Όχι δεν δοκίμασα. Την τρίτη που θα πάω το πρωί θα δω