η Κάρτα δύναται να είναι είτε απρόσωπη είτε προσωποποιηµένη. Στην κάρτα θα αποθηκεύεται χρηµατική αξία (stored value), εισιτήρια ή κάρτες απεριορίστων διαδροµών. Οι απρόσωπες Κάρτες και τα Πολλαπλά εισιτήρια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90%) των µέσων κοµίστρου που θα διακινούνται στο ΑΣΣΚ, ενώ η προσωποποιηµένη Κάρτα θα υποκαταστήσει κυρίως τις υφιστάµενες µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες, ετήσιες κάρτες και ελευθέρας».

  Η σχεδίαση του νέου συστήµατος που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΑΣΣΚ θεωρεί ως βασική οντότητα την κάρτα και όχι τον επιβάτη. Ως εκ τούτου, όλες οι λειτουργίες του συστήµατος (ήτοι έκδοση, φόρτιση και επικύρωση) χρησιµοποιούν ως µοναδικό στοιχείο καταχώρισης και επεξεργασίας τον αριθµό της κάρτας (οποιουδήποτε τύπου) και όχι τα στοιχεία του επιβάτη. Επιπλέον, προκειµένου να εκτελεστεί οποιαδήποτε συναλλαγή φόρτισης ή επικύρωσης, δεν απαιτείται ταύτιση µε φυσικό πρόσωπο (κάτοχο προσωποποιηµένης κάρτας). Το σύστηµα µπορεί να διαχειρίζεται κατά τρόπο ενιαίο τόσο τις προσωποποιηµένες όσο και τις ανώνυµες κάρτες. Η ανάγκη συστηµικής αντιστοίχισης της κάρτας µε φυσικό πρόσωπο προκύπτει αποκλειστικά από την ανάγκη υλοποίησης των διαδικασιών:
  α) αντικατάστασης απολεσθείσας κάρτας µε ταυτόχρονη µεταφορά του υπολοίπου στη νέα κάρτα και ακύρωσης της παλαιάς
  β) αµφισβήτησης των χρεώσεων.
  Όπως επισηµαίνει ο ΟΑΣΑ, η µεταφορά υπολοίπου αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του νέου συστήµατος σε σύγκριση µε το προηγούµενο που δεν µπορούσε να την υποστηρίξει και διασφαλίζει τη µη απώλεια των πληρωµένων από τον επιβάτη δικαιωµάτων (προϊόντων κοµίστρου ή/και χρηµατική αξία) ενώ η ακύρωση της απολεσθείσας κάρτας είναι µια δυνατότητα που περιορίζει την απώλεια εσόδων του οργανισµού (καθιστώντας άµεσα µη αξιοποιήσιµη την απολεσθείσα
  κάρτα).

  Για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδροµών των χρηστών του ΑΣΣΚ, ο ΟΑΣΑ επιλέγει τη χρήση κρυπτογραφικού αλγορίθµου κατακερµατισµού (hashing) των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών. Κάθε καταγραφή δεδοµένων κίνησης των προσωποποιηµένων καρτών δεν θα παραπέµπει σε συγκεκριµένο πρόσωπο αλλά σε ένα «ψηφιακό αποτύπωµα» (hash value) όπως αυτό υπολογίζεται από τη συνάρτηση κατακερµατισµού. To ψηφιακό αποτύπωµα θα προκύπτει από το συνδυασµό του ΑΜΚΑ και ενός 4-ψήφιου κωδικού ασφαλείας (για Έλληνες πολίτες) ή του αριθµού διαβατηρίου και ενός 4-ψήφιου κωδικού ασφαλείας (για αλλοδαπούς). Ο 4-ψήφιος κωδικός ασφαλείας θα καταχωρίζεται (πληκτρολογείται) από τον επιβάτη κατά τη διαδικασία προσωποποίησης και θα απαιτείται προκειµένου να ανακτηθούν τα στοιχεία της κάρτας (σε περίπτωση απώλειας). Ο κωδικός αυτός θα είναι γνωστός µόνο στον επιβάτη και ο συνδυασµός του µε τον ΑΜΚΑ για την παραγωγή του µη αναστρέψιµου ψηφιακού αποτυπώµατος εξασφαλίζει ότι ούτε χρήστες µε γνώση της δοµής του συστήµατος και διαβαθµισµένη πρόσβαση στα δεδοµένα αυτού θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν την αντιστοιχία αριθµού κάρτας µε τον ΑΜΚΑ (και κατά συνέπεια την ταυτότητα) του επιβάτη.

  Για τις ειδικές κατηγορίες χρηστών (δηλαδή ανέργους, φοιτητές, ΑΜΕΑ κ.λπ.), επειδή η κάρτα έχει περαιτέρω έκπτωση και πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων καρτών ανά άτοµο, πέραν της ως άνω διαδικασίας και επεξεργασίας, θα τηρείται ένα αρχείο δεδοµένων µε µόνο στοιχείο τον ΑΜΚΑ του χρήστη και την ηµεροµηνία λήξης του ειδικού δικαιώµατος (π.χ. χρόνος ανεργίας, λήξη θητείας κ.λπ.). Στο αρχείο αυτό δεν θα υφίσταται άλλη πληροφορία ούτε θα µπορεί να πραγµατοποιείται διασύνδεσή του µε άλλο αρχείο. Σκοπός του θα είναι µόνον η παρεµπόδιση χρήσης του ίδιου ΑΜΚΑ για έκδοση δεύτερης κάρτας ειδικής κατηγορίας. Εποµένως, για τον ΟΑΣΑ αρκεί η καταχώριση του αριθµού ΑΜΚΑ προκειµένου να µην είναι δυνατόν ο ήδη χρήστης/νόµιµος κάτοχος κάρτας να προβεί σε έκδοση περισσοτέρων (πολλαπλασιασµό της). Με βάση τα ανωτέρω, ο ΟΑΣΑ τηρεί αρχείο προσωπικών δεδοµένων µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο και για το συγκεκριµένο σκοπό και προβαίνει µόνο στην απολύτως απαραίτητη επεξεργασία του δεδοµένου, δηλαδή του ΑΜΚΑ, µόνο για τον σκοπό της αποτροπής χρήσης του ίδιου ΑΜΚΑ για έκδοση δεύτερης κάρτας ειδικών κατηγοριών.

  Η διαδικασία της έκδοσης της κάρτας δεν απαιτεί οποιαδήποτε αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων σε τοπικό (Τερµατικό Έκδοσης Καρτών – ΤΕΚ) ή κεντρικό επίπεδο πλην της καταχώρισης του ΑΜΚΑ για τις ειδικές κατηγορίες. Εποµένως, ο σκοπός του ΟΑΣΑ να παρέχει ένα ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης και χρήσης εισιτηρίου πραγµατοποιείται χωρίς τη δυνατότητα αντιστοίχισης των κινήσεων της κάρτας µε τον χρήστη της και τηρείται µόνο το δεδοµένο του ΑΜΚΑ µε ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος για τις ειδικές κατηγορίες χωρίς οποιαδήποτε αντιστοίχιση µε άλλη πληροφορία. Το αρχείο κίνησης/συναλλαγής των καρτών και των ανωνύµων κοµίστρων είναι ως εκ τούτου –κατά τον ΟΑΣΑ– ανωνυµοποιηµένο και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δυνατότητα προσωποποίησης της διαδροµής χωρίς τη συµβολή του χρήστη της κάρτας.

