Σελ. 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456
Εμφάνιση 76-86 από 86
 1. #76
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta34 changelog:
  Changes in this release:
  Spoiler:
  *) dhcpv4-server - fixed "Acct-Output-Octets" reporting to RADIUS;
  *) dot1x - added support for "mac-auth" authentication type (CLI only);
  *) hotspot - fixed RADIUS CoA "address-list" update;
  *) ike2 - fixed IPv6 policy generation (introduced in v6.46beta28);
  *) ike2 - fixed traffic selector address family selection when using IPv6;
  *) ike2 - properly start all initiators to the same remote address;
  *) ipsec - fixed DNS resolving when domain has only AAAA entries;
  *) ipsec - fixed "eap-radius" authentication method (introduced in v6.45);
  *) ipsec - fixed minor spelling mistakes in logs;
  *) log - increased log message length limit to 1024 characters;
  *) lte - fixed network registration on R11e-LTE-US;
  *) lte - use /128 prefix for IPv6 address on LTE interface;
  *) lte - use interface from RA when "ipv6-interface=none" and IPv6 enabled;
  *) qsfp - show more QSFP module diagnostics;
  *) quickset - added "LTE AP Dual" mode support;
  *) snmp - fixed encrypted data sequence (introduced in v6.44.5);
  *) ssh - fixed carriage return presence in subsequent sessions;
  *) system - accept only valid string for "name" parameter in "disk" menu (CVE-2019-15055);
  *) tr069-client - added LTE band and cellular technology selection parameters;
  *) tr069-client - added LTE RSCP, ECNO and ICCID parameter support;
  *) watchdog - renamed "no-ping-delay" parameter to "ping-start-after-boot";

  Other changes since v6.45.3:

  *) bonding - correctly remove HW offloaded bonding with ARP monitoring;
  *) bonding - properly handle MAC addresses when bonding WLAN interfaces;
  *) bridge - disable/enable bridge port when setting bpdu-guard;
  *) bridge - do not add bridge as untagged VLAN member when frame-types=admit-only-vlan-tagged;
  *) capsman - improved DFS channel switching when radar detected;
  *) certificate - improved CRL updating process;
  *) conntrack - properly start manually enabled connection tracking;
  *) crs3xx - correctly handle L2MTU change;
  *) crs3xx - remove previously set mirror-source property before changing it;
  *) defconf - require "policy" permission to print default configuration;
  *) dhcpv6-server - include "User-Name" parameter in accounting requests;
  *) dhcpv6-server - made "calling-station-id" contain MAC address if DUID contains it;
  *) ethernet - automatically detect interface when using IP address for power-cycle-ping;
  *) ethernet - send requests only from ethernet interface when using MAC address for power-cycle-ping;
  *) fetch - improved stability when processing large output data;
  *) gps - use "serial1" as default port on RBLtAP-2HnD;
  *) hotspot - fixed non-local NAT redirection to port TCP/64873;
  *) ike1 - fixed minor spelling mistake in logs;
  *) ike2 - don't release policy on rekey when child not found;
  *) ike2 - fixed ID validation with multiple SAN;
  *) ike2 - fixed policy port selection for responder with natted initiator;
  *) ike2 - improved rekeying process with Windows initiators;
  *) ipsec - added "error" topic for identity check failure logging messages;
  *) ipsec - allow inline "passphrase" parameter when importing keys;
  *) lte - do not allow setting 3G and GSM modes on LTE only modems;
  *) lte - fixed band setting on R11e-4G;
  *) lte - fixed cell information monitoring on R11e-LTE-US (introduced in v6.45.2);
  *) lte - fixed USB network device driver initialization (introduced in v6.46beta9);
  *) lte - show "primary-band" only for LTE modems;
  *) ppp - added 3GPP IoT "access-technology" definitions;
  *) ppp - added support for Sierra WP7601;
  *) ppp - disable DTR send when using at-chat;
  *) routerboard - fixed default CPU frequency on RB750r2 ("/system routerboard upgrade" required);
  *) snmp - fixed "radio-name" (mtxrWlRtabRadioName) OID support;
  *) switch - correctly update dynamic switch rule when dhcp-snooping is enabled;
  *) switch - fix port isolation for non-CRS series switch chips;
  *) tr069-client - added multiple LTE monitoring parameters;
  *) tr069-client - reconnect to ACS when "ConnectionRequestURL" is updated;
  *) usb - general USB modem stability improvements;
  *) userman - updated Authorize.Net to use SHA512 hashing;
  *) w60g - added "region" setting to limit allowed frequencies (CLI only);
  *) webfig - fixed link to Winbox download;
  *) winbox - added "auto-erase" parameter to "Tools/SMS" menu;
  *) winbox - added "https-redirect" parameter to "IP/Hotspot/Profiles menu";
  *) winbox - added "ip-address" and stats columns in "IP/Kid-Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "public-address-ipv6" parameter to "IP/Cloud" menu;
  *) winbox - added "reset-counters" button to "IP/Kid Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "revision" parameter to "System/Routerboard" menu;
  *) winbox - added "tx-info-field" parameter to "Wireless/W60G" menu;
  *) winbox - added "Vendor Classes" tab in "IP/DHCP Server" menu;
  *) winbox - added wireless alignment LED types to "System/LEDs" menu;
  *) winbox - fixed allowed range for bridge filter "new-priority" parameter;
  *) winbox - fixed "cluster-id" parameter setting in "Routing/BGP/Instances" menu;
  *) winbox - fixed file locking when uploading multiple files at once;
  *) winbox - fixed firewall limit parameter support for rates more than 4G;
  *) winbox - fixed invalid flag presence in "IP/SMB/Shares" menu;
  *) winbox - fixed "Routing" menu icon presence when there is no routing package installed;
  *) winbox - improved stability when transfering multiple files between multiple windows;
  *) winbox - properly show timestamp in file "Creation Time" field;
  *) winbox - removed "max-sms" parameter from "Tools/SMS" menu;
  *) winbox - removed "Set CA Passphrase" button from "Certificate" menu;
  *) winbox - renamed "Queue Limit" to "Queue Size" for "pcq-upload-default" and "pcq-download-default" parameters;
  *) winbox - replaced "kb" with "KiB" in "Tools/Packet Sniffer" menu;
  *) winbox - show "Switch" menu on RBwAPGR-5HacD2HnD;
  *) winbox - show "System/RouterBOARD/Mode Button" on devices that have such feature;
  *) wireless - fixed 802.11n rate selection when managed by CAPsMAN;
  *) wireless - fixed basic rate reporting in snooper;
  *) wireless - improved 802.11ac stability for all ARM devices with wireless;
  *) wireless - updated "ukraine" regulatory domain information;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 2. #77
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta38 changelog:
  Changes in this release:
  Spoiler:

  *) btest - removed duplicate "duration" parameter;
  *) console - added bitwise operator support for "ip6" data type;
  *) console - fixed IP conversation to "num" data type;
  *) console - properly detect IPv6 address as "ip6" data type;
  *) crs312 - fixed combo SFP port toggling (introduced in v6.44.5);
  *) crs3xx - fixed "egress-rate" property on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) dot1x - added "reject-vlan-id" server parameter (CLI only);
  *) dot1x - added support for "mac-auth" authentication type (CLI only);
  *) qsfp - clear SFP monitoring data on port enable;
  *) qsfp - correctly display SFP monitoring data;
  *) qsfp - fixed EEPROM checksum validation;
  *) radius - fixed open socket leak when invalid packet is received (introduced in v6.44);
  *) supout - removed "file" option from "/system sup-output" command;
  *) wireless - added 4 chain MCS support for 802.11n wireless protocol (CLI only);
  *) wireless - fixed RX chain selection;
  *) wireless - include last frequency when manually setting frequency step in "scan-list";
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 3. #78
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta44 changelog:
  Changes in this release:

  Spoiler:
  *) capsman - fixed channel auto reselection;
  *) chr - added support for Azure guest agent;
  *) console - fixed "tobool" conversion;
  *) crs305 - fixed sfp-sfpplus2 - sfp-sfpplus4 interface linking (introduced in v6.46beta28);
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - do not send pause frames when ethernet "tx-flow-control" is disabled on CRS326/CRS328/CRS305 devices;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBmAPL-2nD (introduced in v6.45);
  *) dot1x - added support for dynamic switch rules from RADIUS;
  *) ike2 - fixed phase 1 rekeying (introduced in v6.45);
  *) lte - added support for Telit LM960 and LE910C1 modems;
  *) lte - improved modem initialization;
  *) routerboard - fixed USB configuration export on RBLtAP-2HnD;
  *) routerboard - hide "memory-frequency" parameter for RBLtAP-2HnD;
  *) sfp - correctly read EEPROM data from SFP modules (introduced in v6.46beta38);
  *) snmp - use "src-address" also for traps;
  *) wireless - improved stability when setting fixed primary and secondary channels on RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 4. #79
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta55 changelog:
  Spoiler:

  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  ----------------------

  Changes in this release:

  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) bridge - include whole VLAN-id in DHCP Option 82 message;
  *) capsman - fixed background scan showing incorrect regulatory domain mismatch error;
  *) capsman - fixed frequency setting requiring multiple frequencies;
  *) capsman - fixed newline character missing on some logging messages;
  *) console - fixed "address" column width when printing DHCPv4 leases;
  *) crs1xx/2xx - allow to set trunk port as mirroring target;
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - fixed management access when using switch rule "new-vlan-priority" property;
  *) crs3xx - improved switch-chip resource allocation on CRS317-1G-16S+, CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) crs3xx - improved system stability on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) dhcpv6-server - fixed logged error message when using "address-pool=static-only";
  *) dude - fixed data retrieval over SNMP (introduced in v6.46beta44);
  *) fetch - fixed "dst-path" not allowed to create new directories (introduced in v6.46beta34);
  *) hotspot - fixed "html-directory" not allowed to create new directories (introduced in v6.46beta34);
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG5nD;
  *) lte - added support for LM960A18;
  *) lte - fixed modem not receiving IP configuration when roaming (introduced in v6.45);
  *) lte - fixed Sierra WP7601 driver loading;
  *) lte - fix "operator" names not being displayed properly;
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) quickset - added "LTE APN" dropdown support;
  *) quickset - fixed "LTE Band" checkbox display;
  *) sfp - fixed "sfp-rx-power" value for some transceivers;
  *) sniffer - allow filtering by packet size;
  *) snmp - improved LLDP interface returned index and type;
  *) snmp - return only interfaces with MAC addresses for LLDP;
  *) system - fixed branding package installation (introduced in v6.46beta34);
  *) system - improved system stability for devices with AR9342;
  *) tr069-client - added CellDiagnostics parameter support;
  *) tr069-client - fixed firmware update (introduced in v6.46beta34);
  *) upgrade - improved auto package updating using "check-for-updates";
  *) userman - fixed customer referencing on WEB (introduced in v6.46beta9);
  *) wireless - updated "united-states" regulatory domain information;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 5. #80
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  7.0beta3 changelog:
  Spoiler:
  *) certificate - fixed ECDSA certificate parsing;
  *) crs3xx - fixed SFP/SFP+ module detection;
  *) ike2 - fixed EAP payload processing on initiator;
  *) package - added RouterOS system packages for all current architectures;
  *) poe - fixed single PoE out port initialization on RB760, RB3011 and RB4011;
  *) snmp - fixed SNMP MIB database;
  *) torrent - removed Torrent feature from RouterOS;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 6. #81
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta59 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  ----------------------

  Changes in this release:

  Spoiler:
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) backup - fixed automatic backup file generation when configuration reset by button;
  *) capsman - fixed background scan showing incorrect regulatory domain mismatch error (CAP upgrade required);
  *) ccr - improved general system stability;
  *) crs3xx - improved interface initialization;
  *) dhcpv4-client - fixed "dhcp-options" parameter setting when adding new client;
  *) dhcpv6-client - properly update bind time when unused prefix received from the server;
  *) dhcpv6-client - properly update IPv6 address on rebind;
  *) dhcvp6-client - fixed timeout when doing rebind;
  *) ethernet - do not enable interface after reboot that is already disabled;
  *) export - fixed "bootp-support" parameter export;
  *) ike2 - improved CHILD SA rekey process with Apple iOS 13;
  *) ipv6 - changed "advertise-dns" default value to "yes";
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) snmp - added "disabled" and "comment" parameters for communities (CLI only);
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) switch - show "external" flag for bridge hosts on MT7621, RTL8367 switch chips;
  *) wireless - added "canada2" regulatory domain information;
  *) wireless - allow using "canada2" regulatory domain on US lock devices;
  *) wireless - fixed sensor MAC address reporting in TZSP header;
  *) wireless - improved IPQ4019, QCA9984, QCA9888 wireless interface stability;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 7. #82
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta68 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:

  Spoiler:
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) backup - store automatically created backup file in "flash" directory;
  *) capsman - improved radar detection algorithm;
  *) certificate - added progress bar when creating certificate request (CLI only);
  *) certificate - added support for certificate request signing with EC keys;
  *) certificate - allow specifying "file-name" parameter for export (CLI only);
  *) certificate - allow specifying "name" parameter for import (CLI only);
  *) certificate - removed "key-size" parameter for "create-certificate-request" command;
  *) defconf - fixed default configuration generation on SXT R (introduced in v6.46beta28);
  *) dhcpv4-client - allow empty "dhcp-options" parameter when adding new client;
  *) dhcpv4-server - improved stability when RADIUS Interim update is sent;
  *) ike2 - improved stability when retransmitting first packet as responder;
  *) ipsec - fixed policy "sa-src-address" detection from "local-address" (introduced in v6.45);
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG-2nD and RBLHG-5HPnD;
  *) lte - added support for D402 modem;
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) route - fixed area range summary route installation in VRF;
  *) snmp - added option to monitor "link-downs" parameter using MIKROTIK-MIB;
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed "ifLastChange" OID reporting for IF-MIB;
  *) snmp - improved interface status reporting for IfOperStatus OID;
  *) ssh - fixed output printing when "command" parameter used;
  *) supout - include information from all LTE interfaces;
  *) switch - ignore "default-vlan-id" property after switch reset on RTL8367 switch chip;
  *) telnet - fixed successful connection establishment output in console (introduced in v6.46beta28);
  *) timezone - updated time zone database to version 2019c;
  *) ups - improved compatibility with APC UPS's;
  *) winbox - fixed "CAPs Scanner" stopping;
  *) wireless - added "indonesia4" regulatory domain information;
  *) wireless - added "push-button-5s" value for "wps-mode" parameter;
  *) wireless - added U-NII-2 support forRBSXTsqG-5acD, RBLHGG-5acD-XL, RBLHGG-5acD, RBLDFG-5acD, RBDiscG-5acD;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 8. #83
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46rc1 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:
  Spoiler:

  !) ptp - disabled support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol until further notice;
  *) bridge - do not add dynamically VLAN entry when changing "pvid" property for non-vlan aware bridge;
  *) capsman - fixed MAC address detection for "common-name" parameter in certificate requests;
  *) certificate - added progress bar when creating certificate request;
  *) certificate - allow specifying "name" parameter for import (CLI only);
  *) crs3xx - improved system stability when initializing SFP modules;
  *) export - always export "ssid" value for w60g interfaces;
  *) fetch - do not allocate extra 500KiB on SMIPS;
  *) ipsec - fixed IPsec policy checking on RB4011 (introduced in v6.46beta68);
  *) switch - added "comment" property for switch vlan menu (CLI only);
  *) w60g - do not reset link when changing comment on station;
  *) w60g - fixed "monitor" command on disabled interfaces;
  *) w60g - move stations to new bridge when "put-in-bridge" parameter is changed;
  *) winbox - added enable/disable and comment buttons for "IP->SNMP->Communities" menu;
  *) winbox - fixed field validation with negative integers (introduced in v6.46beta);
  *) wireless - added "ETSI" regulatory domain information;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 9. #84
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta8 changelog:
  Changes in this release:

  Spoiler:
  *) console - fixed "clear-history" restoring historic actions after power cycle;
  *) console - removed "edit" and "set" actions from "System/History" menu;
  *) crs3xx - fixed "ingress-rate" property on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) defconf - fixed default configuration loading after fresh install (introduced in v6.46);
  *) dhcpv6-client - improved error logging when when renewed address differs;
  *) fetch - fixed "User-Agent" usage if provided by "http-header-field";
  *) health - fixed health reporting on OmniTIK 5 PoE ac;
  *) health - improved health reporting on CCR1072-1G-8S+;
  *) ipsec - improved system stability when processing decrypted packet on unregistred interface;
  *) l2tp - improved system stability when disconnecting many clients at once;
  *) lora - improved confirmed downlink forwarding;
  *) lte - do not reset modem when setting the same SIM slot on LtAP;
  *) lte - fixed multiple APN reactivation after deactivation by operator;
  *) lte - show SIM error when no card is present;
  *) netinstall - removed "Flashfig" from Netinstall;
  *) netinstall - removed "Make Floppy" from Netinstall;
  *) netinstall - signed netinstall.exe with Digital Signature;
  *) ppp - prioritize "remote-ipv6-prefix-pool" from PPP secret over PPP profile;
  *) snmp - added "dot1qTpFdbTable" OID reporting for Q-BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed health related OID polling (introduced in v6.46);
  *) snmp - improved stability when polling MAC address related OID;
  *) supout - fixed autosupout.rif file generation (introduced in v6.46);
  *) w60g - use "arp" and "mtu" parameters from master interface when creating a new station;
  *) winbox - added "auto-erase" option to "Tool/SMS" menu;
  *) winbox - fixed "allowed-number" parameter setting invalid value in "Tool/SMS" menu;
  *) winbox - show "LCD" menu only on boards that have LCD screen;
  *) wireless - improved compatibility by adding default installation mode and gain for devices with integrated antennas;
  *) wireless - improved compatibility for Switzerland wireless country profile to improve compliance with ETSI regulations;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 10. #85
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta19 changelog:
  Spoiler:

  MAJOR CHANGES IN v6.47:
  ----------------------
  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  ----------------------

  Changes in this release:

  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  *) bonding - improved slave interface MAC address handling;
  *) bonding - prefer primary slave MAC address for bonding interface;
  *) bridge - added logging message when a host MAC address is learned on a different bridge port;
  *) chr - improved stability when changing ARP modes on e1000 type adapters;
  *) console - prevent "flash" directory from being removed (introduced in v6.46);
  *) console - updated copyright notice;
  *) crs305 - disable optical SFP/SFP+ module Tx power after disabling SFP+ interface;
  *) defconf - fixed "caps-mode" not initialized properly after resetting;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBwAPG-60adkit (introduced in v6.46);
  *) discovery - do not send CDP and LLDP packets on interfaces that does not have MAC address;
  *) discovery - do not send discovery packets on inactive bonding slave interfaces;
  *) discovery - do not send discovery packets on interfaces that are blocked by STP;
  *) dot1x - added "radius-mac-format" parameter (CLI only);
  *) health - added "gauges" submenu with SNMP OID reporting;
  *) lora - added "ru-864-mid" channel plan;
  *) lora - fixed packet sending when using "antenna-gain" higher than 5dB;
  *) lora - improved immediate packet delivery;
  *) lte - do not allow running "scan" on R11e-4G;
  *) lte - fixed "band" value setting when configuration is reset on R11e-4G;
  *) lte - fixed "cell-monitor" on R11e-LTE in 3G mode;
  *) lte - fixed "earfcn" reporting on R11e-LTE6 in UMTS and GSM modes;
  *) lte - improved all APN session activation after disconnect on R11e-LTE;
  *) lte - report only valid info parameters on R11e-LTE6;
  *) lte - use APN from network when blank APN used on R11e-4G;
  *) ppp - fixed minor typo in "ppp-client" monitor;
  *) qsfp - do not report bogus monitoring readouts on modules without DDMI support;
  *) qsfp - improved module monitoring readouts for DAC and break-out cables;
  *) routerboard - added "mode-button" support for RBcAP2nD;
  *) sniffer - allow setting port for "streaming-server";
  *) snmp - added "dot1qTpFdbTable" OID reporting for Q-BRIDGE-MIB;
  *) snmp - improved OID policy checking and error reporting on "set" command;
  *) supout - added "dot1x" section to supout files;
  *) system - correctly handle Generic Receive Offloading (GRO) for MPLS traffic;
  *) system - fixed "*.auto.rsc" file execution (introduced in v6.46);
  *) system - fixed "check-installation" on PowerPC devices (introduced in v6.46);
  *) traceroute - improved stability when invalid packet is received;
  *) traffic-generator - improved memory handling on CHR;
  *) webfig - allow skin designing without "ftp" and "sensitive" policies;
  *) webfig - fixed "skins" saving to "flash" directory if it exists (introduced in v6.46);
  *) winbox - automatically refresh "Packets" table when new packets are captured by "Tools/Packet Sniffer";
  *) winbox - fixed "Default Route Distance" default value when creating new LTE APN;
  *) winbox - removed duplicate "join-eui", "dev-eui", "counter", "chain", "size" and "payload" parameters under "Lora/Traffic";
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 11. #86
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.734
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta32 changelog:

  Spoiler:
  Important note!!!

  - The Dude server must be updated to monitor v6.47beta30+ RouterOS type devices.
  - The Dude client must be manually upgraded after upgrading The Dude server.
  - Make sure LTE APN Profile name does not match any of the DHCP server's names if LTE passthrough is used.

  MAJOR CHANGES IN v6.47:
  ----------------------
  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  ----------------------

  Changes in this release:

  *) arm - improved watchdog and kernel panic reporting in log after reboots on RB3011 and IPQ4018/IPQ4019 devices ("/system routerboard upgrade" required);
  *) branding - allow forcing configuration script as default configuration (new branding packet required);
  *) branding - fixed "company-url" and "router-default-name" survival after system upgrade;
  *) branding - fixed WEB HTML page survival after system upgrade;
  *) certificate - fixed certificate verification when flushing CRL's;
  *) crs3xx - correctly remove switch rules on CRS317-1G-16S+ and CRS309-1G-8S+ devices;
  *) crs3xx - fixed QSFP+ interface linking for CRS326-24S+2Q+ device (introduced in v6.47beta19);
  *) crs3xx - improved switch host table updating;
  *) defconf - added welcome note with common first steps for new users;
  *) defconf - fixed default configuration initialization if power loss occurred during the process;
  *) defconf - fixed "no-defaults=yes" applying default configuration (introduced in v6.47beta);
  *) disk - improved recently created file survival after reboots;
  *) dns - use only servers received from IKEv2 server when present;
  *) dot1x - added hex value support for RADIUS switch rules;
  *) dot1x - added range "dst-port" support for RADIUS switch rules;
  *) dot1x - added support for lower case "mac-auth" RADIUS formats;
  *) dot1x - fixed dynamically created switch rule removal when client disconnects;
  *) dot1x - fixed port blocking when interface changes state from disabled to enabled;
  *) dot1x - fixed "reject-vlan-id" value range;
  *) dot1x - improved debug logging output to "dot1x" topic;
  *) dot1x - improved value validation for dynamically created switch rules;
  *) dude - updated The Dude to use new style authentication method;
  *) ike1 - added support for "UNITY_DEF_DOMAIN" and "UNITY_SPLITDNS_NAME" payload attributes;
  *) ike2 - added support for "INTERNAL_DNS_DOMAIN" payload attribute;
  *) ike2 - fixed DHCP Inform package handling when received on PPPoE interface;
  *) ipsec - added "split-dns" parameter support for mode configuration (CLI only);
  *) ipsec - fixed minor spelling mistake in logs;
  *) ipsec - improved IPsec service stability when receiving bogus packets;
  *) lte - added interface name prefix for logging events;
  *) lte - added "phy-cellid" value support for LTE-US;
  *) lte - added support for multiple passthrough APN configuration;
  *) lte - do not allow using empty APN Profile names;
  *) lte - show "phy-cellid" value only in LTE mode;
  *) quickset - removed "LTE band" setting from Quick Set;
  *) quickset - show "Antenna Gain" setting on devices without built-in antennas;
  *) quickset - use "station-wds" mode when connecting to AP with RouterOS flag;
  *) routing - improved IGMP-Proxy service stability when receiving bogus packets;
  *) snmp - fixed "routeros-version" value returning from registration table;
  *) snmp - fixed UPS battery voltage value scaling;
  *) supout - improved UPS information reporting;
  *) telnet - improved telnet compatibility with other client implementations;
  *) tr069-client - removed warning log message when not using HTTPS;
  *) traffic-flow - added "postDestinationMacAddress" parameter support for IPFIX and Netflow v9;
  *) upgrade - fixed space handling in package file names;
  *) ups - improved compatibility with APC Smart UPS 1000 and 1500;
  *) user-manager - fixed signup enabling (introduced in v6.46);
  *) w60g - improved stability after multiple disconnections;
  *) webfig - added default configuration confirmation window to WebFig;
  *) webfig - do not show WebFig menu when opening 'Check For Updates' in Quick Set;
  *) winbox - added support for inline bar graphs for LTE signal values;
  *) winbox - completely removed old style authentication method;
  *) winbox - fixed "invalid" flag presence under "System/Certificates/CRL" menu;
  *) wireless - improved compatibility for "ETSI" wireless country profile;
  *) www - added "tls-version" parameter in "IP->Services" menu (CLI only);
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

Σελ. 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456

Παρόμοια Θέματα

 1. Περί ROS ο λόγος...
  Από deniSun στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 463
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-20, 18:35
 2. Mikrotik SSTP server
  Από Nikiforos στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 23
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-17, 07:03
 3. Aποστολή και λήψη SMS στο Mikrotik ROS
  Από Nikiforos στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-17, 20:15
 4. Mikrotik x86 vs RB3011UiAS-RM
  Από dimangelid στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-17, 16:55
 5. Ενεργοποίηση ipv6 σε Mikrotik πίσω απο router παρόχου
  Από georgepapajim στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 13:20

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας