Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 23
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.371
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Σε ισχύ η νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων:
  o Πρόταση για μέρισμα €0,35 ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 (από €0,16)
  o Έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας €90 εκατ. για το 2018
  • Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με τις προβλέψεις. Κορυφώθηκαν οι επενδύσεις στο τέλος του έτους, σταδιακή επιστροφή σε κανονικά επίπεδα από φέτος
  • Ισχυρές επιδόσεις το Δ΄ τρίμηνο: Αύξηση των πελατών κινητής, ευρυζωνικών υπηρεσιών & τηλεόρασης στην Ελλάδα και συνδυαστικών υπηρεσιών στη Ρουμανία.
  • Προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου: Στήριξη από τη συνεχή βελτίωση στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας
  • Ελλάδα:
  o Σταθερή: Συνολικά θετικό τρίμηνο, 1,8% αύξηση εσόδων λόγω ενισχυμένης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος το VDSL, περαιτέρω ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης και ανθεκτικότητα στις υπηρεσίες φωνής
  o Κινητή: Σημαντική αύξηση 4,6% στα έσοδα από υπηρεσίες στο τρίμηνο, λόγω αύξησης εσόδων από data και περιαγωγή. Το προσαρμοσμένο EBITDA επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
  o Ενίσχυση προσαρμοσμένου περιθωρίου κατά 130 μ.β. στο τρίμηνο & 70 μ.β. στο έτος
  • Πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια στα έσοδα Αλβανίας και Ρουμανίας

  (Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 337,2 343,7 -1,9% 1.303,9 1.320,9 -1,3%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον
  Λειτουργικά Κέρδη /(Ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) (29,9) 70,0 -142,7% 305,5 385,6 -20,8%
  Κέρδη / (Ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας (52,7) 16,6 - 67,2 140,0 -52,0%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 37,1 51,7 -28,2% 192,7 201,5 -4,4%
  Βασικά Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€) (0,1078) 0,0340 - 0,1375 0,2864 -52,0%
  Σύνολο Ενεργητικού 7.102,2 7.571,6 -6,2% 7.102,2 7.571,6 -6,2%
  Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 307,9 423,8 -27,3% 902,6 1.085,6 -16,9%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 213,3 140,5 +51,8% 797,5 627,0 +27,2%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 94,6 283,3 -66,6% 105,1 458,6 -77,1%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.303,6 1.591,2 -18,1% 1.303,6 1.591,2 -18,1%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 737,1 533,9 +38,1% 737,1 533,9 +38,1%
  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το 2017 ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ. Επενδύσαμε δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη στις επιδόσεις μας τα οφέλη από τις σημαντικές επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και από την προσήλωσή μας στην εμπειρία του πελάτη. Το Δ΄ τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρά έσοδα τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν από τα χαμηλότερα έσοδα διεθνούς χονδρικής. Οι επενδύσεις μας σε δίκτυα οπτικών ινών αποδίδουν, με τις νέες συνδέσεις VDSL να καταγράφουν ρεκόρ στο τρίμηνο, ενώ και η πελατειακή βάση της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζει να αυξάνεται. Επεκτείνοντας τα δίκτυά μας, και βελτιώνοντας την ευρυζωνική εμπειρία των πελατών μας, καλύπτουμε τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για internet υψηλών ταχυτήτων. Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά μας 4ης γενιάς, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες. Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, έχοντας ωστόσο σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας. Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις μας, που κορυφώθηκαν τη χρονιά που πέρασε, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αξιοποιήσει σταδιακά τις δυνατότητές της, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους.»

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, με στόχο να τους ανταμείψουμε γιατί με την υποστήριξή τους, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της και να ανακάμψει στις αγορές που δραστηριοποιείται. Το όφελος για όλους τους μετόχους μας θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τη σταδιακή επαναφορά των επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα και την ομαλοποίηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.»

  Προοπτικές

  Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι θετικές τάσεις στα έσοδα θα συνεχιστούν και κατά το τρέχον έτος. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα αποτελέσει ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για της δραστηριότητές του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη υπηρεσιών mobile data, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Αν και οι λειτουργικές επιδόσεις στη Ρουμανία είναι ενθαρρυντικές, οι προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες. Στην Αλβανία, η βελτίωση της δομής της αγοράς ενδεχομένως θα δώσει την ευκαιρία για βελτίωση των επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει δράσεις μείωσης του κόστους για τη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές του.
  Μετά από μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές που θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου, οι επενδύσεις αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικά επίπεδα. Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ., και θα καταβληθούν πλήρως στους μετόχους όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μέσω της πολιτικής αμοιβών των μετόχων.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €998,1 εκατ. μειωμένα κατά 2,8%, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας και την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία αντισταθμίστηκαν από την ελαφρά μείωση των εσόδων στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και κυρίως από τη μείωση κατά €47 εκατ. των λοιπών εσόδων. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και στη μείωση της διεθνούς κίνησης (OTE Globe), δύο πηγές εσόδων με χαμηλό περιθώριο EBITDA και ελάχιστη επίδραση στην κερδοφορία του
  Ομίλου. Το 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε €3.857,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,3%.

  Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν σε €717,3 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα έσοδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων της OTE Globe και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband». Τα έσοδα λιανικής στη σταθερή τηλεφωνία ενισχύθηκαν τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, καθώς η ανάπτυξη των ευρυζωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Η αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από roaming και data, οδηγώντας σε σημαντική επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν μετά από αρκετά χρόνια συρρίκνωσης. Ο ΟΤΕ ενίσχυσε τη θέση του ως κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα των ψηφιακών εργαλείων που βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στις σχέσεις του με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του. Η ταχύτατη διάδοση του COSMOTE mobile app και άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

  Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,1%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση στα έσοδα της σταθερής. Η αύξηση των εσόδων στην κινητή αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη καμπάνια συνδυαστικών πακέτων συμβολαίου #netliberare, καθώς επίσης και την αύξηση των πωλήσεων συσκευών.

  Τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν σταθερά, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο στα έσοδα λιανικής.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €677,3 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 5,0% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016. Η μείωση αυτή, αντίστοιχη με τη μείωση στα έσοδα, οφείλεται κυρίως στα έξοδα διεθνούς κίνησης και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και «Ronet» στη Ρουμανία.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,9% σε €337,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε μείωση κατά 0,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 11,3%, ενώ στην Αλβανία, αυξήθηκε κατά 13,3%.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικές ζημιές προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €29,9 εκατ., σε σύγκριση με λειτουργικά κέρδη €70,0 εκατ., το Δ΄ τρίμηνο του 2016. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τις απομειώσεις στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, συνολικού ύψους €134 εκατ.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €26,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 38,9%, αντικατοπτρίζοντας την αναγνώριση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις και τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων από την κινητή Ελλάδας.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €37,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με €51,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο πέρυσι.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2017, ανήλθαν σε €213,3 εκατ., αυξημένες κατά 51,8%, κυρίως λόγω των επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €109,6 εκατ. Στη Ρουμανία, οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε €37,2 εκατ. Στην κινητή, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €45,4 εκατ., στη Ρουμανία σε €5,9 εκατ. και στην Αλβανία σε €4,1 εκατ.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €94,6 εκατ., από €283,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις αυξημένες επενδύσεις και τους υψηλότερους φόρους που καταβλήθηκαν.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αυξημένος κατά 38,1% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 409,5 402,4 +1,8% 1.583,8 1.568,5 +1,0%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 313,3 306,8 +2,1% 1.202,3 1.194,2 +0,7%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 160,3 166,8 -3,9% 607,7 602,5 +0,9%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 139,5 121,9 +14,4% 464,9 457,1 +1,7%
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 17,2 0,0% 68,1 77,2 -11,8%
  Λοιπά 99,9 146,5 -31,8% 451,6 489,7 -7,8%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (Κινητή & Όμιλος)
  (141,6) (134,6) +5,2% (521,3) (481,1) +8,4%
  ΣΥΝΟΛΟ 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
  Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 16,4 29,5 -44,4% 51,4 55,2 -6,9%


  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 180,5 169,6 +6,4% 677,6 663,6 +2,1%
  Περιθώριο EBITDA 44,1% 42,1% +2μον 42,8% 42,3% +0,5μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 94,4 100,0 -5,6% 404,0 403,0 +0,2%
  Περιθώριο EBITDA 30,1% 32,6% -2,5μον 33,6% 33,7% -0,1μον
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 26,1 28,3 -7,8% 101,9 93,5 +9,0%
  Περιθώριο EBITDA 16,3% 17,0% -0,7μον 16,8% 15,5% +1,3μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 14,7 17,7 -16,9% 58,2 81,7 -28,8%
  Περιθώριο EBITDA 10,5% 14,5% -4μον 12,5% 17,9% -5,4μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,4 3,0 +13,3% 8,8 16,1 -45,3%
  Περιθώριο EBITDA 19,8% 17,4% +2,4μον 12,9% 20,9% -8μον
  Λοιπά 21,3 28,4 -25,0% 58,4 69,5 -16,0%
  Περιθώριο EBITDA 21,3% 19,4% +1,9μον 12,9% 14,2% -1,3μον
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (3,2) (3,3) -3,0% (5,0) (6,5) -23,1%
  Όμιλος OTE 337,2 343,7 -1,9% 1.303,9 1.320,9 -1,3%
  Περιθώριο EBITDA 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)
  Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Ελλάδα 717,3 746,7 -3,9% 2.826,2 2.862,7 -1,3%
  Ρουμανία 266,2 266,0 +0,1% 970,7 982,8 -1,2%
  Αλβανία 14,6 14,3 +2,1% 60,2 62,6 -3,8%
  Όμιλος ΟΤΕ 998,1 1.027,0 -2,8% 3.857,1 3.908,1 -1,3%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Ελλάδα 293,0 294,7 -0,6% 1.135,0 1.129,6 +0,5%
  Περιθώριο EBITDA 40,8% 39,5% +1,3μον 40,2% 39,5% +0,7μον
  Ρουμανία 40,8 46,0 -11,3% 160,1 175,2 -8,6%
  Περιθώριο EBITDA 15,3% 17,3% -2μον 16,5% 17,8% -1,3μον
  Αλβανία 3,4 3,0 +13,3% 8,8 16,1 -45,3%
  Περιθώριο EBITDA 23,3% 21,0% +2,3μον 14,6% 25,7% -11,1μον
  Όμιλος ΟΤΕ 337,2 343,7 -1,9% 1.303,9 1.320,9 -1,3%
  Περιθώριο EBITDA 33,8% 33,5% +0,3μον 33,8% 33,8% 0μον

  ΕΛΛΑΔΑ

  Τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 3,9%, καθώς η ισχυρή αύξηση στα έσοδα από τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντισταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση των εσόδων στη διεθνή χονδρική (OTE Globe). Η πτώση στα έσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως στη μείωση της διεθνούς κίνησης, καθώς και της χονδρικής τιμής LLU, που πιθανότατα θα συνεχιστεί και το 2018.
  Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε ελαφρά μείωση της τάξης του €1,7 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, καθώς το Δ΄τρίμηνο του 2016 περιελάμβανε κέρδος €9 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα. Εξαιρουμένου του συγκεκριμένου παράγοντα, το προσαρμοσμένο EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε.
  Σε ετήσια βάση, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,5%, ενισχύοντας το προσαρμοσμένο περιθώριο κατά 70 μονάδες βάσης στο 40,2%.

  ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Access Lines Δεκέμβριος
  2017
  Σεπτέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2016 Ετήσια
  +/- %
  PSTN συνδέσεις 1.250.317 1.345.049 1.790.900 -30,2%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 234.613 240.695 266.931 -12,1%
  Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 1.162.883 1.051.768 610.055 +90,6%
  Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.647.813 2.637.512 2.667.886 -0,8%
  Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR) 2.639.132 2.628.750 2.657.924 -0,7%
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.759.752 1.716.188 1.635.736 +7,6%
  εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 354.257 311.107 219.166 +61,6%
  Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 524.770 517.155 502.696 +4,4%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.110.806 2.105.006 2.085.248 +1,2%

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε αύξηση 17 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση 10 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 44 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.760 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 43 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, το υψηλότερο μέχρι σήμερα. Στο τέλος του τριμήνου, 354 χιλιάδες συνδρομητές ή το 20,1% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών
  λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες VDSL έναντι 18,1% στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2017. Οι πελάτες που αναβαθμίζουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων αυξάνονται συνεχώς, καθώς η διείσδυση στην αγορά παραμένει χαμηλή. Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, καταδεικνύει την δυναμική της αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και επιβεβαιώνει την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει σε δίκτυα FTTC. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία διέθεσε εμπορικά τη premium υπηρεσία Vectoring προσφέροντας ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι και 200Mbps, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL/Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του έτους περίπου το 88%, με τις υπόλοιπες να είναι και αυτές έτοιμες προς διάθεση. Επιπλέον 4 χιλιάδες καμπίνες αναμένεται να αναβαθμιστούν εντός του έτους.

  Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 8 χιλιάδες στο τρίμηνο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 525 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση.

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 409,5 402,4 +1,8% 1.583,8 1.568,5 +1,0%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 228,5 225,9 +1,2% 904,6 898,0 +0,7%
  - Έσοδα χονδρικής σταθερής 90,3 87,4 +3,3% 347,7 344,4 +1,0%
  - Λοιπά 90,7 89,1 +1,8% 331,5 326,1 +1,7%
  Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα), καθαρά 3,8 3,8 0,0% 8,1 8,2 -1,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 180,5 169,6 +6,4% 677,6 663,6 +2,1%
  Περιθώριο EBITDA % 44,1% 42,1% +2μον 42,8% 42,3% +0,5μον
  Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (7,3) (3,3) +121,2% (27,7) (35,8) -22,6%
  Αποσβέσεις και απομειώσεις (88,6) (76,9) +15,2% (324,9) (306,4) +6,0%
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 84,6 89,4 -5,4% 320,8 321,4 -0,2%

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 1,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,2%, υποστηριζόμενα από τη σταθερά καλή πορεία των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και από την επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής στο τρίμηνο. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ωφελήθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL, ο συνολικός αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 62% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση του Ομίλου παρουσίασαν επίσης ισχυρή αύξηση στο Δ΄ τρίμηνο.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €232,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων προσωπικού, τα οποία επηρεάστηκαν θετικά από τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά.

  Το Δ΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε σε €180,5 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων και των πρωτοβουλιών για μείωση των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 200 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Δ' τρίμηνο του 2016, σε 44,1%.

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
  ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Δεκέμβριος '17 Δεκέμβριος '16 +/- %
  Συνδρομητές κινητής 7.981.236 7.724.812 +3,3%

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2017 Δ’τρίμηνο 2016 +/- % Δωδεκάμηνο 2017 Δωδεκάμηνο 2016 +/- %
  Έσοδα υπηρεσιών 240,1 229,5 +4,6% 957,5 943,9 +1,4%
  Σύνολο Εσόδων 313,3 306,8 +2,1% 1.202,3 1.194,2 +0,7%
  Προσαρμοσμένο EBITDA* 94,4 100,0 -5,6% 404,0 403,0 +0,2%
  Περιθώριο EBITDA % 30,1% 32,6% -2,5μον 33,6% 33,7% -0,1μον

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, σημαντικό μέρος της αύξησης προήλθε από την προσέλκυση νέων συνδρομητών συμβολαίου, 66 χιλιάδες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των προσθηκών Μ2Μ και των εμπορικών πρωτοβουλιών που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα συμβολαίου καθώς και πωλήσεις αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

  Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,1% το Δ’ τρίμηνο του 2017, εντείνοντας την ανάκαμψη που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €240,1 εκατ. αυξημένα κατά 4,6% στο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, υποστηριζόμενα από μια ακόμα διψήφια αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες data. Η κατανάλωση data συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα επιτυχημένα πακέτα "Giga Now" και "Break the Rules". Τα έσοδα περιαγωγής ήταν ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην αύξηση των συνολικών εσόδων.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες data αυξήθηκαν κατά 18% στο τρίμηνο αποτελώντας το 26% των εσόδων από υπηρεσίες, καταδεικνύοντας την εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου 4G και 4G+ της COSMOTE. Ο αριθμός των συνδρομητών που κάνουν χρήση υπηρεσιών data αυξήθηκε κατά 19%, σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016, και πλέον αντιστοιχεί στους μισούς ενεργούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €220,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής, προβλέψεις που αφορούν στα αποθέματα και την αυξημένη δραστηριότητα των τηλεφωνικών κέντρων.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €94,4 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016 και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 250 μονάδες βάσης σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας την προσωρινή πορεία των εξόδων που αναφέρθηκε παραπάνω.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε 285 λεπτά. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,8 αυξημένος κατά 2,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016.

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD
  Στις 3 Οκτωβρίου 2017, η COSMOTE προχώρησε στην αποπληρωμή του συνόλου του κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD, η οποία είχε υπογραφεί στις 10 Ιουλίου 2017.

  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
  Την 19 Ιανουαρίου 2018, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους. Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος,

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Φεβρουαρίου 2018, ενέκρινε την επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

  ΔΙΜΕΡHΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EUROPEAN INVESTMENT BANK – EIB)
  Την 23 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE προχώρησε στην εκταμίευση του συνολικού ποσού Ευρώ 150,0 στο πλαίσιο της διμερούς δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία υπεγράφη τη 10 Ιουλίου 2017. Το δάνειο έχει διάρκεια 7 έτη, θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις και το επιτόκιό του καθορίστηκε σε 2,805% ετησίως.

  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Global Medium Term Note Programme)
  Την 7 Φεβρουαρίου 2018, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου Ευρώ 590,3 του Ομολόγου το οποίο έληγε την ίδια ημέρα καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EBRD)
  Τη 12 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE αποπλήρωσε κεφάλαιο ύψους Ευρώ 23,0 στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού δανείου με την EBRD καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

  ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΕ
  Την 24 Ιανουαρίου 2018, ο οίκος Standard & Poor's Ratings Services αύξησε την μακροπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε 'BB-' από 'B+'.


 2. #2
  Εγγραφή
  02-01-2014
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  544
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  1006/13397
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΧΑΙΔΑΡΙ
  Router
  ZXV10 H201L
  SNR / Attn
  8,7(dB) / 17(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τελικά, δε λέει, η cosmote TV είναι κερδοφόρα ή ακόμα ζημιογόνα....Κακό το μαγείρεμα άν θέλουμε να είμαστε απολύτως έντιμοι προς τους μετόχους.....

 3. #3
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.406
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Ο μέτοχος κοιτάει την συνολική εικόνα. Break even είχε αναφερθεί ακόμη από το '15. To σίγουρο είναι πως ανεξάρτητα από την γκρίνια για την Discovery, η TV έχει απογειωθεί.

 4. #4
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manicx Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο μέτοχος κοιτάει την συνολική εικόνα. Break even είχε αναφερθεί ακόμη από το '15. To σίγουρο είναι πως ανεξάρτητα από την γκρίνια για την Discovery, η TV έχει απογειωθεί.
  Ποια η θέση σου στα διοικητικά των Γερμανών και μιλάς με τόση σιγουριά.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 5. #5
  Εγγραφή
  13-07-2016
  Μηνύματα
  18
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manicx Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο μέτοχος κοιτάει την συνολική εικόνα. Break even είχε αναφερθεί ακόμη από το '15. To σίγουρο είναι πως ανεξάρτητα από την γκρίνια για την Discovery, η TV έχει απογειωθεί.
  Tο έχει απογειωθεί είναι σχετικό..
  H θα έλεγα καθόλου σχετικό από τη στιγμή που δεν αναφέρουν έσοδα-έξοδα της tv
  Tο 525.000 συνδρομητές δεν λέει τίποτα από μονο του, 2-3 φίλοι μου που πήραν να διακόψουν λόγο αφαίρεσεις τον eyrosport από 30 που έδιναν τους το άφησαν 15 και ανανέωσαν, γιατί σου λένε στα 15 ευρώ χαλάλι τα eyrosport
  Eγώ πληρώνω 22 και δεν θα είχα πρόβλημα να αφαιρέσουν και τα national geographic αν μου το άφηναν 15
  H συνδρομητές αναβαίνουν αλλα το θέμα είναι τα έσοδα, και για να μην αναφέρουν σχετικά δεν νομίζω να έχουν απογειωθεί

 6. #6
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.406
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zus Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ποια η θέση σου στα διοικητικά των Γερμανών και μιλάς με τόση σιγουριά.
  Ποια σιγουριά; Για την TV; Τα μάτια μου κρίνουν, όχι οι Γερμανοί. Ή για το τι κοιτούν οι μέτοχοι; Αυτό δεν έχει να κάνει με Γερμανούς αλλά με την οποιαδήποτε εταιρεία.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Σαββας Εμφάνιση μηνυμάτων
  Tο έχει απογειωθεί είναι σχετικό..
  H θα έλεγα καθόλου σχετικό από τη στιγμή που δεν αναφέρουν έσοδα-έξοδα της tv
  Tο 525.000 συνδρομητές δεν λέει τίποτα από μονο του, 2-3 φίλοι μου που πήραν να διακόψουν λόγο αφαίρεσεις τον eyrosport από 30 που έδιναν τους το άφησαν 15 και ανανέωσαν, γιατί σου λένε στα 15 ευρώ χαλάλι τα eyrosport
  Eγώ πληρώνω 22 και δεν θα είχα πρόβλημα να αφαιρέσουν και τα national geographic αν μου το άφηναν 15
  H συνδρομητές αναβαίνουν αλλα το θέμα είναι τα έσοδα, και για να μην αναφέρουν σχετικά δεν νομίζω να έχουν απογειωθεί
  Από άλλα forums και σελίδες διαβάζω για νέους αποκωδικοποιητές, 4k, αυτόνομη υπηρεσία TV GO ανεξαρτήτως παρόχου, πανευρωπαϊκή πρώτη για ondemand υπηρεσία NatGeo κλπ. Στο δικό μου μυαλό αυτό δείχνει επενδύσεις που προσελκύουν πελάτες. Το ότι δεν αναφέρουν έσοδα/έξοδα TV, από όσο θυμάμαι, έχει να κάνει με την δομή της εταιρείας καθώς η cosmote TV δεν είναι ανεξάρτητη αλλά τμήμα της μητρικής.

 7. #7
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manicx Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ποια σιγουριά; Για την TV; Τα μάτια μου κρίνουν, όχι οι Γερμανοί. Ή για το τι κοιτούν οι μέτοχοι; Αυτό δεν έχει να κάνει με Γερμανούς αλλά με την οποιαδήποτε εταιρεία.

  - - - Updated - - -  Από άλλα forums και σελίδες διαβάζω για νέους αποκωδικοποιητές, 4k, αυτόνομη υπηρεσία TV GO ανεξαρτήτως παρόχου, πανευρωπαϊκή πρώτη για ondemand υπηρεσία NatGeo κλπ. Στο δικό μου μυαλό αυτό δείχνει επενδύσεις που προσελκύουν πελάτες. Το ότι δεν αναφέρουν έσοδα/έξοδα TV, από όσο θυμάμαι, έχει να κάνει με την δομή της εταιρείας καθώς η cosmote TV δεν είναι ανεξάρτητη αλλά τμήμα της μητρικής.
  Αν μιλάς για προσωπική σου εμπειρία, με βάση το περιχόμενο του πακέτου, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης των γερμανών, καλώς. Αν μιλάς για απογείωση συνολική, θα ήθελα να μάθω από που αντλείς τα οικονομικά δεδομένα την στιγμή που ο απλός κόσμος δεν γνωρίζει τι στο καλό καταφέρνει η tv τους. Εδώ έχει βρωμίσει το internet ότι ξεφτιλίζουν το πακέτο τους για να κρατήσουν κόσμο, σε τιμές πειρατών.

  Αν το πακέτο τους δεν αιμοραγούσε, είμαι σίγουρος ότι θα έβγαζαν τα αποτελέσματά του στην φόρα. Γιατί να το κρύψουν άλλωστε. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνουν τίποτα παρά μόνο πετάνε κάτι μεταξωτές κορδέλες, είναι ακόμη μία περίπτωση forthnet, που ξεπουλάει(τηλεφωνία) για να τραβήξει κόσμο και απλώς στην περίπτωση αυτή, οι γερμανοί έχουν ισχυρό κομπόδεμα.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 8. #8
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  748
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν καταλαβαίνω το κόλλημα με το TV. Τα αποτελέσματα του είναι ενσωματομένα στα στοιχεία του ΟΤΕ (ΟΤΕ ΑΕ) και στη συγκεκριμένη χρήση εμφανίζονται συνολικά αυξημένα και τα κέρδη υπερδιπλασιασμένα. Τι απασχολεί τη κοινή γνώμη αν έχει κέρδη 1 ή 100εκ η τηλεόραση; Ο επενδυτής ενδιαφέρεται για τη γενική πορεία της εταιρίας και μέχρι εκεί.

  Με την ίδια ακριβώς λογική, εάν βγάλει ποτέ οικονομικά αποτελέσματα η Forthnet για το 17, που ενσωματώνει αντιστοίχως τα αποτελέσματα της nova όσον αφορά τη τηλεόραση στα αποτελέσματα της Forthnet, υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον για το ότι δεν τα αναφέρουν κάπου; Και δεν εμφανίζει αύξηση κύκλου εργασιών, ούτε καν κερδοφορία αλλά μεγάλες ζημιές σε κάθε χρήση.

  Το point μου είναι ότι καλό είναι να έχουμε οικονομικά στοιχεία από δραστηριότητες που όντως έχουν ενδιαφέρον, βλ. OTEGlobe. Το να δώσεις στοιχεία για μια χρήση της τηλεόρασης είτε έχει να κάνει για τη Nova είτε για τον ΟΤΕ θα βοηθήσει μόνο στο να δείτε πρωτοσέλιδα του στυλ ''Βουλιάζουν τη Forthnet τα οικονομικά στοιχεία της Nova'' και ''45 χρόνια θα πάρει στον ΟΤΕ να αποσβέσει τις επενδύσεις της τηλεόρασης με τα στοιχεία χρήσης της''. Κουβέντα καφενείου και να'χαμε να λέγαμε για κουτσομπολιό.

 9. #9
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Μια χαρά στέκεται το κουτσομπολιό εναντίον της nova όλα αυτά τα χρόνια. Ας κουτσομπλοέψουμε και για κανέναν άλλον εδώ μέσα.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 10. #10
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  748
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν στέκεται κανένα κουτσομπολιό γιατί δεν δημοσιεύει ούτε η Forthnet στοιχεία παρά μόνο αριθμό συνδρομητών. Σε μια εταιρία που μπορεί να μην πηγαίνει καλά, να δεχτώ πως σε ενδιαφέρει εντόνως το γιατί δεν πάει καλά. Σε μια άλλη που πάει καλά το να ψάχνεις να βρεις θέματα είναι για κουτσομπολιό και πρωτοσέλιδα, μέχρι εκεί.

 11. #11
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν στέκεται κανένα κουτσομπολιό γιατί δεν δημοσιεύει ούτε η Forthnet στοιχεία παρά μόνο αριθμό συνδρομητών. Σε μια εταιρία που μπορεί να μην πηγαίνει καλά, να δεχτώ πως σε ενδιαφέρει εντόνως το γιατί δεν πάει καλά. Σε μια άλλη που πάει καλά το να ψάχνεις να βρεις θέματα είναι για κουτσομπολιό και πρωτοσέλιδα, μέχρι εκεί.
  Δεν κουτσομπολεύουμε κάτι αόριστο. Κουτσομπολεύουμε τα ανηλεή και συνεχόμενα διθυραμβικά σχόλια για την τηλεόραση του ΟΤΕ.

  Τόση θετική διαφήμιση για ένα προιόν που δεν γνωρίζουμε εάν στέκεται από μόνο του ή με τον κουμπαρά μέχρι την δημιουργία μονοπολίου στην ελλάδα, δεν χρήζει κουτσομπολιού? Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 12. #12
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  748
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Εφόσον σε ενδιαφέρει οικονομικά, ακόμα και συνολικά μπορείς να ανατρέχεις στα συνολικά κέρδη της εταιρίας (όχι του ομίλου) ώστε να φτιάξεις μια εικόνα. Για τη χρήση του 2017 τα κέρδη είναι 320εκ ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις του TV αναφέρθηκε πως είναι από δημιουργίας του 250εκ. Ακόμα και εάν θεωρήσεις πως και τα 250εκ είναι όλα ζημιά, έστω ότι δεν υπήρχαν καθόλου έσοδα, και τα διαιρέσεις με τα έτη που το TV είναι στην αγορά, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τη κερδοφορία είναι αμελητέα ποσά.

 13. #13
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εφόσον σε ενδιαφέρει οικονομικά, ακόμα και συνολικά μπορείς να ανατρέχεις στα συνολικά κέρδη της εταιρίας (όχι του ομίλου) ώστε να φτιάξεις μια εικόνα. Για τη χρήση του 2017 τα κέρδη είναι 320εκ ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις του TV αναφέρθηκε πως είναι από δημιουργίας του 250εκ. Ακόμα και εάν θεωρήσεις πως και τα 250εκ είναι όλα ζημιά, έστω ότι δεν υπήρχαν καθόλου έσοδα, και τα διαιρέσεις με τα έτη που το TV είναι στην αγορά, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τη κερδοφορία είναι αμελητέα ποσά.
  Ο μόνος λόγος που με ενδιαφέρει η επιτυχία ή η αποτυχία της cosmote tv είναι από την μεριά του καταναλωτή. Εδώ δεν είναι οικονομοτεχνικό forum ώστε να ασχολούμαστε όλη μέρα με τις τιμές των μετοχών,οπότε να σου προκαλέσει τέτοια εντύπωση, το συγκεκριμένο κουτσομπολιό μου. Για αυτό και απόρησα με αυτή σου την υπεράσπιση προς τους γερμανούς. Τι περιμένεις να συζητάμε εδώ, τα bonus των μετόχων?

  Με απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει και στέκεται η τηλεόραση των γερμανών, όταν σκοτώνουν σε σοβαρό ποσοστό κόσμου το πακέτο τους, σε τιμές που βρίσκεις και τα πειρατικά. Από οικονομική και επιχειρηματική σκοπιά ίσως είναι ενδιαφέρον η τακτική τους να καθαρίσουν τον χώρο από ανταγωνιστές, από την σκοπιά του καταναλωτή πάλι, όχι. Είναι πολύ επικίνδυνο.

  Επίσης, σαν καταναλωτής, δεν είναι λογικό να απορήσω για το πως στο καλό στέκεται η τηλεόραση, που διαφημίζουν κάθε μέρα ότι αγόρασαν ένα σωρό δικαιώματα, σε τέτοια συνδρομή ξεφτίλα? Δεν δημιουργείτε μία απορία στον καθένα? Να γίνω ή όχι συνδρομητής. Είναι παγίδα? Θα ανανεωθούν τα δικαιώματα, θα δείχνει τους ίδιους αγώνες ή μόνο 2-3 από κάθε πρωτάθλημα? Θα ανεβάσουν τις τιμές, θα σκοτώσουν την προσπάθεια οι γερμανοί εάν δεν πετύχουν τους όποιους στόχους?
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 14. #14
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  748
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν υπερασπίζομαι κανένα Γεμανό, Άγγλο ή Σαουδάραβα που μπορεί να είναι μεγαλομέτοχοι στις Ελληνικές εταιρίες Τηλεπικοινωνιών και ούτε με απασχολεί η μετοχική σύνθεση τους, ενδιαφέρομαι όμως οι εταιρίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα να πηγαίνουν το κατά δύναμην καλύτερα και να υιοθετούν όσο το δυνατόν καλύτερες για τους πελάτες πρακτικές. Επιπλέον δεν είναι η Vf Αγγλική, η Forthnet Αραβική και ο ΟΤΕ Γερμανικός, Ελληνικές εταιρίες είναι, εδώ φορολογούνται.

  Από εκεί και πέρα, στις ερωτήσεις σου. Σαν καταναλωτής φυσικά και είναι φυσιολογικό και απόλυτα θεμιτό να παρακολουθείς τα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών που είσαι πελάτης και μπράβο. Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση και το εάν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς δικαιωμάτων, πιστεύω είναι πιο εύκολη η απόκτηση τους εάν είναι ενοποιημένη η υπηρεσία με την μητρική εταιρία. Διαφορετικά διαπραγματεύεται ο ΟΤΕ με τις ταμειακές του ροές ως σύνολο, διαφορετικά μια εταιρία που απλά κάνει break even με μικρές ταμειακές ροές. Από αυτή την άποψη, είναι καλύτερο που είναι ενοποιημένες.

  Παγίδα θα ήταν ή θα έπρεπε έστω να σε απασχολήσει αν ήταν ενοποιημένο με τη μητρική και η μητρική παρουσίαζε ζημιές και ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα. Το αντίθετο, με τις δικές μου γνώσεις στα οικονομικά τουλάχιστον, δεν πρέπει να απασχολεί. Όχι αρνητικά πάντως.

 15. #15
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  4.116
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Το ότι είναι ενοποιημένο αποτελεί πανάκεια στις οικονομικές θεωρίες?
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 31
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 19:23
 2. Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-17, 11:51
 3. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 13:53
 4. Μηνύματα: 30
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 20:17

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας