Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει για τους συνδρομητές F2G την επέκταση του bonus κατά το πρώτο νέο login στην πλήρως αναβαθμισμένη MyF2G εφαρμογής που προσφέρει 2GΒ με διάρκεια 7 ημέρες και κατανάλωση ανά KΒ, έως 10/11. Αντίστοιχα για τους συνδρομητές Q, συνεχίζεται το bonus κατά το πρώτο login στην MyQ εφαρμογή που προσφέρει 500ΜΒ με διάρκεια 15 ημέρες και κατανάλωση ανά KB, έως 10/11.

Το bonus καταστήματος που αποδίδεται στις ανανεώσεις καρτοκινητής μέσα από τα καταστήματα WIND, λήγει στις 02 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα αποδίδεται πλέον στους συνδρομητές.

Πιο συγκεκριμένα λήγει το bonus καταστήματος για τους συνδρομητές F2G και WindCardToAll, που απέδιδε είτε 120 λεπτά χρόνου ομιλίας προς όλα τα σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα (2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), είτε 120 λεπτά χρόνου ομιλίας προς WIND& Q.
Αντίστοιχα, για τους συνδρομητές Q, λήγει το bonus καταστήματος που απέδιδε είτε 120 λεπτά χρόνου ομιλίας προς όλα τα σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα (2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ), είτε 120ΜΒ.

Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή την εξυπηρέτηση πελατών WIND/ καρτοκινητή Q, καλώντας 1260 (0,24€/ κλήση).

Πηγή : Wind