Βγήκε σήμερα ο νέος LTS kernel.

Ο phoronix περιγράφει τα νέα features.