Πιστεύω αυτή είναι η νέα κατηγορία smartphone που θα δούμε σύντομα.
Privacy protected και security focused.