Login Form
IPv6 Ready
Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 42
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  71.122
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Wind
  Router
  Techicolor
  SNR / Attn
  6(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Με αφορμή πρόσφατες ανακριβείς αναφορές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες βάλουν κατά του κύρους και της αποτελεσματικότητας της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των εκ του νόμου ρυθμιστικών και εποπτικών της αρμοδιοτήτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  Η ΕΕΤΤ ασκεί τις ρυθμιστικές και εποπτικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία με συνέπεια, αμεροληψία και ακεραιότητα, τηρώντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

  Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ έχει ορισθεί δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/007/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), κοινοποιηθείσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ (δεσπόζουσα θέση) στην αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υπόκειται σε σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων υποχρέωση να μην προβαίνει σε συμπίεση περιθωρίου ως προς τα προϊόντα λιανικής που προτίθεται να διαθέσει και τα οποία ανήκουν στις λιανικές αγορές επομένου σταδίου στην αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση (υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης πακέτων). Σκοπός της επιβολής της εν λόγω υποχρέωσης είναι να αποφευχθεί ο περιορισμός των ανταγωνιστών από τη δυνατότητα να έχουν εμπορικό κέρδος στις λιανικές αγορές που δραστηριοποιούνται, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ως άνω υπό ρύθμιση αγορά. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας εναλλακτικών υποδομών πρόσβασης, οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην λιανική αγορά σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και στη λιανική αγορά σταθερής πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο μόνο μέσω της χρήσης υπηρεσιών του δικτύου πρόσβασης του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης (ΟΤΕ ΑΕ) και συνεπώς πιθανή συμπίεση περιθωρίου θα οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις λιανικές αγορές επόμενου σταδίου και συνεπώς σε περιορισμό του ανταγωνισμού, σε βάρος των τελικών χρηστών.

  Η ΕΕΤΤ, σεβόμενη την εμπορική πολιτική της ΟΤΕ ΑΕ, εξετάζει τα αιτήματα έγκρισης οικονομικών προγραμμάτων της σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατά καιρούς θέτει εγγράφως η εταιρεία, και υπό τον απαράβατο όρο ότι έχουν υποβληθεί τα αναγκαία, για τη διεξαγωγή του προβλεπόμενου ελέγχου οικονομικά / κοστολογικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, καθυστέρηση υποβολής των αναγκαίων για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ ΑΕ, ή για την απαιτούμενη επικαιροποίηση του μοντέλου ελέγχου των πακέτων, στοιχείων, καθώς και αιτήματα παράτασης των τιθέντων προθεσμιών από την ίδια την εταιρεία είναι προφανές ότι παρατείνουν αντίστοιχα το χρονικό διάστημα εξέτασης και συνακόλουθα έγκρισης ή απόρριψης των υποβληθέντων προγραμμάτων.

  Στο διάστημα Φεβρουάριος (2/2) – Οκτώβριος (26/10) 2017 εξετάστηκαν από την ΕΕΤΤ 187 οικονομικά προγράμματα, ενώ η πλειοψηφία των μη εξετασθέντων οφείλεται σε πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, στις οποίες η ΕΕΤΤ, ως οφείλει, δυνάμει των άρθρων 95 Παρ. 5 του Συντάγματος και του 198ΚΔΔικ, συμμορφώνεται και οι οποίες, αν και γνωστές στην ΟΤΕ ΑΕ δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα υποβαλλόμενα και μη εγκριθέντα προγράμματα.

  Η ΕΕΤΤ σεβόμενη την πρόθεση και τη δυνατότητα του ΟΤΕ να προβεί σε επενδύσεις, με την προαναφερθείσα απόφαση, εισήγαγε και εφαρμόζει στη χώρα μας τη διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας τους όρους για την προώθηση επενδύσεων σε υποδομές όχι μόνο του κατέχοντος δεσπόζουσα θέση ΟΤΕ αλλά και των εναλλακτικών παρόχων.

  Τονίζεται ότι όπου η ΟΤΕ ΑΕ, για την παροχή ενός λιανικού προϊόντος χρησιμοποιεί χονδρικά προϊόντα υψηλών ταχυτήτων (τύπου VLU) τα οποία διαθέτει άλλος πάροχος, δεν θεωρείται ότι το λιανικό αυτό προϊόν αποτελεί επόμενο στάδιο στην αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, έτσι όπως αυτή έχει οριστεί στην εν λόγω Απόφαση και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στην υποχρέωση ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου.

  Υπενθυμίζεται τέλος ότι, στο πλαίσιο του ρυθμιστικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ, σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εργάζεται αδιαλείπτως με γνώμονα την ενθάρρυνση επενδύσεων στη χώρα και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της προστασίας των καταναλωτών.

  Πηγή : ΕΕΤΤ

 2. #2
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  361
  Downloads
  7
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  32.3(dB) / 4.1(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δηλαδή η ΕΕΤΤ λέει πως τα κάνει όλα καλά και σωστά? Παραδέχεται πως κάνει κάποιο λάθος λάθος κάπου ή είναι άσπιλη και αμόλυντη?
  Ελεύθερος.

 3. #3
  Εγγραφή
  29-11-2003
  Περιοχή
  Αθήνα , Παγκράτι
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  6.173
  Downloads
  144
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50/5 (49.999/4.999)
  ISP
  COSMOTE (VDSL)
  Router
  ZTE ZXDSL 931VII (VDSL)
  Path Level
  Interleaved
  προσωπικά μπορώ να πω ότι με έπεισε η ΕΕΤΤ ότι είναι "ανεξάρτητη" αρμόδια αρχή και θέλει το καλό της αγοράς - του ανταγωνισμού και φυσικά των καταναλωτών

  λυπάμαι κύριοι της ΕΕΤΤ αλλά δεν με έχετε πείσει ως πελάτη τηλεπικοινωνιακού παρόχου και κατά συνέπεια καταναλωτή όταν μένω στο κέντρο της αθήνας (παγκράτι) πρωτεύουσα της χώρας και καλύπτομαι από υπηρεσία VDSL μέσω Α/Κ και όχι μέσω καμπίνας καθώς η περιοχή έχει διατεθεί στην VODAFONE η οποία απλά πέρασε καλώδια οπτικών ινών και έφτιαξε κάτι μεταλλικά κουτιά που τα ονομάζει καμπίνες χωρίς φυσικά την ανάλογη τροφοδοσία από ρεύμα μέσω ΔΕΔΔΗΕ ούτε φυσικά υπάρχει εξοπλισμός μέσα στο κουτί απλά κάθεται ένα καλώδιο οπτικών ινών μέχρι να το συνδέσουν κάποτε...με αυτές τις ενέργειες μου στερείτε το δικαίωμα να μου αναβαθμίσει ο πάροχος που πληρώνω την καμπίνα που βρίσκεται στην γωνία της πολυκατοικίας μου και θα πρέπει να περιμένω σε επόμενη φάση του σχεδίου "VECTORING" κατά το 2018 με 2019 καλό 2020 για να απολαύσω και εγώ την υπηρεσία VDSL 50 ή το FTTC 100 από την καμπίνα...

  τα συγχαρητήρια μου κάνετε πολύ καλή δουλεία και συντηρείτε εταιρείες φαντάσματα που θα έπρεπε να έχουν κλείσει από καιρό αφού ο μόνος σκοπός τους είναι να εισπράττουν χρήματα χωρίς καμία επένδυση (τους ψάχνουν με το τουφέκι τους επενδυτές...) φαντάζομαι γνωρίζεται σε ποια εταιρεία αναφέρομαι...ξέρετε αυτή που χρεώνει δορυφορική τηλεόραση 70 ευρώ και έχει κατά αποκλειστικότητα το ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο...

  παράλληλα δίνω τα συγχαρητήρια μου στις άλλες εταιρείες για τις επενδύσεις που κάνουν και περνάνε καλώδια οπτικών ινών και φτιάχνουν καμπίνες και αναφέρομαι στην WIND και στην VODAFONE
  Με εκτίμηση
  Η.Κ.

  Β. Σόιμπλε:
  "... και λίγα σας έκανα."

  Έχεις δίπλα στο σπίτι σου ένα ΚΑΦΑΟ; Χαρτογράφησε το στο FttxGR

 4. #4
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.758
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Και περάσαμε στο ανούσιο πόλεμο ανακοινώσεων. Κατώτεροι όλοι των περιστάσεων.

 5. #5
  Εγγραφή
  27-02-2009
  Περιοχή
  στην κουζίνα, δίπλα στο τραπέζι.
  Ηλικία
  68
  Μηνύματα
  2.119
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Άρθρα
  1
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  V22.bis
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Crypto F1200
  Path Level
  Interleaved
  ... εργάζεται αδιαλείπτως με γνώμονα την ενθάρρυνση επενδύσεων στη χώρα και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της προστασίας των καταναλωτών.
  ναι ρε παιδιά, μπράβο, άντε ενθαρρύνετε-φέρτε και έναν 4ο στην αγορά να επενδύσει και να τονωθεί ο ανταγωνισμός.
  Να χτίσει και υποδομές όμως,
  Tοροσίδης.
  Στου κουφού το port όσο θέλεις βρόντ. Εχω iPhone XS και iPhone XS Max, Μέρσα και Μπεβέ και Datsun.

 6. #6
  Εγγραφή
  22-07-2012
  Μηνύματα
  839
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  WAG200G
  SNR / Attn
  6(dB) / 19(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν απαντάει σε τίποτα.

 7. #7
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  733
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Η ΕΕΤΤ εάν ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τη κατάσταση -για όλους τους παρόχους- θα είχε περάσει τόσο καιρό ένα κανονισμό ή νομοθεσία από το αρμόδιο υπουργείο που θα απαγόρευε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου να κατεβαίνουν κεραίες κινητής, θα έκανε ένα κεντρικό σχεδιασμό για τα NGAN χωρίς να πρέπει να περνάνε γενεές 14 οι πάροχοι από τα δημοτικά συμβούλια. Δεν κάνει τίποτα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και κάθεται και ασχολείται μισό χρόνο για να εγκρίνει το αν θα δώσει ο ΟΤΕ δωροεπιταγή. Forthnet, Cyta είναι με το ένα πόδι στη χρεοκοπία, η Vf θεώρησε πρέπον να λέει από τα εμπορικά της τμήματα ότι είναι η μόνη που έβαλε οπτικές ίνες στις περιοχές που ανέλαβε και δεν ανοίγει χονδρική στους υπόλοιπους -να μην αναφερθούμε στους πορτα-πορτα πωλητές που λεγαν/λένε ότι είναι από τον οτε και θα τους κάνουν καλύτερη τιμή. Υπήρχαν περιοχές με διαθεσιμότητα vectoring εδώ και μήνες και τους πήρε μισό χρόνο να εγκρίνουν τιμές χονδρικής/λιανικής μέχρι πριν 2 εβδομάδες. Κατάντια.

 8. #8
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.758
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τις κεραίες τις κατεβάζει συνήθως δικαστήριο, όχι ο δήμος και τέτοιες αποφάσεις προφανώς δεν πρέπει να είναι στα χέρια ανεξάρτητων αρχών και υπουργείων αλλά στα χέρια του νόμου.
  Το πλαίσιο για την κατασκευή δικτύων υπάρχει και η εφαρμογή του πάλι δεν είναι δουλειά της ΕΕΤΤ. Να μου έλεγες για το ρυθμιστικό πλαίσιο να το δεχτώ.
  Για την Vodafone αν κατάλαβα καλά έκανε καταγγελία ο ΟΤΕ όποτε θα πάρει τον δρόμο του.
  Το τελευταίο μόνο είναι δουλειά της, η έγκριση πακέτων και οι αθέμιτες πρακτικές.

  Ότι απαντάει, απαντάει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας ανούσιος πόλεμος ανακοινώσεων που δεν θα βελτιώσει τίποτα.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος emeliss : 29-11-17 στις 20:19.

 9. #9
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  733
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Θυμάσαι το βίντεο από το δημοτικό συμβούλιο ενός δήμου στη Πελ/νησο που ένας απαράδεκτος αντιδήμαρχος είπε πως αν δεν κατέβει συγκεκριμένη κεραία κινητής δεν θα έδιναν καμία άδεια για τη σταθερή; Σε νησί των Δωδεκανήσων κόλλησε όλο το έργο επειδή δεν ήθελε μια κυρία καμπίνα μπροστά από το σπίτι της και το έκοψε ο δήμος. Φυσικά, παραδείγματα άπειρα. Εάν κάνεις κεντρικό σχεδιασμό οδεύσεων, νομοθετήσεις πως δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να μπλοκάρει τις εργασίες λύνεις άμεσα μεγάλο μέρος των προβλημάτων.

  Επίσης αν για άδεια κεραίας δεν τους έπαιρνε ένα χρόνο, πάλι κερδισμένοι θα ήμασταν.

 10. #10
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.758
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Αν ο δήμος παρανομεί να τους πάνε οι εταιρείες στα δικαστήρια (το κάνουν στην πράξη). Είναι απαράδεκτο να θέλει ένα χρόνο να αδειοδοτηθεί μια κεραία αλλά είναι επίσης απαράδεκτο να επιτρέπεται βάση πλαισίου η τοποθέτηση κεραίας πάνω σε νηπιαγωγείο.

 11. #11
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  733
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Το πρόβλημα δεν είναι πως δεν θα βρεις το δίκιο σου, αλλά το ότι θα πάρει για πάντα. Να ξεκινήσεις σήμερα αγωγή; Που θα εκδικαστεί πότε; Και αν πάει και σε έφεση δίκτυο θα δουν στη περιοχή μετά από 3-4 χρόνια;

 12. #12
  Εγγραφή
  17-06-2005
  Μηνύματα
  431
  Downloads
  29
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Θυμάσαι το βίντεο από το δημοτικό συμβούλιο ενός δήμου στη Πελ/νησο που ένας απαράδεκτος αντιδήμαρχος είπε πως αν δεν κατέβει συγκεκριμένη κεραία κινητής δεν θα έδιναν καμία άδεια για τη σταθερή; Σε νησί των Δωδεκανήσων κόλλησε όλο το έργο επειδή δεν ήθελε μια κυρία καμπίνα μπροστά από το σπίτι της και το έκοψε ο δήμος. Φυσικά, παραδείγματα άπειρα. Εάν κάνεις κεντρικό σχεδιασμό οδεύσεων, νομοθετήσεις πως δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να μπλοκάρει τις εργασίες λύνεις άμεσα μεγάλο μέρος των προβλημάτων.

  Επίσης αν για άδεια κεραίας δεν τους έπαιρνε ένα χρόνο, πάλι κερδισμένοι θα ήμασταν.
  Εγώ παρακαλάω να βάλουν καμπίνα μπροστά από το σπίτι μου. ΡΕ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΨΩ ΚΙΟΛΑΣ!!! Cabin To The Home ΡΕΕΕΕ

 13. #13
  Εγγραφή
  26-06-2006
  Μηνύματα
  1.935
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30000/4997
  ISP
  COSMOTE
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  9(dB) / 16(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Θυμάσαι το βίντεο από το δημοτικό συμβούλιο ενός δήμου στη Πελ/νησο που ένας απαράδεκτος αντιδήμαρχος είπε πως αν δεν κατέβει συγκεκριμένη κεραία κινητής δεν θα έδιναν καμία άδεια για τη σταθερή;
  Ίσως αναφέρεσαι στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα στη Ναύπακτο. Είχα κάνει την αναφορά εδώ στο φόρουμ όταν έγινε το περιστατικό. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κ' αλλού παρόμοιο περιστατικό αλλά εδώ ο τρόπος που το χειρίστηκε ο δήμος ήταν απαράδεκτος κατά την γνώμη μου.

  Ωστόσο τελικά πέρασε του δήμου και η κεραία κατέβηκε. Περισσότερες πληροφορίες για το τι και πως (από την πλευρά του συγκεκριμένου αντιδημάρχου) στο παρακάτω βίντεο.

  Spoiler: 14. #14
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  13.758
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το πρόβλημα δεν είναι πως δεν θα βρεις το δίκιο σου, αλλά το ότι θα πάρει για πάντα. Να ξεκινήσεις σήμερα αγωγή; Που θα εκδικαστεί πότε; Και αν πάει και σε έφεση δίκτυο θα δουν στη περιοχή μετά από 3-4 χρόνια;
  Η ζωή είναι δύσκολη και δεν έχει σχέση η ΕΕΤΤ με αυτό. Φταίει για τόσα άλλα.

 15. #15
  Εγγραφή
  01-06-2011
  Περιοχή
  Quahog
  Μηνύματα
  76
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4996
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  TG788vn v2
  SNR / Attn
  25.0(dB) / 4,0(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zer0c00L Εμφάνιση μηνυμάτων
  τα συγχαρητήρια μου κάνετε πολύ καλή δουλεία και συντηρείτε εταιρείες φαντάσματα που θα έπρεπε να έχουν κλείσει από καιρό αφού ο μόνος σκοπός τους είναι να εισπράττουν χρήματα χωρίς καμία επένδυση (τους ψάχνουν με το τουφέκι τους επενδυτές...) φαντάζομαι γνωρίζεται σε ποια εταιρεία αναφέρομαι...ξέρετε αυτή που χρεώνει δορυφορική τηλεόραση 70 ευρώ και έχει κατά αποκλειστικότητα το ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο...
  Δεν πειραζει ας υπαρχει και κανα φαντασμα δεν κανει απαραιτητα κακο...Το σωστο βεβαια ειναι ολοι οι παροχοι να ειναι υγιεις..Η forthnet εχει ριξει αρκετα τις τιμες τις...και στην Νεα Σμυρνη ηδη εχει περασει οπτικες ινες και ξεκιναει να δινει fiber εως και 150mbps...αρα προχωραει και αυτη...

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-17, 20:05
 2. Μηνύματα: 16
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-17, 12:48
 3. Μηνύματα: 29
  Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 09:21
 4. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 19:27
 5. Μηνύματα: 41
  Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 21:30

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας