Δελτίο Τύπου:
Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:  1. Vodafone A.E.E.T
  2. Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.
  3. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
  4. Forthnet A.E.


Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες. Δεν δημοσιεύονται οι απαντήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικά στοιχεία.