χρειάστηκε να κάνω αλλαγή στον κωδικό στο web-sms και μου είπαν ότι πρέπει να το αλλάξω και στο ρούτερ. Όμως μόνο το PPPoE pass-through βλέπω να έχει κωδικό και δεν είναι ενεργοποιημένο, ενώ η σύνδεση λειτουργεί κανονικά. Γιατί όμως μου είπαν να αλλάξω κωδικούς? Άλλες φορές δε μου το έλεγαν, ενώ τώρα μου το είπαν 2-3 άτομα και σκεφτόμουν να μείνω χωρίς sms επειδή θα ήταν δύσκολη η ρύθμιση. τα sms λειτουργούν κανονικά. η σύνδεση είναι 2-play.