Η WIND HELLAS ανακοινώνει την από 10 Μαΐου υποστήριξη της υπηρεσίας προώθησης κλήσεων προς αριθμοδοτικούς πόρους του εξωτερικού μετά από αίτημα του συνδρομητή και αποδοχή του από την Εταιρεία. Για να αιτηθούν οι συνδρομητές Καρτοκινητής την ένταξή τους στην υπηρεσία θα μπορούν να καλούν το 1260 με χρέωση (0,24€/κλήση) από το καρτοκινητό τους. Η υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς εγχώριους αριθμοδοτικούς πόρους θα εξακολουθήσει να παρέχεται κανονικά.

Επιπλέον για τους συνδρομητές F2G, συνεχίζεται μέχρι 31 Ιουλίου 2018 η προσφορά Log & Win η οποία παρέχει δωρεάν 150ΜΒ ή 20 λεπτά προς όλους ή 30 λεπτά προς WIND/Q ή 20 SMS προς όλους ή 30 SMS προς WIND/Q για 7 ημέρες. Η προσφορά ενεργοποιείται μέσα από το myF2G app ή myF2G.gr και είναι διαθέσιμη μία φορά ανά 7 ημέρες και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1 ανανέωση οποιασδήποτε αξίας τις τελευταίες 30 ημέρες.

Επιπλέον, ανακοινώνεται η από 10 Μαΐου τροποποίηση στη χρήση του προγράμματος «ειδικής προσφοράς» (8,5€/1500’ προς όλους & 1,5GB) για συνδρομητές καρτοκινητής WIND F2G. Πιο συγκεκριμένα κατά την περιαγωγή δεν θα καταναλώνεται ο δωρεάν χρόνος ομιλίας και τα ενσωματωμένα ΜΒ, καθώς θα είναι διαθέσιμα μόνο για χρήση εντός Ελλάδος.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν συναινεί με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβασή του με τη WIND Ελλάς, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση. Με την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον ο συνδρομητής δεν προβεί σε καταγγελία, θα εφαρμόζονται τα παραπάνω.

Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή την εξυπηρέτηση πελατών WIND/ καρτοκινητή Q, καλώντας 1260 (0,24€/ κλήση)

Πηγή : Wind