Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 47
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.238
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Επιστολή-παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σχετικά με τις αυξανόμενες περιπτώσεις εξαπάτησεις και υψηλών και αυθαίρετων χρεώσεων των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ).

  : Αναθεώρηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.
  Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.).

  Κύριε Πρόεδρε,
  Με το υπ' αρ. πρωτ. 33983/ 21.09.2017 έγγραφό μας, σας αποστείλαμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της Αρχής μας σε σχέση με την τροποποίηση του Κανονισμού Φορητότητας.

  Θεωρούμε, όμως, επιβεβλημένο να υπογραμμίσουμε δύο θέματα τα οποία είναι μείζονος σημασίας σε σχέση με τους κανόνες δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών με βάση την εμπειρία μας και τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αναφορών που δεχόμαστε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

  Ειδικότερα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Αρχής μας μέχρι 15-09-2017 είχαν κατατεθεί 2181 αναφορές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αριθμός αυξημένος κατά 55,6% σε σχέση με τις 1402 αναφορές που είχαν κατατεθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016. Το ποσοστό επίλυσης των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή είναι εξαιρετικά υψηλό, αφού για το 2016 έφθασε το 93,4%, εκ των οποίων το 85,1% επιλύθηκαν υπέρ καταναλωτή και το 8,3% επιλύθηκαν υπέρ προμηθευτή, ενώ μόλις το 6,6 % δεν επιλύθηκαν.


  • Πρώτο θέμα:

  Η ραγδαία αύξηση των καταγγελιών καταναλωτών, ειδικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καταδεικνύει την ανάγκη για την άμεση έκδοση του αναθεωρημένου Κανονισμού Γενικών Αδειών, που θα ξεκαθαρίσει και θα αποσαφηνίσει πολλά θέματα. Η Αρχή μας έχει αποστείλει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και πολύ πριν από αυτή, με τα με αρ. πρωτ. 20007/1-72016 και 8857/10.3.2017 έγγραφά μας. Στα περισσότερα ζητήματα που αφορούν στον Κανονισμό Γενικών Αδειών έχουμε κοινές θέσεις, όπως καταγράφηκε κατά τη συνάντησή μας στις 25.7.2017, στην οποία συμμετείχαν και τα αρμόδια στελέχη των δύο Αρχών.


  • Δεύτερο θέμα:

  Το δεύτερο θέμα αφορά στον κλάδο των πολυμεσικών υπηρεσιών, όπου, το τελευταίο διάστημα, εμφανίσθηκαν νέες μορφές επιθετικών εμπορικών πρακτικών, οι οποίες συνδυάζονται με τη χρήση των έξυπνων κινητών (smartphones) και οδηγούν τους καταναλωτές, μέσα από διαρκώς εξελισσόμενες και δυναμικές εφαρμογές, στην εγγραφή τους, χωρίς τη βούλησή τους, ως συνδρομητών. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιθύμητες χρεώσεις που επιβαρύνουν περαιτέρω τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανωτέρω πρακτική, την οποία, όπως διαπιστώσαμε, εφαρμόζουν εδώ και μερικούς μήνες ήδη, δύο εταιρείες πολυμεσικής πληροφόρησης, οι χρήστες “έξυπνου κινητού” που χρησιμοποιούν το 3G δίκτυο ορισμένου παρόχου [δηλαδή τα δεδομένα τους (data), όχι μέσω ασύρματης πρόσβασης (WI-FI)] εγγράφονται σε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης οι οποίες είναι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, χωρίς να καταχωρούν οι ίδιοι με θετική τους ενέργεια τον αριθμό της κινητής τους σύνδεσης σε ορισμένο για τον σκοπό αυτό πεδίο ιστοσελίδας παροχής Υ.Π.Π.. Η ιστοσελίδα παροχής της Υ.Π.Π. εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής του κινητού τηλεφώνου ως αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window ή ως display banner), “γνωρίζοντας” προφανώς ήδη τον αριθμό της κινητής σύνδεσης. Η εγγραφή και, άρα, η χρέωση για την υπηρεσία γίνεται με την άσκηση πίεσης σε εικονίδιο με την ένδειξη “ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18”, ή “έναρξη”, ή “ΟΚ”, ή “ΕΙΣΟΔΟΣ” ή άλλες παρόμοιες ενδείξεις και, στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί το σχετικό κουτάκι (tickbox), με το οποίο δηλώνεται η αποδοχή από τον χρήστη των συναλλακτικών όρων (Γ.Ο.Σ.), μεταξύ των οποίων και το ποσό της χρέωσης για την παροχή της συνδρομητικής υπηρεσίας, με την άσκηση πίεσης σε εικονίδιο με την ένδειξη “επιβεβαίωση”, ή “ΟΚ”, ή “ΕΙΣΟΔΟΣ”, κ.λ.π.. Χαρακτηριστικό της εν λόγω πρακτικής είναι ότι ο πάροχος της Υ.Π.Π. δεν αποστέλλει σύντομο μήνυμα με κωδικό (PIN), τον οποίο ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει στην ιστοσελίδα της Υ.Π.Π. σε κατάλληλο για τον σκοπό αυτό πεδίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στην υπηρεσία και, άρα, να εκκινήσουν οι χρεώσεις των εισερχομένων συνήθως μηνυμάτων, τα οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται καν να “ανοίξει” για να χρεωθεί. Λόγω μάλιστα της οθόνης αφής στα “έξυπνα” κινητά, είναι εξαιρετικά ευχερές η εγγραφή να λάβει χώρα τυχαία ή εκ παραδρομής, χωρίς δηλαδή τη συνειδητή ενεργοποίηση της υπηρεσίας από τον κάτοχο της συσκευής, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, δεν απαιτείται η εισαγωγή PIN.
  Αυτός ο κίνδυνος της ακούσιας (τυχαίας ή εκ παραδρομής) ενεργοποίησης είναι αυξημένος, όταν η ιστοσελίδα της συνδρομητικής υπηρεσίας εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στην οθόνη της συσκευής του κινητού τηλεφώνου κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο ως αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window) και κορυφώνεται αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι κατά το αρχικό στάδιο δεν απαιτείται από την εφαρμογή η εισαγωγή με θετική ενέργεια από τον χρήστη του αριθμού της κινητής του σύνδεσης στην ιστοσελίδα της. Έτσι, ο άπειρος χρήστης, προσπαθώντας να “εξαφανίσει” το αναδυόμενο παράθυρο από την οθόνη του, προχωρεί σε επαναλαμβανόμενες ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να δοθεί, για τεχνικούς λόγους, εντολή διαφορετικού περιεχομένου από αυτό του “κλεισίματος” του παραθύρου. Συνεπεία αυτής της πρακτικής, ο καταναλωτής περιέρχεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, δυσανάλογη με τα τεχνικά μέσα απόδειξης που ο μέσος χρήστης μπορεί να διαθέτει, αφού η πολυπλοκότητα των ψηφιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικτυακή (online) σύναψη τέτοιων συμβάσεων δεν του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν την ενεργητική (ή μη) σύμπραξή του στην εγγραφή. Επισημαίνεται ότι οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται αυτόματα στον λογαριασμό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λαμβάνει, χωρίς άλλη σχετική από πλευράς του εξουσιοδότηση προς τον πάροχο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί. Η χρέωση των μηνυμάτων αυτών γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση με ανώτατο ποσό ανά υπηρεσία τα 20 ευρώ το μήνα χωρίς Φ.Π.Α..

  Μετά από ενδελεχή εξέταση των σχετικών αναφορών που δέχθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, προχώρησε σε Συστάσεις προς τις εταιρείες που εφαρμόζουν την ως άνω πρακτική, επισημαίνοντας ότι οι χρεώσεις είναι παράνομες, διότι προσκρούουν τόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικών Πληροφόρησης (ιδίως άρθρο 8 παρ. 8 (β)), όσο και στον ν. 2251/1994 (άρθρα 9 παρ. 5, 9ζ παρ. 1 και 9η (γ)) για την “Προστασία των καταναλωτών”.

  Η πρώτη από τις ανωτέρω Συστάσεις έγινε ήδη δεκτή από τον υπό κρίση πάροχο Υ.Π.Π., ο οποίος μας ενημέρωσε για την απόσυρση των σχετικών υπηρεσιών από την αγορά, καθώς και από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που εμπλέκετο. Οι Συστάσεις έχουν κοινοποιηθεί από την Αρχή μας και στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τις κατά την κρίση της περαιτέρω ενέργειες, δεδομένου ότι το θέμα αφορά εξαιρετικά μεγάλο αριθμό καταναλωτών.

  Από τις απαντήσεις των εταιρειών Υ.Π.Π. αναδείχθηκαν και πτυχές του θέματος που εγείρουν ζητήματα για τον ρόλο και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας με τους οποίους συνεργάζονται οι πάροχοι Υ.Π.Π. στη σχετική διαδικασία. 'Oπως προκύπτει, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συμμετέχουν ενεργά στην ενεργοποίηση των Υ.Π.Π., εγκρίνοντας και πιστοποιώντας εξατομικευμένα τις Υ.Π.Π.[1] που παρέχονται στον καταναλωτή, λαμβάνοντας το οικονομικό αντάλλαγμα που ορίζεται στη σύμβασή τους με τους παρόχους Υ.Π.Π., γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνευθύνη τους. Άλλωστε, αυτοί είναι οι αντισυμβαλλόμενοι των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω του λογαριασμού των οποίων χρεώνεται το αντίτιμο για την παροχή της Υ.Π.Π. στον καταναλωτή.

  Από τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, ώστε να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αναδείχθηκαν ανωτέρω και να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

  Κύριε Πρόεδρε,
  Με τη βεβαιότητα ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης


  [1] Μέσω εισαγωγής της διεύθυνσης της Υ.Π.Π. ως “πιστοποιημένης”, προκειμένου να ενεργοποιείται αποκλειστικά για τη διεύθυνση αυτή η λειτουργία της ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ –MSISDN FORWARDING- προς τον πάροχο της υπηρεσίας.

  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 2017-09-22.Epistoli-EETT.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.238
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Σκοτώστε τον καρκίνο των 5ψήφιων.
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 3. #3
  Εγγραφή
  21-09-2004
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  788
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  6144/1024
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  ΟΤΕ - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Router
  Technicolor TG788vn
  SNR / Attn
  8(dB) / 48(dB)
  Έτσι όπως το διάβασα:
  "Επιστολή-παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σχετικά με τις αυξανόμενες περιπτώσεις εξαπάτησεις και υψηλών και αυθαίρετων χρεώσεων των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, από ..."

  νόμιζα θα λέει "από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας"

  Αλλά μπα, αυτούς δεν τους αγγίζει κανένας.

 4. #4
  Εγγραφή
  06-01-2008
  Περιοχή
  Κιλκίς
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  833
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49998/4998
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΙΛΚΙΣ
  Router
  ZTE Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  14.5(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Fastpath
  μπράβο γιατί πολύς κόσμος έχει πληρώσει κερατιάτικα!
  -=LEoNiDaS=- 5. #5
  Εγγραφή
  30-04-2013
  Μηνύματα
  213
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  ISP
  Cosmote
  Τι έγινε ξύπνησαν εκεί στην ΕΕΤΤ γιατί νόμιζα πως ζούσαν σε άλλο κράτος. Άντε να δούμε.

 6. #6
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.406
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Αυτό με τα πενταψήφια είναι αστείο. Το χειρότερο είναι να πληρώνεις σε κάποια πενταψήφια που είναι υποστήριξη πελατών. Θα πρέπει ΟΛΑ τα customer support να είναι δωρεάν ανεξαρτήτως αν καλείς από το ίδιο ή άλλο δίκτυο, σταθερό ή κινητό.

 7. #7
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.889
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ανά λίγα χρόνια γίνεται ένα μπαμ με τις ΥΠΠ, βγαίνουν ανακοινώσεις και μετά πάλι από την αρχή. Ορθά πράττει ο συνήγορος του καταναλωτή αλλά πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός από την ΕΕΤΤ. Εγώ πάντως με την φραγή έχω ηρεμίσει αν και υπήρξαν λίγες περιπτώσεις που ήθελα να χρησιμοποιήσω υπηρεσία και δεν μπορούσα.

 8. #8
  Εγγραφή
  14-09-2015
  Μηνύματα
  256
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  120/120 Mbps
  ISP
  HCN
  Router
  ASUS DSL N17U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manicx Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αυτό με τα πενταψήφια είναι αστείο. Το χειρότερο είναι να πληρώνεις σε κάποια πενταψήφια που είναι υποστήριξη πελατών. Θα πρέπει ΟΛΑ τα customer support να είναι δωρεάν ανεξαρτήτως αν καλείς από το ίδιο ή άλλο δίκτυο, σταθερό ή κινητό.
  Το πιο "αστείο" είναι να καλείς την ασφαλιστική σου σε αριθμό της μορφής 2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (το αναγράφει επάνω στο χαρτί του συμβολαίου) , και να σου λένε ότι για να έρθουν να δηλώσουν το ατύχημα πρέπει να καλέσεις 5ψήφιο (που δεν αναφέρεται στον συμβόλαιο) και ταυτόχρονα να μην έχεις μονάδες για να καλέσεις.
  Πρόσφατη εμπειρία.

 9. #9
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.889
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Σε ποια εταιρεία;

 10. #10
  Εγγραφή
  14-09-2015
  Μηνύματα
  256
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  120/120 Mbps
  ISP
  HCN
  Router
  ASUS DSL N17U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σε ποια εταιρεία;
  Interlife

 11. #11
  Εγγραφή
  13-06-2007
  Περιοχή
  Στο Ιατρείον
  Μηνύματα
  1.403
  Downloads
  34
  Uploads
  0
  Τύπος
  WiFi
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  Μεριζόμενο
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΙΟΣ
  Router
  LinkSyS WAG54GS
  SNR / Attn
  3.4(dB) / 30.4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotirisv Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το πιο "αστείο" είναι να καλείς την ασφαλιστική σου σε αριθμό της μορφής 2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (το αναγράφει επάνω στο χαρτί του συμβολαίου) , και να σου λένε ότι για να έρθουν να δηλώσουν το ατύχημα πρέπει να καλέσεις 5ψήφιο (που δεν αναφέρεται στον συμβόλαιο) και ταυτόχρονα να μην έχεις μονάδες για να καλέσεις.
  Πρόσφατη εμπειρία.
  Οι σοβαρές ασφαλιστικές εχουν δωρεάν την κλήση για βοήθεια, ενα διαθέτεις smartphone τοτε εχουν και app με την οποία σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα ή ακινητοποίησης του οχήματος λόγω μηχανικής βλάβης την ενεργοποιείς και σε βρίσκουν με το στίγμα που στέλνει.
  Βέβαια υπάρχουν και κάποιες που δελεάζουν το κόσμο (λόγω ανέχειας) με χαμηλό ασφάλιστρο, αλλά οταν έρθει η κακή στιγμή βλαστημάς την ώρα που γεννήθηκες, έτσι συμπεραίνουμε άλλη μια φορά "ότι πληρώσεις θα πάρεις".

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotirisv Εμφάνιση μηνυμάτων
  Interlife
  Την οδική βοήθεια της interlife την έχει αναλάβει η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ στο Τηλ.11199, 2109462097 τα οποία και αυτά είναι δωρεάν.
  Η κλιμακτήριος διαρκεί 6-24 μήνες και χαρακτηρίζεται από διάφορα συμπτώματα όπως εξάψεις, εφιδρώσεις αυπνία, αύξηση αρτηριακής πίεσης,αλλαγή διάθεσης,άγχος,ανησυχία κ.α.

 12. #12
  Εγγραφή
  14-09-2015
  Μηνύματα
  256
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  120/120 Mbps
  ISP
  HCN
  Router
  ASUS DSL N17U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giatros.net Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι σοβαρές ασφαλιστικές εχουν δωρεάν την κλήση για βοήθεια, ενα διαθέτεις smartphone τοτε εχουν και app με την οποία σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα ή ακινητοποίησης του οχήματος λόγω μηχανικής βλάβης την ενεργοποιείς και σε βρίσκουν με το στίγμα που στέλνει.
  Βέβαια υπάρχουν και κάποιες που δελεάζουν το κόσμο (λόγω ανέχειας) με χαμηλό ασφάλιστρο, αλλά οταν έρθει η κακή στιγμή βλαστημάς την ώρα που γεννήθηκες, έτσι συμπεραίνουμε άλλη μια φορά "ότι πληρώσεις θα πάρεις".

  - - - Updated - - -  Την οδική βοήθεια της interlife την έχει αναλάβει η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ στο Τηλ.11199, 2109462097 τα οποία και αυτά είναι δωρεάν.

  Δωρεάν το 11199 δεν είναι σε καμία περίπτωση γιατί είχα 0,40 στην κάρτα μου και έλεγε ότι το ποσό δεν επαρκή γι' αυτήν την κλήση!
  Για το δεύτερο νούμερο δεν γνωρίζω.

 13. #13
  Εγγραφή
  03-08-2007
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  392
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΑΛΥΣΙΔΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotirisv Εμφάνιση μηνυμάτων
  Interlife
  Ετσι για να ξερουμε που να ριχνουμε μαυρο. Ελεος πια με τον καθε τυχαρπαστο που προσπαθει με κομπογιαννιτικες πολιτικες να βγαλει λεφτα. Αυτο που αναφερθηκε πιο πανω ειναι ξεκαθαρη εκμεταλλευση ανθρωπου σε αναγκη και θα επρεπε να τιμωρειται υποδειγματικα.

 14. #14
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  63.443
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  200000/200000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από x69pr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ετσι για να ξερουμε που να ριχνουμε μαυρο. Ελεος πια με τον καθε τυχαρπαστο που προσπαθει με κομπογιαννιτικες πολιτικες να βγαλει λεφτα. Αυτο που αναφερθηκε πιο πανω ειναι ξεκαθαρη εκμεταλλευση ανθρωπου σε αναγκη και θα επρεπε να τιμωρειται υποδειγματικα.
  Νομίζω όμως πως στα επόμενα μηνύματα υπάρχει μια άλλη απάντηση όποτε καλό θα ήταν να μην φτάνουμε σε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα
  επιχειρήματα 4ου τύπου

 15. #15
  Εγγραφή
  14-09-2015
  Μηνύματα
  256
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  120/120 Mbps
  ISP
  HCN
  Router
  ASUS DSL N17U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Νομίζω όμως πως στα επόμενα μηνύματα υπάρχει μια άλλη απάντηση όποτε καλό θα ήταν να μην φτάνουμε σε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα
  Σε ποια αναφέρεσαι;

Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 35
  Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-18, 21:50
 2. Μηνύματα: 16
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-17, 12:48
 3. Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 17:31
 4. Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-17, 12:16
 5. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-16, 10:11

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας