Δελτίο Τύπου:
Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:

1. Cyta
2. Forthnet
3. ΟΤΕ
4. Vodafone
5. Wind

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες. Δεν δημοσιεύονται οι απαντήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικά στοιχεία.

Πηγή : ΕΕΤΤ