Σελ. 1 από 22 12361121 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 330
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.595
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης)

  Αναθέτει:
  • 1) Στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ τα Αστικά Κέντρα του Παραρτήματος 1 της παρούσας, στα οποία η ως άνω εταιρεία καλείται όπως αναπτύξει, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας, τεχνολογία VDSL vectoring που προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη στις υπαίθριες καμπίνες και στο χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.
  • 2) Στην εταιρεία WIND τα Αστικά Κέντρα του Παραρτήματος 3 της παρούσας, στα οποία η ως άνω εταιρεία καλείται όπως αναπτύξει, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας, τεχνολογία VDSL vectoring ή τεχνολογία/αρχιτεκτονική που προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη στις υπαίθριες καμπίνες και στο χρονοδιάγραμμα που παρατίθενται στο Παράρτημα 4 της παρούσας.

   • II. Επιβάλλει στις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) για τους παρόχους στους οποίους γίνεται ανάθεση περιοχής για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην προαναφερθείσα απόφαση.
   • III. Επιβάλλει στις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND την υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσουν το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι έξι (26) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας στις ως άνω εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας Δ. του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
   • IV. Καλεί τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ, αμελλητί, αναφορικά με κάθε απόκλιση από το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο, βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα Απόφαση Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 της Ενότητας Δ. του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
   • V. Καλεί τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND, να παρέχουν άμεσα στην ΕΕΤΤ κάθε πληροφορία, αναφορικά με την υλοποίηση του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου VDSL Vectoring, κατόπιν αιτήματός της, και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται στο σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις
   • της παραγράφου 13 της Ενότητας Δ. του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
   • VI. Επιβάλλει στις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND την υποχρέωση να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα 2Α και 2Β αντίστοιχα, της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
   • VII. Υπαίτια μη υλοποίηση από τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ ή/και WIND οιασδήποτε εκ των ως άνω II – VI υποχρεώσεων συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.
   • VIII. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής, στις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου των ως άνω εταιρειών.
   • IX. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Εγγραφή
  17-08-2015
  Περιοχή
  Χαϊδάρι
  Μηνύματα
  683
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΙΓΑΛΕΩ
  Router
  speedport entry 2i
  Path Level
  Interleaved
  Και σε PDF μόνο οι καμπίνες που θα αναβαθμιστούν (όχι τα ποσοστά κάλυψης) AP828_012(PDF).zip

 3. #3
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.595
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Το αρχείο τα έχει όλα.
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 4. #4
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  56
  Μηνύματα
  17.465
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  WDR3600 Modem:TD-W8980
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Υπάρχουν και τα ποσοστά αλλά στο επίσημο αρχείο.

  Καλά εκεί στον ΟΤΕ δεν έκαναν έλεγχο πριν αιτηθούν τις καμπίνες; 26 ακυρώθηκαν για διάφορυς λόγους, με τις 15 από αυτές να είναι ήδη στον προγραμματισμό των Λευκών-Αγροτικών περιοχών!.

  Στα καλά νέα, οι 2 (όλες κι όλες) καμπίνες του χωριού μου, είναι στο πρόγραμμα για αναβάθμιση Q1/2019.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το αρχείο τα έχει όλα.
  Το zip αρχείο στο 1ο μήνυμα, δεν έχει τις 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις όπου αναφέρονται και τα ποσοστά ανά αστικό κέντρο.
  Έχει μόνο 2 pdf αρχεία, ενώ το Link της ΕΕΤΤ, έχει σε pdf το κείμενο της απόφασης και 4 excel με τις καμπίνες και τα αστικά κέντρα.

  Λάθος μου! Τί είδα προηγουμένως;

 5. #5
  Εγγραφή
  17-08-2015
  Περιοχή
  Χαϊδάρι
  Μηνύματα
  683
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΙΓΑΛΕΩ
  Router
  speedport entry 2i
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jkoukos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Υπάρχουν και τα ποσοστά αλλά στο επίσημο αρχείο.

  Καλά εκεί στον ΟΤΕ δεν έκαναν έλεγχο πριν αιτηθούν τις καμπίνες; 26 ακυρώθηκαν για διάφορυς λόγους, με τις 15 από αυτές να είναι ήδη στον προγραμματισμό των Λευκών-Αγροτικών περιοχών!.

  Στα καλά νέα, οι 2 (όλες κι όλες) καμπίνες του χωριού μου, είναι στο πρόγραμμα για αναβάθμιση Q1/2019.

  - - - Updated - - -


  Το zip αρχείο στο 1ο μήνυμα, δεν έχει τις 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις όπου αναφέρονται και τα ποσοστά ανά αστικό κέντρο.
  Έχει μόνο 2 pdf αρχεία, ενώ το Link της ΕΕΤΤ, έχει σε pdf το κείμενο της απόφασης και 4 excel με τις καμπίνες και τα αστικά κέντρα.
  Εγώ ανέβασα το pdf , και επειδή στην μετατροπή δεν γινόταν σωστά άφησα μόνο τις καμπίνες που θα αναβαθμιστούν
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος George98 : 13-10-17 στις 18:13.

 6. #6
  Εγγραφή
  01-02-2016
  Περιοχή
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  Μηνύματα
  906
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΟΛΩΝΟΣ
  Router
  AsusN17u+Speedport Plus
  SNR / Attn
  9(dB) / 17.2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τελικά κάτω από τα 550μ. από το A/K δεν πρόκειται να δούμε Vectoring εαν μείνουμε κολλημένοι με το A/K...σώστα?

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 645327537.jpg 
Εμφανίσεις: 139 
Μέγεθος: 92,6 KB 
ID: 187024
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Mormnak : 13-10-17 στις 18:55.

 7. #7
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  56
  Μηνύματα
  17.465
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  WDR3600 Modem:TD-W8980
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Κάτω από τα 550 μέτρα εννοείς. Ναι και ισχύει παντού, δεν είναι δικό μας φρούτο, όσον αφορά το vectoring.

 8. #8
  Εγγραφή
  01-02-2016
  Περιοχή
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  Μηνύματα
  906
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΟΛΩΝΟΣ
  Router
  AsusN17u+Speedport Plus
  SNR / Attn
  9(dB) / 17.2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jkoukos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κάτω από τα 550 μέτρα εννοείς. Ναι και ισχύει παντού, δεν είναι δικό μας φρούτο, όσον αφορά το vectoring.
  ναι σωστά...κάτω από τα 550...(το διορθώνω)

 9. #9
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.960
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  3000 επιπλέον καμπίνες από τον ΟΤΕ. Εντυπωσιακό!

 10. #10
  Εγγραφή
  20-11-2002
  Περιοχή
  Κουκάκι, Αθήνα
  Μηνύματα
  551
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  15054/1021 Kbps
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
  Router
  TG788vn v2
  SNR / Attn
  7,1(dB) / 16(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Συγκέντρωσα και τις τρεις φάσεις, από τους τρεις παρόχους, σε ένα public Google Docs spreadsheet, τόσο ξεχωριστά (ένα sheet ανά φάση/πάροχο), όσο και σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. Έκανα λίγο normalize και τα data (π.χ. τα quarters να έχουν την ίδια μορφή όλα), και έβαλα header row. Το link είναι https://goo.gl/eXXLWW και ελπίζω να σας φάνεί χρήσιμο!

 11. #11
  Εγγραφή
  23-02-2008
  Περιοχή
  Λαγονήσι
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  2.014
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ
  Router
  Cisco RV042
  SNR / Attn
  9(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  3000 επιπλέον καμπίνες από τον ΟΤΕ. Εντυπωσιακό!
  2998

 12. #12
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.960
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rick_641 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ούτε σ'αυτη την ανάθεση δεν περιλαμβάνεται το καφαο που ανήκω...
  Αναμενόμενο. Η περιοχή σου δεν έχει δοθεί στην Wind; Από τότε περιμένεις κάποια χρόνια για την ετήσια ανάθεση.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pokas Εμφάνιση μηνυμάτων
  2998
  Σωστός!

 13. #13
  Το avatar του μέλους MIKU
  MIKU Guest
  Δηλαδη τώρα πήρα επιπλέον από πριν, σωστά;;

 14. #14
  Εγγραφή
  24-11-2011
  Περιοχή
  Καλαμάτα
  Μηνύματα
  35
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  11.000/1.024
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  Router
  TP LINK
  Στην Καλαμάτα πάντως που έγινε και εκδήλωση απο την WIND το καλοκαίρι και λέγανε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα είναι έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, έχει κλείσει και το Q3 2017 και ενώ όντως υπάρχουν καμπίνες αρκετές ακόμα περιμένουμε (δεν ξέρω αν περιμένουμε να πάρουν ρεύμα ή κάτι άλλο) αλλά το μόνο που έχω δει είναι τις διαφημίσεις και τις αυξήσεις.

 15. #15
  Εγγραφή
  30-07-2004
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Μηνύματα
  4.339
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/10240
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Router
  ZTE ZXHN
  SNR / Attn
  5,6(dB) / 18(dB)
  Path Level
  Interleaved
  για τις μεγάλες πόλεις πότε περιμένουμε κάποια νεα ανάθεση? Mαϊο 2018?

  Απ' οτι βλέπω μόνο χωρια και κωμοπόλεις είχαμε εδω.

Σελ. 1 από 22 12361121 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας