Σελ. 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 76-90 από 96
 1. #76
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta34 changelog:
  Changes in this release:
  Spoiler:
  *) dhcpv4-server - fixed "Acct-Output-Octets" reporting to RADIUS;
  *) dot1x - added support for "mac-auth" authentication type (CLI only);
  *) hotspot - fixed RADIUS CoA "address-list" update;
  *) ike2 - fixed IPv6 policy generation (introduced in v6.46beta28);
  *) ike2 - fixed traffic selector address family selection when using IPv6;
  *) ike2 - properly start all initiators to the same remote address;
  *) ipsec - fixed DNS resolving when domain has only AAAA entries;
  *) ipsec - fixed "eap-radius" authentication method (introduced in v6.45);
  *) ipsec - fixed minor spelling mistakes in logs;
  *) log - increased log message length limit to 1024 characters;
  *) lte - fixed network registration on R11e-LTE-US;
  *) lte - use /128 prefix for IPv6 address on LTE interface;
  *) lte - use interface from RA when "ipv6-interface=none" and IPv6 enabled;
  *) qsfp - show more QSFP module diagnostics;
  *) quickset - added "LTE AP Dual" mode support;
  *) snmp - fixed encrypted data sequence (introduced in v6.44.5);
  *) ssh - fixed carriage return presence in subsequent sessions;
  *) system - accept only valid string for "name" parameter in "disk" menu (CVE-2019-15055);
  *) tr069-client - added LTE band and cellular technology selection parameters;
  *) tr069-client - added LTE RSCP, ECNO and ICCID parameter support;
  *) watchdog - renamed "no-ping-delay" parameter to "ping-start-after-boot";

  Other changes since v6.45.3:

  *) bonding - correctly remove HW offloaded bonding with ARP monitoring;
  *) bonding - properly handle MAC addresses when bonding WLAN interfaces;
  *) bridge - disable/enable bridge port when setting bpdu-guard;
  *) bridge - do not add bridge as untagged VLAN member when frame-types=admit-only-vlan-tagged;
  *) capsman - improved DFS channel switching when radar detected;
  *) certificate - improved CRL updating process;
  *) conntrack - properly start manually enabled connection tracking;
  *) crs3xx - correctly handle L2MTU change;
  *) crs3xx - remove previously set mirror-source property before changing it;
  *) defconf - require "policy" permission to print default configuration;
  *) dhcpv6-server - include "User-Name" parameter in accounting requests;
  *) dhcpv6-server - made "calling-station-id" contain MAC address if DUID contains it;
  *) ethernet - automatically detect interface when using IP address for power-cycle-ping;
  *) ethernet - send requests only from ethernet interface when using MAC address for power-cycle-ping;
  *) fetch - improved stability when processing large output data;
  *) gps - use "serial1" as default port on RBLtAP-2HnD;
  *) hotspot - fixed non-local NAT redirection to port TCP/64873;
  *) ike1 - fixed minor spelling mistake in logs;
  *) ike2 - don't release policy on rekey when child not found;
  *) ike2 - fixed ID validation with multiple SAN;
  *) ike2 - fixed policy port selection for responder with natted initiator;
  *) ike2 - improved rekeying process with Windows initiators;
  *) ipsec - added "error" topic for identity check failure logging messages;
  *) ipsec - allow inline "passphrase" parameter when importing keys;
  *) lte - do not allow setting 3G and GSM modes on LTE only modems;
  *) lte - fixed band setting on R11e-4G;
  *) lte - fixed cell information monitoring on R11e-LTE-US (introduced in v6.45.2);
  *) lte - fixed USB network device driver initialization (introduced in v6.46beta9);
  *) lte - show "primary-band" only for LTE modems;
  *) ppp - added 3GPP IoT "access-technology" definitions;
  *) ppp - added support for Sierra WP7601;
  *) ppp - disable DTR send when using at-chat;
  *) routerboard - fixed default CPU frequency on RB750r2 ("/system routerboard upgrade" required);
  *) snmp - fixed "radio-name" (mtxrWlRtabRadioName) OID support;
  *) switch - correctly update dynamic switch rule when dhcp-snooping is enabled;
  *) switch - fix port isolation for non-CRS series switch chips;
  *) tr069-client - added multiple LTE monitoring parameters;
  *) tr069-client - reconnect to ACS when "ConnectionRequestURL" is updated;
  *) usb - general USB modem stability improvements;
  *) userman - updated Authorize.Net to use SHA512 hashing;
  *) w60g - added "region" setting to limit allowed frequencies (CLI only);
  *) webfig - fixed link to Winbox download;
  *) winbox - added "auto-erase" parameter to "Tools/SMS" menu;
  *) winbox - added "https-redirect" parameter to "IP/Hotspot/Profiles menu";
  *) winbox - added "ip-address" and stats columns in "IP/Kid-Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "public-address-ipv6" parameter to "IP/Cloud" menu;
  *) winbox - added "reset-counters" button to "IP/Kid Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "revision" parameter to "System/Routerboard" menu;
  *) winbox - added "tx-info-field" parameter to "Wireless/W60G" menu;
  *) winbox - added "Vendor Classes" tab in "IP/DHCP Server" menu;
  *) winbox - added wireless alignment LED types to "System/LEDs" menu;
  *) winbox - fixed allowed range for bridge filter "new-priority" parameter;
  *) winbox - fixed "cluster-id" parameter setting in "Routing/BGP/Instances" menu;
  *) winbox - fixed file locking when uploading multiple files at once;
  *) winbox - fixed firewall limit parameter support for rates more than 4G;
  *) winbox - fixed invalid flag presence in "IP/SMB/Shares" menu;
  *) winbox - fixed "Routing" menu icon presence when there is no routing package installed;
  *) winbox - improved stability when transfering multiple files between multiple windows;
  *) winbox - properly show timestamp in file "Creation Time" field;
  *) winbox - removed "max-sms" parameter from "Tools/SMS" menu;
  *) winbox - removed "Set CA Passphrase" button from "Certificate" menu;
  *) winbox - renamed "Queue Limit" to "Queue Size" for "pcq-upload-default" and "pcq-download-default" parameters;
  *) winbox - replaced "kb" with "KiB" in "Tools/Packet Sniffer" menu;
  *) winbox - show "Switch" menu on RBwAPGR-5HacD2HnD;
  *) winbox - show "System/RouterBOARD/Mode Button" on devices that have such feature;
  *) wireless - fixed 802.11n rate selection when managed by CAPsMAN;
  *) wireless - fixed basic rate reporting in snooper;
  *) wireless - improved 802.11ac stability for all ARM devices with wireless;
  *) wireless - updated "ukraine" regulatory domain information;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 2. #77
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta38 changelog:
  Changes in this release:
  Spoiler:

  *) btest - removed duplicate "duration" parameter;
  *) console - added bitwise operator support for "ip6" data type;
  *) console - fixed IP conversation to "num" data type;
  *) console - properly detect IPv6 address as "ip6" data type;
  *) crs312 - fixed combo SFP port toggling (introduced in v6.44.5);
  *) crs3xx - fixed "egress-rate" property on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) dot1x - added "reject-vlan-id" server parameter (CLI only);
  *) dot1x - added support for "mac-auth" authentication type (CLI only);
  *) qsfp - clear SFP monitoring data on port enable;
  *) qsfp - correctly display SFP monitoring data;
  *) qsfp - fixed EEPROM checksum validation;
  *) radius - fixed open socket leak when invalid packet is received (introduced in v6.44);
  *) supout - removed "file" option from "/system sup-output" command;
  *) wireless - added 4 chain MCS support for 802.11n wireless protocol (CLI only);
  *) wireless - fixed RX chain selection;
  *) wireless - include last frequency when manually setting frequency step in "scan-list";
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 3. #78
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta44 changelog:
  Changes in this release:

  Spoiler:
  *) capsman - fixed channel auto reselection;
  *) chr - added support for Azure guest agent;
  *) console - fixed "tobool" conversion;
  *) crs305 - fixed sfp-sfpplus2 - sfp-sfpplus4 interface linking (introduced in v6.46beta28);
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - do not send pause frames when ethernet "tx-flow-control" is disabled on CRS326/CRS328/CRS305 devices;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBmAPL-2nD (introduced in v6.45);
  *) dot1x - added support for dynamic switch rules from RADIUS;
  *) ike2 - fixed phase 1 rekeying (introduced in v6.45);
  *) lte - added support for Telit LM960 and LE910C1 modems;
  *) lte - improved modem initialization;
  *) routerboard - fixed USB configuration export on RBLtAP-2HnD;
  *) routerboard - hide "memory-frequency" parameter for RBLtAP-2HnD;
  *) sfp - correctly read EEPROM data from SFP modules (introduced in v6.46beta38);
  *) snmp - use "src-address" also for traps;
  *) wireless - improved stability when setting fixed primary and secondary channels on RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 4. #79
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta55 changelog:
  Spoiler:

  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  ----------------------

  Changes in this release:

  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) bridge - include whole VLAN-id in DHCP Option 82 message;
  *) capsman - fixed background scan showing incorrect regulatory domain mismatch error;
  *) capsman - fixed frequency setting requiring multiple frequencies;
  *) capsman - fixed newline character missing on some logging messages;
  *) console - fixed "address" column width when printing DHCPv4 leases;
  *) crs1xx/2xx - allow to set trunk port as mirroring target;
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - fixed management access when using switch rule "new-vlan-priority" property;
  *) crs3xx - improved switch-chip resource allocation on CRS317-1G-16S+, CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) crs3xx - improved system stability on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) dhcpv6-server - fixed logged error message when using "address-pool=static-only";
  *) dude - fixed data retrieval over SNMP (introduced in v6.46beta44);
  *) fetch - fixed "dst-path" not allowed to create new directories (introduced in v6.46beta34);
  *) hotspot - fixed "html-directory" not allowed to create new directories (introduced in v6.46beta34);
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG5nD;
  *) lte - added support for LM960A18;
  *) lte - fixed modem not receiving IP configuration when roaming (introduced in v6.45);
  *) lte - fixed Sierra WP7601 driver loading;
  *) lte - fix "operator" names not being displayed properly;
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) quickset - added "LTE APN" dropdown support;
  *) quickset - fixed "LTE Band" checkbox display;
  *) sfp - fixed "sfp-rx-power" value for some transceivers;
  *) sniffer - allow filtering by packet size;
  *) snmp - improved LLDP interface returned index and type;
  *) snmp - return only interfaces with MAC addresses for LLDP;
  *) system - fixed branding package installation (introduced in v6.46beta34);
  *) system - improved system stability for devices with AR9342;
  *) tr069-client - added CellDiagnostics parameter support;
  *) tr069-client - fixed firmware update (introduced in v6.46beta34);
  *) upgrade - improved auto package updating using "check-for-updates";
  *) userman - fixed customer referencing on WEB (introduced in v6.46beta9);
  *) wireless - updated "united-states" regulatory domain information;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 5. #80
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  7.0beta3 changelog:
  Spoiler:
  *) certificate - fixed ECDSA certificate parsing;
  *) crs3xx - fixed SFP/SFP+ module detection;
  *) ike2 - fixed EAP payload processing on initiator;
  *) package - added RouterOS system packages for all current architectures;
  *) poe - fixed single PoE out port initialization on RB760, RB3011 and RB4011;
  *) snmp - fixed SNMP MIB database;
  *) torrent - removed Torrent feature from RouterOS;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 6. #81
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta59 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  ----------------------

  Changes in this release:

  Spoiler:
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) backup - fixed automatic backup file generation when configuration reset by button;
  *) capsman - fixed background scan showing incorrect regulatory domain mismatch error (CAP upgrade required);
  *) ccr - improved general system stability;
  *) crs3xx - improved interface initialization;
  *) dhcpv4-client - fixed "dhcp-options" parameter setting when adding new client;
  *) dhcpv6-client - properly update bind time when unused prefix received from the server;
  *) dhcpv6-client - properly update IPv6 address on rebind;
  *) dhcvp6-client - fixed timeout when doing rebind;
  *) ethernet - do not enable interface after reboot that is already disabled;
  *) export - fixed "bootp-support" parameter export;
  *) ike2 - improved CHILD SA rekey process with Apple iOS 13;
  *) ipv6 - changed "advertise-dns" default value to "yes";
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) snmp - added "disabled" and "comment" parameters for communities (CLI only);
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) switch - show "external" flag for bridge hosts on MT7621, RTL8367 switch chips;
  *) wireless - added "canada2" regulatory domain information;
  *) wireless - allow using "canada2" regulatory domain on US lock devices;
  *) wireless - fixed sensor MAC address reporting in TZSP header;
  *) wireless - improved IPQ4019, QCA9984, QCA9888 wireless interface stability;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 7. #82
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46beta68 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:

  Spoiler:
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  *) backup - store automatically created backup file in "flash" directory;
  *) capsman - improved radar detection algorithm;
  *) certificate - added progress bar when creating certificate request (CLI only);
  *) certificate - added support for certificate request signing with EC keys;
  *) certificate - allow specifying "file-name" parameter for export (CLI only);
  *) certificate - allow specifying "name" parameter for import (CLI only);
  *) certificate - removed "key-size" parameter for "create-certificate-request" command;
  *) defconf - fixed default configuration generation on SXT R (introduced in v6.46beta28);
  *) dhcpv4-client - allow empty "dhcp-options" parameter when adding new client;
  *) dhcpv4-server - improved stability when RADIUS Interim update is sent;
  *) ike2 - improved stability when retransmitting first packet as responder;
  *) ipsec - fixed policy "sa-src-address" detection from "local-address" (introduced in v6.45);
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG-2nD and RBLHG-5HPnD;
  *) lte - added support for D402 modem;
  *) ptp - added support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol on CRS317-1G-16S+ (CLI only);
  *) route - fixed area range summary route installation in VRF;
  *) snmp - added option to monitor "link-downs" parameter using MIKROTIK-MIB;
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed "ifLastChange" OID reporting for IF-MIB;
  *) snmp - improved interface status reporting for IfOperStatus OID;
  *) ssh - fixed output printing when "command" parameter used;
  *) supout - include information from all LTE interfaces;
  *) switch - ignore "default-vlan-id" property after switch reset on RTL8367 switch chip;
  *) telnet - fixed successful connection establishment output in console (introduced in v6.46beta28);
  *) timezone - updated time zone database to version 2019c;
  *) ups - improved compatibility with APC UPS's;
  *) winbox - fixed "CAPs Scanner" stopping;
  *) wireless - added "indonesia4" regulatory domain information;
  *) wireless - added "push-button-5s" value for "wps-mode" parameter;
  *) wireless - added U-NII-2 support forRBSXTsqG-5acD, RBLHGG-5acD-XL, RBLHGG-5acD, RBLDFG-5acD, RBDiscG-5acD;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 8. #83
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46rc1 changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:
  Spoiler:

  !) ptp - disabled support for IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol until further notice;
  *) bridge - do not add dynamically VLAN entry when changing "pvid" property for non-vlan aware bridge;
  *) capsman - fixed MAC address detection for "common-name" parameter in certificate requests;
  *) certificate - added progress bar when creating certificate request;
  *) certificate - allow specifying "name" parameter for import (CLI only);
  *) crs3xx - improved system stability when initializing SFP modules;
  *) export - always export "ssid" value for w60g interfaces;
  *) fetch - do not allocate extra 500KiB on SMIPS;
  *) ipsec - fixed IPsec policy checking on RB4011 (introduced in v6.46beta68);
  *) switch - added "comment" property for switch vlan menu (CLI only);
  *) w60g - do not reset link when changing comment on station;
  *) w60g - fixed "monitor" command on disabled interfaces;
  *) w60g - move stations to new bridge when "put-in-bridge" parameter is changed;
  *) winbox - added enable/disable and comment buttons for "IP->SNMP->Communities" menu;
  *) winbox - fixed field validation with negative integers (introduced in v6.46beta);
  *) wireless - added "ETSI" regulatory domain information;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 9. #84
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta8 changelog:
  Changes in this release:

  Spoiler:
  *) console - fixed "clear-history" restoring historic actions after power cycle;
  *) console - removed "edit" and "set" actions from "System/History" menu;
  *) crs3xx - fixed "ingress-rate" property on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) defconf - fixed default configuration loading after fresh install (introduced in v6.46);
  *) dhcpv6-client - improved error logging when when renewed address differs;
  *) fetch - fixed "User-Agent" usage if provided by "http-header-field";
  *) health - fixed health reporting on OmniTIK 5 PoE ac;
  *) health - improved health reporting on CCR1072-1G-8S+;
  *) ipsec - improved system stability when processing decrypted packet on unregistred interface;
  *) l2tp - improved system stability when disconnecting many clients at once;
  *) lora - improved confirmed downlink forwarding;
  *) lte - do not reset modem when setting the same SIM slot on LtAP;
  *) lte - fixed multiple APN reactivation after deactivation by operator;
  *) lte - show SIM error when no card is present;
  *) netinstall - removed "Flashfig" from Netinstall;
  *) netinstall - removed "Make Floppy" from Netinstall;
  *) netinstall - signed netinstall.exe with Digital Signature;
  *) ppp - prioritize "remote-ipv6-prefix-pool" from PPP secret over PPP profile;
  *) snmp - added "dot1qTpFdbTable" OID reporting for Q-BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed health related OID polling (introduced in v6.46);
  *) snmp - improved stability when polling MAC address related OID;
  *) supout - fixed autosupout.rif file generation (introduced in v6.46);
  *) w60g - use "arp" and "mtu" parameters from master interface when creating a new station;
  *) winbox - added "auto-erase" option to "Tool/SMS" menu;
  *) winbox - fixed "allowed-number" parameter setting invalid value in "Tool/SMS" menu;
  *) winbox - show "LCD" menu only on boards that have LCD screen;
  *) wireless - improved compatibility by adding default installation mode and gain for devices with integrated antennas;
  *) wireless - improved compatibility for Switzerland wireless country profile to improve compliance with ETSI regulations;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 10. #85
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta19 changelog:
  Spoiler:

  MAJOR CHANGES IN v6.47:
  ----------------------
  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  ----------------------

  Changes in this release:

  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  *) bonding - improved slave interface MAC address handling;
  *) bonding - prefer primary slave MAC address for bonding interface;
  *) bridge - added logging message when a host MAC address is learned on a different bridge port;
  *) chr - improved stability when changing ARP modes on e1000 type adapters;
  *) console - prevent "flash" directory from being removed (introduced in v6.46);
  *) console - updated copyright notice;
  *) crs305 - disable optical SFP/SFP+ module Tx power after disabling SFP+ interface;
  *) defconf - fixed "caps-mode" not initialized properly after resetting;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBwAPG-60adkit (introduced in v6.46);
  *) discovery - do not send CDP and LLDP packets on interfaces that does not have MAC address;
  *) discovery - do not send discovery packets on inactive bonding slave interfaces;
  *) discovery - do not send discovery packets on interfaces that are blocked by STP;
  *) dot1x - added "radius-mac-format" parameter (CLI only);
  *) health - added "gauges" submenu with SNMP OID reporting;
  *) lora - added "ru-864-mid" channel plan;
  *) lora - fixed packet sending when using "antenna-gain" higher than 5dB;
  *) lora - improved immediate packet delivery;
  *) lte - do not allow running "scan" on R11e-4G;
  *) lte - fixed "band" value setting when configuration is reset on R11e-4G;
  *) lte - fixed "cell-monitor" on R11e-LTE in 3G mode;
  *) lte - fixed "earfcn" reporting on R11e-LTE6 in UMTS and GSM modes;
  *) lte - improved all APN session activation after disconnect on R11e-LTE;
  *) lte - report only valid info parameters on R11e-LTE6;
  *) lte - use APN from network when blank APN used on R11e-4G;
  *) ppp - fixed minor typo in "ppp-client" monitor;
  *) qsfp - do not report bogus monitoring readouts on modules without DDMI support;
  *) qsfp - improved module monitoring readouts for DAC and break-out cables;
  *) routerboard - added "mode-button" support for RBcAP2nD;
  *) sniffer - allow setting port for "streaming-server";
  *) snmp - added "dot1qTpFdbTable" OID reporting for Q-BRIDGE-MIB;
  *) snmp - improved OID policy checking and error reporting on "set" command;
  *) supout - added "dot1x" section to supout files;
  *) system - correctly handle Generic Receive Offloading (GRO) for MPLS traffic;
  *) system - fixed "*.auto.rsc" file execution (introduced in v6.46);
  *) system - fixed "check-installation" on PowerPC devices (introduced in v6.46);
  *) traceroute - improved stability when invalid packet is received;
  *) traffic-generator - improved memory handling on CHR;
  *) webfig - allow skin designing without "ftp" and "sensitive" policies;
  *) webfig - fixed "skins" saving to "flash" directory if it exists (introduced in v6.46);
  *) winbox - automatically refresh "Packets" table when new packets are captured by "Tools/Packet Sniffer";
  *) winbox - fixed "Default Route Distance" default value when creating new LTE APN;
  *) winbox - removed duplicate "join-eui", "dev-eui", "counter", "chain", "size" and "payload" parameters under "Lora/Traffic";
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 11. #86
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta32 changelog:

  Spoiler:
  Important note!!!

  - The Dude server must be updated to monitor v6.47beta30+ RouterOS type devices.
  - The Dude client must be manually upgraded after upgrading The Dude server.
  - Make sure LTE APN Profile name does not match any of the DHCP server's names if LTE passthrough is used.

  MAJOR CHANGES IN v6.47:
  ----------------------
  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  ----------------------

  Changes in this release:

  *) arm - improved watchdog and kernel panic reporting in log after reboots on RB3011 and IPQ4018/IPQ4019 devices ("/system routerboard upgrade" required);
  *) branding - allow forcing configuration script as default configuration (new branding packet required);
  *) branding - fixed "company-url" and "router-default-name" survival after system upgrade;
  *) branding - fixed WEB HTML page survival after system upgrade;
  *) certificate - fixed certificate verification when flushing CRL's;
  *) crs3xx - correctly remove switch rules on CRS317-1G-16S+ and CRS309-1G-8S+ devices;
  *) crs3xx - fixed QSFP+ interface linking for CRS326-24S+2Q+ device (introduced in v6.47beta19);
  *) crs3xx - improved switch host table updating;
  *) defconf - added welcome note with common first steps for new users;
  *) defconf - fixed default configuration initialization if power loss occurred during the process;
  *) defconf - fixed "no-defaults=yes" applying default configuration (introduced in v6.47beta);
  *) disk - improved recently created file survival after reboots;
  *) dns - use only servers received from IKEv2 server when present;
  *) dot1x - added hex value support for RADIUS switch rules;
  *) dot1x - added range "dst-port" support for RADIUS switch rules;
  *) dot1x - added support for lower case "mac-auth" RADIUS formats;
  *) dot1x - fixed dynamically created switch rule removal when client disconnects;
  *) dot1x - fixed port blocking when interface changes state from disabled to enabled;
  *) dot1x - fixed "reject-vlan-id" value range;
  *) dot1x - improved debug logging output to "dot1x" topic;
  *) dot1x - improved value validation for dynamically created switch rules;
  *) dude - updated The Dude to use new style authentication method;
  *) ike1 - added support for "UNITY_DEF_DOMAIN" and "UNITY_SPLITDNS_NAME" payload attributes;
  *) ike2 - added support for "INTERNAL_DNS_DOMAIN" payload attribute;
  *) ike2 - fixed DHCP Inform package handling when received on PPPoE interface;
  *) ipsec - added "split-dns" parameter support for mode configuration (CLI only);
  *) ipsec - fixed minor spelling mistake in logs;
  *) ipsec - improved IPsec service stability when receiving bogus packets;
  *) lte - added interface name prefix for logging events;
  *) lte - added "phy-cellid" value support for LTE-US;
  *) lte - added support for multiple passthrough APN configuration;
  *) lte - do not allow using empty APN Profile names;
  *) lte - show "phy-cellid" value only in LTE mode;
  *) quickset - removed "LTE band" setting from Quick Set;
  *) quickset - show "Antenna Gain" setting on devices without built-in antennas;
  *) quickset - use "station-wds" mode when connecting to AP with RouterOS flag;
  *) routing - improved IGMP-Proxy service stability when receiving bogus packets;
  *) snmp - fixed "routeros-version" value returning from registration table;
  *) snmp - fixed UPS battery voltage value scaling;
  *) supout - improved UPS information reporting;
  *) telnet - improved telnet compatibility with other client implementations;
  *) tr069-client - removed warning log message when not using HTTPS;
  *) traffic-flow - added "postDestinationMacAddress" parameter support for IPFIX and Netflow v9;
  *) upgrade - fixed space handling in package file names;
  *) ups - improved compatibility with APC Smart UPS 1000 and 1500;
  *) user-manager - fixed signup enabling (introduced in v6.46);
  *) w60g - improved stability after multiple disconnections;
  *) webfig - added default configuration confirmation window to WebFig;
  *) webfig - do not show WebFig menu when opening 'Check For Updates' in Quick Set;
  *) winbox - added support for inline bar graphs for LTE signal values;
  *) winbox - completely removed old style authentication method;
  *) winbox - fixed "invalid" flag presence under "System/Certificates/CRL" menu;
  *) wireless - improved compatibility for "ETSI" wireless country profile;
  *) www - added "tls-version" parameter in "IP->Services" menu (CLI only);
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 12. #87
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  30.600
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.47beta35 changelog:
  Spoiler:
  Important note!!!

  - The Dude server must be updated to monitor v6.47beta30+ RouterOS type devices.
  - The Dude client must be manually upgraded after upgrading The Dude server.
  - Make sure LTE APN Profile name does not match any of the DHCP server's names if LTE passthrough is used.

  MAJOR CHANGES IN v6.47:
  ----------------------
  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  ----------------------

  Changes in this release:

  !) socks - added support for SOCKS5 (RFC 1928);
  *) chr - fixed graceful shutdown execution on Hyper-V (introduced in v6.46);
  *) crs3xx - fixed frame forwarding after disabling/enabling bridge hardware offloading for CRS354-48G-4S+2Q+ device;
  *) crs3xx - improved SFP+ DAC cable initialization for CRS326-24S+2Q+ device;
  *) dns - added support for exclusive dynamic DNS server usage from IPsec;
  *) health - fixed maximum SFP temperature reading under '/system health' menu;
  *) ipsec - added "use-responder-dns" parameter support (CLI only);
  *) ssh - added support for RSA keys with SHA256 hash (RFC8332);
  *) supout - improved PoE-out information reporting;
  *) system - improved system stability when receiving/sending TCP traffic on multicore devices;
  *) traffic-flow - added "postDestinationMacAddress" parameter support for IPFIX and Netflow v9;
  *) webfig - updated icon design;
  *) winbox - updated icon design;
  *) wireless - allow using "russia4" regulatory domain on RU locked devices;
  . . .
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 13. #88
  Εγγραφή
  27-07-2006
  Μηνύματα
  292
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  να ρωτήσω κάτι; ειναι καποιος που δουλευει τη beta?? και αν ναι πως είναι απο θέμα σταθερότητας;
  http://www.elink.gr

  Internet ,Προγραμματισμός ,Smartphone Apps, Κατασκευή Ιστοσελίδων, Υποστήριξη Δικτύων, Service H/Y , Graphics - Media

 14. #89
  Εγγραφή
  13-02-2004
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.156
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  210/201 Mbps
  ISP
  Inalan FTTH + NOVA 3play
  Router
  CRS109-8G-1S-2HnD-IN+Hap2
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bannedteam Εμφάνιση μηνυμάτων
  να ρωτήσω κάτι; ειναι καποιος που δουλευει τη beta?? και αν ναι πως είναι απο θέμα σταθερότητας;
  καλησπέρα, ειχα εγω παλιοτερα στο 109 με ολα τα πακετα μεσα, ασχετα αν τα χρειαζομαι ολα, για μηνες κανενα προβλημα, καποια στιγμη με μια χοντρη αναβαθμιση εσπασε και αναγκαστηκα να γυρισω στην stable τοτε την λεγανε current.
  Απλα εβγαζε πολυ συχνα αναβαθμισεις και βαρεθηκα κιολας τα reboot, σε μηχανημα με υπηρεσιες και σε χρηση h/w switch στα κλεινει ολα και ειναι λιγο πακετο.
  Οποτε δεν ξανασχοληθηκα.
  Σιγουρα σταθερη 100% δεν ειναι, ειναι θεμα των πακετων και τι αναβαθμισουν δινουν αν θα σπασει κατι.
  Παντως το επανεφερα ευκολα σχετικα χωρις netinstall μαλιστα.
  Εβαζα σε ενα 711 μετα με καμμενη wlan αλλα δεν ειναι σε συνεχη χρηση και το εχω παρατησει σε μια ακρη, αχρηστο πραμα με 32mb ram τι να λεει για την RC δεν βγαζω συμπερασμα σε δαυτο.
  Οποτε λεω οτι αν το μηχανημα σου ειναι με υπηρεσιες μην την βαλεις θα βαρεθεις τα πολυ συχνα updates και reboots και fw updates και ξανα reboots.
  Aν ειναι κατι αλλο και την θες οκ τοτε.

 15. #90
  Εγγραφή
  27-07-2006
  Μηνύματα
  292
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikiforos Εμφάνιση μηνυμάτων
  καλησπέρα, ειχα εγω παλιοτερα στο 109 με ολα τα πακετα μεσα, ασχετα αν τα χρειαζομαι ολα, για μηνες κανενα προβλημα, καποια στιγμη με μια χοντρη αναβαθμιση εσπασε και αναγκαστηκα να γυρισω στην stable τοτε την λεγανε current.
  Απλα εβγαζε πολυ συχνα αναβαθμισεις και βαρεθηκα κιολας τα reboot, σε μηχανημα με υπηρεσιες και σε χρηση h/w switch στα κλεινει ολα και ειναι λιγο πακετο.
  Οποτε δεν ξανασχοληθηκα.
  Σιγουρα σταθερη 100% δεν ειναι, ειναι θεμα των πακετων και τι αναβαθμισουν δινουν αν θα σπασει κατι.
  Παντως το επανεφερα ευκολα σχετικα χωρις netinstall μαλιστα.
  Εβαζα σε ενα 711 μετα με καμμενη wlan αλλα δεν ειναι σε συνεχη χρηση και το εχω παρατησει σε μια ακρη, αχρηστο πραμα με 32mb ram τι να λεει για την RC δεν βγαζω συμπερασμα σε δαυτο.
  Οποτε λεω οτι αν το μηχανημα σου ειναι με υπηρεσιες μην την βαλεις θα βαρεθεις τα πολυ συχνα updates και reboots και fw updates και ξανα reboots.
  Aν ειναι κατι αλλο και την θες οκ τοτε.
  κατατοπιστικότατος, ευχαριστώ πολύ!
  http://www.elink.gr

  Internet ,Προγραμματισμός ,Smartphone Apps, Κατασκευή Ιστοσελίδων, Υποστήριξη Δικτύων, Service H/Y , Graphics - Media

Σελ. 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Περί ROS ο λόγος...
  Από deniSun στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 520
  Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-20, 17:20
 2. Mikrotik SSTP server
  Από Nikiforos στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 23
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-17, 08:03
 3. Aποστολή και λήψη SMS στο Mikrotik ROS
  Από Nikiforos στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-17, 21:15
 4. Mikrotik x86 vs RB3011UiAS-RM
  Από dimangelid στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-17, 17:55
 5. Ενεργοποίηση ipv6 σε Mikrotik πίσω απο router παρόχου
  Από georgepapajim στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDs
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 14:20

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας