Μέχρι τώρα δεν είδα κάποια σχετική ανακοίνωση από ΜΤ.