Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 24
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.237
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Vodafone
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση  1. Η εταιρεία Vodafone με τις υπό σχετ. ι’ και ια’ επιστολές της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου για εκατόν δέκα επτά (117) υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) στις περιοχές των ΑΚ Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου των οποίων η ενεργοποίηση βάσει του υποβληθέντος και εγκεκριμένου με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 επιχειρηματικού πλάνου της Vodafone (Παράρτημα 1Β) είχε οριστεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, το αίτημα της Vodafone αφορά 21 υπαίθριες καμπίνες του αστικού κέντρου Ν.Κόσμου, 32 υπαίθριες καμπίνες του αστικού κέντρου Παγκρατίου και 64 υπαίθριες καμπίνες του αστικού κέντρου Γηροκομείου, οι οποίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ

  813/004/07.06.2017, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Οι υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία αιτείται την αλλαγή ενεργοποίησης στο πρώτο τρίμηνο του 2018, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:


  Πίνακας 1
  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης Τρίμηνο νέας ενεργοποίησης
  1197-109 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 109 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-111 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 111 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-113 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 113 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-115 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 115 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-117 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 117 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-119 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 119 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-121 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 121 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-123 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 123 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-125 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 125 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-127 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 127 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-220 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 220 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-221 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 221 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-225 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 225 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-227 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 227 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-233 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 233 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-235 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 235 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-245 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 245 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-247 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 247 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-249 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 249 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-251 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 251 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-255 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 255 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-259 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 259 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-263 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 263 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-265 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 265 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018

  1197-267 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 267 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-269 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 269 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-271 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 271 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-273 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 273 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-329 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 329 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-331 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 331 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-335 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 335 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-339 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 339 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-341 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 341 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-347 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 347 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-353 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 353 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-355 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 355 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-357 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 357 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-363 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 363 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-365 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 365 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-367 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 367 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-369 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 369 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-371 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 371 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-373 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 373 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-381 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 381 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-383 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 383 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-385 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 385 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-387 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 387 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-389 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 389 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-433 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 433 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-435 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 435 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-437 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 437 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-439 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 439 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-443 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 443 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018

  1197-445 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 445 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-447 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 447 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-453 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 453 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-455 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 455 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-465 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 465 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-469 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 469 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-473 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 473 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-475 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 475 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-479 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 479 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-483 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 483 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-115 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 115 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-125 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 125 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-127 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 127 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-208 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 208 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-209 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 209 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-210 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 210 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-214 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 214 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-219 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 219 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-325 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 325 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-327 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 327 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-329 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 329 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-331 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 331 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-333 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 333 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-339 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 339 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-341 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 341 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-343 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 343 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-365 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 365 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-369 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 369 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-373 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 373 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018

  1141-381 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 381 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1141-415 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 415 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-113 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 113 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-121 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 121 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-126 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 126 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-127 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 127 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-134 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 134 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-135 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 135 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-137 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 137 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-138 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 138 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-139 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 139 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-150 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 150 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-151 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 151 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-152 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 152 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-153 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 153 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-154 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 154 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-156 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 156 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-213 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 213 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-214 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 214 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-216 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 216 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-219 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 219 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-223 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 223 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-225 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 225 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-227 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 227 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-242 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 242 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-251 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 251 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-254 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 254 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-260 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 260 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-316 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 316 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-332 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 332 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-354 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 354 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-418 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 418 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-420 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 420 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  658-422 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 422 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018
  1197-459 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 459 VDSL Vectoring Q4/2017 Q1/2018

  1. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας Vodafone (σχετ ι΄), η ανάγκη επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης των 116 καμπινών των ΑΚ Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου οφείλεται σε καθυστέρηση ηλεκτροδότησης των καμπινών από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Σύμφωνα με το πλαίσιο-προθεσμίες του ΔΕΔΔΗΕ, όπως έχει εγκριθεί και από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΑΠ ΡΑΕ 165/2014) προβλέπεται ρητή δέσμευση για ολοκλήρωση κατασκευής εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών για την εκ μέρους του αιτούντος σύνδεση καταβολή του ποσού συμμετοχής του στις δαπάνες ηλεκτροδότησης. Προς βεβαίωση των ανωτέρω δηλωθέντων, η εταιρεία Vodafone συνυπέβαλλε τα ακόλουθα:
   1. Αναλυτικό Πίνακα με τα στοιχεία των 116 καμπινών με τα εξής πρόσθετα δεδομένα:
    1. Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προς ΔΕΔΔΗΕ
    2. Ημερομηνία πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ βάσει της οποίας άρχεται και η προθεσμία υλοποίησης
    3. Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ
    4. Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης

   2. Δείγμα σχετικής επιστολής της ΔΕΔΔΗΕ ως προς την Προσφορά Σύνδεσης στο δίκτυο Διανομής όπου αποτυπώνεται η πολιτική που εφαρμόζει η ΔΕΔΔΗΕ.  1. Η εταιρεία Vodafone με ακόλουθη επιστολή της (σχετ. ια) αιτείται την επικαιροποίηση του χρόνου υλοποίησης της καμπίνας ΑΤΗ-1197CH029 (KV OTE 459) στην περιοχή του Γηροκομείου, της οποίας η ενεργοποίηση βάσει του εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Vodafone είχε οριστεί για το 4ο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ. ια η ανάγκη επικαιροποίησης του χρόνου ενεργοποίησης της συγκεκριμένης καμπίνας οφείλεται σε καθυστέρηση προερχόμενη από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Προς βεβαίωση των ανωτέρω συνυποβλήθηκαν τα ακόλουθα:
   1. Φωτογραφίες από την υλοποίηση της υπαίθριας καμπίνας
   2. Πίνακας με τα στοιχεία της υπό εξέτασης καμπίνας με τα εξής πρόσθετα δεδομένα:
    1. Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προς ΔΕΔΔΗΕ
    2. Ημερομηνία πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ βάσει της οποίας άρχεται και η προθεσμία υλοποίησης
    3. Αριθμός παροχής ΔΕΔΔΗΕ
    4. Ημερομηνία ηλεκτροδότησης
    5. Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης  1. Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της Vodafone και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε η Vodafone ανά καμπίνα, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 117 καμπινών των ΑΚ Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου από το Q4/2017 σε Q1/2018, κρίνοντας ότι η αιτιολόγηση από την Vodafone ήταν επαρκής, το σχετικό δε αίτημα υπεβλήθη αμελλητί δεδομένου ότι η ανάγκη παράτασης δεν ήταν γνωστή τρεις μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης, για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου.
  Αποφασίζει:


  1. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως προς το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone στις εκατό δέκα επτά (117) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου του Πίνακα 1.
  2. Εγκρίνει την αντικατάσταση των σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, οι οποίες περιέχουν τις υπό εξέταση καμπίνες των αστικών κέντρων Ν.Κόσμου, Παγκρατίου και Γηροκομείου ως ακολούθως:


  Πίνακας 2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο νέας ενεργοποίησης
  1197-109 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 109 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-111 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 111 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-113 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 113 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-115 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 115 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-117 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 117 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-119 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 119 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-121 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 121 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-123 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 123 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-125 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 125 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-127 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 127 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-220 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 220 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-221 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 221 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-225 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 225 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-227 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 227 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-233 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 233 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-235 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 235 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-245 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 245 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-247 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 247 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-249 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 249 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-251 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 251 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-255 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 255 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-259 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 259 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-263 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 263 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-265 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 265 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-267 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 267 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-269 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 269 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-271 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 271 VDSL Vectoring Q1/2018

  1197-273 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 273 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-329 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 329 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-331 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 331 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-335 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 335 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-339 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 339 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-341 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 341 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-347 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 347 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-353 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 353 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-355 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 355 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-357 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 357 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-363 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 363 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-365 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 365 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-367 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 367 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-369 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 369 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-371 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 371 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-373 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 373 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-381 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 381 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-383 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 383 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-385 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 385 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-387 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 387 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-389 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 389 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-433 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 433 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-435 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 435 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-437 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 437 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-439 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 439 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-443 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 443 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-445 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 445 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-447 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 447 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-453 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 453 VDSL Vectoring Q1/2018

  1197-455 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 455 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-465 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 465 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-469 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 469 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-473 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 473 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-475 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 475 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-479 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 479 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-483 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 483 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-115 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 115 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-125 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 125 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-127 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 127 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-208 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 208 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-209 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 209 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-210 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 210 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-214 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 214 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-219 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 219 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-325 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 325 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-327 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 327 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-329 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 329 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-331 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 331 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-333 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 333 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-339 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 339 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-341 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 341 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-343 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 343 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-365 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 365 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-369 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 369 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-373 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 373 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-381 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 381 VDSL Vectoring Q1/2018
  1141-415 1141 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 415 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-113 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 113 VDSL Vectoring Q1/2018

  658-121 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 121 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-126 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 126 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-127 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 127 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-134 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 134 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-135 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 135 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-137 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 137 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-138 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 138 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-139 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 139 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-150 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 150 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-151 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 151 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-152 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 152 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-153 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 153 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-154 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 154 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-156 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 156 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-213 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 213 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-214 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 214 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-216 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 216 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-219 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 219 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-223 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 223 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-225 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 225 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-227 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 227 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-242 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 242 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-251 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 251 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-254 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 254 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-260 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 260 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-316 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 316 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-332 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 332 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-354 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 354 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-418 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 418 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-420 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 420 VDSL Vectoring Q1/2018
  658-422 658 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 422 VDSL Vectoring Q1/2018
  1197-459 1197 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 459 VDSL Vectoring Q1/2018

 2. #2
  Εγγραφή
  27-06-2006
  Μηνύματα
  28
  Downloads
  28
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000 / 10000
  ISP
  Nova
  DSLAM
  Forthnet - ΒΕΡΟΙΑ
  Router
  Archer VR2800
  SNR / Attn
  19.6(dB) / 2.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Να θεωρήσω πως ανάλογες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξουν και για τις επόμενες περιοχές ....

 3. #3
  Εγγραφή
  09-04-2011
  Περιοχή
  Λάρισα
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  620
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  ↓ 110,0 ↑ 11,0
  ISP
  Forthnet
  Router
  FRITZ! Mesh
  SNR / Attn
  12(dB) / 7(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Και το επικαιροποιημένο αναλυτικό αρχείο:
  https://www.eett.gr/opencms/opencms/...Appendix2.xlsx
  FRITZ! Mesh Set [FRITZ!Box 7530 & FRITZ!Repeater 1200] * MacBook Air 2020 * iPhone Xr 64GB * Kyocera Ecosys P2235dn Laser Printer * Gigaset E370 & C620 DECT Phones

 4. #4
  Εγγραφή
  26-04-2006
  Περιοχή
  AS3329
  Μηνύματα
  1.647
  Downloads
  9
  Uploads
  1
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  ΔΕΔΔΗΕ...

 5. #5
  Το avatar του μέλους MIKU
  MIKU Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από valen_gr Εμφάνιση μηνυμάτων
  ΔΕΔΔΗΕ...
  Πάντως το πρόβλημα με τον εργολάβο λύθηκε.

 6. #6
  Εγγραφή
  07-01-2018
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  7
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Vodafone
  το wcrm ειναι τα κουτια των οικοδομων μας?
  επαληθευοντας με το excell θα δουμε αν θα ρθει το τραινο της αναπτυξης με το vdsl;

 7. #7
  Εγγραφή
  30-11-2005
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  1.415
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Router
  FRITZ!Box 7530
  SNR / Attn
  22(dB) / 14(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Σε μια περιοχή του Νεου Κόσμου, αρχες Φεβρουάριου είδα εγω να περνανε οπτικές ίνες της Vodafone. Αυτό σημαίνει ότι θα βάλουν και τα καινουρια ΚΑΦΑΟ ή αυτά θα τα βάλει ο ΟΤΕ; Δηλαδη θα πίασουμε κανονικο 24/1 τώρα;

 8. #8
  Εγγραφή
  07-01-2018
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  7
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από externalatos Εμφάνιση μηνυμάτων
  το wcrm ειναι τα κουτια των οικοδομων μας?
  επαληθευοντας με το excell θα δουμε αν θα ρθει το τραινο της αναπτυξης με το vdsl;
  το τσεκαρα μονος μου και ισχυει!!!!στον κατανεμητη της οικοδομης εχει ενα 3ψηφιο...ελεγξτε αν θα ειστε μεσα και πότε!!!... απο το excell πιο πανω.

  κατι αλλο ομως!!!

  εγω κλειδωνω 15Mbs στα ποσα θα φτασω οταν ολοκληρωθει το εργο και μεταπηδησω σε VDSL?Line Attenuation περιπου 18!!!ειμαι πανω/κατω στο χιλιομετρο χαλκου.
  ενα νεο utp μεσα στην οικοδομη θα βοηθουσε ή να ριξω κατευθειαν fiber ελεω FTTH;

  και κατι αλλο...οι εταιρειες θα δωσουν προτεραιοτητα στους ηδη συνδρομητες (αν βεβαια το επιθυμουν) ή στις καινουργιες συνδεσεις?

 9. #9
  Εγγραφή
  30-03-2012
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  52
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  13498/1023
  ISP
  Forthnet
  Router
  Thomson TG585 V7
  SNR / Attn
  6,5(dB) / 15(dB)
  Στην ιστοσελίδα
  http://fttxgr.eu/map?

  Έιχα ενημέρωση 2 νέες καμπίνες οδός Αριστοξενου κ Ιπποδαμου. Έιχαν περάσει ήδη ρεύμα (Ακουγόταν η ανεμιστήρες μέσα), είναι πιο μικρές καμπίνες από Wind k ΟΤΕ.
  Ξανά έσκαψαν αυτή την εβδομάδα ... και δεν έχουν κλείσει πάλι την τρύπα ..

  Σε αυτές η μικρές καμπίνες, :-( κακός που βάζουν μια παλαιά κ τελειομενη τεχνολογια όπως το vdsl

  Υπάρχει πρόβλεψη για FTTh voda. σε κάθε πολυκατοικία ;
  Γνωρίζει κανείς τι συμφωνία έχει η Vodafone με τους άλλους παρόχους στης νεεσ καμπίνες Voda;

 10. #10
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  1.005
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από externalatos Εμφάνιση μηνυμάτων
  το τσεκαρα μονος μου και ισχυει!!!!στον κατανεμητη της οικοδομης εχει ενα 3ψηφιο...ελεγξτε αν θα ειστε μεσα και πότε!!!... απο το excell πιο πανω.

  κατι αλλο ομως!!!

  εγω κλειδωνω 15Mbs στα ποσα θα φτασω οταν ολοκληρωθει το εργο και μεταπηδησω σε VDSL?Line Attenuation περιπου 18!!!ειμαι πανω/κατω στο χιλιομετρο χαλκου.
  ενα νεο utp μεσα στην οικοδομη θα βοηθουσε ή να ριξω κατευθειαν fiber ελεω FTTH;

  και κατι αλλο...οι εταιρειες θα δωσουν προτεραιοτητα στους ηδη συνδρομητες (αν βεβαια το επιθυμουν) ή στις καινουργιες συνδεσεις?
  Ναι όντως το δεύτερο νούμερο που γράφει στή στήλη WCRM, είναι το νούμερο του ΚΑΦΑΟ.

  Ωστόσο δεν έχει σχέση η παλιά με τη νέα εξασθένιση, γιατί τώρα θα συγχρονίζεις με τον εξοπλισμό που υπάρχει στο ΚΑΦΑΟ, ενώ πριν συγχρόνιζες με το αστικό κέντρο. Τώρα παίζει ρόλο μόνο το πόσο κοντά είσαι στο ΚΑΦΑΟ.

  Όλα τα παραπάνω με την προυπόθεση ότι θα βάλεις VDSL. Αλλιώς αν μείνεις σε ADSL, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα αλλάξει κάτι σε σένα.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος tiatrou : 17-03-18 στις 21:36.

 11. #11
  Εγγραφή
  07-01-2018
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  7
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tiatrou Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ναι όντως το δεύτερο νούμερο που γράφει στή στήλη WCRM, είναι το νούμερο του ΚΑΦΑΟ.

  Ωστόσο δεν έχει σχέση η παλιά με τη νέα εξασθένιση, γιατί τώρα θα συγχρονίζεις με τον εξοπλισμό που υπάρχει στο ΚΑΦΑΟ, ενώ πριν συγχρόνιζες με το αστικό κέντρο. Τώρα παίζει ρόλο μόνο το πόσο κοντά είσαι στο ΚΑΦΑΟ.

  Όλα τα παραπάνω με την προυπόθεση ότι θα βάλεις VDSL. Αλλιώς αν μείνεις σε ADSL, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα αλλάξει κάτι σε σένα.
  παντα μιλαω για αναβαθμιση σε vdsl...
  α καλα τωρα πρεπει να ψαξουμε να βρουμε τα αρχαια kv του πΟΤΕ?!!!
  αραγε θα εχουν νουμερα πανω;;;;

 12. #12
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  1.005
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από externalatos Εμφάνιση μηνυμάτων
  παντα μιλαω για αναβαθμιση σε vdsl...
  α καλα τωρα πρεπει να ψαξουμε να βρουμε τα αρχαια kv του πΟΤΕ?!!!
  αραγε θα εχουν νουμερα πανω;;;;
  Ναι σχεδόν σε όλα, έστω και στα παλιά ΚΑΦΑΟ, θα βρεις το νούμερο σε κάποιο σημείο πάνω του, συνήθως με μαύρα γράμματα. Ψάξε στη γειτονιά σου, συνήθως ως 400-500 μέτρα απόσταση.

 13. #13
  Εγγραφή
  29-11-2003
  Περιοχή
  Αθήνα , Παγκράτι
  Ηλικία
  49
  Μηνύματα
  9.408
  Downloads
  144
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100/10
  ISP
  COSMOTE (FTTH)
  Router
  AVM FRITZ!BOX 7590 (FTTH)
  Path Level
  Interleaved
  αρκεί να δείτε τον κατανεμητή του ακινήτου σας και θα μάθετε σε ποια καμπίνα ανήκετε

  αρκεί ο πάροχος σας να ενοικιάσει την καμπίνα από την VODAFONE ώστε να έχετε υπηρεσία VDSL Vectoring

  βέβαια το πρόβλημα που έχουν με τον εργολάβο που έχει αναλάβει τα έργα ΔΕΔΔΗΕ δηλαδή τον ΤΟΞΟΤΗ δεν θα λυθούν....θα πάρει αρκετό χρόνο...(μην γίνω κακός και πω ότι θα ολοκληρωθούν όταν με το καλό γίνει η γραμμή 4 του μετρό στην αθήνα και το μετρό στην θεσσαλονίκη) για αυτό να έχετε υπομονή
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Zer0c00L : 18-03-18 στις 17:59.
  Με εκτίμηση
  Η.Κ.

  Έχεις δίπλα στο σπίτι σου ένα ΚΑΦΑΟ; Χαρτογράφησε το στο FttxGR

 14. #14
  Εγγραφή
  30-03-2012
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  52
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  13498/1023
  ISP
  Forthnet
  Router
  Thomson TG585 V7
  SNR / Attn
  6,5(dB) / 15(dB)
  Τελείωσαν τα έργα στην Αριστοξενου, έκλεισαν πάλι τις τρύπες. Δουλεύουν στο full τα Fans.

 15. #15
  Εγγραφή
  19-01-2012
  Μηνύματα
  95
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110000/11000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΙΛΙΣΣΟΣ
  Router
  Fritz!Box 7590
  SNR / Attn
  10(dB) / 12(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ο ΟΤΕ στο Παγκράτι θα έχει το ίδιο χρονοδιάγραμμα? Δηλαδή Q4 2018?

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας