Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.367
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση


  1. Με το ως άνω σχετικό (δ’) η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη δικτύου NGA σε 23 Αστικά Κέντρα ΟΤΕ, καλύπτοντας 2732 ΥΚΕΕ/ΥΚΚ. Στο αίτημα της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» συμπεριλαμβάνονταν ενενήντα δύο (92) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου Ακαδημίας (Κωδικός ΑΚ 115) και σαράντα (40) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου Φιλελλήνων (Κωδικός ΑΚ 134) του πίνακα 1, κατωτέρω. Το προβλεπόμενο τρίμηνο ενεργοποίησης για τις υπαίθριες καμπίνες των Αστικών Κέντρων Ακαδημίας και Φιλελλήνων ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2018 (Q2/2018) και η τεχνολογία που προτίθετο να αναπτύξει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» ήταν VDSL_Vectoring/V.plus/G.fast.

  Πίνακας 1
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Vectoring
  115-107 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 107 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-112 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 112 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-121 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 121 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-122 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 122 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-127 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 127 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-138 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 138 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-144 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 144 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-145 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 145 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-146 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 146 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-148 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 148 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-150 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 150 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-157 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 157 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-158 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 158 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-159 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 159 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-160 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 160 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-161 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 161 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-162 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 162 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-166 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 166 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-169 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 169 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-171 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 171 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-179 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 179 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-181 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 181 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-207 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 207 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-208 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 208 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-211 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 211 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-212 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 212 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-213 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 213 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-214 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 214 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-216 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 216 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-218 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 218 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-222 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 222 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-224 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 224 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-225 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 225 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-229 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 229 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-234 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 234 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-240 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 240 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-242 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 242 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-243 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 243 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-244 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 244 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-246 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 246 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-247 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 247 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2

  115-248 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 248 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-249 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 249 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-251 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 251 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-252 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 252 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-253 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 253 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-254 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 254 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-255 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 255 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-256 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 256 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-260 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 260 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-261 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 261 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-262 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 262 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-266 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 266 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-267 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 267 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-268 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 268 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-270 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 270 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-271 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 271 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-275 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 275 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-287 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 287 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-289 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 289 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-313 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 313 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-315 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 315 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-323 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 323 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-345 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 345 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-358 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 358 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-388 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 388 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-413 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 413 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-426 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 426 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-428 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 428 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-429 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 429 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-430 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 430 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-431 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 431 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-432 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 432 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-433 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 433 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-434 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 434 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-435 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 435 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-437 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 437 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-440 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 440 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-441 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 441 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-442 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 442 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-444 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 444 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-450 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 450 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-460 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 460 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-463 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 463 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-464 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 464 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-465 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 465 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2

  115-466 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 466 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-467 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 467 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-472 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 472 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-473 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 473 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-481 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 481 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  115-482 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 482 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-111 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 111 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-112 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 112 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-113 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 113 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-117 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 117 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-129 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 129 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-131 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 131 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-133 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 133 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-135 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 135 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-137 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 137 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-139 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 139 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-141 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 141 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-144 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 144 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-145 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 145 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-147 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 147 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-218 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 218 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-284 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 284 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-304 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 304 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-306 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 306 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-308 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 308 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-318 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 318 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-320 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 320 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-326 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 326 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-411 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 411 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-412 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 412 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-413 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 413 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-415 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 415 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-416 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 416 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-417 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 417 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-418 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 418 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-420 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 420 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-425 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 425 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-427 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 427 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-429 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 429 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-431 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 431 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-433 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 433 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-435 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 435 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-437 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 437 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-439 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 439 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-443 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 443 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2
  134-445 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 445 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2018 Q2

  1. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες «VODAFONE-PANAFON» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι καμπίνες του πίνακα 1.
  2. Με το ως άνω σχετικό (θ’) η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» υπέβαλε αίτημα αλλαγής τεχνολογίας στο πλάνο υλοποίησης NGA της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», το οποίο αφορά τις καμπίνες ΥΚΕΕ/ΥΚΚ του πίνακα 1. Συγκεκριμένα, η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» αιτείται την αλλαγή τεχνολογίας από VDSL_Vectoring/V.plus/G.fast σε VDSL_VECTORING/V.plus. Σύμφωνα με το αίτημα της ως άνω εταιρείας, «...Η αλλαγή προκύπτει λόγω των οριστικών αποτελεσμάτων του λεπτομερούς σχεδιασμού (low level design) της περιοχής κάλυψης, καθώς διαπιστώθηκε ότι, τόσο από τη γεωγραφία και την πυκνότητα κτιρίων των εν λόγω ΥΚ όσο και από την εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ ΥΚ WIND & YK OTE, η εγκατάσταση εξοπλισμού G.fast δεν θα επιφέρει σημαντική βελτίωση για τους τελικούς χρήστες σε σχέση με την τεχνολογία VDSL_VECTORING/V.plus. ».
  3. Η νέα αρχιτεκτονική/ τεχνολογία δεν αντίκειται στο γράμμα ή/και το πνεύμα της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/007/22.12.2016, δεδομένου ότι προσφέρει ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps.  1. Τροποποιεί το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/04/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)» ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σε ενενήντα δύο (92) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου Ακαδημίας (Κωδικός ΑΚ 115) και σαράντα (40) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου Φιλελλήνων (Κωδικός ΑΚ 134), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 2:


  Πίνακας 2


  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Vectoring
  115-107 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 107 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-112 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 112 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-121 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 121 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-122 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 122 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-127 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 127 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-138 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 138 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-144 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 144 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-145 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 145 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-146 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 146 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-148 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 148 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-150 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 150 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-157 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 157 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-158 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 158 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-159 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 159 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-160 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 160 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-161 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 161 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-162 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 162 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-166 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 166 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-169 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 169 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-171 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 171 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-179 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 179 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-181 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 181 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-207 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 207 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-208 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 208 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-211 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 211 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-212 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 212 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-213 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 213 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-214 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 214 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-216 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 216 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-218 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 218 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-222 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 222 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-224 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 224 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-225 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 225 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-229 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 229 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-234 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 234 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-240 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 240 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-242 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 242 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-243 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 243 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-244 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 244 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-246 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 246 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-247 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 247 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-248 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 248 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2

  115-249 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 249 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-251 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 251 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-252 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 252 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-253 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 253 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-254 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 254 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-255 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 255 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-256 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 256 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-260 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 260 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-261 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 261 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-262 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 262 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-266 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 266 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-267 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 267 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-268 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 268 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-270 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 270 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-271 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 271 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-275 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 275 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-287 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 287 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-289 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 289 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-313 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 313 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-315 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 315 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-323 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 323 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-345 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 345 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-358 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 358 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-388 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 388 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-413 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 413 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-426 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 426 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-428 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 428 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-429 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 429 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-430 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 430 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-431 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 431 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-432 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 432 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-433 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 433 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-434 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 434 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-435 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 435 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-437 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 437 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-440 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 440 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-441 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 441 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-442 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 442 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-444 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 444 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-450 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 450 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-460 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 460 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-463 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 463 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-464 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 464 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-465 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 465 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-466 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 466 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2

  115-467 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 467 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-472 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 472 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-473 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 473 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-481 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 481 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  115-482 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 482 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-111 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 111 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-112 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 112 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-113 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 113 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-117 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 117 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-129 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 129 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-131 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 131 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-133 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 133 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-135 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 135 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-137 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 137 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-139 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 139 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-141 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 141 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-144 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 144 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-145 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 145 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-147 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 147 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-218 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 218 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-284 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 284 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-304 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 304 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-306 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 306 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-308 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 308 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-318 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 318 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-320 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 320 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-326 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 326 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-411 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 411 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-412 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 412 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-413 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 413 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-415 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 415 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-416 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 416 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-417 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 417 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-418 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 418 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-420 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 420 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-425 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 425 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-427 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 427 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-429 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 429 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-431 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 431 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-433 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 433 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-435 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 435 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-437 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 437 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-439 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 439 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-443 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 443 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2
  134-445 134 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 445 VDSL_VECTORING/V.plus 2018 Q2

 2. #2
  Το avatar του μέλους MIKU
  MIKU Guest
  Μόνο ο οτε στην ώρα του?

 3. #3
  Εγγραφή
  06-12-2002
  Μηνύματα
  3.604
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Φαγώθηκαν οι εναλλακτικοί να πάρουν καμπίνες κατηγορώντας τον ΟΤΕ οτι μονοπωλεί την αγορά. Ακόμα προσπαθούν να χτίσουν δίκτυο


 4. #4
  Εγγραφή
  01-11-2003
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.468
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100.000/10.000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gravis Εμφάνιση μηνυμάτων
  Φαγώθηκαν οι εναλλακτικοί να πάρουν καμπίνες κατηγορώντας τον ΟΤΕ οτι μονοπωλεί την αγορά. Ακόμα προσπαθούν να χτίσουν δίκτυο
  Ο ΟΤΕ προσπαθει στις δικές του περιοχές λογω ΔΕΗ μηνες.
  Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με αλλους παρόχους.
  Η Vodafone έχει ολοκληρώσει on time
  Φαγώθηκε ο ΟΤΕ να τις πάρει όλες.

 5. #5
  Εγγραφή
  30-10-2006
  Μηνύματα
  324
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  Router
  ZXHN H268N-TD-W8980
  SNR / Attn
  10.5(dB) / 3,3(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gravis Εμφάνιση μηνυμάτων
  Φαγώθηκαν οι εναλλακτικοί να πάρουν καμπίνες κατηγορώντας τον ΟΤΕ οτι μονοπωλεί την αγορά. Ακόμα προσπαθούν να χτίσουν δίκτυο
  Έπρεπε να αφήσουν τον ΟΤΕ που τα έκανε μια χαρά μέχρι τώρα. Πλάκα μας κάνεις?

 6. #6
  Εγγραφή
  13-01-2004
  Περιοχή
  ΑΘΗΝΑ
  Μηνύματα
  500
  Downloads
  14
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MIKU Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μόνο ο οτε στην ώρα του?
  Αν κρίνω από την περιοχή μου (Χαϊδάρι) αλλά και από αλλες περιοχές όπως διαβάζω στο κομμάτι του vdsl στο φόρουμ , ο ΟΤΕ προχωρά με ρυθμούς χελώνας τουλάχιστον


 7. #7
  Εγγραφή
  31-07-2004
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Μηνύματα
  4.367
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/10240
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Router
  ZTE ZXHN
  SNR / Attn
  5,6(dB) / 18(dB)
  Path Level
  Interleaved
  H wind αιτηθηκε στα 2 απ' τα 3 βασικά αστικά κέντρα της Λάρισας (Ακαδημίας και Φιλελλήνων) με ορίζοντα υλοποίησης 2ο τρίμηνο 2018:
  77 καμπίνες στη Φιλελλήνων (ολα gfast από τα οποία μάλιστα 16 του κέντρου απευθείας FTTH )
  122 καμπίνες στο Ακαδημίας (ολα gfast απ' τα οποια μάλιστα 22 απευθείας FTTH)

  Aπ' αυτα υλοποίησε τα 25 στη Φιλελλήνων και μάλιστα σε 2 περιφερειακές συνοικίες τον Οκτώβριο, και ΟΥΤΕ ΕΝΑ απ' τα 122 στο Ακαδημίας!! Τα έργα έχουν σταματήσει απ' τον Οκτώβριο (ζήτημα να δουλεψαν κανα μήνα απο τότε που ανέλαβαν δηλαδή)
  Συνολικό ποσοστό υλοποίησης λοιπόν γύρω στο 10%.

  Ερχεται προ ημερών καθυστερημένα να ζητήσει και να λάβει απο το δήμο έγκριση για άλλα 127. Σύνολο δηλαδή 127+25 =152. Άρα γύρω στα 50 δηλαδή απ' τα 200 δεν ζήτησε καν αδεια. Απ' αυτά τα περισσότερα ειναι καφαο του κέντρου για τα οποία υποτίθεται θα έδινε απευθείας FTTH.

  Βγάζει τέλος μια διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδα οτι τα έργα στη Λάρισα θα ειναι έτοιμα στην ώρα τους, παρ' ολο που το έργο έχει εγκαταλειφθεί απο πέρσι το φθινόπωρο.

  Εγω περιμένω να δω τί πρόστιμο θα φάει απο την ΕΕΤΤ ...

  Ενδεικτικά ενα γράφημα που έχω φτιάξει με το αστικό κέντρο Ακαδημίας με τις υπο κατασκευη καμπίνες όπου δεν μπήκε ουτε μία...

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: AKADΗMIA.jpg 
Εμφανίσεις: 77 
Μέγεθος: 233,8 KB 
ID: 192279

 8. #8
  Εγγραφή
  06-12-2002
  Μηνύματα
  3.604
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από m1john Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έπρεπε να αφήσουν τον ΟΤΕ που τα έκανε μια χαρά μέχρι τώρα. Πλάκα μας κάνεις?
  ναι μια χαρα τα εκανε

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ATG Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο ΟΤΕ προσπαθει στις δικές του περιοχές λογω ΔΕΗ μηνες.
  Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με αλλους παρόχους.
  Η Vodafone έχει ολοκληρώσει on time
  Φαγώθηκε ο ΟΤΕ να τις πάρει όλες.
  οχι δεν συμβαινει κατι ανάλογο, οι άλλοι πάροχοι δεν προλάβανε να εχουνε προβλημα με την ΔΕΗ γιατι απλουστατα ακομα δεν στησανε καμπινες στην πλειοψηφια των περιπτωσεων.


 9. #9
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.493
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Στην αρχή τσίριζαν για την "απηρχαιωμένη τεχνολογία VDSL" και ντροπή στον ΟΤΕ που δεν στήνει δίκτυο οπτικών ινών...

  Μετά υποσχέθηκαν στις περιοχές που ανέλαβαν 70% οπτικές η βοντα και... 20% η wind.

  Ύστερα έδωσαν πλάνα ανάπτυξης με τις οπτικές να καλύπτουν μόλις ένα 10% και όλα τα άλλα με VDSL που με ξένα κόλλυβα τις έλεγαν "ξεπερασμένες", όταν έστηναν άλλοι το δικτύο. Αλλά βάφτισαν τις VDSL "fiber" (το "..to the home" το φάγε η μαρμάγκα) οπότε όλα ενταξει (το κρέας ψάρι, που λέει και το ανέκδοτο)

  Tώρα δεν παραδίδουν ούτε τις VDSL καμπίνες στην ώρα τους.

  Με την ευκαιρία, το "δίκτυο οπτικών ινών Wind στην Καλαμάτα" που θα λειτουργούσε από Ιούνιο 2017, μετά από τέλη καλοκαιριού 2017, και μετά από στιγμή σε στιγμή τον Οκτώβριο άναψε καθόλου; Ή θα βγάλουν 5-6 ανακοινωθέντα τύπου ακόμα να αυτοσυγχαρούν πρώτα;

  Και οι τιμές .... ίδιες με του οτε τώρα που ανέλαβαν να κτίσουν δικές τους υποδομές -και αποδεικνύονται κι άχρηστοι να το κάνουν. Καλή ήταν η μεταπώληση πάνω σε ξένο δίκτυο υποθέτω.

  Pathetic.

  YΓ: Και για να μην ξεχνιόμαστε, δύο μικρές εταιρίες, τάξεις μεγέθους μικρότερες από τους κολοσσούς της φλυαρίας vodafone και wind, η Inalan και η HCN καλύπτουν καθεμία τους περισσότερους ανθρώπους με FTTH από ότι η βοντα και η γουινδ μαζί.
  Pathetic είπαμε;
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος marcus1 : 17-03-18 στις 03:26.

 10. #10
  Εγγραφή
  05-05-2003
  Περιοχή
  Λάρισα
  Μηνύματα
  5.783
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Router
  TG789vac V2
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikgr Εμφάνιση μηνυμάτων
  H wind αιτηθηκε στα 2 απ' τα 3 βασικά αστικά κέντρα της Λάρισας (Ακαδημίας και Φιλελλήνων) με ορίζοντα υλοποίησης 2ο τρίμηνο 2018:
  77 καμπίνες στη Φιλελλήνων (ολα gfast από τα οποία μάλιστα 16 του κέντρου απευθείας FTTH )
  122 καμπίνες στο Ακαδημίας (ολα gfast απ' τα οποια μάλιστα 22 απευθείας FTTH)

  Aπ' αυτα υλοποίησε τα 25 στη Φιλελλήνων και μάλιστα σε 2 περιφερειακές συνοικίες τον Οκτώβριο, και ΟΥΤΕ ΕΝΑ απ' τα 122 στο Ακαδημίας!! Τα έργα έχουν σταματήσει απ' τον Οκτώβριο (ζήτημα να δουλεψαν κανα μήνα απο τότε που ανέλαβαν δηλαδή)
  Συνολικό ποσοστό υλοποίησης λοιπόν γύρω στο 10%.

  Ερχεται προ ημερών καθυστερημένα να ζητήσει και να λάβει απο το δήμο έγκριση για άλλα 127. Σύνολο δηλαδή 127+25 =152. Άρα γύρω στα 50 δηλαδή απ' τα 200 δεν ζήτησε καν αδεια. Απ' αυτά τα περισσότερα ειναι καφαο του κέντρου για τα οποία υποτίθεται θα έδινε απευθείας FTTH.

  Βγάζει τέλος μια διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδα οτι τα έργα στη Λάρισα θα ειναι έτοιμα στην ώρα τους, παρ' ολο που το έργο έχει εγκαταλειφθεί απο πέρσι το φθινόπωρο.

  Εγω περιμένω να δω τί πρόστιμο θα φάει απο την ΕΕΤΤ ...

  Ενδεικτικά ενα γράφημα που έχω φτιάξει με το αστικό κέντρο Ακαδημίας με τις υπο κατασκευη καμπίνες όπου δεν μπήκε ουτε μία...

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: AKADΗMIA.jpg 
Εμφανίσεις: 77 
Μέγεθος: 233,8 KB 
ID: 192279
  Τι εννοείς προ ημερών; Σύμφωνα με αυτό η αρχική αίτηση έγινε τον Νοέμβριο και η έγκριση απο τον Δήμο ήρθε στα τέλη Φεβρουαρίου. Το τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει είναι άγνωστο όπως επίσης και το κατά πόσο είναι σύνηθες να ζητείται έγκριση λίγο πριν αρχίσουν τα έργα.

 11. #11
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  466
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση έργου από τη wind. Ενώ είχε δώσει το Δ τρίμηνο παράδοση στην Καλλιθέα, ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει καν την οπτική ίνα. Άσε που πρέπει να δώσει ρεύμα και η ΔΕΗ έπειτα για να λειτουργήσουν οι καμπίνες. Να σκεφτείτε πως τα έργα ξεκίνησαν περίπου τον Ιούλιο του 17!
  Ένα άλλο άσχημο είναι πως μετά το σκάψιμο, δεν έχει αποκατασταθεί το οδόστρωμα και έχει γεμίσει ο δρόμος με χαντάκια μικρά και μεγαλύτερα.
  Όταν βλέπει κάποιος αυτά, πως να κατηγορήσει τους δήμους για το ότι είναι σκεπτικοί πριν δώσουν άδειες? Πράγματι το πρόβλημα με το οδόστρωμα μετά την οπτική ίνα, είναι σημαντικό. Σε αυτό να μην ξεχάσουμε και την καλή κατάσταση στα πεζοδρόμια από τις εργασίες.
  Γενικά σαν παρατήρηση, όπου ξεκινάει έργο οπτικής ίνας, να βάλετε στο νου σας πως η ολοκλήρωση θα γίνει περίπου μετά από 12 μήνες περίπου....

 12. #12
  Εγγραφή
  20-12-2011
  Περιοχή
  ►Planet Earth◄
  Ηλικία
  27
  Μηνύματα
  4.004
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30.000/3.000
  ISP
  ►Vodafone◄
  DSLAM
  HOL - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  Vodafone H300s
  SNR / Attn
  14(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στην αρχή τσίριζαν για την "απηρχαιωμένη τεχνολογία VDSL" και ντροπή στον ΟΤΕ που δεν στήνει δίκτυο οπτικών ινών...

  Μετά υποσχέθηκαν στις περιοχές που ανέλαβαν 70% οπτικές η βοντα και... 20% η wind.

  Ύστερα έδωσαν πλάνα ανάπτυξης με τις οπτικές να καλύπτουν μόλις ένα 10% και όλα τα άλλα με VDSL που με ξένα κόλλυβα τις έλεγαν "ξεπερασμένες", όταν έστηναν άλλοι το δικτύο. Αλλά βάφτισαν τις VDSL "fiber" (το "..to the home" το φάγε η μαρμάγκα) οπότε όλα ενταξει (το κρέας ψάρι, που λέει και το ανέκδοτο)

  Tώρα δεν παραδίδουν ούτε τις VDSL καμπίνες στην ώρα τους.

  Με την ευκαιρία, το "δίκτυο οπτικών ινών Wind στην Καλαμάτα" που θα λειτουργούσε από Ιούνιο 2017, μετά από τέλη καλοκαιριού 2017, και μετά από στιγμή σε στιγμή τον Οκτώβριο άναψε καθόλου; Ή θα βγάλουν 5-6 ανακοινωθέντα τύπου ακόμα να αυτοσυγχαρούν πρώτα;

  Και οι τιμές .... ίδιες με του οτε τώρα που ανέλαβαν να κτίσουν δικές τους υποδομές -και αποδεικνύονται κι άχρηστοι να το κάνουν. Καλή ήταν η μεταπώληση πάνω σε ξένο δίκτυο υποθέτω.

  Pathetic.

  YΓ: Και για να μην ξεχνιόμαστε, δύο μικρές εταιρίες, τάξεις μεγέθους μικρότερες από τους κολοσσούς της φλυαρίας vodafone και wind, η Inalan και η HCN καλύπτουν καθεμία τους περισσότερους ανθρώπους με FTTH από ότι η βοντα και η γουινδ μαζί.
  Pathetic είπαμε;
  Στην Καλαμάτα οι καμπίνες της WIND λειτουργούν κανονικά και δίνει μέχρι 200 Mbps. Μέχρι και ο ΟΤΕ μου είπε ότι έχει διαθεσιμότητα και για 200αρι (από καμπίνα WIND).

 13. #13
  Εγγραφή
  06-12-2002
  Μηνύματα
  3.604
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MitsosDaBest13 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στην Καλαμάτα οι καμπίνες της WIND λειτουργούν κανονικά και δίνει μέχρι 200 Mbps. Μέχρι και ο ΟΤΕ μου είπε ότι έχει διαθεσιμότητα και για 200αρι (από καμπίνα WIND).
  Μέχρι 200 δίνει , FTTH δεν δίνει


 14. #14
  Το avatar του μέλους konenas
  Το μέλος konenas δεν είναι συνδεδεμένο Πρόβατα μην αυτοκτονείτε. Όλα στη σειρά. Ερχόμαστε
  Εγγραφή
  14-08-2007
  Περιοχή
  PIIGS
  Μηνύματα
  4.098
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  300 bps ή 14Mbps
  ISP
  Το άλλο Πάσχα
  Router
  ZyXEL+ZTE αλλά ...
  SNR / Attn
  9(dB) / 27.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Όλο το σκάψιμο θα είχε αποφευχθεί αν πέρναγαν τις ίνες από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ
  Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Ανδρέας Κάλβος
  There is some shit, I will not eat. e.e.cummings
  30 Hours per Week

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-17, 12:27
 2. Wind: τροποποίηση καταλόγου καρτοκινητής
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 51
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-17, 14:51
 3. Μηνύματα: 44
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-17, 17:55
 4. Μηνύματα: 6
  Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-17, 15:41
 5. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-17, 15:52

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας