Τον Ιανουάριο του 2018, σε συνεργασία με διάφορες δημόσιες ρυθμιστικές υπηρεσίες, η HP ανακοίνωσε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα οικειοθελούς ανάκλησης και αντικατάστασης ασφαλείας για ορισμένες μπαταρίες φορητού υπολογιστή και φορητού σταθμού εργασίας. Για τις μπαταρίες αυτές υπάρχει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης, γεγονός που εκθέτει τους πελάτες σε κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος. Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε εάν η μπαταρία σας εμπίπτει στο πρόγραμμα.

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  2.PNG 
Εμφανίσεις:  226 
Μέγεθος:  1,6 KB 
ID: 190060Μπαταρίες που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν σταλεί με συγκεκριμένα μοντέλα υπολογιστών HP Probook 64x (G2 και G3), HP ProBook 65x (G2 και G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 και φορητών σταθμών εργασίας HP ZBook (17 G3, 17 G4 και Studio G3), που έχουν πωληθεί παγκοσμίως από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017. Έχουν πουληθεί επίσης ως εξάρτημα ή παρασχεθεί ως ανταλλακτικά μέσω της HP ή ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου σέρβις της HP.

Πολλές από αυτές τις μπαταρίες βρίσκονται στο εσωτερικό του συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους από τον πελάτη. Η HP παρέχει υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η HP παρέχει επίσης μια ενημέρωση του BIOS που θέτει την μπαταρία στη «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας», έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς την μπαταρία, με σύνδεση σε τροφοδοτικό HP. Οι μπαταρίες που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας».

Η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας ισχύει μόνο για προϊόντα HP που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης. Εάν η διαδικασία επιβεβαίωσης αναγνωρίσει ότι μια μπαταρία πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης, θα πρέπει να εφαρμόσετε την ενημέρωση του BIOS και να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης, θα παρουσιαστεί μια επιλογή ενεργοποίησης της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας. Η αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας προκαλεί εκφόρτιση της μπαταρίας και διακοπή μελλοντικών φορτίσεων μέχρι να απενεργοποιηθεί η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Η HP συνιστά ιδιαιτέρως την αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας, έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια με σύνδεση σε ένα τροφοδοτικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Συχνές ερωτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κύριο μέλημα της HP είναι η ασφάλεια των πελατών μας. Η HP ειδοποιεί προληπτικά τους πελάτες και θα παράσχει υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας για κάθε επιβεβαιωμένη μπαταρία που πληροί τις προϋποθέσεις χωρίς επιβάρυνση. Για πελάτες με 5 ή περισσότερες μπαταρίες που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πρόγραμμα, η HP έχει εφαρμόσει μια διαδικασία για να βοηθήσει την επαλήθευση και παραγγελία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην καρτέλα Συχνές ερωτήσεις σε αυτό τον ιστότοπο.

Έναρξη
Σημείωση: Δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα ανάκλησης όλες οι μπαταρίες σε όλους τους φορητούς υπολογιστές HP ProBook 64x και 65x, HP x360 310 G2, HP ENVY, HP Pavilion x360, HP 11 και τους φορητούς σταθμούς εργασίας HP Zbook.

Το HP Battery Program Validation Utility θα ελέγξει εάν η μπαταρία στον φορητό σας υπολογιστή εμπίπτει στο πρόγραμμα. Για την εξακρίβωση μέσω του βοηθητικού προγράμματος γενικά χρειάζονται λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

HP Battery Program Validation (.exe file)

Ονόματα προϊόντων φορητών υπολογιστών για μπαταρίες που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πρόγραμμα

Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια λίστα των προϊόντων HP που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης. Η HP συνιστά να επικυρώσετε όλες τις μπαταρίες που έχουν αποσταλεί με τον φορητό υπολογιστή, που έχουν αγοραστεί ως εξάρτημα ή ανταλλακτικό μέσω της HP ή ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών σέρβις.

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  1.PNG 
Εμφανίσεις:  241 
Μέγεθος:  32,4 KB 
ID: 190059


Πηγή : HP/