Η WIND Ελλάς ανακοινώνει την εμπορική διάθεση των παρακάτω πακέτων περιαγωγής. Συγκεκριμένα:

Δύο νέα ημερήσια πακέτα mobile internet για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες & συνδρομητές καρτοσύνδεσης

50MB με κόστος ενεργοποίησης 4,99€ και διάρκεια 1 ημέρα για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
50MB με κόστος ενεργοποίησης 6,99€ και διάρκεια 1 ημέρα για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό

Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ ισχύουν για 1 ημέρα από την αγορά του πακέτου. Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός μιας ημέρας διαγράφονται.
Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά ημέρα.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.
Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2).

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα:
για ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου στα προγράμματα W, WIND to ALL και Καρτοσύνδεσης
για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W Business, Business to all και Business Control

Δύο νέα διήμερα πακέτα mobile internet για συνδρομητές καρτοσύνδεσης

50MB με κόστος ενεργοποίησης 4,99€ και διάρκεια 2 ημέρες για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
50MB με κόστος ενεργοποίησης 6,99€ και διάρκεια 2 ημέρες για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό

Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ ισχύουν για 2 ημέρες από την αγορά του πακέτου. Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός δύο ημερών διαγράφονται.
Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά ημέρα.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.
Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής της WIND για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2) & της Q για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 1a), Σερβία (Ζώνη 5) και Μονακό (Ζώνη 2).

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα για συνδρομητές καρτοκινητής F2G, Wind Card & Q Card

Δύο νέα ημερήσια πακέτα χρόνου ομιλίας και mobile internet για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες & συνδρομητές καρτοσύνδεσης

30 λεπτά και 50MB με κόστος ενεργοποίησης 9,99€ και διάρκεια 1 ημέρα για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
30 λεπτά και 50MB με κόστος ενεργοποίησης 13,90€ και διάρκεια 1 ημέρα για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό
Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα λεπτά που περιλαμβάνονται στα πακέτα ισχύουν για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής καθώς και για εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Η ενσωματωμένη χρήση ισχύει για 1 ημέρα από την αγορά του πακέτου. Τα λεπτά ομιλίας και ΜΒ που δεν καταναλώνονται στο διάστημα της 1 ημέρας θα διαγράφονται.

Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά ημέρα.
Τα ενσωματωμένα λεπτά χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 60 δευτερόλεπτα.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.
Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων λεπτών και μέχρι την λήξη του πακέτου οι εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/λεπτό σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό (χρέωση ανά λεπτό). Οι εισερχόμενες κλήσεις σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό και σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό με 0,80€/λεπτό.

Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση για εξερχόμενες & εισερχόμενες κλήσεις και κίνηση mobile internet γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2).

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα:
για ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου στα προγράμματα W, WIND to ALL και Καρτοσύνδεσης
για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W Business, Business to all και Business Control

Δύο νέα διήμερα πακέτα χρόνου ομιλίας και mobile internet για συνδρομητές καρτοσύνδεσης

30 λεπτά και 50MB με κόστος ενεργοποίησης 9,99€ και διάρκεια 2 ημέρες για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
30 λεπτά και 50MB με κόστος ενεργοποίησης 13,90€ και διάρκεια 2 ημέρες για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό

Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα λεπτά που περιλαμβάνονται στα πακέτα ισχύουν για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής καθώς και για εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Η ενσωματωμένη χρήση ισχύει για 2 ημέρες από την αγορά του πακέτου. Τα λεπτά ομιλίας και ΜΒ που δεν καταναλώνονται στο διάστημα των 2 ημερών θα διαγράφονται.

Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά ημέρα.
Τα ενσωματωμένα λεπτά χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 60 δευτερόλεπτα.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.

Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων λεπτών και μέχρι την λήξη του πακέτου οι εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/λεπτό σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό (χρέωση ανά λεπτό). Οι εισερχόμενες κλήσεις σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό και σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό με 0,80€/λεπτό.

Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.

Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση για εξερχόμενες & εισερχόμενες κλήσεις και κίνηση mobile internet γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής της WIND για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2) & της Q για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 1a), Σερβία (Ζώνη 5) και Μονακό (Ζώνη 2).
Τα πακέτα είναι διαθέσιμα για συνδρομητές καρτοκινητής F2G, Wind Card & Q Card

Δύο νέα εβδομαδιαία πακέτα mobile internet για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες & συνδρομητές καρτοσύνδεσης

150MB με κόστος ενεργοποίησης 15€ και διάρκεια 7 ημέρες για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
150MB με κόστος ενεργοποίησης 19,90€ και διάρκεια 7 ημέρες για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό

Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ ισχύουν για 7 ημέρες από την αγορά του πακέτου. Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός 7 ημερών διαγράφονται.
Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά 7 ημέρες.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.

Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2).

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα:

για ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου στα προγράμματα W, WIND to ALL και Καρτοσύνδεσης
για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W Business, Business to all και Business Control

Δύο νέα εβδομαδιαία πακέτα χρόνου ομιλίας και mobile internet για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου

200 λεπτά και 300MB με κόστος ενεργοποίησης 39,90€ και διάρκεια 7 ημέρες για Περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα
200 λεπτά και 300MB με κόστος ενεργοποίησης 49,90€ και διάρκεια 7 ημέρες για Περιαγωγή σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό

Διευκρινίσεις:

Τα ενσωματωμένα λεπτά που περιλαμβάνονται στα πακέτα ισχύουν για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής καθώς και για εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Τα ενσωματωμένα MB ισχύουν μόνο για κίνηση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά, Κίνα, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.
Η ενσωματωμένη χρήση ισχύει για 7 ημέρες από την αγορά του πακέτου. Τα λεπτά ομιλίας και ΜΒ που δεν καταναλώνονται στο διάστημα των 7 ημερών θα διαγράφονται.

Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά 7 ημέρες.

Τα ενσωματωμένα λεπτά χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 60 δευτερόλεπτα.
Τα ενσωματωμένα ΜΒ των Πακέτων καταναλώνονται ανά ΚΒ.
Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων λεπτών και μέχρι την λήξη του πακέτου οι εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και προς τη χώρα που βρίσκεται ο συνδρομητής θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/λεπτό σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό (χρέωση ανά λεπτό). Οι εισερχόμενες κλήσεις σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα θα χρεώνονται με 0,50€/λεπτό και σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό με 0,80€/λεπτό.

Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ και μέχρι την λήξη του πακέτου η κίνηση mobile internet θα χρεώνεται με 0,50€/ΜΒ σε Τουρκία, Ελβετία, Καναδά & Κίνα και 0,80€/ΜΒ σε Ρωσία, Αλβανία, Σερβία & Μονακό.

Μετά τη λήξη του πακέτου η χρέωση για εξερχόμενες & εισερχόμενες κλήσεις και κίνηση mobile internet γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής για Τουρκία (Ζώνη 2), Ελβετία (Ζώνη 2), Καναδά (Ζώνη 3), Κίνα (Ζώνη 3), Ρωσία (Ζώνη 5), Αλβανία (Ζώνη 2), Σερβία (Ζώνη 4) και Μονακό (Ζώνη 2).

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W Business, Business to all και Business Control


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.wind.gr ή καλέστε από κινητό WIND 1260 για ιδιώτες συνδρομητές (με χρέωση 0,25 €/κλήση & 0,24 €/κλήση από καρτοκινητό) ή 1277 για εταιρικούς πελάτες (δωρεάν).

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Πηγή : Wind