Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει την από 20 Νοεμβρίου 2017 παύση εμπορικής διάθεσης του εταιρικού προγράμματος σταθερής τηλεφωνίας & Internet Business Double Play Basic καθώς και των πρόσθετων πακέτων χρόνου ομιλίας WIND Business 120, WIND Business 300, WIND Business 500, WIND Business 1000 και WIND Business 2000.

Οι υφιστάμενοι συνδρομητές που έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα εν λόγω εταιρικά προγράμματα δεν επηρεάζονται. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να καταργεί τα διαθέσιμα προγράμματα αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις των συνδρομητών της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.wind.gr.