  Ειδικότερα, για την έκδοση προσωποποιηµένης κάρτας από Τερµατικό Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ) απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου εγγράφου που να προσδιορίζει τον αριθµό ΑΜΚΑ του επιβάτη, καθώς και της αστυνοµικής του ταυτότητας. Εναλλακτικά, για αλλοδαπούς, απαιτείται η προσκόµιση έγκυρου διαβατηρίου. Εφόσον ο επιβάτης ανήκει σε ειδική κατηγορία, οφείλει να προσκοµίσει και έγγραφο απόδειξης του δικαιώµατός του. Ο εκδότης οφείλει να εισάγει στην εφαρµογή του ΤΕΚ τον ΑΜΚΑ, το όνοµα, το επώνυµο καθώς και τον µήνα και έτος γέννησης και την ειδική κατηγορία κοµίστρου εφόσον υπάρχει[1]. Εν συνεχεία ο εκδότης προχωρά σε επιβεβαίωση της ταυτότητας του επιβάτη (µέσω της αστυνοµικής ταυτότητας) ο οποίος και καλείται να εισάγει τον 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας. Για τους αλλοδαπούς, ο εκδότης οφείλει να εισάγει το όνοµα, το επώνυµο και τον αριθµό διαβατηρίου στη φόρµα της εφαρµογής του ΤΕΚ και να ζητήσει από τον επιβάτη να εισάγει τον 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας. Τέλος, ο εκδότης προχωρά σε λήψη φωτογραφίας του επιβάτη (µέσω της φωτογραφικής µηχανής που διαθέτει το ΤΕΚ ή µέσω σάρωσης προεκτυπωµένης φωτογραφίας) και έκδοση της προσωποποιηµένης κάρτας. Κατά τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας το σύστηµα παράγει και αποθηκεύει στη βάση δεδοµένων το «ψηφιακό αποτύπωµα» (hashed value) που προκύπτει από τον συνδυασµό ΑΜΚΑ (ή αριθµού διαβατηρίου) και 4-ψήφιου κωδικού, καθώς και τον µήνα και έτος γέννησης αλλά και την ειδική κατηγορία του κοµίστρου. Ο µήνας και έτος γέννησης αλλά και η ειδική κατηγορία του κοµίστρου αποθηκεύονται επίσης στη µνήµη της έξυπνης κάρτας. Το λοιπά στοιχεία (όνοµα, επώνυµο και φωτογραφία) εκτυπώνονται στην επιφάνεια της κάρτας και δεν αποθηκεύονται πουθενά ούτε στο ΤΕΚ ούτε και στο κεντρικό σύστηµα του ΑΣΣΚ. Σε περίπτωση έκδοσης κάρτας ειδικής κατηγορίας αποθηκεύεται σε ξεχωριστό αρχείο δεδοµένων µόνο ο αριθµός ΑΜΚΑ και η ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος.
  Η διαδικασία έκδοσης κάρτας µε χρήση της Web εφαρµογής διαφοροποιείται µόνο ως προς τη µέθοδο εισαγωγής των στοιχείων στην εφαρµογή του ΤΕΚ: Συγκεκριµένα, ο επιβάτης εισάγει στο σχετικό ιστότοπο του ΟΑΣΑ (portal) τον ΑΜΚΑ, το όνοµα και το επώνυµό του[2]. Εν συνεχεία, η εφαρµογή ζητά από τον επιβάτη να εισάγει τον 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας και παράγει έναν εκτυπώσιµο κωδικό άµεσης απόκρισης (Quick Response QR Code). Ο επιβάτης προσκοµίζει το εκτυπωµένο QR Code στο ΤΕΚ προκειµένου να µεταφερθούν τα στοιχεία στην εφαρµογή µέσω σάρωσης. Η διασταύρωση των στοιχείων µε χρήση της αστυνοµικής ταυτότητας καθώς και η λήψη φωτογραφίας ακολουθούν την ίδια λογική. Αν πρόκειται περί ειδικής κατηγορίας, ο χρήστης προσθέτει αυτό το δεδοµένο σε ειδική θέση στην οθόνη του υπολογιστή του ώστε όταν προσέλθει στο ΤΕΚ µε τον κωδικό QR και προ της έκδοσης της κάρτας να καταχωριστεί στο ειδικό αρχείο ο ΑΜΚΑ και η λήξη του δικαιώµατος. Η µέθοδος αυτή δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς τα στοιχεία που αποθηκεύονται ή εκτυπώνονται.
  Σε περίπτωση απώλειας προσωποποιηµένης έξυπνης κάρτας, ο νόµιµος κάτοχος οφείλει να προσκοµίσει στο εκδοτήριο ένα επίσηµο έγγραφο που να προσδιορίζει τον ΑΜΚΑ του καθώς και την αστυνοµική του ταυτότητα (ή αντίστοιχα έγκυρο διαβατήριο για τους αλλοδαπούς). Ο εκδότης εισάγει στην εφαρµογή του ΤΕΚ τον ΑΜΚΑ (ή τον αριθµό διαβατηρίου) και ζητά από τον επιβάτη να εισάγει τον 4ψήφιο κωδικό. Η εφαρµογή συνδυάζει τα δύο αυτά στοιχεία και παράγει ένα ψηφιακό αποτύπωµα (hashed value). Στην περίπτωση ταύτισης µε αποθηκευµένο στη βάση δεδοµένων ψηφιακό αποτύπωµα που συσχετίζεται µε ενεργή έξυπνη κάρτα, ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έκδοση νέας κάρτας µε ταυτόχρονη µεταφορά του υπολοίπου και ακύρωση (blacklisting) της παλαιάς. Κανένα επιπλέον στοιχείο του επιβάτη δεν απαιτείται και δεν αποθηκεύεται κατά τη διαδικασία αυτή.

  Συγκεντρωτικά, τα προσωπικά δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας προκειµένου να εκδοθεί η προσωποποιηµένη κάρτα απεριορίστων διαδροµών ή/και ειδικών κατηγοριών µειωµένου κοµίστρου, µε βάση τα όσα αναφέρει ο ΟΑΣΑ στην ως άνω γνωστοποίησή του, περιγράφονται ως εξής:
  α) Στην επιφάνεια της κάρτας θα εκτυπώνονται το όνοµα, το επώνυµο και η φωτογραφία του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν µόνο τον φυσικό έλεγχο, δηλαδή τη φυσική ταυτοποίηση κατά τον έλεγχο του επιβάτη, γεγονός ιδιαιτέρως σηµαντικό κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία η κάρτα είναι εκπτωτική.
  β) Στον µικροεπεξεργαστή (chip) της κάρτας θα αποθηκεύεται ο µήνας και το έτος γέννησης του κατόχου της αλλά και η κατηγορία στην οποία αυτός εµπίπτει. Ο µήνας και το έτος γέννησης απαιτούνται ως προσδιοριστικά θεµελίωσης ή µη του δικαιώµατος καταβολής µειωµένου κοµίστρου βάσει ηλικίας (παιδιά και νέοι κάτω των 18, ενήλικες, ενήλικες άνω των 65). Στο µικροεπεξεργαστή διατηρούνται επίσης οι έξι τελευταίες κινήσεις-συναλλαγές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη χρέωση της κάρτας. Τις κινήσεις αυτές έχει καταγράψει και το κεντρικό σύστηµα βάσης. Από τον µικροεπεξεργαστή της κάρτας διαγράφονται οι κινήσεις µόνο όταν εγγραφούν νέες επί αυτών. Οι τελευταίες έξι κινήσεις δεν µπορούν να διαγραφούν από τον µικροεπεξεργαστή.
  γ) Στο κεντρικό σύστηµα τηρούνται ο ΑΜΚΑ, ο µήνας και το έτος γέννησης, το «ψηφιακό αποτύπωµα» (hashed value) του ΑΜΚΑ µε τον 4-ψήφιο κωδικό όπως περιεγράφηκε ανωτέρω και η κατηγορία του χρήστη. Ήδη προαναφέρθηκε ότι ο ΑΜΚΑ καταχωρίζεται σε εντελώς ανεξάρτητο αρχείο χωρίς καµία περαιτέρω πληροφορία πλην αυτής της λήξεως του δικαιώµατος και αφορά µόνο και αδιακρίτως στις ειδικές κατηγορίες προκειµένου να µην υπάρξει περίπτωση πολλαπλής έκδοσης κάρτας αφού υπάρχει δικαίωµα έκδοσης µίας και µόνο ειδικής κατηγορίας κάρτας και το δικαίωµα αυτό ανήκει σε έναν και µόνο δικαιούχο (π.χ. φοιτητής).

  Η αυθεντικοποίηση του υποκειµένου γίνεται µε τη χρήση φωτογραφίας και στοιχείων ονόµατος και επωνύµου τα οποία αναγράφονται µόνο επί της κάρτας. Η συµπληρωµατική επίδειξη ταυτότητας βοηθά στην αυθεντικοποίηση του υποκειµένου ως του νοµίµου κατόχου της κάρτας. Ο ελεγκτής κοµίστρου µπορεί να ζητήσει περαιτέρω εξακρίβωση στοιχείων ειδικής κατηγορίας, δηλαδή αιτιολόγηση της ένταξης σε ειδικής κατηγορίας µετακίνησης. Οι αντίστοιχοι φορείς προµηθεύουν τους δικαιούχους µε σχετικά έγγραφα πιστοποίησης των δικαιωµάτων µετακίνησης (π.χ. κάρτες ανεργίας). Περαιτέρω, στα σηµεία επικύρωσης, η αυθεντικοποίηση µέσω έξυπνης κάρτας πραγµατοποιείται στις πύλες εισόδου και εξόδου και στα σηµεία επικύρωσης των οδικών µέσων.

  Επιπροσθέτως, ο ΟΑΣΑ επαναφέρει µε την ως άνω νέα γνωστοποίηση το αίτηµα που είχε θέσει και στην αρχική του γνωστοποίηση σχετικά µε την επαλήθευση και ορθότητα των δεδοµένων που χορηγεί ο χρήστης µέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) της Η∆ΙΚΑ καθώς είναι απαραίτητη η επαλήθευση αυτών για την αποφυγή λαθών κατά την πληκτρολόγηση και ταυτοποίηση. Η βάση της Η∆ΙΚΑ θεωρείται ακριβής και σε κάθε περίπτωση συσχετίζει τον ΑΜΚΑ µε τα απαραίτητα για επεξεργασία προσωπικά δεδοµένα του υποκειµένου. Η χρήση της βάσεως της Η∆ΙΚΑ εξυπηρετεί µόνο την επαλήθευση εκείνων των προσωπικών δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των χρηστών. Καµία περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων της βάσης δεν γίνεται, η δε πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ στην οθόνη του εκδοτηρίου δεν επιτρέπει στον χειριστή την άντληση δεδοµένων εκ της βάσεως. Το σχετικό web service της Η∆ΙΚΑ που µνηµονεύει ο ΟΑΣΑ ονοµάζεται
  AMKA2dataLight.

  Ο ΟΑΣΑ επίσης στην ως άνω γνωστοποίησή του περιγράφει το πλαίσιο ασφαλείας των πληροφοριών του, αναφέροντας, µεταξύ άλλων, ότι διαθέτει και συνεχώς εξελίσσει πολιτική ασφάλειας πληροφοριών αλλά και σχέδιο ασφάλειας. Επιπροσθέτως περιγράφονται οι διαδικασίες άσκησης των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης από την πλευρά των υποκειµένων των δεδοµένων και αναφέρεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία επί του µικροεπεξεργαστή της κάρτας απεριορίστων διαδροµών διατηρείται ως καθαρό κείµενο διότι η κάρτα είναι εξ ορισµού ασφαλής χώρος φύλαξης/αποθήκευσης δεδοµένων.

  Ο ΟΑΣΑ, εν κατακλείδι, συµπεραίνει ότι κατοχυρώνει τη δυνατότητα των επιβατών σε πλήρως ανωνυµοποιηµένη χρήση των αστικών συγκοινωνιών και σε περίπτωση ειδικών προϊόντων εξασφαλίζει την ανωνυµία του χρήστη µέσω συστήµατος αλγορίθµου κατακερµατισµού (hashing).

  Τέλος, ο ΟΑΣΑ γνωστοποιεί στην Αρχή και τη δηµιουργία ενός νέου αρχείου προσωπικών δεδοµένων το οποίο ουδεµία σχέση έχει µε το µεταφορικό έργο ή µε οποιοδήποτε άλλο αρχείο του ΟΑΣΑ και λειτουργεί αυτόνοµα. Το αρχείο αυτό έχει ως σκοπό την επικοινωνία του ΟΑΣΑ µε όσους επιθυµούν να ενηµερώνονται για νέα προϊόντα, προσφορές και ειδικά ή έκτακτα νέα που αφορούν στις αστικές συγκοινωνίες. Στο αρχείο αυτό εγγράφονται ηλεκτρονικά όσοι επιθυµούν να λαµβάνουν ενηµέρωση για τις δράσεις και προσφορές του ΟΑΣΑ. Η διαδικασία καταχώρισης των δεδοµένων γίνεται βάσει της Οδηγίας 2/2011 της Αρχής. Ο χρήστης στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα καταχωρεί το όνοµα, το επώνυµο, την ηλεκτρονική ή ταχυδροµική διεύθυνση ή τον αριθµό κινητού τηλεφώνου. Στην ίδια σελίδα µπορεί να ασκεί ψηφιακά το δικαίωµα αντίρρησης και διαγραφής από τη λίστα των πελατών/ενδιαφεροµένων. Ο πελάτης µπορεί να είναι χρήστης οποιουδήποτε προϊόντος και οποιασδήποτε κατηγορίας. Το ενδιαφέρον και ο σκοπός του ΟΑΣΑ στην τήρηση αυτού του αρχείου είναι να ωθεί µέσω προσφορών τους χρήστες στη χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς και στην προτίµηση αυτών για ενδεχόµενες δράσεις τους (όπως π.χ. προσφορά ή δωρεάν µετάβαση ή έκπτωση σε όλους τους κατόχους προσωποποιηµένων καρτών για συγκεκριµένες εκδηλώσεις, παραστάσεις κ.λπ.). Οι ενηµερώσεις αυτές δεν έχουν προσωπικό αλλά µαζικό χαρακτήρα και στη βάση δεδοµένων δεν καταχωρούνται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των πελατών.

  Κατόπιν της ως άνω νέας γνωστοποίησης, η Αρχή απέστειλε στον ΟΑΣΑ το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/1570-1/15-06-2017 έγγραφο, µε το οποίο ζήτησε την παροχή συµπληρωµατικών διευκρινίσεων επί κάποιων ειδικών θεµάτων. Ο ΟΑΣΑ απάντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1894/30-06-2017 έγγραφο. Λόγω της ανάγκης αποσαφήνισης κάποιων από τα ζητήµατα της ως άνω επιστολής, η Αρχή απέστειλε νέα επιστολή µε ερωτήµατα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/1570-2/3-07-2017 έγγραφο, στο οποίο ο ΟΑΣΑ απάντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/2020/10-072017 έγγραφο. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτουν τα εξής:
  α) Ο µήνας και το έτος γέννησης τηρούνται για όλους ανεξαιρέτως τους κατόχους προσωποποιηµένων καρτών και αφορούν στη µετάπτωση της κάρτας σε άλλη κατηγορία µε βάση την ηλικία (χωρίς αναφορά στην πλήρη ηµεροµηνία αλλά µόνο στο µήνα και έτος γεννήσεως). Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για την εφαρµογή όλων των πολιτικών κοµίστρου που συναρτώνται µε την ηλικία του επιβάτη (όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια). Η έναρξη και λήξη του εκπτωτικού δικαιώµατος αφορά άτοµα που πλησιάζουν για παράδειγµα την ηλικία των 18 ή των 65 ετών. Ο ΟΑΣΑ δεν µπορεί να γνωρίζει για πόσο διάστηµα θα διατηρήσει ο χρήστης την κάρτα του, εποµένως η αυτόµατη µετάπτωση µπορεί να συµβεί σε µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για τον λόγο αυτό ο ΟΑΣΑ έχει επιλέξει να µην τηρεί την πλήρη ηµεροµηνία γεννήσεως αλλά µόνο µήνα/έτος ώστε να είναι αδύνατον να ταυτοποιηθεί κάποιος χρήστης από την ηµεροµηνία γεννήσεως και συγχρόνως να επιτυγχάνεται ο σκοπός της αυτόµατης µετάπτωσης στην επόµενη κατηγορία χωρίς απώλεια εσόδων του οργανισµού ή απώλεια δικαιωµάτων των χρηστών. Πέραν της εφαρµογής των υπαρχουσών πολιτικών κοµίστρου, το έτος γεννήσεως των επιβατών αποτελεί και ένα από τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων µετακίνησης και εξαγωγή συµπερασµάτων για τη χρήση των µέσων από διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. Η επεξεργασία αυτή είναι καθαρά στατιστική επί µεγάλου όγκου ανώνυµων δεδοµένων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζει στοιχεία µετακίνησης µεµονωµένων ατόµων.
  Συγκεκριµένα, οι δικαιούχοι µετακίνησης µε µειωµένους τύπους κοµίστρου λόγω ηλικίας είναι οι εξής: i) άτοµα άνω των 65 ετών, ii) νέοι 7 έως 18 ετών, iii) φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής (µέχρι τα 25 έτη), iv) Μαθητές
  άνω των 18 ετών, v) Σπουδαστές ∆ηµόσιων Ι.Ε.Κ. (µέχρι τα 22 έτη).
  Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, ο ΑΜΚΑ τηρείται επιπρόσθετα για τους δικαιούχους µη σχετικού µε την ηλικία εκπτωτικού δικαιώµατος (ανέργους, ΑΜΕΑ, φοιτητές κ.λπ.), σε ανεξάρτητο πίνακα της βάσης δεδοµένων µαζί µε την ηµεροµηνία λήξης δικαιώµατος για την οποία θα τηρείται µόνο ο µήνας και το έτος. Μεταξύ του πίνακα αυτού και του πίνακα στον οποίο καταχωρίζονται οι κάρτες µε τα δεδοµένα που αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχει κανένα κοινό πεδίο (κλειδί) που να επιτρέπει συσχέτιση των στοιχείων.
  β) Η πληροφορία της ηµεροµηνίας λήξης του δικαιώµατος βρίσκεται και στον ως άνω ανεξάρτητο πίνακα όπου τηρούνται οι ΑΜΚΑ αλλά και στον πίνακα µε τα στοιχεία των καρτών. Όµως αυτή η πληροφορία δεν συνιστά κλειδί συσχέτισης γιατί, όπως εξηγείται στη συνέχεια, η ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος περιορίζεται µόνο σε µήνα και έτος και είναι ίδια για µεγάλες οµάδες χρηστών. Η πληροφορία της λήξης του δικαιώµατος συναρτάται µε την ανάγκη γνώσης του ΟΑΣΑ για τη µετάπτωση της ειδικής κατηγορίας κάρτας σε κανονική κατηγορία µετά τη λήξη του δικαιώµατος. Ο ΑΜΚΑ διαγράφεται από τον πίνακα µετά τη µετάπτωση σε κανονική κατηγορία.
  Ως προς τις ηµεροµηνίες λήξης του δικαιώµατος, ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι τα δικαιώµατα µειωµένου κοµίστρου προσδιορίζονται κάθε φορά µε κοινή υπουργική απόφαση και στη συνέχεια τα δικαιώµατα χορηγούνται µε συµβάσεις µεταξύ του ΟΑΣΑ και των εκάστοτε δικαιούχων οργανισµών. Οι ηµεροµηνίες λήξης των δικαιωµάτων είναι συνήθως η 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους ή η ηµεροµηνία λήξης του χρόνου φοίτησης, θητείας κ.λπ. Πρόκειται δηλαδή για δεδοµένα µαζικά και όχι για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες λήξεως που εξατοµικεύουν το κάθε υποκείµενο. Εποµένως τέτοια δεδοµένα όπως π.χ. η λήξη εξαµήνου φοίτησης ή η λήξη της θητείας δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση επιβάτη διότι είναι, κατά τους ισχυρισµούς του ΟΑΣΑ, ίδια για πολύ µεγάλες οµάδες δικαιούχων. Ο ΟΑΣΑ εξέτασε την περίπτωση να µην τηρεί αναλυτικά την ηµεροµηνία λήξης δικαιώµατος αλλά µόνο τον µήνα και έτος λήξης αυτού και κατέληξε στην αποδοχή της χρήσης µόνο αυτής της πληροφορίας.
  γ) Κατά τον έλεγχο της κάρτας από ελεγκτή, τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο chip της κάρτας και επί της κάρτας διαβάζονται τοπικά µε χρήση της ειδικής συσκευής ελέγχου χωρίς να γίνεται ανταλλαγή στοιχείων µε το κεντρικό σύστηµα. Στο chip της κάρτας βρίσκεται αποθηκευµένος ο µήνας και το έτος γέννησης και η κατηγορία της κάρτας (πολλαπλών διαδροµών, ΑΜΕΑ, άνεργος, φοιτητής κ.λπ.). Επίσης αποθηκεύονται οι έξι τελευταίες κινήσεις, ο αριθµός της κάρτας καθώς και το υπόλοιπο ποσό στην περίπτωση της ύπαρξης αποθηκευµένης αξίας.
  δ) Οι τελευταίες έξι κινήσεις της κάρτας (ώρες επικύρωσης και σταθµοί/στάσεις) καταγράφονται σε όλες τις κάρτες (προσωποποιηµένες και µη) όπως και στα πολλαπλά εισιτήρια. Οι ώρες επικύρωσης, οι σταθµοί/στάσεις και ο αριθµός όλων των καρτών τηρούνται και στη βάση δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του επιβάτη παρά µόνο ο αριθµός της κάρτας. Το ακριβές ιστορικό των µετακινήσεων είναι απαραίτητο για τον υπολογισµό του κοµίστρου βάσει της επικύρωσης επιβίβασης ή της επικύρωσης αποβίβασης. Παραδείγµατος χάριν, το σύστηµα χρησιµοποιεί τα προαναφερθέντα δεδοµένα για να υπολογίσει εάν η κάρτα κυκλοφορεί εντός του χρονικού ορίου των 90 λεπτών ή εάν τα έχει υπερβεί καθώς και για να υπολογίσει εάν η κάρτα έχει υπερβεί ή όχι το µέγιστο αριθµό µετεπιβιβάσεων εντός του επιτρεπόµενου χρονικού ορίου. Επίσης, το σύστηµα εφαρµόζει µέγιστη επιτρεπόµενη ηµερήσια χρέωση (fare cap) στα προϊόντα Πολλαπλών ∆ιαδροµών (Count Based Ticket) και Αποθηκευµένης Αξίας. ∆ηλαδή, εάν εντός µίας ηµέρας η αξία του αθροίσµατος των κοµίστρων φτάσει την καθορισµένη µέγιστη ηµερήσια χρέωση, το σύστηµα σταµατάει πλέον να αφαιρεί διαδροµές/αξία από την κάρτα για την αποφυγή φαινοµένων υπερβολικής χρέωσης. Οι προαναφερθείσες λειτουργίες απαιτούν την τήρηση του ιστορικού µετακινήσεων στην κάρτα για την ορθή υλοποίησή τους.
  Η τήρηση των δεδοµένων κίνησης της κάρτας δεν αφορά σε δεδοµένα κίνησης «επιβατών» καθώς τα δεδοµένα αυτά έχουν ψευδωνυµοποιηθεί µε τη χρήση ανεπίστρεπτου ψηφιακού αποτυπώµατος (hashed value). Εποµένως, τα δεδοµένα κίνησης που τηρούνται δεν αναφέρονται σε υποκείµενα αλλά σε αριθµούς καρτών. Αν υφίσταται υπόλοιπο στην κάρτα τότε το µεταφορικό δικαίωµα παραµένει ενεργό και δεν υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση λόγος διαγραφής της κάρτας. Αν το υπόλοιπο της κάρτας είναι µηδενικό, τότε τα δεδοµένα κίνησης διατηρούνται για δύο έτη. Περαιτέρω, ο χρήστης είναι πιθανό να ζητήσει ανάλυση του ιστορικού των µετακινήσεών του. Παραδείγµατος χάριν, εάν ένας επιβάτης παραπονεθεί για υπερβολική χρέωση κατά την επικύρωση της κάρτας του σε σταθµό ή όχηµα, ο έλεγχος του ιστορικού µετακινήσεων είναι αναγκαίος για την επιβεβαίωση ή µη των ισχυρισµών του επιβάτη και εν τέλει την επίλυση του προβλήµατος. Εξάλλου ο χρήστης µπορεί να θεωρήσει ότι δικαιούται να αµφισβητήσει το τυχόν µηδενικό υπόλοιπο της κάρτας του ή οποιαδήποτε χρέωση έγινε εντός της τελευταίας πενταετίας (οπότε παραγράφεται και το δικαίωµα εξ αδικοπραξίας).
  Προκειµένου να µην διατηρούνται στο αρχείο του ΟΑΣΑ εκατοµµύρια κινήσεις καρτών, ο ΟΑΣΑ διαγράφει τα δεδοµένα κινήσεων προ της παρόδου της πενταετίας, δηλαδή µε το τέλος της διετίας αχρησίας της κάρτας µηδενικού υπολοίπου. Η διετία θεωρείται εύλογος χρόνος διατήρησης ιστορικού κινήσεων της κάρτας και για στατιστικούς σκοπούς. Ο ΟΑΣΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση, αν τυχόν εµφανισθούν αµφισβητήσεις κινήσεων που υπερβαίνουν τη διετία, να τις χειριστεί κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδοµένα κινήσεων που τηρούνται αφορούν σε κινήσεις καρτών, όχι υποκειµένων, οι οποίες συνδυάζονται µε µη αντιστρεφόµενες τιµές συνάρτησης κατακερµατισµού («ψηφιακά αποτυπώµατα»).
  ε) Τα δεδοµένα που θα λαµβάνονται από την υπηρεσία της Η∆ΙΚΑ θα χρησιµοποιούνται µόνο για αυτόµατη επαλήθευση των χορηγούµενων από το υποκείµενο δεδοµένων. Τα δεδοµένα δεν καταχωρίζονται σε αρχείο του ΟΑΣΑ. Στο αρχείο του ΟΑΣΑ καταχωρίζεται µόνο η τιµή της συνάρτησης κατακερµατισµού (hash code), ο αριθµός της κάρτας και ο µήνας και το έτος γέννησης. Το όνοµα και το επώνυµο του επιβάτη χρησιµοποιούνται µόνο για την εκτύπωση της κάρτας και δεν καταχωρίζονται. στ) Η χρήση 4ψήφιου κωδικού ασφαλείας υιοθετήθηκε, έναντι της δυνατότητας χρήσης οποιουδήποτε αλφαριθµητικού ανεξαρτήτου µήκους εν είδει συνθηµατικού, αφενός µεν διότι είναι κάτι στο οποίο το κοινό είναι εξοικειωµένο (pin πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, κωδικός sim κινητών τηλεφώνων) αφετέρου δε διότι δύναται να εισαχθεί από τον επιβάτη µε χρήση ασύρµατου numpad κατά τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας στο ΤΕΚ. Ο τελευταίος περιορισµός δεν υφίσταται φυσικά κατά τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων µέσω του portal και δηµιουργίας του QR code. Η χρήση όµως αλφαριθµητικών κωδικών θα αύξανε τη πιθανότητα απώλειάς τους µε αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία αντικατάστασης καρτών µε µεταφορά υπολοίπου.
  Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τους εισηγητές και τις διευκρινίσεις των βοηθών εισηγητών οι οποίοι στην συνέχεια αποχώρησαν, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, εκδίδει την ακόλουθη

  Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η

  1. Η Αρχή είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997 να «γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». H γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Αρχής δεν περιορίζεται µόνο στους τοµείς που ρυθµίζονται από την Οδηγία 95/46/ΕΚ αλλά καταλαµβάνει όλα τα θέµατα που αφορούν στην επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
  2. Ήδη µε την υπ’ αριθµ. 1/2017 Γνωµοδότηση η Αρχή έθεσε το σύνολο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού συστήµατος για τις µετακινήσεις που γίνονται µε µέσα µαζικής µεταφοράς να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του σχετικού νοµικού πλαισίου και να µη θίγει τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των ατόµων. Όπως επεσήµανε, µεταξύ άλλων, η Αρχή στην ως άνω Γνωµοδότηση, οι σκοποί που δήλωσε ο ΟΑΣΑ για την εν λόγω επεξεργασία είναι καθορισµένοι, σαφείς, θεµιτοί και νόµιµοι ενώ η επίτευξή τους χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι εξαιρετικά δυσχερής µε την υπάρχουσα έγχαρτη µορφή των εισιτηρίων για τα µέσα µαζικής µεταφοράς που τελούν υπό την εποπτεία του ΟΑΣΑ (βλ. Γνωµοδότηση 1/2017, Σκέψη 6). Ωστόσο, όπως επίσης αναφέρεται στην ως άνω Γνωµοδότηση, για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων είναι εµφανώς διαφορετικής «έντασης» (τήρηση

  ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, χρήση microchip ανέπαφης contactless τεχνολογίας, τήρηση µεγάλου εύρους προσωπικών δεδοµένων κτλ.) σε σχέση µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που πραγµατοποιεί µέχρι τώρα ο ΟΑΣΑ στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του στο επιβατικό κοινό. Επιπλέον, η αιτούµενη επεξεργασία θα είναι υποχρεωτική και θα αφορά µεγάλο πλήθος υποκειµένων των δεδοµένων, οπότε και καθίσταται αναγκαίο, κατά τον σχεδιασµό του ηλεκτρονικού συστήµατος, να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αντιµετώπιση των κινδύνων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων («προστασία των δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό», βλ. Γνωµοδότηση 1/2017,
  Σκέψη 7).
  Περαιτέρω, η Αρχή ρητώς επεσήµανε ότι ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στο πλαίσιο ενός συστήµατος προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, συνίσταται στο ότι η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος µπορεί να συνεπάγεται τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τις διαδροµές που πραγµατοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης µε αποτέλεσµα να θίγεται υπέρµετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο µέρος αποτελεί το δικαίωµα της ανώνυµης µετακίνησης (βλ. Γνωµοδότηση 1/2017, Σκέψη 8). Ο κίνδυνος αυτός ήταν υπαρκτός µε βάση την αρχική µορφή του συστήµατος που περιέγραφε ο ΟΑΣΑ στην αρχική του γνωστοποίηση. Συναφώς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε τεκµηρίωσε την αναγκαιότητα της επεξεργασίας του συνόλου των προσωπικών δεδοµένων τα οποία θα υφίσταντο επεξεργασία σύµφωνα µε το αρχικό σύστηµα ούτε κατέδειξε ότι εξέτασε εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που αφενός µεν θα επετύγχαναν εξίσου τους επιδιωκόµενους σκοπούς αφετέρου δε θα εξασφάλιζαν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών (βλ. Γνωµοδότηση 1/2017, Σκέψη 9). 3. Η υπό εξέταση νέα γνωστοποίηση, όπως περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας, έχει εναρµονιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε τις προϋποθέσεις που έθεσε η Αρχή στη Γνωµοδότηση 1/2017. Συγκεκριµένα, όπως συνάγεται από το ιστορικό της παρούσας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει περιορίσει το σύνολο των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγει και επεξεργάζεται εν όψει των επιδιωκόµενων σκοπών ενώ έχει επίσης προβεί σε νέα συνολική σχεδίαση του συστήµατος. Προκύπτει επίσης ότι για το σύστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ τέθηκε πλέον ως σχεδιαστικός στόχος η αντιµετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που περιέγραψε η Αρχή στη Γνωµοδότηση 1/2017. Σε συµµόρφωση µε την προαναφερόµενη Γνωµοδότηση, η νέα γνωστοποίηση, µεταξύ άλλων, προβλέπει τη δηµιουργία ψηφιακού αποτυπώµατος µε την εισαγωγή κωδικού που θα γνωρίζει µόνο ο χρήστης. Η νέα γνωστοποίηση εξάλλου περιέχει όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο άρ. 6 του ν. 2472/1997.

  1. Επιπροσθέτως, η Αρχή κρίνει ότι η αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η∆ΙΚΑ για τον σκοπό της ακρίβειας των προσωπικών δεδοµένων (όνοµα, επώνυµο, µήνας και έτος γέννησης), όπως περιγράφεται από τον ΟΑΣΑ στη νέα γνωστοποίησή του, δεν προσκρούει στις θεµελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδοµένων αφού µια τέτοια επεξεργασία γίνεται για σαφή, θεµιτό και νόµιµο σκοπό και δεν έχει ως αποτέλεσµα τη συλλογή, από πλευράς ΟΑΣΑ, περισσότερων προσωπικών δεδοµένων από όσα απαιτούνται για την επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών του – δεδοµένου άλλωστε ότι ο ΟΑΣΑ θα συλλέγει τα ίδια ακριβώς δεδοµένα ακόµα και χωρίς την αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η∆ΙΚΑ. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία δεν θα πρέπει να παρέχει καµία άλλη πληροφορία προς τον ΟΑΣΑ, πέραν των όσων ρητώς προσδιορίζονται ανωτέρω, καθώς επίσης και ότι ο ΟΑΣΑ οφείλει ως υπεύθυνος επεξεργασίας να λαµβάνει πάντα τα πλέον ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικτυακής υπηρεσίας.
  2. Περαιτέρω, η Αρχή κρίνει ότι, ιδίως ως προς τον κίνδυνο της συστηµικής αντιστοίχισης του αριθµού της κάρτας µε τον κάτοχό της, η οποία τελικά θα ισοδυναµούσε µε γνώση του ιστορικού όλων των µετακινήσεων για συγκεκριµένο επιβάτη –κάτι που αντίκειται στις προϋποθέσεις που έθεσε η Αρχή στη Γνωµοδότηση 1/2017– ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξετάσει προσεγγίσεις προς βελτίωση του συστήµατος. Τούτο διότι µε το περιγραφόµενο σύστηµα ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µεν σηµαντικά αλλά φαίνεται ότι δεν εξαλείφεται πλήρως ιδίως λόγω της τήρησης, για συγκεκριµένους έστω χρήστες, του ΑΜΚΑ. Σηµειώνεται ότι η Αρχή στη Γνωµοδότηση 1/2017 είχε ρητώς επισηµάνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι από το σύνολο της τηρούµενης πληροφορίας, ακόµα και αν αυτή είναι διαµοιρασµένη σε ανεξάρτητα υποσυστήµατα, δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η εξαγωγή πλήρους πληροφόρησης για τις ακριβείς διαδροµές που πραγµατοποιεί ο κάθε επιβάτης έτσι ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωµα της ανώνυµης µετακίνησης (βλ. Σκέψη 9 αυτής). Εντούτοις το νέο σύστηµα παρέχει αυτήν την, έστω και αποµακρυσµένη πρακτικά, δυνατότητα επειδή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, δεν αποκλείει τη διασύνδεση πληροφοριών που τηρούνται µεν σε ανεξάρτητους πίνακες της βάσης δεδοµένων, ωστόσο µέσω της κατάλληλης µεταξύ τους διασύνδεσης µπορεί να δηµιουργήσουν προφίλ µετακινήσεων συγκεκριµένου επιβάτη/συγκεκριµένων επιβατών:
   1. Για δοθέν AMKA που εµφανίζεται στον ανεξάρτητο πίνακα, καταγραφή του µήνα και έτους λήξης δικαιώµατος της αντίστοιχης κάρτας.
   2. Αναζήτηση της ανωτέρω τιµής «µήνας/έτος λήξης δικαιώµατος» στον κεντρικό πίνακα της βάσης. Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ, πολλοί χρήστες –άρα, πολλές καταχωρίσεις στον κεντρικό αυτό πίνακα– θα έχουν κοινή τιµή σε αυτό το πεδίο (π.χ. θα είναι για πολλούς η 31η ∆εκεµβρίου του τρέχοντος κάθε φορά έτους) και, ως εκ τούτου, η αναζήτηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα πολλές –και όχι αποκλειστικά µία– καταχωρίσεις (δηλαδή πολλούς διαφορετικούς χρήστες, ένας µόνο εκ των οποίων θα αντιστοιχεί στον δοθέντα ΑΜΚΑ).
   3. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΜΚΑ περιέχει τον µήνα και το έτος γέννησης, από το σύνολο των πολλών αυτών χρηστών µπορούν να εξαιρεθούν εκείνοι για τους οποίους ο µήνας και το έτος γέννησης – που τηρούνται στον κεντρικό πίνακα– δεν αντιστοιχεί στην αρχική τιµή του ΑΜΚΑ που επελέγη.

  Η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία καταδεικνύει ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο, για κάποιες έστω τιµές του ΑΜΚΑ, να προσδιοριστεί µονοσήµαντα το ποια είναι η κάρτα που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους χρήστες µε τις εν λόγω τιµές του ΑΜΚΑ – δηλαδή τελικά να αναγνωριστούν οι κάτοχοι συγκεκριµένων καρτών.
  Ως εκ τούτου, για την αντιµετώπιση και του ανωτέρω κινδύνου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξετάσει την ενσωµάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία ώστε να προστατεύονται τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων. Ενδεικτικά, θα µπορούσε να εξεταστεί να µην τηρείται ο AMKA σε αυτούσια µορφή αλλά αντ’ αυτού να τηρείται ένα µη αναστρέψιµο ψηφιακό αποτύπωµα (hashed value) του ΑΜΚΑ[3].
  Συναφώς µε τον ανωτέρω κίνδυνο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες, για τον υπολογισµό του «ψηφιακού αποτυπώµατος» που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας, να επιλέγουν οποιοδήποτε συνθηµατικό επιθυµούν και όχι να περιορίζονται σε τετραψήφιο κωδικό. Και τούτο διότι ο τετραψήφιος κωδικός συνεπάγεται ότι για κάθε ΑΜΚΑ, µόνο 10.000 πιθανές τιµές ψηφιακού αποτυπώµατος[4] µπορούν να προκύψουν – αριθµός τέτοιος που τελικά επιτρέπει υπολογιστικά τον έλεγχο για το εάν µία δοθείσα τιµή του ΑΜΚΑ αντιστοιχεί σε κάποια από τις κάρτες που τηρούνται στον κεντρικό πίνακα της βάσης.

  1. Η Αρχή στη Γνωµοδότηση 1/2017 (βλ. Σκέψη 11 αυτής) επεσήµανε ότι, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, σκόπιµο είναι ο ΟΑΣΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να προβεί στην εκπόνηση µελέτης εκτίµησης επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδοµένων, προκειµένου να καταδειχτούν και να αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα που εγείρονται ως προς την προστασία των δεδοµένων, καθώς επίσης και να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. ∆εδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε στην Αρχή µια τέτοια µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων, η Αρχή επαναφέρει την ανάγκη εκπόνησης µιας τέτοιας µελέτης η οποία θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον[5]: α) συστηµατική περιγραφή των προβλεπόµενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, β) εκτίµηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς, γ) εκτίµηση των κινδύνων για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων, και δ) τα προβλεπόµενα µέτρα αντιµετώπισης των κινδύνων, περιλαµβανοµένων των εγγυήσεων, των µέτρων και µηχανισµών ασφάλειας (όπως ανωνυµοποίηση ή/και ψευδωνυµοποίηση), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
  2. Τέλος, ως προς το νέο (σε σχέση µε την παλαιότερη γνωστοποίηση) αρχείο που γνωστοποίησε ο ΟΑΣΑ για τους σκοπούς της ενηµέρωσης –όσων επιθυµούν– για τις προσφορές του Οργανισµού κ.λπ., κρίνεται ότι αυτό δεν προσκρούει στις διατάξεις του ν. 2472/1997. Αυτονόητο είναι ότι, και για αυτό το αρχείο, θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε το άρ. 10 ν. 2472/1997.
  3. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Αρχή γνωµοδοτεί θετικά για το νέο σύστηµα αναφορικά µε την περιγραφόµενη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιοποίησης της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η∆ΙΚΑ όπως αναφέρεται στη Σκέψη 4 της παρούσας. Ωστόσο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει αµελλητί να προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις του συστήµατος, σύµφωνα µε τα όσα διαλαµβάνονται στη Σκέψη 5 της παρούσας. Περαιτέρω, η αποτελεσµατικότητα των σχετικών τροποποιήσεων θα πρέπει να τεκµαίρεται από µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδοµένων την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εκπονήσει σύµφωνα µε τα όσα διαλαµβάνονται στη Σκέψη 6 της παρούσας. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται σε εγκεκριµένο από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ έγγραφο και να είναι διαθέσιµη έως τις 25 Μαΐου 2018.  [1] Ο ΟΑΣΑ αναφέρει ότι, όταν και εφόσον υπάρξει διασύνδεση µε το Web Service της Η∆ΙΚΑ, η άντληση δεδοµένων πέραν του ΑΜΚΑ, ήτοι όνοµα, επώνυµο, µήνας & έτος γέννησης θα γίνεται αυτόµατα.

  [2] Και για αυτήν την περίπτωση γίνεται ειδική µνεία στη δυνατότητα διασύνδεσης µε την Η∆ΙΚΑ.

  [3] Π.χ. µια κατακερµατισµένη τιµή της τριπλέτας «ΑΜΚΑ-Επώνυµο-Όνοµα» τα οποία παρέχονται από τη διαδικτυακή υπηρεσία της Η∆ΙΚΑ.

  [4] Όσο είναι και το σύνολο όλων των διαφορετικών τετραψήφιων κωδικών.

  [5] Υπό το πρίσµα των όσων αναφέρονται και στο άρθρο 35 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή στα Κράτη Μέλη στις 25 Μαΐου 2018.


  Πηγή : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


  Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΑΣΑ, η Αρχή, έπειτα από συμπληρωματική γνωστοποίηση του οργανισμού και αφότου εξέτασε το σύνολο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, ώστε η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου», να είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εξέδωσε θετική απόφαση, στην οποία προσδιορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις.


  Σχολιάζοντας την ανωτέρω εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Ιωάννης Σκουμπούρης υποστήριξε ότι «η θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιτρέπει στον οργανισμό την πλήρη ανάπτυξη της προϊοντικής βάσης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, το οποίο τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής. Πάγια πολιτική και δέσμευση του ΟΑΣΑ αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο ως αξία καθεαυτή, όσο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίδονται από την Αρχή».


  Με το ηλεκτρονικό εισιτήριο καταργείται σταδιακά το χάρτινο εισιτήριο, το οποίο αντικαθίσταται από την ATH.ENA Card και το ATH.ENA Ticket.


  Η ATH.ENA Card θα υποκαταστήσει, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες μηνιαίες και ετήσιες κάρτες, αλλά και τα μειωμένα και τα ελευθέρας. Η εν λόγω κάρτα, η οποία θα αποτελέσει και το κύριο προϊόν κομίστρου του ΟΑΣΑ, θα είναι προσωποποιημένη ή απρόσωπη. Η απρόσωπη κάρτα υποστηρίζει όλα τα είδη κομίστρου, μικρότερα της μηνιαίας κάρτας, καθώς και αποθηκευμένη αξία. Εάν χαθεί δεν αντικαθίσταται και δεν αποζημιώνεται. Στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται, πάντως, πότε θα αρχίσει η παροχή της συγκεκριμένης κάρτας.


  Αντίστοιχα, το «ΑΤΗ.ΕΝΑ TICKET» ή αλλιώς, το πολλαπλό εισιτήριο προορίζεται κυρίως για τους μεμονωμένους και περιστασιακούς χρήστες, δηλαδή αυτούς που δεν χρησιμοποιούν συστηματικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποθηκεύοντας συγκεκριμένο αριθμό τύπων κομίστρου.

  Πηγή : Euro2day

 2. #2
  Εγγραφή
  18-12-2009
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  462
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΑΛΗΡΟ
  Router
  Netgear
  Έχουμε πνιγεί στη γραφειοκρατεία!!!!!
  Πληρωνουμε χιλιάδες ευρω σε φόρους για να τσεπώνουν μισθούς ενα σωρο άχρηστα βύσματα που κάθονται και συνεδριάζουν ατέλειωτους μήνες και προσπαθούν να μας πείσουν οτι κόπτονται για τα προσωπικά μας δεδομένα... στα εισητηρια τη στιγμη που κι ενα παιδάκι ξέρει οτι τα πάντα παρακολουθούνται και οτι πολυ πολυ πιο συμαντικα και ευαίσθητα δεδομένα μας, διαρρέουν στο διαδύκτιο 24/7, ασε που κι ο τελευταίος εφοριακός μπορεί να δει τα περιουσιακά σου, ο τελευταίος κλητήρας τράπεζας τις κινήσεις λογαριασμού σου σε βάθος πολλών ετών κι ο τελευταίος υπάλληλος του ΕΟΠΠΥ το ιατρικό σου ιστορικό...
  Αλλα ο μισθός κάποιων μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει σιγουρακι... στην υγεία του Έλληνα κορόιδου φορολογούμενου.

 3. #3
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.585
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Επειδή είμαι λίγο χαζός, γιατί χρειάζεται η κάρτα επιβάτη στα λεωφορεία να είναι προσωποποιημένη;

  Άκυρο. Είδα ότι υπάρχουν δυο είδη.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος emeliss : 09-08-17 στις 16:52.

 4. #4
  Εγγραφή
  16-11-2005
  Μηνύματα
  52
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  @Verde: Αυτά που λες τα ξέρεις ή τα λες έτσι για να πεις κάτι; πχ ποια σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα μας υπάρχουν στο διαδίκτυο και έχει πρόσβαση ο καθένας;

 5. #5
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  2.052
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  OTE/Vodafone/Wind/ΕΔΕ
  Παρότι δεν ολοκλήρωσα την ανάγνωση της διαδικασίας, διάβασα το μεγαλύτερο μέρος και φαίνεται λογικά υλοποιημένη (αν και έχω μερικές ενστάσεις).
  Κατά τα άλλα, ο μηδενισμός του πρώτου σχολίου με προβληματίζει. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι θεσμοθετημένη ακριβώς για να γνωμοδοτεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μία "γραφειοκρατία" που καλώς υπάρχει.
  Είναι προφανές ότι δεν μπορεί και ούτε πρέπει να επιβλέπει την τήρηση των διαδικασιών σε μεμονωμένους οργανισμούς όπως αυτούς που αναφέρει ο φίλος Verde, αλλά εφόσον αυτοί δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες διαδικασίες διαπράττουν αδικήματα. Πέρα λοιπόν από τις υποψίες που μπορεί να έχουμε για την κατάχρηση των προσωπικών μας δεδομένων, εάν κάποιος έχει στοιχεία, οφείλει να τα πάει στον Εισαγγελέα.

  Για παράδειγμα, ένας τυχαίος διαχειριστής της Google μπορούσε λόγω της δουλειάς του να έχει πρόσβαση στο email της πρώην κοπέλας του, αλλά επειδή η διαχειριστική πρόσβαση σε αυτό καταγραφόταν, τον ανακάλυψαν βάσει θεσμοθετημένων ελέγχων και τον απέλυσαν.

 6. #6
  Εγγραφή
  11-03-2005
  Μηνύματα
  6.057
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL OTE
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
  Router
  CISCO Systems K9 SMB
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Verde Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έχουμε πνιγεί στη γραφειοκρατεία!!!!!
  Πληρωνουμε χιλιάδες ευρω σε φόρους για να τσεπώνουν μισθούς ενα σωρο άχρηστα βύσματα που κάθονται και συνεδριάζουν ατέλειωτους μήνες και προσπαθούν να μας πείσουν οτι κόπτονται για τα προσωπικά μας δεδομένα... στα εισητηρια τη στιγμη που κι ενα παιδάκι ξέρει οτι τα πάντα παρακολουθούνται και οτι πολυ πολυ πιο συμαντικα και ευαίσθητα δεδομένα μας, διαρρέουν στο διαδύκτιο 24/7, ασε που κι ο τελευταίος εφοριακός μπορεί να δει τα περιουσιακά σου, ο τελευταίος κλητήρας τράπεζας τις κινήσεις λογαριασμού σου σε βάθος πολλών ετών κι ο τελευταίος υπάλληλος του ΕΟΠΠΥ το ιατρικό σου ιστορικό...
  Αλλα ο μισθός κάποιων μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει σιγουρακι... στην υγεία του Έλληνα κορόιδου φορολογούμενου.
  Θέλεις να σου δώσω το ονομά μου ...να μου πεις από διαρροές τι μπορείς να βρεις ..?

 7. #7
  Εγγραφή
  21-09-2004
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  632
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  6144/1024
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  ΟΤΕ - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Router
  Technicolor TG788vn
  SNR / Attn
  8(dB) / 48(dB)
  Έλα μωρέ τώρα, βγήκε ο άνθρωπος στο (Διαδικτυακό) καφενείο να κάνει το κομμάτι του και αμέσως πέσατε να τον φάτε...

 8. #8
  Εγγραφή
  18-12-2009
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  462
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΑΛΗΡΟ
  Router
  Netgear
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από minas Εμφάνιση μηνυμάτων
  Παρότι δεν ολοκλήρωσα την ανάγνωση της διαδικασίας, διάβασα το μεγαλύτερο μέρος και φαίνεται λογικά υλοποιημένη (αν και έχω μερικές ενστάσεις).
  Κατά τα άλλα, ο μηδενισμός του πρώτου σχολίου με προβληματίζει. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι θεσμοθετημένη ακριβώς για να γνωμοδοτεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μία "γραφειοκρατία" που καλώς υπάρχει.
  Είναι προφανές ότι δεν μπορεί και ούτε πρέπει να επιβλέπει την τήρηση των διαδικασιών σε μεμονωμένους οργανισμούς όπως αυτούς που αναφέρει ο φίλος Verde, αλλά εφόσον αυτοί δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες διαδικασίες διαπράττουν αδικήματα. Πέρα λοιπόν από τις υποψίες που μπορεί να έχουμε για την κατάχρηση των προσωπικών μας δεδομένων, εάν κάποιος έχει στοιχεία, οφείλει να τα πάει στον Εισαγγελέα.

  Για παράδειγμα, ένας τυχαίος διαχειριστής της Google μπορούσε λόγω της δουλειάς του να έχει πρόσβαση στο email της πρώην κοπέλας του, αλλά επειδή η διαχειριστική πρόσβαση σε αυτό καταγραφόταν, τον ανακάλυψαν βάσει θεσμοθετημένων ελέγχων και τον απέλυσαν.
  Θα σου απαντήσω επειδή είσαι ο μόνος που απάντησες σοβαρά γιατι οι άλλοι ειναι για κανένα τρολαρισμα.
  Το αν απολύσουν έναν υπάλληλο που στο ενδιάμεσο μπορεί να εχει βγάλει χιλιάδες ή και εκατομμύρια μαύρα λεφτά δίνοντας φορα παρτίδα διαφορα δεδομένα δεξιά κι αριστερά εμένα με αφεινει αδιάφορο.
  Δηλαδή αν ο αλλος μπει στον email σου και κλέψει διαφορα ευαίσθητα εταιρικά και προσωπικά θέματα ή στη τράπεζα κλπ κλπ και βρεθείς μπλεγμένος, το αν θα απολυθεί θα σε γλιτωσει απο ενα σωρο κινδύνους και περιπέτειες εσένα και πιθανόν και οικονομική ζημιά?? Δεν νομιζω.
  Και σίγουρα τα γκομενικά κάποιου δεν ειναι το θεμα μας αλλα ευαίσθητες πληροφορίες εταιριών και προσώπων που αξίζουν πολλα

  Υγ και φυσικα να μην αναφέρω καν το θεμα σιγά μην πειράξουν εφοριακούς κλπ δημόσιους, εδω πιάνουν γιατρούς με φακελάκι και δασκάλους παιδεραστές και δεν απολύσανε ποτε κανένα.

 9. #9
  Το avatar του μέλους WAntilles
  Το μέλος WAntilles δεν είναι συνδεδεμένο Ελληνική Σοβιετική Συριζαϊκή Δημοκρατία aDSLgr Honouree
  Εγγραφή
  02-11-2003
  Περιοχή
  40-65N 22-9E
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  55.331
  Downloads
  64
  Uploads
  73
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΒΑΡΝΑΣ
  Router
  ZTE Speedport Entry 2i
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vadou Εμφάνιση μηνυμάτων
  @Verde: Αυτά που λες τα ξέρεις ή τα λες έτσι για να πεις κάτι; πχ ποια σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα μας υπάρχουν στο διαδίκτυο και έχει πρόσβαση ο καθένας;
  Γιατί έχει άδικο;

  Με λίγο "λαδάκι" σ' έναν Δ.Υ., θα πει όχι;

  Αφού "λειτουργούν" τα πειθαρχικά στο δημόσιο, επί σύριζα.

  - - - Updated - - -

  Τώρα μένει να συλλάβουν τους αριστερούς "αγωνιστές" "αλληλέγγυους" μπαχαλάκηδες, που σπάνε τα ηλεκτρονικά ακυρωτικά.  ΥΓ: Με κυβέρνηση σύριζα, αυτό είναι Ε.Φ..
  Με τους πάντες διορισμένους στο δημόσιο, για πάντα, ακούνητους, για μια ζωή, και "δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν".

 10. #10
  Εγγραφή
  19-01-2013
  Μηνύματα
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  6144/1024
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - Ν. ΜΑΚΡΗ
  Router
  Alcatel CellPipe 7130
  SNR / Attn
  11(dB) / 54(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από WAntilles Εμφάνιση μηνυμάτων
  Γιατί έχει άδικο;

  Με λίγο "λαδάκι" σ' έναν Δ.Υ., θα πει όχι;

  Αφού "λειτουργούν" τα πειθαρχικά στο δημόσιο, επί σύριζα.

  - - - Updated - - -

  Τώρα μένει να συλλάβουν τους αριστερούς "αγωνιστές" "αλληλέγγυους" μπαχαλάκηδες, που σπάνε τα ηλεκτρονικά ακυρωτικά.  ΥΓ: Με κυβέρνηση σύριζα, αυτό είναι Ε.Φ..
  Ναι, ναι ο σύριζα φταίει, πες τα. Επί ΝΔ ποτέ τέτοια πράγματα. /s

 11. #11
  Εγγραφή
  14-09-2005
  Περιοχή
  Στα Εγκατα Της Αρρωστειας
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  1.106
  Downloads
  34
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL OTE
  Ταχύτητα
  1024/256
  ISP
  O.T.Ε Τ.Κ
  Router
  Usr 9106
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από WAntilles Εμφάνιση μηνυμάτων

  Τώρα μένει να συλλάβουν τους αριστερούς "αγωνιστές" "αλληλέγγυους" μπαχαλάκηδες, που σπάνε τα ηλεκτρονικά ακυρωτικά.
  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: hqdefault.jpg 
Εμφανίσεις: 3 
Μέγεθος: 12,6 KB 
ID: 185208
  http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=16203069

 12. #12
  Το avatar του μέλους konenas
  Το μέλος konenas δεν είναι συνδεδεμένο Πρόβατα μην αυτοκτονείτε. Όλα στη σειρά. Ερχόμαστε
  Εγγραφή
  14-08-2007
  Περιοχή
  PIIGS
  Μηνύματα
  3.733
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  300 bps ή 14Mbps
  ISP
  Το άλλο Πάσχα
  Router
  ZyXEL+ZTE αλλά ...
  SNR / Attn
  9(dB) / 27.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  αυθεντικοποίηση !!!

  Θα μάθουν τα Στελέχη καμιά φορά Ελληνικά ή θα κακοποιούν συνεχώς τη γλώσσα;


  Δεν έχω καταλάβει γιατί χρειάζεται ο ΑΜΚΑ και όχι ο αριθμός ταυτότητας. Ξέρει κανείς;
  Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Ανδρέας Κάλβος
  There is some shit, I will not eat. e.e.cummings
  http://konenas.tk
  http://dialogos.tk
  http://30HpWEEK.tk

 13. #13
  Εγγραφή
  27-02-2009
  Περιοχή
  στην κουζίνα, δίπλα στο τραπέζι.
  Ηλικία
  68
  Μηνύματα
  1.875
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  V22.bis
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Crypto F1200
  Path Level
  Interleaved
  Οι θετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν πάψει να είναι είδηση και δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
  Απορώ τι μέσον έχουν στο adslgr.com και γίνονται εδώ πρωτοσέλιδα.

  Είδηση θα ήταν αν η Αρχι δια την Προστασίαν Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε αρνητικά ή, άντε, εναλλασσόμενα.

  Απορώ πως παθιάζεστε συνάδελφοι με την Αχρεία προστασία παραδομένων δεδομένων κλπ.
  Tοροσίδης.
  Στου κουφού το port όσο θέλεις βρόντ. Εχω iPhone X.

 14. #14
  Το avatar του μέλους WAntilles
  Το μέλος WAntilles δεν είναι συνδεδεμένο Ελληνική Σοβιετική Συριζαϊκή Δημοκρατία aDSLgr Honouree
  Εγγραφή
  02-11-2003
  Περιοχή
  40-65N 22-9E
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  55.331
  Downloads
  64
  Uploads
  73
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΒΑΡΝΑΣ
  Router
  ZTE Speedport Entry 2i
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konenas Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν έχω καταλάβει γιατί χρειάζεται ο ΑΜΚΑ και όχι ο αριθμός ταυτότητας. Ξέρει κανείς;
  Ευτυχώς.

  Ο ΑΜΚΑ είναι σταθερός.
  Με τους πάντες διορισμένους στο δημόσιο, για πάντα, ακούνητους, για μια ζωή, και "δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν".

 15. #15
  Εγγραφή
  28-10-2003
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.837
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  ISP
  Net One
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eyw Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι θετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν πάψει να είναι είδηση και δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
  Απορώ τι μέσον έχουν στο adslgr.com και γίνονται εδώ πρωτοσέλιδα.

  Είδηση θα ήταν αν η Αρχι δια την Προστασίαν Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε αρνητικά ή, άντε, εναλλασσόμενα.

  Απορώ πως παθιάζεστε συνάδελφοι με την Αχρεία προστασία παραδομένων δεδομένων κλπ.
  Αν ήταν το adslgr.com να ασχολείται μόνο με το adsl (όπως ξεκίνησε), τώρα θα είχε φαλιρήσει.
  Ασχολούνται με οτιδήποτε πιασάρικο υπάρχει (συνήθως ειδήσεις που αφορούν Windows και κινητή τηλεφωνία).

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Συζήτηση Ενσταση του Ιατρικού Σύλλογου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων(Για POS)
  Από adiS στο φόρουμ Πολιτική, Κοινωνικά Θέματα, Επιστήμες και Aθλητισμός
  Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 21:08
 2. Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-17, 21:22
 3. Μηνύματα: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-17, 09:09
 4. Μηνύματα: 11
  Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-16, 13:37

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας