Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει την από 27/02/2018 κατάργηση του πακέτου Καρτοκινητής Carrefour.

Οι συνδρομητές Καρτοκινητής Carrefour θα μεταφερθούν αυτόματα στο Καρτοκινητό Vodafone στις 27 Φεβρουαρίου 2018. Τυχόν διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο καινούργιο πρόγραμμα.

Οι συνδρομητές που επηρεάζονται από τις ανωτέρω αλλαγές, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από την ενημέρωση τους.

Πηγή : Vodafone