Στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, όπως και σε κατάστημα Oteshop ή Γερμανός, δεν θα βγάλεις άκρη. Απλή διεκπεραίωση/προώθηση κάνουν σε αιτήματα πελατών.
Αυτό που θέλεις και σχετικές πληροφορίες, θα το πετύχεις μόνο στις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ, στο αστικό κέντρο που ανήκεις. Πας εκεί και μιλάς με κάποιον αρμόδιο. Είναι οι μόνοι που γνωρίζουν τα της περιοχής και μπορούν (αν υπάρχει δυνατότητα) να δώσουν λύση.